BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 2

OMXS30: Flera köpsignaler men en doji vid ATH och rangetaket

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter fyra gap i rad var det ingen högoddsare att sista handelsdagen på året skulle bli en negativ omslagsformation i form av en bearish separating line. Så länge varken den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan slutet av november passeras och ännu hellre decemberhögsta är risken stor för att det historiska mönstret för början av året med en nedgång kommer bekräftas. Om däremot den fallande motståndslinjen passeras ställs siktet in mot ATH-nivån vid 1950, till att börja med. Mitt huvudspår är att den fallande motståndslinjen kommer att passeras snarare än att 1800-nivån punkteras. Skulle det visa sig att USA tar fart söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.”

Efter fyra negativa reversaler kring 1900-nivån bröt OMXS30 upp genom den fallande motståndslinjen i torsdags och fortsatte inför veckoslutet upp mot ATH-nivån vid 1950 och hann med att avsluta veckan med en ny ATH-notering vid 1955. Totalt steg den gångna veckan med hela 4,0 procent vilket kan jämföras med förra årets totala uppgång som till slut skrevs till 5,8 procent. Veckan avslutades med en doji kring taket i den rådande tradingrangen och en stängning 5 procent över det övre bollingerbandet vilket innebär att rekylrisken är överhängande. Sedan lågpunkten den 21 december noterar OMXS30 en uppgång med strax över 6 procent.

Nu noteras indexet åter med trendpoäng +8 (max) vilket talar för att nästa trendben troligen är inlett. Det jag inte vill se på kort sikt är att de korta medelvärdena EMA-8 och MA-20 punkteras utan att snabbt återtas.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång. Eftersom vollan är låg är det ok att både köpa utbrott med tilltagande volym och fortsättningsformationer i samband med rekyler. Trendpoängen (G-krafterna) skrivs inför veckostarten till +8 (max).

Volymen var under inledningen av veckan låg men tog fart i torsdags och fredags då den var klart över snittet. Volymbalansen är åter stigande och positiv.

Isens tjocklek noteras kring 78 inför dagen vilket är positivt. Inför dagen noteras 71 procent av largecapaktierna över MA-20, 79 procent över MA-50 och 92 procent över MA-200. 70 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1956 följt av 1961 och 1969 samt 1976.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1943-1941 följt av 1925 och 1911 samt zonen kring 1900.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 34 senaste åren (59%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,4 procent. Indexet har stigit vid 8 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,6 procent högre.

Sammanfattning: En ny ATH-notering som avslutade veckan, positiv volymbalans, tjock is och en ny köpsignal i SMACD skapar goda förutsättningar för att vi sett ett nytt positivt trendben inledas. Det saknas dock inte varningssignaler i form av hårt spända momentumindikatorer och negativa divergenser. Fredagens stängning skedde 5 procent över det övre bollingerbandet vilket liknar det utseende vi hade den 18 september och den gången behövde indexet ner mot MA-50 för att hitta köpare. Även om risken är stor för en rekyl kommer den vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation. Det är först om 1834 punkteras utan att snabbt återtas som det kortsiktigt positiva utseendet kan komma att hotas. Köparna fortsätter att suga upp rekyler och säljtryck på allt högre nivåer och att försöka gå emot en starkt stigande trend är som att försöka hoppa ner på rälsen och ensam försöka stoppa tåget. Skulle det visa sig att de amerikanska indexen accelererar söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.

Motstånd: 1950-1952 / 1956 / 1967 / 1976
Stöd: 1943-1941 / 1925 / 1911 / 1900

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 5%.

SP500: Långsiktig positiv signal (SP500/30YR)

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Trenden är positiv och köparna suger upp säljtrycket i samband med rekyler på allt högre nivåer. I den negativa vågskålen har indexet stigit på ett sätt som de senaste månaderna fått utseendet av en stigande kil, som är en varningssignal. Utbrottet upp och förbi decemberhögsta tolkar jag som intakt och troligen ett tecken på att ett nytt positivt trendben är inlett och nu närmar sig 3800-nivån. Som skrivit sedan utbrottet genom 3600 är siktet inställt mot 4000 på lite sikt. Studerar vi den historiska utvecklingen från början på det nya året och fram till ungefär den 26 januari brukar det innebära uppgångar på i snitt 3,1 procent, men det är historia men indikerar ändå att vi är inne i en stark period av året. Det vi kan konstatera efter måndagens positiva utbrott från ett extremt lågvollaläge är att förutsättningarna är goda för att ett positivt och spännande trendben inletts när nya rekordnoteringar noteras. Än så länge är detta enligt mitt synsätt en marknad där vi köper positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med den låga vollan även utbrott.”

Den gångna veckan inleddes efter en ny ATH-notering med en bearish engulfing där zonen kring 3700 sög upp säljtrycket. Veckan avslutades starkt med ytterligare en ny ATH-notering vid 3827. Totalt steg SP500 under 2020 med 16,3 procent och det nya året har inlett med en uppgång på 1,8 procent vilket får anses vara en bra start med tanke på covid-19 och stöket kring presidentskiftet i USA.

De senaste fyra dagarna har stängt positivt och allihop i den positiva delen vilket ger en next day forecast på +4/+4 (NDF) på 50 procent men next week forecast +4/+2 (NWF) på över 70 procent.

Kraftfulla stimulanser och förhoppningar om att den nya presidenten ska bidra till politisk stabilitet betyder mer än färgen på det styrande partiet. Även om indexet är översålt och det råder negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer är det fler och viktigare pusselbitar som än så länge beskriver ett positivt börsklimat.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen har den gångna veckan varit förhållandevis hög kring tremånaderssnittet. Volymbalansen har stärkts och är åter positiv efter att ha passerat bekräftelsenivån från den 17 december.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför dagen kring 91 procent vilket fortfarande beskriver en tjock/stabil is enligt mitt synsätt.

VIX (den förväntade vollan) föll med 5 procentenheter vilket innebär att veckostängningen noterades kring 21,5. Fortfarande är nivån historiskt sett relativ hög men så länge vi bjuds på lägre högsta, som de senaste dagarna, är det åtminstone tecken på att vollan inte rusar utan håller sig under framförallt MA-50 är riskaptiten god.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta men har den senaste veckan åter tilltagit och det är en pusselbit som talar för att indexet troligen kommer att expandera norrut.

På ovansidan möter närmast 3838 följt av 3856 och 3881.

På nedsidan möter närmast 3785-3783 följt av 3768 och 3742.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3827 8/1

I den negativa vågskålen:
– Den branta uppgången sedan oktoberlägsta skapar viss obalans och tendens till kilformation
– Negativ divergens mot momentumindikatorerna
– Stängde veckan 12 procent över det övre bollingerbandet

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: På kort sikt indikerar next day forecast att risken för en rekyl är stor men på någon till några veckors sikt är edgen mycket god för uppgång. Den gångna veckan avslutades med en ny ATH-notering vid 3827 men samtidigt en stängning klart över det övre bollingerbandet. Den positiva volymbalansen, bredden och många långsiktiga indikatorer har nu vänt upp och blivit positiva där bla relationen med aktier och den 30-åriga obligationsräntan precis brytit upp vilket vi senast såg i slutet av 2016, mittet av 2012, 2009 och 2003. SMACD noteras redan positivt i de längre tidsupplösningarna men lämnade i torsdags en köpsignal i dagsgrafen. Även om det råder en del negativa divergenser kommer jag vara positiv till utvecklingen och håller fortfarande fast vid symmetrimålet kring 4000, även om nivån inte kommer nås utan utmaningar. Än så länge är detta enligt mitt synsätt en marknad där vi köper positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med den låga vollan är det även ok att köpa utbrott.

Motstånd: 3838 / 3856 / 3881
Stöd: 3785-3783 / 3768 / 3742

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Positiv underton men en del negativa divergenser

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den positiva trendfasen, volymbalansen och låga vollan innebär att vi ska agera på positiva fortsättningsformationer både i samband med rekyler och utbrott. Att gå emot och försöka blanka indexet just nu ser jag i dagsläget som fakirtrading och inget som lockar.”

Årets första vecka inleddes nedåt för att täppa till gapet från den 28 december ner mot 13600 som jag skrev om för en vecka sedan. Köparna stod och väntade kring nivån och en bullish separating line i onsdags laddade upp för ett nytt positivt trendben. Veckan avslutades dock något mer tveksamt efter att ha hunnit sätta den fjärde ATH-noteringen på en vecka, denna gång vid 14132. Förra året blev till slut en uppgång dock med modesta 3,6 procent men redan i år har indexet stigit med 2,4 procent. I veckografen tolkar jag den gångna veckan som en positiv reversal och en fortsättningsformation.

Utifrån utbrottet upp och förbid 13750 är siktet inställt upp mot i första hand 14500 men risken för rekyl när momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan. Bara sedan lågpunkten den 21 december var DAX i samband med ATH-noteringen i fredags upp 8,3 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +2,7 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler. Trendpoängen är +8 (max) sedan den 15 december.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober och efter en period som varit något avvaktande tolkar jag den åter positivt.

Sedan både lagging line och priset brutit upp i en ILL-formation i början av november (se gröna ringen) har sentimentet stärkts och laddat upp för ett utbrott uppåt som jag skrev förra veckan är på plats.

SMACD lämnade i mellandagarna en köpsignal och effektuerade i tisdags en positiv trampolin.

Sammanfattning: Nya tydliga och högre bottnar samt en positiv volymbalans är förutsättningarna goda för ytterligare nya ATH-noteringar. Det råder nu en negativ divergens mot det övre bollingerbandet och risken har ökat för en rekyl. Att gå kort är inget som lockar när undertonen är så pass positiv som nu. För tillfället är det rekyler som bör köpas i samband med fortsättningsformationer. En första varningssignal får vi om indexet punkterar stödet vid 13000 utan att snabbt ta tillbaks nivån.

Motstånd: 14130 / 14180 / 14250 / 14300
Stöd: 14000-13975 / 13910 / 13780 / 13600

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 88+.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 48%

Securitas B: Vänder åter ner under molnet

Teknisk analys Securitas B: I samband med föregående analys skrev jag att rekyler sugits upp kring 120-kronorsnivån och med en positiv minidivergens och en long legged doji har vi bra nivåer både för upp- och nedgång. Jag skrev att om 122,60 passerades var det goda förutsättningar för en uppgång mot primärtrenden vid 130 kronor. Nu vet vi att så blev fallet och där inleddes nästa rekyl ner mot 120 kronor. Beroende på hur bra man kom in borde vinsten blivit runt 12 procent. Sedan dess har aktien mestadels skvalpat omkring inte alltför långt från det platta molnet.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera lutar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras kring +1,9 och vi ska företrädesvis köpa rekyler för uppgång och går vi emot trenden ska vi vara beredda på att relativt snabbt kliva av om uppstudsar går emot positionen.

Volymbalansen har mattats av men är än så länge svagt positiv. I fredags effektuerades en negativ reversal under den högsta volymen sedan den 15 december.

Strax innan jul punkterades molnet där cloud span b därefter testats av utan att passeras med en dagstängning trots att börsen som helhet noterat nya rekordnoteringar. Sedan den 24 november har den relativa styrkan mot OMXS30 varit negativ. Uppgången efter testet av stödet vid 130 kronor har dessutom varit seg och överlappande.

Dagsmoementum var uppe kring 50 i torsdags men nivån ser ut att locka till nedgång.

Efter att ha testat av av cloud span b som i fredags dessutom sammanföll med +2 standardavvikelser från den fallande regressionslinjen, beräknat från senaste topp, bekräftades en negativ omslagsformation i fredags.

Turning line (grönprickiga) noteras under standard line (rödprickiga) och lagging line under priset. Detta är ett negativt utseende och risken är därmed stor för att den tidigare lågpunkten vid 130 kronor kommer att testas igen.

Sammanfattning: Om börsklimatet (OMXS30) vänder ner i en rekyl från fredagens rekordnotering kan Securitas vara en intressant kandidat för nedgång. I fredags punkterades åter cloud span b och gapet från i torsdags täpptes till. Om inte gapet suger upp säljtrycket ställs siktet in mot 130 kronor. Den som väljer att agera på detta bör bara beredd på att redan vid 132,20 hittar vi en mindre motpol. När/om 130 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax över föregående dags högsta där exit sker direkt när nivån passeras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång röd candle som följs av en liten candle innanför den röda boxen stänger vi direkt (haramivarning). Den initiala stoppen placeras strax över 138 kronor.

Motstånd: 135,90 / 137,90 / 141,50
Stöd: 134,30 / 132,20 / 129,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60-.

Lundin Mining: Bearish meeting line från överälskad nivå

Teknisk analys Lundin Mining: Det blev ett gap upp efter föregående analys och taket i den stigande trendkanalen passerades tydligt i torsdags. I fredags var Lumi uppe och testade av 80-kronorsnivån vilket var nästan 13 procent högre än vid senaste analys inför den 4 januari. Föregående vecka avslutades med en bearish meeting line efter att torsdagen stängt nästan 30 procent över det övre bollingerbandet.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar upp. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring +5,2 vilket är en varningssignal då omslagsformationer vid så pass höga nivåer ofta leder till jobbiga högersidor. Senast vi bjöds på en negativ omslagsformation med trendfasindikatorn lika högt var i slutet av februari 2017.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras kring 80 vilket i sig är ett tecken på styrka men risken är att en rekyl kan locka in kraftigt säljtryck efter en så pass extrem notering som råder nu.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs inför dagen kring 25 och risken är därmed stor för att en topp är i antågande när BBW minskar.

Sammanfattning: Utseendet i Lundin Mining är mycket positivt men uppgången mot 80-kronorsnivån gick lite väl fort för att vara hälsosam. I fredags bjöds vi på en negativ omslagsformation från 80-kronorsnivån och en dagsstängning under föregående dags lägsta kommer troligtvis trigga en rekyl. På nedsidan hittar vi ett gap mellan 73,00-71,40 samt senaste pivottopp vid 69,85. En rekyl ner mot någon av dessa stöd kan vid en positiv fortsättningsformation vara värd att agera på för uppgång. Om det däremot visar sig att 70 kronor punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för en nedgång mot 65-64 kronor eller eventuellt 60 kronor. Även om det visar sig att fredagens högsta kring 80 kronor passeras är det dålig edge att jaga priset från denna nivå.

Motstånd: 78,70 / 80,00-80,50 / 86,90
Stöd: 77,70 / 75,40 / 73,00 / 71,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83-.