BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 2

OMXS30: Avtagande momentum och tilltagande volla

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan lågpunkten i början av december har OMXS30 stigit med 6,2 procent vilket fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan. En rekyl rycker nu allt närmare och hur djup eller långvarig den blir ger en indikation på styrkan i det underliggande sentimentet. Mycket talar för att vi inom kort kommer att bjudas på ett test av golvet i den stigande kanalen, som om det håller är en positiv signal. Om kanalgolvet däremot punkteras vill jag helst inte att decemberlågpunkten vid 1693 ger vika, det är då mycket som talar för att vi går in i en jobbig period. Även om det inte just nu är så lockande att kliva på för uppgång är inte heller att gå kort ett alternativ med speciellt bra edge. Ibland är det bäst att agera åskådare och sitta på händerna, som nu.”

Efter de två extremt små kursstaplarna kring 1800-nivån har vi nu bjudits på några dagars röjigare rörelser. Totalt backade OMXS30 med 0,7 procent den förkortade vecka 1. Om det visar sig att tisdagens ATH-notering vid 1810 blir en ny lägre topp kan det vara ett tecken på en begynnande pyspunka.

Den senaste veckan har jag påtalat att SMACD visar tecken på att vända ner från en nivå över +15 vilket vid negativa följande medelvärdeskors ofta leder till rekyler.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +1,0. Enligt mitt regelverk innebär detta utseende att det är trendföljande strategier som gäller och med nuvarande volla bör man vänta på en rekyl och en positiv fortsättningsformation.

Volymen den gångna veckan har noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen tog den 13 december tillbaks tremånaderssnittet vilket är en positiv pusselbit tills nivån åter punkteras.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1800-1810 följt av 1820 och 1835.

På nedsidan hittar vi närmast 1778 följt av 1769 och 1758-1756 men självklart bör man hålla koll på 1750 samt 1700-1693.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 33 senaste åren (48%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,8 procent. Indexet har stigit 8 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,6 procent högre.

Sammanfattning: Risken för en stundande rekyl är fortsatt stor, men efter det talar mer för en fortsättning norrut än att förra veckans ATH-notering är på väg att bli en signifikant topp. SMACD har vänt ner från en hög nivå och när det följs av att även signallinjen punkteras leder det ofta till påtagliga rekyler. Vid en rekyl är det gott om stöd på nedsidan och en positiv fortsättningsformation kan vara intressant att agera på ner till åtminstone 1700-1693. Mitt huvudspår är fortfarande att rekyler är köpvärda vid positiva fortsättningsformationer åtminstone tills någon av de senaste signifikanta lågpunkterna punkteras utan att återtas.

Motstånd: 1800-1810 / 1820 / 1835
Stöd: 1778 / 1769 / 1758-1756 / 1750 / 1700-1693

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48.

SP500: Vollan kan dra iväg och defensiva köpare

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Trenden pekar upp med G-krafterna på plats för en uppgång som är värd att följa. Ingen av rekylerna, sedan det senaste trendbenet inleddes i början av oktober, har testat av 50-dagars medelvärde, vilket kommer att ske förr eller senare (troligen förr). De flesta momentumindikatorer noteras på extremt höga nivåer och optimismen är på topp. Som jag sagt någon vecka nu gillar jag inte den senaste månadens allt brantare uppgångstakt, den kommer att leda till en topp och ju mer spända indikatorer vi får desto jobbigare tenderar rekyler att bli. Det utseende vi nu ser liknar till stor del det vi hade vid årsskiftet 2017/2018 och den gången inledde det nya året ännu mer paraboliskt under ett par veckor. En rekyl som sugs upp innan indexet etablerar sig under standard line, som inför dagen noteras kring 3159, kommer vara intressant att haka på vid en positiv fortsättningsformation, vilket även en djupare rekyl kan vara. Om det däremot visar sig att även decemberlägsta vid 3070 ger vika utan att snabbt återtas ökar risken för en nedgång mot i första hand 200-dagars medelvärde.”

Den förkortade nyårsveckan inleddes ner för att testa av gapet från den 20 december, som höll och ledde till ett nytt ATH vid 3258 i torsdags. Totalt backade den gångna veckan med 0,7 procent. I veckografen noteras nu en doji som senaste candle med lägstanivån vid 3212, vilket är en nivå som kan trigga en rekyl om den punkteras.

Efter USA:s bombning vid Bagdads flygplats som dödade den iranske generalen Qassem Soleimani sade Donald Trump på fredagskvällen att USA varken är intresserad av ett krig mot Iran eller en regimförändring i landet men är beredd att agera om nödvändigt.

Frågan är om VIX bryter upp genom den fallande kilen efter den nya hårdare tonen mellan USA och Iran. Om vollan drar iväg och det förstärker en stundande rekyl är frågan hur stor den blir och på vilket sätt köparna kommer tillbaks.

Som jag sagt flera gånger de senaste veckorna ska vi ha respekt för de varningssignaler i form av negativa divergenser, tendens till en något mer parabolisk utveckling och en allt tajtare stigande kil. SP500 är överköpt både på kort- och medellång sikt och det är gott om varningssignaler. Än så länge har dock köparna kommit tillbaks pålitligt efter bara någon dags paus, sedan det senaste trendbenet påbörjades i början av oktober. Uppgången kan fortsätta ett tag till och även bli betydligt mer paraboliskt, som vi såg i början av 2018.

Att gå emot en marknad som är så stark som SP500 brukar inte vara någon god idé, för tillfället är inte heller edgen så bra för att köpa utbrott, men trots det kan självklart indexet bryta vidare uppåt redan från denna nivå.

På nedsidan möter först golvet i den stigande kanalen följt av 3200-nivån men vid en rekyl är jag mer intresserad av som händer kring 3170-3150.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,2. Rekyler är köpvärda när vi bjuds på positiva fortsättningformationer.

Volymen har de senaste dagarna legat runt det dagliga snittet. Volymbalansen fortsätter vara positiv och stiger tydligt (kanske lite för brant) ovanför det uppåtriktade tremånaderssnittet.

83 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) har stigit till 14 vilket i sig inte är en speciellt hög nivå. Det som tekniskt ser lite besvärligt ut är att den övre begränsningen i den fallande kilen utmanas och tas denna nivå ut indikeras en uppgång mot augustitoppen (se bilden under denna analys).

På ovansidan möter närmast 3248-3250 följt av 3258 och 3272.

På nedsidan möter närmast 3230 följt av 3212 och gapet mellan 3184-3169.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3258 den 2/1
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Noteras med en negativ divergens högt upp mot det övre bollingerbandet
– RSI noteras högt med en negativ divergens
– Noteras allt närmar spetsen i en stigande kil

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Det viktigaste först. S&P 500 är i en tydlig upptrend i de flesta tidsperspektiv. Efter flera månaders konstant uppgång utan några rekyler värda namnet är dock indexet överköpt och alltfler varningssignaler tornar upp. Lutningen mellan decemberlägsta och den senaste lågpunkten sist handelsdagen på förra året visar tecken på en alltmer parabolisk lutning, vilket blir tydligt i veckografen. Självklart kan den tilltagande spänningen mellan Iran och USA leda till en volla som får placerarkollektivet att bli mer defensiva, men det får graferna i så fall visa. Edgen för att ta nya positioner i samband med utbrott är inte tillräckligt bra för att locka men att agera för uppgång vid positiva fortsättningsformationer vid rekyler kan göras med en bra edge. På nedsidan hittar vi gott om stöd- och zoner som är intressanta och de har jag markerat med blåa horisontella linjer. Jag brukar säga att en trend är värd att följa så länge den är värd att följa och det är läget just nu.

Motstånd: 3248-3250 / 3258 / 3272
Stöd: 3230 / 3212 / 3184-3169

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67.

DAX: Nu utmanas golvet i den stigande kanalen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan slutet av november har DAX befunnit sig i ett lågvollaläge, en så kallad squeeze. Även om vi bjuds på en rekyl som punkterar golvet i kanalen är det gott om stöd på nedsidan som tillsammans med den positiva volymbalansen talar mer för en kommande fortsättningsformationer är värda att haka på.”

Den förkortade handelsveckan noterade som högst 13425 och som lägst 13120 där golvet i den stigande kanalen möter upp. Totalt backade DAX med 0,9 procent den gångna veckan och stängde efter att ha testat av standard line och 50-dagars medelvärde kring MA-20.

Det råder en negativ divergens mellan de flesta momentumindikatorer och priset i DAX och har gjort så sedan mitten av november.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD lämnade en köpsignal över nollan i mitten av december men priset svarade inte alls på signalen vilket lett till att ett negativt kors nu närmar sig. Så länge trenden är positiv och värd att följa tolkar jag dock inte det som en säljsignal, utan bara paus.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den just nu testar av tremånaderssnittet. Punkteras lägstanivån från december, utan att snabbt återtas, ökar risken för att rekylen blir kraftfull.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under 12885 vilket även innebär att golvet i den stigande trendkanalen punkteras.

Sammanfattning: Efter den kraftiga uppgången från mitten av augusti till mitten av november, med stadigt tilltagande volym, krävs en paus eller rekyl för att ackumulera upp de obalanser som byggts upp. Efter den extremt låga vollan i mitten av november har amplituden på svängningarna tilltagit. Nu ser jag framförallt tre stundande utseenden. Antingen en rekyl som jag anser köpvärd åtminstone ner mot 12650, kanske lägre. Ett utbrott upp och förbi 13500 som kan vara värt att haka på om det sker med tilltagande volym. Om vi från nu och framöver bjuds på mindre swingar kan en diamantformation vara på väg att etableras men det kommer jag att återkomma till i så fall. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ. För tillfället är det bättre att vänta på antingen ett tydligt utbrott eller en fortsättningsformation kring nuvarande eller något lägre nivå.

Motstånd: 13380 / 13425 / 13500 / 13525
Stöd: 13155 / 13120 / 13050-13000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 52.

NCC B: Punkterar flera bekräftelsenivåer

Teknisk analys NCC B: Efter en ny högre lågpunkt togs standard line ut och det gick på en enda dag att nå primärtrenden och en uppgång med knappt 5 procent sedan föregående analys. Sedan dess har priset pendlat mellan EMA-8 och MA-100.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn har nu fallit till +0,3 vilket innebär att vi bör vara kortsiktiga oavsett om vi agerar för upp- eller nedgång.

Uppgången sedan föregående analys har nu tagit upp NCC i området kring primärtrenden och molnets nedersta begränsning. I fredags avslutades veckan med en lång röd rikoschettstapel. Om det visar sig att den nedre delen av rikoschetten punkteras den första halvtimmen efter tisdagens öppning ökar risken för ett nytt omtag kring antingen standard line eller stödområdet mellan 147-144 kronor.

Tar man position för uppgång om 157 kronor tas ut bör man vara beredd på att det kan gå tungt kring cloud span b mellan 160-161 kronor.

Stochastic visar nu tecken på att vända ner kring 80 och det råder en negativ divergens mot det övre bollingerbandet.

Sammanfattning: De korta momentumindikatorerna visar nu tecken på att vända ner från relativt höga nivåer och om fredagens lägsta punkteras när börsen öppnar på tisdag är det mycket som talar för en nedgång mot stödområdet som markerades under november och december. Om köparna kommer tillbaks kring eller strax ovanför standard line (den röda streckade linjen) ställs siktet in mot cloud span b kring 160 kronor. Det är en liten övervikt för att expansionen på kort sikt sker söderut.

Motstånd: 155,90 / 157,00 / 158,70 / 159,75
Stöd: 152,55 / 151,50 / 149,80 / 148,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62.

Africa Oil: Laddar upp för nästa uppgång

Teknisk analys Africa Oil: Det skulle behövas ett omtag ner mot 8 kronor efter föregående analys innan Africa Oil drog iväg upp till 10,70 som blev en topp den 5 november. Sedan början av december har kursen pendlat kring 200-dagars medelvärde. Föregående vecka avslutades med en lång grön candle som passerade primärtrenden.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt, men bara svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga och företrädesvis handla för uppgång.

Sedan lågpunkten för ett år sedan har lågpunkterna noterats på allt högre nivåer även om det varit få noteringar och framförallt kortvariga över 9,50.

SMACD var i mitten av november nere kring lågpunkten för oktober och visar nu tecken på att vända upp. När/om nollan tas ut kan det bli en efterlängtad trigger för en mer varaktig uppgång.

Sammanfattning: De högre lågpunkterna, en stigande primärtrend och det positiva medelvärdeskorset i SMAD indikerar att en uppgångsfas kan vara på väg att inledas. Närmast på ovansidan möter MA-50 och standard line upp precis ovanför fredagens stängning. En passering av standard line vi 8,90 ger en indikation om uppgång mot 9,50 där det kan vara en god idé att ta hem vinst och eventuellt rida resten av positionen med stoppen strax under föregående dags lägsta och stänga så fort nivån träffas. Den initiala stoppen bör inte placeras över 8,20.

Motstånd: 8,95 / 9,10 / 9,35 / 9,50
Stöd: 8,65 / 8,50 / 8,30 / 8,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60.