BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 2-2022

OMXS30: Testar av novemberhögsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är gott om varningssignaler men trots det noterar den svenska börsen en ny ATH-notering på året sista candle. Även om statistiken talar för att 2022 kommer att bli ett positivt år ska vi vara beredda på att resan kommer bli betydligt mer utmanande och volatil än 2021. På kort sikt är indexet överköpt och de små dojiliknande candlarna kring årshögsta varnar för att köparna kan behöva en paus/rekyl. En rekyl som elimineras av en positiv fortsättningsformation är värd att agera på. Om däremot molnet kring 2300 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. I den bästa av världar kommer köparna tillbaka innan fib 62% kring 2300 punkteras men även om nivån ger vika talar det mesta för att lågpunkten vid 2230 håller. Att gå kort nu lockar bara fakirtraders med ett utpräglat självskadebeteende.”

Årets första vecka inleddes med två nya ATH-noteringar innan en bearish doji star i tisdags blev startskottet för en den väntade rekylen. Resultatet för årets första handelsvecka blev en nedgång med 0,8 procent men när motpolen vid novemberhögsta testades i fredags avtog säljtrycket, men om det leder till en fortsättningsformation återstår att se. I veckografen utvecklades veckan till en bearish dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan noterades bortsett från i fredags under snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD bröt upp över nollan för två veckor sedan och är fortfarande positiv men visar tecken på att vrida ner från en hög nivå.

Antal aktier på OMXSPI som steg i onsdags uppgick till 47 procent. Just nu är det bara 53 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 som svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras strax under 10 procent vilket är den högsta nivån sedan slutet av mars och noteringen är 34 procent över snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter närmast 2404 följt av 2413 och 2444 samt 2467.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2396-2392 följt av 2369 och 2359.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: När en doji star effektueras i ett överköpt ytterläge är risken stor för att en rekyl inleds och nu vet vi att så blev fallet. Frågan är nu vid vilken nivå köparna vågar sig tillbaka. En första indikation på att en ny positiv trend är på väg att inledas kommer en fortsättningsformation att vara. Om det däremot visar sig att en ny lägre lågpunkt effektueras, vilket med nuvarande utseende innebär att lågpunkten som inledde julrallyt vid 2258 punkteras. I den bästa av världar kommer köparna tillbaka kring någon av de blå stödlinjerna men även om rekylen behöver ner ytterligare anser jag indexet köpvärt. Nu avvaktar vi en stängning över föregående dags högsta, i den övre tredjedelen av candlen, så att vi kan kliva in i det som troligen blir nästa trendben norrut.

Motstånd: 2404 / 2413 / 2444 / 2467
Stöd: 2396-2392 / 2369 / 2359

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Väntar på en positiv fortsättningsformation

Teknisk analys SP500: För en vecka sen skrev jag: ”Det saknas inte varningssignaler och ofta är förväntade problem ett större hot för börsen än reella. Ett av de allvarligaste är utan tvekan inflationen som nu är uppe på den högsta nivån på 20 år. Den tilltagande inflationen har resulterat i att offensiva aktier på senare tid haft det tuffare medan defensiva sektorer stått för uppgångarna. Även om statistiken talar för att 2022 kommer att bli ett positivt år ska vi vara beredda på att resan kommer bli betydligt mer utmanande och volatil. Flera långa cykler kan vara intressanta att hålla koll på som Ganns 90-årscykel som träffas i början av juli då det är 90 år sedan lågpunkten 1932. På kort sikt är indexet överköpt och årets sista dag bekräftade en bearish engulfing vilket indikerar att en rekyl är inledd. Än så länge har inte rekylen punkterat den senaste utbrottsnivån vid 4750 men även om den ger vika talar det mesta för att köparna kommer tillbaka och en fortsättningsformation är därför köpvärd. Idealiskt vore en rekyl ner mot 4750-4670 följt av en fortsättningsformation. Om däremot molnet kring 4500 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. Det är stor risk för att det blir skvalpigt fram till jobbsiffrorna på fredag som när de väl sjunkit in troligen får köparna att trycka på gaspedalen igen. Att gå kort lockar inte.”

Den gångna veckan inleddes med en ny rekordnotering men i onsdags blev publiceringen av det senaste Fed-protokollet en trigger för nedgång. En viss inbromsning av säljtrycket syns kring MA-50 och standard line. Totalt backade S&P 500 med 1,9 procent den gångna veckan som var den första på det nya året. Offensiva aktier har tappat betydligt mer än defensiva den senaste tiden vilket fått Nasdaq Composite att falla ner till decemberlägsta strax ovanför MA-200. Än så länge håller sig SP500 klart över decemberlägsta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer men att vara försiktiga med att jaga utbrott.

Volymen har i samband med det senaste nedstället varit klart högre än snittet och det har fått volymbalansen att bli negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 72 procent. Isen tolkar jag fortfarande som tjock men minskar nivån till under 60 är den bräcklig och under 50 anser jag den som tunn.

VIX (den förväntade vollan) har efter passeringen av både MA-50 och MA-200 i onsdags fallit tillbaka till en notering under 50- men över 200-dagars medelvärde.

Bredden mellan bollingerbanden noteras för tillfället till 5,5 vilket är precis kring snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter närmast 4725 följt av 4744 följt av 4767 och zonen kring 4800.

På nedsidan möter närmast 4657 följt av 4619 och zonen kring 4600 samt 4587.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– Inne i den positiva delen av året

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– SMACD lämnade den 6/1 ett negativt kors

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Redan innan den pågående rekylen inleddes hade offensiva sektorer divergerat negativt mot defensiva och detta utseende har förstärkts efter presentationen av Fed-protokollet i onsdags och de usla jobbsiffrorna i fredags. Historiskt har början av januari varit en relativt svag period de senaste 20 åren. Årets första handelsvecka har fått indexet att falla med 1,9 procent vilket i sin tur lett till att gummisnodden är hårt spänd på nedsidan. En stängning över föregående dags högsta, i den övre delen av dagscandlen, har goda förutsättningar att eliminera rekylen och inleda nästa positiva trendben. Även om det visar sig att årets inledande nedgång fortsätter är det gott om stöd på nedsidan och jag bevakar speciellt zonen vid decemberlägsta kring 4500 som kan bli en vattendelare även för det längre sentimentet. Risken är stor för att den närmaste tiden kommer att bli slagigare än vi vant oss vid.

Motstånd: 4725 / 4744 / 4767 / 4800 / 4819
Stöd: 4657 / 4619 / 4600 / 4587

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 62%.

DAX: Rekyl inledd, väntar på positiv fortsättningsformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX är överköpt men än så länge ser vi inga tecken på en topp. En första intressant rekylnivå är ner mot fib 38%-50% där ett tydligt gap effektuerats strax ovanför MA-200.”

Den gångna veckan inleddes positivt och indexet steg upp till den senaste rekordnoteringen innan en rekyl inleddes. Totalt blev resultatet för årets första vecka en uppgång med 0,4 procent. I veckografen utvecklades dock veckan som en bearish shooting star.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt upp. Trendfasindikatorn har åter tagit sig upp i zonen där vi rekommenderas att handla med trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD lämnade strax innan jul ett positivt kors en bit under nollan som nu har passerats men i histogrammet kan vi konstatera att momentumet för uppgång avtagit.

DAX noteras över de flesta medelvärden och ichimokumolnet men dock i en range mellan 16300 och 14800 där det krävs en passering av någon av dessa nivåer för att inte en slagig handel med tvära kast ska fortsätta.

Sammanfattning: Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. I onsdags nåddes taket i tradingrangen och en motreaktion inleddes. Nu väntar vi på en positiv fortsättningsformation som är värd att haka på om den effektueras innan MA-200 ger vika. Det kan vara intressanat med köp även längre ner men då kommer nivån och omslagsformation att behöva vara tydligare än en fortsättningsformation. Med en tydligt stigande primärtrend, priset över molnet är det goda förutsättningar för att expansionen som kommer ur konsolidering kommer att ske norrut. I säsongsgrafen (den förlängda blåa streckade linjen) är det ganska vanligt att januari inleds svagt för att sedan ta fart uppåt under senare delen av januari.

Motstånd: 16055 / 16090 / 16285-16300
Stöd: 15860 / 15700 / 15570 / 15420 / 15305

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 54-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

Ericsson B: Extremt positiv reversal i värdezonen

Teknisk analys Ericsson B: Det blev en positiv passering av den fallande motståndslinjen men redan dagen efter utvecklades en shooting star som inledde en rekyl ner till 97 kronor. Den som valde att agera förra måndagen är alltså inte utstoppad. I fredags effektuerades däremot en extremt positiv reversal som vände upp från värdezonen som både punkterade och passerade den fallande sekundära stödlinjen på en och samma dag.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen som råder oss att vara kortsiktiga och mer defensiva än vanligt om vi går emot den fallande primärtrenden.

SMACD lämnade ett positivt kors den 6 december och därefter har momentumet stärkts så att indikatorn nu noteras i den positiva delen, där dock momentumet avtagit den senaste veckan.

Volymbalansen bröt upp genom tremånaderssnittet den 16 december och passerade bekräftelsenivån från den 19 november den 27 december vilket innebär att jag tolkar indikatorn positivt. Den senaste veckan har volymbalansen stärkts påtagligt.

Efter presentationen av Fedprotokollet i fredags blev det mesta en källa till likviditet. I samband med fredagens amerikanska jobbrapport var många aktier kortsiktigt nedtryckta och de som då reagerar positivt på de tekniska signalerna har goda förutsättningar att ta täten om indexen vänder upp. Ericsson visar just nu precis detta.

Sammanfattning: Återigen är Ericsson tekniskt intressant och den som agerade för en vecka sedan borde placerat stoppen luftigt. När/om 102 kronor kan det vara en god idé att flytta upp stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (1,5% eller mer i range) efter att 102 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 96 kronor.

Motstånd: 100,85 / 102,00 / 104,80
Stöd: 99,75 / 97,35 / 96,55 / 95,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53-.

SAAB B: Icebreak och gappassering

Teknisk analys SAAB B: Redan samma dag som föregående analys tog sig aktien upp över 223 kronor men som jag skrev då var det stor risk att gapmotståndet som börjar vid 228 kronor skulle bli tufft att passera. Ett nytt högre omtag en vecka senare inledde nästa försök att ta ut gapet från den 6 december. I tisdags stängde SAAB över gapet och efter en kort paus bjöds vi i fredags på en bullish engulfing och en icebreak av MA-50.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut saknar lutning. Trendfasindikatorn noteras i området där vi rekommenderas att vara defensiva och kortsiktiga.

Volymbalansen som är negativ har dock stärkts sedan lågpunkten i mitten av december och testar nu av tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 22 december ett positivt kors och utmanar nu nollzonen.

Den senaste veckan har varit stökig för börsen men SAAB har stått emot bra och är en aktie som historiskt klarat sig bättre än snittet när risken ökat.

Sammanfattning: En passering av 237 kronor med en positiv dagsstängning tolkar jag positivt och det är goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 234 kronor. När/om 240 kronor nås bör den initiala stoppen flyttas upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt om nivån punkteras, utan att vänta på en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle (mer än 1,5% range) efter att 240 kronor nåtts stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 230 kronor.

Motstånd: 239,30 / 242,70-243,20 / 248,10
Stöd: 234,60 / 232,85 / 231,10 / 228,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83+.