BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 2

OMXS30: Utbrott från extremt lågvollaläge

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi kan lägga ett år med en tvåsiffrig nedgång bakom oss och nu blir det intressant att se om köparna kommer tillbaks under 2019, som varit fallit vid de flesta liknande tillfällen. Är ZIRP-bubblan på väg att spricka eller är det vi ser nu ett ypperligt köptillfälle? Så länge vi inte ser att signifikanta toppar tas ut och vi bjuds på högre följande bottnar anser jag risken är större för att uppstudsar kommer utvecklas till tjurfällor och följas av ytterligare tilltagande säljtryck. En första positiv pusselbit kommer jag tolka en passering av 1550 som därefter följs av en ny högre signifikant lågpunkt.”

Den förkortade första handelsveckan på året avslutades positivt, som de flesta övriga index. Hittills har OMXS30 stigit med 1,9 procent i år.

Både i månads- och veckografen noteras OMXS30 med positiva reversalstaplar som inletts från kraftigt översålda nivåer.

Optimism spreds på världens börser under fredagen efter att flera positiva pusselbitar fallit på plats. En urstark amerikansk jobbrapport triggade igång ett rally på börserna i Europa och USA. Som grädde på moset lovade Federal Reserve genom Fed-chefen Jerome Powell att lyssna noga på marknadens budskap framöver och ta detta i beaktande vid policybesluten framöver.

I Stockholm tog råvarubolagen och industribolagen tag i takpinnen och steg kraftigt. Basmetallpriser som koppar och zink steg liksom oljepriset i spåren av minskad oro för den globala tillväxten.

Bland OMXS30-bolagen rekylerade gruvbolaget Boliden med över 6 procent. Boliden hade ett motigt 2018 efter att handelskonflikten mellan USA och Kina eskalerade.

Även stålproducenten SSAB placerade sig högt bland vinnarna med en uppgång på 5,0 procent.

Bland industribolagen sågs kraftiga uppgångar för Atlas Copco och Sandvik som steg med 6,1 respektive 5,6 procent.

Ett stigande oljepris där Brent steg med närmare 3 procent till 57 dollar per fat, fick fart på de oljerelaterade aktierna. Lundin Petroleum steg med 5,3 procent.

I slutet av föregående vecka skrev jag att det kortsiktigt lågvolatila läget troligen leder till ett tydligt utbrott, antingen uppåt eller nedåt (se de gröna och röda pilarna). Jag påpekade att nivån och den positiva divergens talade för att en uppstuds låg bland korten. Nu vet vi att det blev uppåt och den som agerade enligt den offensiva strategin fick ett bra entrépris.

En uppstuds är alltså inledd och nu blir det spännande att se om de stundande motstånden där jag först vill se 1500-nivån tas ut och taket i den fallande trendkanalen. På sikt behöver naturligtvis även primärtrenden och årsmedelvärdet passeras för att förutsättningarna ska bli bättre för en fortsatt långsiktig uppgång.

Så länge indexet präglas av nya lägre signifikanta toppar och bottnar talar dock mer för att uppstudsar blir relativt kortvariga och när de följs av negativa candlesticksformationer får vi bra lägen att gå kort.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som negativ då medelvärdet sedan en månad tillbaks vridit av söderut och indexet noteras under detsamma. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -1,0 vilket säger oss att vi företrädesvis ska handla med trendföljande strategier för nedgång men vara beredda på tvära kast mellan hopp och förtvivlan.

Volymen har den senaste tiden legat under snittet. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från slutet av oktober och det fallande tremånaderssnittet.

Det har sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna). Den gångna veckan var det dock 66 procent av de 284 aktier jag bevakar som steg.

På ovansidan möter först nivån vid 1450 följt av 1497.

På nedsidan hittar vi närmast 1420 följt av 1390 och 1378.

På lång sikt är jag fortsatt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och återtar både MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är dock fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tjurfällor.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över 50-dagars medelvärde utan att följas av en ny lägre lågpunkt än fredagens lägsta.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag inställd på mer nedgång men självklart kommer inte det att ske utan kraftiga uppstudsar och falska utbrott, precis som det brukar vara under bearmarknader.

Sammanfattning: Fredagens utbrott och kraftfulla opening marubozu tog indexet upp till golvet på den tidigare tradingrangen vid 1435. Så länge vi inte bjuds på någon negativ candlesticksformation kan vi hänga på uppåt men vara beredda på tvära kast när någon av de närmaste motstånden närmar sig. En första positiv lite mer signifikant passering är taket i den kortsiktigt fallande kanalen kring 1485 men en ny lägre topp än denna nivå och därefter tilltagande säljtryck kommer visa på att köparna inte är tillräckligt sugna på risk – än.

Motstånd: 1450 / 1465 / 1508 / 1550
Stöd: 1420 / 1408 / 1378 / 1338 / 1296

Cykelindikatorn noteras inför dagen stigande kring 57 efter att i den positiva minidivergensen direkt efter jul.

SP500: På väg att ta ut februarilägta

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nedgången som följde dagarna efter räntebeskedet har trots den senaste uppstudsen inte tagits tillbaks nivån som rådde innan höjningen. Än så länge är det dock möjligt att den nedgång vi sett de senaste månaderna bara är en kraftfull korrektion och att vi kommer gå in i 2019 med nytt köpintresse. Risken är dock stor för att det vi nu ser bara är starten på nästa spruckna bubbla (ZIRP, Zero Interest Rate Policy). I det längre tidsperspektivet ser det ut som vi fått långsiktiga säljsignaler men i det kortare scenariot blir det intressant att se om de punkterade trendlinjerna följs av piggare momentumindikatorer. Mitt huvudspår är att vi kommer att bjudas på en tid av slagig handel med kraftiga kortsiktiga uppstudsr och en större konsolidering och utbrottet från denna kommer visa de närmaste månadernas riktning.”

Första handelsveckan på året inleddes skvalpigt men avslutades starkt med en uppgång på över 3 procent i fredags. Den senaste veckan noteras för en uppgång med nästan 2 procent och sedan årsskiften är uppgången 1 procent.

Beskedet att en amerikansk delegation ska besöka Kina för handelssamtal skapade optimism, liksom jobbrapporten före öppning som visade att sysselsättningen exklusive jordbrukssektorn i USA steg med 312.000 personer i december – långt mer än den väntade ökningen som enligt Bloombergs sammanställning var 184.000.

På bolagsfronten handlades Intel 6,1 procent högre med hjälp av Bank of America Merrill Lynch, som höjt aktien till köp från neutral. Netflix steg 9,7 sedan Goldman Sachs beslutat ta in aktien på sin ”conviction”-lista.

Efter torsdagens blodbad på Apple, och det mesta som kunde kopplas till bolaget, är andelen analytiker som köprekommenderar aktien i minoritet för första gången på 15 år. Apple steg dock 4,3 procent i fredags.

Tesla stärktes 5,8 procent. Elbilen Model 3 kommer enligt bolaget att börja säljas i Kina i mars.

Bland råvaror avancerade WTI-oljan 2,4 procent till 48:18 dollar per fat. Statistik från USA:s energidepartement, DOE, visade att de amerikanska lagren av råolja var oförändrade under förra veckan.

Fredagens stängning skedde precis vid lågpunkterna från februari och nivån som rådde kring räntehöjningen strax innan jul vilket jag skrev om i slutet av veckan. Denna nivå sammanfaller exakt med 20-dagars medelvärde och det blir spännnande att se om även denna sentimentsnivå tas tillbaks utan att som vid de senaste tillfällena omgående punkteras ohc leda till nya kraftiga nedställ. Vi vet att de kraftigaste uppstudsarna effektueras i samband med långsiktiga nedgångsfaser men om det visar sig att vi nu bjuds på högre lågpunkter, motståndsnivåer som tas ut och bättre bredd samt volymbalans kan det vi ser absolut visa sig vara ett bra långsiktigt köpläge.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, noteras nu svagt nedåtriktad vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -0,8 vilket säger oss att vi ska vara beredda på skvalpiga rörelser.

Volymen i torsdags och fredags var högre än det dagliga snittet. Volymbalansen noteras dock fortfarande under tremånaderssnittet även om nedgångstakten de senaste dagarna avtagit något.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 22 procent.

VIX har fallit tillbaks något den senaste veckan och noteras inför veckostarten kring 21 men det är fortfarande en nivå som indikerar att placerarkollektivet förväntar sig en slagig handel och förhöjd volla.

På ovansidan möter närmast 2538 följt av 2585 och zonen kring 2600.

På nedsidan möter närmast 2444 följt av 2412 men framförallt zonen mellan 2352-2346.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över den korta sentimentsnivån vid EMA-8

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskors tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under både årsmedelvärdet och MA-200
– Negativt utseende i Ichimoku
– Negativ volymbalans
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Kraftigt säljtryck och allt lägre pivottoppar

På lång sikt har jag svängt över och är nu negativ och det mesta talar för att uppstudsar nu är rekyler i nedtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och ser fler indikationer som pekar på fortsatt ned- än uppgång.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ och vill se kursen ta sig upp över 20-dagars medelvärde utan att nivån snabbt punkteras.

Sammanfattning: Om de senaste två veckornas uppstuds håller i sig (inte omgående följs av en ny lägre lågpunkt) är möjligheten för en ytterligare uppgång stor. Hos dagsmomentum (RSI-14) ser vi tecken på att både den senaste bekräftelsenivån och eventuellt november- och decembertopparna kan komma att testas vilket kan bli positivt. MACD lämnade i slutet av veckan en signal som säger oss att ta det förskitigt men det är först om tidigare toppar tas ut och följs av nya högre bottnar som jag kommer tolka detta som en köpsignal, även om det naturligtvis, till motstatsen bevisas är en positiv pusselbit.

Motstånd: 2555 / 2578 / 2600 / 2642 / 2706
Stöd: 2491 / 2451 / 2387 / 2352-2346 / 2324

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten vid 76 efter att ha vänt ner från 89 i slutet av förra veckan.

DAX: Intressant uppstuds från ett översålt läge

Teknisk analys DAX: För två veckor sedan skrev jag: ”Driften nedåt är tydlig men det är för tillfället större chans för att en uppstuds inleds än att man lyckas tajma en position för nedgång. Edgen talar nu för en kortare uppstuds men redan när EMA-8 nås (det streckade tunna lila medelvärdet) ökar risken för en ny vändning nedåt men om nivån tas ut håller vi koll utvecklingen kring 20-dagars medelvärde.”

Första handelsdagen efter jul blev en rejäl urblåsning ner till stödnivån vid 10280. Föregående vecka avslutades, som för så många andra index med en kraftig uppgång på mer än 3 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 2,0 procent.

Den korta sentimentsnivån har tagits ut och nu testas 20-dagars medelvärde av som de senaste fyra gångerna nivån tagits ut snabbt gett vika och inlett ny nedgångsfaser. Jag följer nu med stort intresse om vi ser tecken på en mer varaktig sentimentsförändring.

Det finns enligt mig bara ett sätt och det är att sätta det vi ser i sitt sammanhang men agera kortsiktigt och kliva av så fort vi ser tecken på att köptrycket avtar, speciellt kring motståndsnivåer. Men riskerar vi inte att åka på förluster då? Jo, det gör vi alltid och är man inte bekväm med det är det bättre att stå utanför till beteendet blivit mer normalt.

DAX befinner sig nu kring golvet i den fallande medellånga trendkanalen som just nu noteras kring stödet vid 10500. Dagsmomentum har varit nere på en låg nivå och mycket talar för att vi kommer att få se en något kraftfullare uppstuds än de vi vant oss vid.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,2 och vi bör företrädesvis tillämpa trendföljande strategier för nedgång vilket innebär att vi tar positioner för nedgång i samband negativa candlesticksformationer efter uppstudsar.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen är punkterad och indikerar en nedgång mot 10000-9700.

Sammanfattning: Det blir nu spännande att se hur långt den pågående uppstudsen tar indexet och skulle vi nu för första gången sedan i våras se denna följas av högre lågpunkter kommer jag tolka det som positiva pusselbitar. Mitt huvudspår är än så länge att det vi ser är en uppstuds och att vi kommer bjudas på en ny lägre signifikant topp under MA-200 och därefter nya lägre bottnar.

Motstånd: 10867 / 10980 / 11280 / 11585
Stöd: 10564 / 10375 / 10070 / 9770

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 68 och är stigande.

Lundin Mining: U-sväng och positiv outside day

Teknisk analys Lundin Mining: För en vecka sedan skrev jag att det kommer bli intressant om det visar sig att högsta- eller lägsta från long legged dojin den 27 december togs ut. I torsdags bjöds vi på en negativ bearish meeting line men denna eliminerades i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutning på 200-dagars medelvärde och kursen i förhållande till den senaste tidens toppar och bottnar är fortsatt nedåtriktad. Trendfasindikatorn bekräftar det negativa utseendet och skrivs inför dagen till -3,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

Även om driften på lång sikt är nedåtriktad kommer vi bjudas på uppstudsar och om börsklimatet studsar upp en bit är potentialen bra i Lundin Mining som det senaste året utvecklats ungefär 20 procent sämre än OMXS30.

När vi får en ”klimatförändring” på kort sikt i en aktie som i fallet med den fallerade bearish meeting line-formationen i torsdags är det många som ”tas på sängen” vilket skapar känslomässiga reaktioner och det kallar jag i ”Femman” för en ”U-sväng”

Sammanfattning: Vid ett kortsiktigt positivt börsklimat är det goda förutsättningar för att Lundin Mining tar sig upp mot taket i den fallande kanalen och eventuellt 44-45 kronorsnivån. Om det istället visar sig att 35 kronor punkteras ställs siktet in mot 31-kronorsnivån.

Motstånd: 40,05 / 41,10 / 43,60 / 46,15
Stöd: 37,50 / 36,00 / 33,45 / 30,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 73 stigande.