BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 2 – 2023

OMXS30: Positiv impuls inleder året

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu blir det intressant om det historiska mönstret efter kraftiga årliga nedgångar blir ett kommande starkt år, vilket är det vanligaste (men det finns 4 undantag på DJIA de senaste 100 åren) samtidigt som det tredje presidentåret varit starkt i de flesta fall (tror det är två undantag de senaste 100 åren men inte helt säker). Den rekyl och kontraktion vi sett de senaste veckorna tolkar jag som en positiv pausformation efter höstuppgången. Den viktigaste stödnivån på nedsidan, som helst inte ska punkteras, är 1950-1945. Passeras standard line vid 2093 utan att följas av någon ny lägre kortsiktig botten kommer troligen decemberhögsta att testas och om nivån passeras är det ytterligare en pusselbit i mitt långsiktiga bottenpussel (kommer är det troligt att decemberlägsta blir en så kallad ”LPS” – last point of support). Mitt huvudspår tills det fallerar är att det vi ser är en paus efter höstuppgången.”

2023 har inletts med fyra uppgångsdagar och en veckouppgång med hela 4,6 procent. I måndags tog indexet fart från 50-dagars medelvärde och den förkortade handelsveckan avslutades med att även standard line passerades. I veckografen utvecklades en bullish above the stomach.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen har den gångna veckan noterats under snittet men ändå med förhållandevis hög volym i onsdags för att vara mellan nyår och trettonhelgen. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade i onsdags en köpsignal vilket var den första sedan den 5 juli 2021. För att jag ska klassa ett positivt kors som en köpsignal ska det ske över nollan (eller nollzonen).

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 58 procent. Just nu är det 51 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktier som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,5 procent vilket är lägre än snittet som noteras vid 8,3.

På ovansidan möter närmast 2145 följt av området kring den senaste toppen vid 2150-2162 och nivån kring 2200.

På nedsidan möter närmast 2120 följt av zonen mellan 2107-2093 och 2084.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Sedan ett par veckor tillbaka har OMXS30 testat av 50-dagars medelvärde och zonen kring 2050 efter att fib 38% sög upp säljtrycket den 20/12. Den gångna veckan som steg med nästan 5 procent innebar att både MA-20 och standard line togs ut. Historiskt brukar en positiv start på året indikera vad som väntar resten av året, men så var det ex.vis inte förra året. Nu testas området för decemberhögsta av och den positiva volymbalansen talar för att köparna kommer suga upp en kommande rekyl innan decemberlägsta vid 2024 punkteras. Den kraftiga uppgången den senaste veckan har fått gummisnodden att bli hårt spänd på ovansidan vilket innebär att ett utbrott upp och förbi decemberhögsta troligen kommer bli falskt. Det jag inte vill se i samband med en rekyl/nedgång är att MA-200 och 2000-nivån punkteras men det är först om området kring 1945 punkteras utan att snabbt återtas som risken ökar påtagligt för att en ny nedtrendsfas tar vid. Indexet är enligt mitt synsätt positivt på både kort-, medel- och lång sikt och nya högre lägsta innebär att indexet är köpvärt tills ett nytt beteende tar vid. Den gångna veckan avslutades positivt i USA vilket stärker oddsen för att det svenska storbolagsindexet är på väg in i en Fas 2 (upptrendsfasen) och ett positivt börsår.

Motstånd: 2145 / 2150-2162 / 2190/2210
Stöd: 2120 / 2107-2093 / 2084 / 2056-2054

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 49%.

SP500: Nytt test av 50-dagars medelvärde

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrivit om den senaste veckan är den inverterade Put/Call-ration nere på en extremt låg nivå och det har historiskt sammanfallit med långsiktiga lågpunkter. Efter halvårsvalet i november är vi nu inne på det tredje året i den pågående presidentcykeln och historiskt börsutvecklingen planat ut i slutet av det 2:a året och det 3:e året har nästan alltid utvecklats positivt medan valåret inte sällan är extremt oroligt. Historiskt brukar det bli lite avslaget innan årsskiftet ungefär som den senaste veckan men första halvan av januari brukar vara ganska ok. För den som tycker att 2022 varit ett jobbigt börsår kan man glädja sig åt att det året nu är över och chansen är god för att vi såg botten i björnmarknaden i mitten av oktober. Glöm inte att det är när det är som mörkast som vi närmar oss ljuset och vändningen sker sällan när flocken tror det. På kort sikt blir det intressant att se vilken av nivåerna för de senaste veckornas tradingrange som tas ut eller punkteras, det säger en del om glaset är halvtomt eller halvfullt.”

Det skulle bli den övre nivån hos tradingrangen som skulle passeras och det efter att Non Farm Payroll i fredags visade på en avtagande löneutveckling (inflationsdämpande). Även om detta inte påverkat Fed ännu tolkade marknaden beskedet som positivt. Totalt steg indexet 1,4 procent under årets första handelsvecka och detta ledde till en bullish engulfing i veckografen. Veckan avslutades med ett utbrott som bromsades upp vid 50-dagars medelvärde kring 3900-nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen den gångna veckan har legat runt snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 5/12 ett negativt kors som eliminerades i fredags av ett positivt kors vilket var det första sedan den 4 oktober.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 58 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 2,5 procentenheter och noteras nu kring 21 vilket är under MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 6,7 procent vilket är under snittet som noteras vid 10,3 procent.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras med en tydlig stängning är fortsättningsformationer köpvärda
– Bröt ut uppåt från senaste veckornas tradingrange
– Noteras över MA-100 och MA-20

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre signifikanta toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Negativ volymbalans
– Falskt utbrott upp över MA-200 både den 30/11 och 13/12
– Noteras under MA-200, MA-50 och standard line

På ovansidan möter närmast 3896-3906 följt av 3933 och området kring 3990-4010.

På nedsidan möter närmast 3876 följt av 3820 och zonen kring 3806-3794.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Efter årets första handelsvecka höll fib 50%-nivån kring 3800 och priset bröt upp från tradingrangen för att passera 20-dagars medelvärde men bromsade in vid 50-dagars dito – än så länge. Det var första dagsstängningen över MA-20 sedan mitten av december. Marknaden läste in de lägre lönerna i fredagens jobbrapport med att Fed kommer att bli mindre hökaktiga men det återstår att se om så blir fallet. På medellång sikt har indexet rekylerat ner till sentimentsnivån, som än så länge respekteras, men frågan är vad vi kan förvänta oss av 2023. Det är säkert många som vill glömma tradingåret 2022 men som vanligt kan vi inte påverka historien bara agera enligt vår plan framöver. Sentimentsindikatorerna har varit extremt negativa den senaste tiden vilket historiskt varit en bra pusselbit för att markera bottnar. När jag går igenom de olika åren för det som kallas presidentcykler har tredje året, som vi är inne i nu, varit ett mycket bra år – med något enstaka undantag. Om 4100-nivån tas ut och inte följs av en signifikant ny lägsta indikeras en uppgång mot 4700-4800 där vi även hittar ATH-nivån som sattes för exakt ett år sedan. Punkteras istället 3765 utan att snabbt återtas ställs siktet in mot årslägsta kring 3500 men på vägen hittar vi bland annat stöden kring 3700 och 3650 som tidigare sugit upp säljtryck. Om det sedan visar sig att årslägsta punkteras hittar vi nästa målkurs på nedsidan kring 3200. Jag tolkar nu zonen kring 3800 som en mycket viktig stödnivå. Med detta sagt är de två kritiska nivåer som troligen kommer avgöra om sett en botten eller en paus i nedtrenden just ett utbrott upp över 4100 eller punktering av 3500.

Motstånd: 3896-3906 / 3933 / 3990-4010
Stöd: 3876 / 3820 / 3806-3794 / 3765

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 59+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Kortsiktigt överköpt kring halvårshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag hittar inte något tillfälle de senaste 30 åren där januari backat tre år i rad och nu det blir intressant att se om detta mönster håller i sig. Mitt huvudspår är att en eventuell ny lägre lägsta kommer att bli nögre än 13000 och att bottenformationen i slutet av september var slutet på björnmarknaden.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt test av 50-dagars medelvärde och indexet bröt i tisdags upp genom tradingrangen, dock med en svans kring på ovansidan kring standard line. Veckan utvecklades starkt och stängde kring veckohögsta med en uppgång med hela 4,9 procent och den högsta stängningen sedan den 6 juni. Den kraftiga uppgången har fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan vilket ökar risken för en stundande rekyl.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 saknar i stort sett lutning. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade i onsdags en köpsignal vilket var den första sedan början av augusti 2021 (måste ske över nollan).

Sammanfattning: Även om föregående veckas stängning var den högsta på ett halvår och flera positiva pusselbitar fallit på plats noteras en tydlig negativ divergens mot både momentumet och volymen. Det är stor risk för en rekyl från nuvarande nivå men den positiva volymbalansen tillsammans med trendfasindikatorn talar för att den kommer bli köpvärd när den elimineras av en positiv fortsättningsformation. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är rekyler är köpvärda vid positiva fortsättningsformationer så länge de sker från allt högre lägsta. Även djupare rekyler kan vara köpvärda, åtminstone ner till 13000-nivån, men då ställs lite mer krav på fortsättningsformationen.

Motstånd: 14675 / 14925 / 15735
Stöd: 14500 / 14235 / 14000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 96+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under tisdagen.

Boliden: Grön closing marubozu upp i fri luft

Teknisk analys Boliden: Det har inte hänt så mycket sedan föregående analys utan Boliden fortsätter att ladda upp innanför de senaste veckornas tradingrange. I torsdags bjöds vi däremot på en bullish above the stomach under hög volym (med tanke på att det var halvdag), som nu testar av högstanivån för tradingrangen.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras däremot sedan början av december i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Eftersom vollan är låg är det även ok att köpa utbrott.

Volymbalansen är neutral/positiv och stiger påtagligt när motstånd testas (syns inte så tydligt eftersom det var halvdag i torsdags).

SMACD noteras i den positiva delen och närmar sig en köpsignal.

Vollan (bredden mellan bollingerbanden) har inte varit lika låg som nu på flera år. Expansionen från denna typ av lågvollalägen blir ofta kraftfull. Vi vet dock aldrig i förväg om det blir uppåt eller nedåt.

Sammanfattning: Även om det är ett tufft motståndsområde kring 408-410 kronor talar det mesta för att priset kommer ta sig snabbt upp mot 425 kronor om utbrottet från tradingrangen sker uppåt. När/om 423 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 419 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 385 kronor.

Motstånd: 400-408 / 411 / 419 / 431
Stöd: 387-385 / 374 / 361 / 355 / 351

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 57+.

Sandvik: Utbrott vid låg volla

Teknisk analys Sandvik: Precis som jag skrev i samband med föregående analys den 31/10 var rekylrisken stor men att man kunde agera med en tvåstegsraket. Bevakningspositionen med en minifuture och den inbyggda stoppen under 156 kronor höll och den positiva fortsättningsformationen den 4/11 nådde målet den 10/11 vid 188 kronor. Det blev en vinst på knappt 6 procent på tre dagar * den eventuella hävstången. Efter att aktien nådde 200-kronorsnivån har den konsoliderat. I torsdags bjöds vi på en bullish above the stomach och den högsta dagsstängningen sedan den 8 juni.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Den låga vollan som råder nu i aktien tillåter enligt trendfasindikatorn att man agerar på positiva utbrott.

Volymbalansen är neutral/positiv sedan mitten av oktober.

SMACD lämnade i torsdags en köpsignal i samband med den gröna closing marubozun.

Sammanfattning: Efter ett utbrott är risken stor för att det behövs ett omtag innan uppgången åter tar vid. Risken är dock att om man väntar på rekylen och aktien istället fortsätter upp direkt från nuvarande nivå sitter vi kvar på perrongen. Å andra sidan är det stor risk för att vi omgående riskerar att ligga back om vi köper nu och aktien därefter vänder ner för att göra ett omtag. Ett sätt är då att köpa en mindre position, gärna med en minifuture med relativt hög hävstång, för ett litet belopp och sedan öka på vid nästa positiva fortsättningformation, förutsatt att stoppen strax under 185 kronor inte punkterats. När/om 214 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (2% eller mer i range) efter att 214 kronor nåtts stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 198,00-202,00 / 207,00 / 218,20
Stöd: 196,65 / 192,40 / 185,60 / 177,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.