BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 2 – 2024

OMXS30: Ställer in siktet mot junitoppen vid 2325

Teknisk analys OMXS30: Inför veckostarten skrev jag: ” På kort sikt är OMXS30 kraftigt överköpt där både RSI och SMACD divergerar negativt mot prisgrafen på höga stretchade nivåer. De senaste två veckorna har indexet försökt bryta upp genom 2400-nivån men även om nivån tillfälligt togs ut i fredags föll indexet tillbaka och stängde veckan och året precis under dubbelnollenivån. Vollan (mätt som bredden mellan bollingerbanden) är hög och har börjat dra ihop sig vilket innebär att en negativ candlesticksformation har goda förutsättningar att trigga igång en rekyl. Det jag inte vill se är att den kommande rekylen punkterar fib 62% kring 2175 utan att nivån snabbt återtas.”

Den gångna veckan inleddes med en long legged doji som följdes av en tydligt negativ candlesticksformation som punkterade den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 markerar. I fredags avslutades veckan med att även MA-20 gav vika och att priset nådde ner till det visuella stödet i gapet från den 14 december. Totalt backade OMXS30 med 2,4 procent årets första handelsvecka. De bästa sektorerna blev defensiva nödvändiga konsumentprodukter och telekom. Sämst gick offensiva icke nödvändiga konsumentprodukter och teknik.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar svagt uppåt. 2023 avslutades med att dödskorset från den 15/9 eliminerades av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande även om vi nu varnas för att en signifikant topp ligger bland korten.
Senast trendfasindikatorn vände ner från en lika hög nivå var i april 2021.

Volymen har som brukligt varit lägre än snittet under årets första handelsvecka. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 21/12 ett högt negativt kors och de två senaste veckorna har den negativa divergensen mot signallinjen tilltagit vilket brukar vara ett tecken tilltagande negativt momentum, som vi nu sett tecken på.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 40 procent. Just nu är det 73 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,7 procent vilket är något lägre än snittet som noteras vid 6,0. Vollan har dragit ihop sig de senaste veckorna och det gör att vi kan agera på både fortsättningsformationer och utbrott upp i fritt utrymme.

På ovansidan möter närmast 2350 följt av området mellan 2365-2373 och 2395-2410 samt senaste toppen vid 2418.

På nedsidan möter närmast området vid 2325 följt av zonen mellan 2310-2290 och 2315-2290.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Long legged dojin som inledde veckan och punkterades i onsdags varnade för att det råder osäkerhet kring 2400-nivån, efter den kraftiga uppgången som avslutade året. Nu möter toppen från juni upp kring 2325-2315 och om nivån ger vika hittar vi nästa stöd vid 2300. Det är gott om stöd på vägen ner mot 200-dagars medelvärde, som jag markerat i prisgrafen och indexet är köpvärt vid alla dessa, vid en stark stängning över föregående dags högsta. Om det däremot visar sig att fib 62% vid 2180 ger vika utan att snabbt återtas är risken stor för ett tilltagande säljtryck och att det positiva utseendet hotas. Eftersom både trendfasindikatorn, volymbalansen, bredden och ichimokuanalysen än så länge är positiva tolkar jag det vi nu ser som en hälsosam rekyl, vilket kommer vara mitt huvudspår tills motsatsen bevisas. Om standard line vid 2314 punkteras ställs siktet till att börja med in mot apriltoppen vid 2285-2275. Mitt huvudspår är att rekylen kommer sugas upp innan den blir ohälsosam och indexet då köpvärt och fram till dess sitter vi på händerna.

Motstånd: 2350 / 2365-2373 / 2395-2410 / 2418
Stöd: 2325 / 2310-2290 / 2315-2290 / 2275

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 13-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Testar zonen mellan MA-20 och standard line

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Flera av momentumindikatorerna är överköpta och det råder sedan en tid en tydlig negativ divergens mot SMACD. När ATH testas samtidigt som indexet är tydligt överköpt ska vi vara beredda på en rekyl. Riskaptiten ser god ut inför det nya året och det har fått kvoten mellan mellan icke nödvändiga och nödvändiga konsumentprodukter att tillta samtidigt som småbolag gått allt bättre. Även om det troligen står köpare och väntar redan vid 4700 vore det bättre med en nedgång mot 4600 som följs av en positiv fortsättningsformation. Det jag inte vill se är att de så kallade ”Magnificien Seven-aktierna” brakar nedåt utan att respektera de närmaste stöden, det kan leda till att området vid fib 62% och MA-200 hos SP500 ger vika vilket i sin tur troligen kommer att trigga ett jobbigt säljtryck. För att inte äventyra börshumöret vill jag se ett Fed som inte återgår till ett mer hökaktigt agerande, att tioåringen fortsätter falla och att VIX inte dramatiskt drar upp över 17-nivån. Mitt huvudspår är att åtminstone första kvartalet blir positivt men historiskt har vollan varit högre under valåren men det återkommer jag till.”

Årets första vecka inleddes med en nedgång och nu testas området kring 4700. Totalt backade indexet 1,5 procent den gångna veckan och i veckografen utvecklades en bearish separating line, vilket var den första negativa candlesticksformationen i veckografen sedan slutet av oktober.

Av de sju aktierna som betyder mest viktmässigt hos SP500 föll Apple ner till och testar nu MA-200. Alphabet testar en platt standard line efter en rekyl på 4,6 procent. Amazon har fallit ner under standard line och testar just nu MA-50. Meta Platform respekterade i veckan den stigande MA-20 och noteras över standard line. Microsoft pendlar kring standard line och MA-20, fortfarande över decemberlägsta vid $363. Nvidia vände i veckan upp från en platt standard line. Tesla testar just nu av 50-dagars medelvärde men noteras under standard line. Än så länge är det bara Tesla där trendfasindikatorn fallit ner under den positiva trendzonen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock lite för hög för att vara helt hälsosam och vändningar nedåt från dessa nivåer leder ofta till kraftiga korrektioner, som vi måste vara beredda på. Senast vi såg indikatorn vända ner från ett lika högt område var i slutet av juli.

Volymen den gångna veckan har legat kring eller strax under snittet. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD lämnade ett negativt kors i slutet av november men har inte divergerat tydligt mot signallinjen vilket dock ser ut att bli fallet nu, vilket är negativt om inte köparna kommer tillbaka inom kort.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 77 procent vilket är den tjockaste isen sedan början av februari. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg första handelsveckan med 7,2 procentenheter och noteras inför veckostarten kring 13,4 vilket är mellan MA-50 och MA-20. Nivån är dock fortsatt gynnsam för en positiv börsutveckling.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 4,9 procent vilket är lägre kring snittet vid 5,7 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka standard line och MA-200
– Noteras över 4100 och marshögsta
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– VIX fortsätter noteras kring en låg nivå

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre botten 27/10
– Kortsiktigt överköpt
– Negativ divergens mot SMACD senaste månaden
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner.
– Indexet har punkterat både EMA-8 och MA-20

På ovansidan möter närmast zonen mellan 4700-4710 följt av 4721 och 4730 samt 4756 men naturligtvis är området vid 4800 viktigast i närtid, på ovansidan.

På nedsidan möter närmast 4682 följt av 4665 och 4643 samt zonen mellan 4610-4590.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Flera av de viktigaste aktierna hos S&P 500 är nere vid vitiga stöd och Apple utmanar nu MA-200 där även fib 62% för den senaste uppgången noteras. Indexet punkterade i veckan både den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 och MA-20 vilket fått cykelindikatorn att dra ner under 20 och RSI-4 att studsa på 20-nivån. Senast vi såg bägge punkteras var den 19 oktober och den gången kom köparna tillbaka efter ytterligare 7 dagars nedgång. Nu utmanas zonen mellan MA-20 och standard line som är en lämplig nivå att agera på en positiv fortsättningsformation (stark stängning över föregående dags högsta), när cykelindikatorn noteras lågt, som nu. Även om vi vet att rekyler är nödvändiga pausformationer i stigande trender känns det ofta mer utmanande än det borde göra, men det är just dessa som i de flesta fall är köpvärda startpunkter för nästa trendben. Eftersom både trendfasindikatorn, volymbalansen, bredden och ichimokuanalysen än så länge är positiva tolkar jag det vi nu ser som en hälsosam rekyl, vilket kommer vara mitt huvudspår tills motsatsen bevisas. Om standard line vid 4665 punkteras ställs siktet till att börja med in mot julitoppen kring 4600. Nu inväntar vi en positiv fortsättningsformation, helst i ett stödområde, som kommer vara värd att agera på.

Motstånd: 4700-4710 / 4721 / 4730 / 4756 / 4785-4819
Stöd: 4682 / 4667-4665 / 4645-4643 / 4610-4590

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 7-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Utmanar standard line och motpolen från juli

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX är fångat i en kontraktion, mellan 17000 och 16624 och så länge inte någon av begränsningarna passeras är risken stor för fortsatt skvalpiga rörelser. Om det visar sig att 16625 punkteras ställs siktet till att börja med in mot julitoppen vid 16500.”

Den gångna veckan inleddes med en long legged doji som punkterades i onsdags och det fick indexet att dra ner till julitoppen vid 16500 där även standard line möter upp. Totalt backade DAX med 0,9 procent under årets första vecka vilket ledde till en bearish engulfing i veckografen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men ser ut att falla ner från en extremt hög nivå vilket är en varningssignal.

Volymbalansen är tydligt positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade ett högt negativt kors den 14 december och nu blir det intressant att se om det negativa momentumet biter sig fast eller om någon av de närmaste stöden lockar tillbaka köparna.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 1,7 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,3 procent. Vollan har inte varit lika låg sedan slutet av september och nu blir det intressant att se åt vilket håll expansionen sker.

Sammanfattning: Tradingrangen punkterades i veckan och indexet drog ner till standard line osm sedan dess testats. Den låga vollan och än så länge hälsosamma rekylen gör att starka stängningar över föregående dags högsta är köpvärda. Om standard line vid 16460 punkteras utan att snabbt återtas med en turtle soup ställs siktet in mot i första hand 16250 men troligtvis behöver indexet ner mot fib 38% vid 16000 i så fall. Det jag inte vill se är att en eventuell nedgång blir så djup att MA-200 punkteras utan att snabbt återtas. Mitt huvudspår är att kommande rekyler kommer vara köpvärda så fort de elimineras av en positiv fortsättningsformation, åtminstone så länge de sker över MA-200 och fib 50%.

Motstånd: 16645 / 16700 / 16960-17000
Stöd: 16460 / 16250 / 16000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 23-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under tisdagen.