BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 2

OMXS30: Viss osäkerhet, inväntar lite bättre sikt

Teknisk analys OMXS30: Den 15 december skrev jag: ”Rekylen är fortfarande köpvärd i samband med en positiv CS-formation men det är viktigt att hålla koll på att efterfrågan tilltar innan nya köp sker. En lång svans på nedsidan visar att köparna är på väg tillbaks”. Redan två dagar därefter bjöds vi på en lång svans och en uppgång med hela 6,6 procent på sex dagar räknat från svansens lägsta.

Inför den gångna veckan skrev jag: ”Gårdagens stängning var den högsta sedan den 22 mars år 2000 som i sin tur var 11 börsdagar efter ATH-noteringen vid 1549 den 7 mars samma år. På kort sikt är indexet överköpt och en rekyl kan effektuera en fortsättningsformation som är värd att haka på”.

I tisdags morse skrev jag: ”I samband med årsskiftet kan jag bara hitta ett tillfälle då gummisnodden varit lika hårt spänd på ovansidan de senaste 20 åren och det var 1999 vilket ledde till en nedgång med 1,2 procent den kommande veckan”.

Volymen var naturligtvis mellandagslåg och noterades 46 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Efter en stark uppgångsfas sedan mitten av december bjöds vi på en below the stomach i tisdags som bekräftades i fredags.

Bästa sektorer under fredagen blev basråvaror och konsumenttjänster. Sämst gick konsumentprodukter och telekom. Totalt sett gick hälsovård och finans bäst under den förkortade gångna veckan medan telekom och verkstad gick sämst.

373 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus under årets första handelsdag medan 164 aktier stängde på minus. Högst omsatta aktier blev Ericsson B, HM B och Volvo B.

Bäst av aktierna som ingår i OMXS30 gick i fredags Nokia, AstraZeneca följt av Boliden. Sämst gick Getinge B, MTG B följt av Swedish Match.

Den långa trenden pekar svagt upp och G-krafterna har åter sorterat upp sig för långsiktig uppgång. Primärtrenden noteras inför veckostarten kring 1386 medan vi hittar årsmedelvärdet vid 1404.

MACD noteras i köp i både de längre- och kortare tidsupplösningarna men indikerar för tillfället inte något momentum åt något håll.

Historiskt imponerar inte den kommande veckan även om något mer än hälften av åren stängt på plus. Det är ungefär 70 procents sannolikhet för att en lågpunkt ska effektueras fram till den 22 januari. De tre senaste handeldagarna i januari brukar vara bra men avkastningen efter den första handelsveckan på året fram till dess har inte någon bra historisk utveckling.

På lång sikt är jag positiv och anser att rekyler är köpvärda. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som idag noteras kring 1404 talar mer för fortsatt uppgång på sikt. Det är dock angeläget att vi inte får en ny lägre botten än 1387 inom en alltför snar framtid.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och kursen befinner sig ovanför nivån vilket hamnar i den positiva vågskålen.

På kort sikt är har jag varit positiv sedan svansen den 16 december och kommer att vara det tills vi bjuds på en tydlig punktering av i första hand 20-dagars medelvärde.

Tänk på att det är halvdag på Stockholmbörsen idag och det är relativt lugnt på statistikfronten.

Om köparna kommer tillbaks kring eller strax ovanför den stigande stödlinjen från den tidigare expanderande triangeln som inför veckostarten noteras kring 1442 ser jag det som positivt. Det är angeläget att golvet i den medellånga kanalen som inför dagen noteras kring 1420 inte punkteras men så länge primärtrenden och lägstanivån från den 16/12 vid 1387 är intakt talar mer för fortsatta upp- än nedgångar på medellång och lång sikt.

Motstånd: 1471 / 1478 / 1490 / 1500
Stöd: 1459 / 1456 / 1442 / 1430

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP46 med en häv kring 5,0 och en stop loss på 1195.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 5,0 och en stop loss på 1733.

S&P 500: Köp vid positiv fortsättningsformation

Teknisk analys S&P 500: Den 15:e december skrev jag: ”Från den 17:e december och två veckor framåt är det en riktigt bra historisk edge och från nuvarande nivå och en bit nedåt finns gott om stöd för positiva CS-formationer”. De två veckorna efter den 17/12 steg indexet med ungefär 6 procent.

Den 29/12 skrev jag att vi skulle avvakta med nya köp och istället avvakta en rekyl ner mot 2056-2048. I fredags var indexet nere och testade av 2046 och stängde efter en rejält volatil start på året vid 2058,2 vilket motsvarade en marginell nedgång.

2014 slutade med en uppgång på 11,5 procent och sedan 2009 har inte ett enda år stängt på minus. Många ställer sig säkert frågan hur länge den uppgång ska pågå och det är en mycket relevant fråga. Det enkla svaret är att vi ska navigerar för fortsatt uppgång så länge inte motsatsen bevisas. En första indikation på att den långa trenden kan vara hotad är att vi får en månadsstängning under årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 1967. Ytterligare en varningssignal får vi när lågpunkten vid 1820 punkteras och skulle det efterföljas av en lägre topp talar mycket för att rubrikerna blir dystrare och en märkbar nedgång är på väg att inledas.

Fram till dess talar dock mer för fortsatta uppgångar och vi ska alltså leta efter positiva fortsättningsformationer och mönster.

Jag gillar ju som bekant att grotta ner mig i statistik och det är intressant att studera vilka år som slutat på 5 som stigit och fallit. Sedan 1920 är det inget av dessa år som stängt på minus. Det kan även vara intressant att notera att i de fall januari månad stängt på plus har året som helhet stängt positivt i 67 procent av fallen och sannolikheten för ett starkt 2015 ökar om januari månad stänger starkare än 2 procent upp. Det kan vara värt att notera att den årliga överavkastning till stor del skapas under januari och att resten av året följer den genomsnittliga avkastningskurvan ganska väl.

Det är historiskt ungefär 60 procent chans till att den kommande veckan utvecklas positivt men i 75 procent av fallen har veckan utvecklats negativt två år i rad de senaste 20 åren. Med andra ord är det relativt hög risk historiskt sett att den kommande veckan blir negativ eftersom motsvarande vecka 2014 stängde på minus. Nu ska man komma ihåg att inte dra för stora växlar av detta eftersom det är för få datapunkter, men det är alltid intressant att hålla koll på de historiska mönstren.

Både i vecko- och månadsgrafen är det en viss tveksamhet vilket kan vara ett tecken på tilltagande volatilitet den närmaste tiden som i sin tur skapar möjligheter.

Två av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte ner med 1,0 procent och stängde vid $109,3. Google backade 0,3 procent för att stänga på $524,7. Twitter fortsatte upp med 1,9 procent för att till slut stänga vid $36,6 medan den sociala kollegan Facebook steg med 0,6 procent till $78,5. Endast 240 av aktierna inom S&P500-indexet stängde på plus i fredags.

Den långa trenden pekar upp och G-krafterna håller på att sortera upp sig för fortsatta uppgångar.

MACD är dock på väg att lämna en säljsignal i dagsgrafen och dagsmomentum ger för tillfället inget stöd.

Gummisnodden börjar bli hårt spänd på nedsidan och vi kan enligt cykelindikatorn köpa när vi bjuds på en positiv fortsättningsformation.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 200-, 100-, 50- och 20-dagars medeltal
– G-krafterna är på plats
– MA-50 bildade den 30 januari (2012) ett gyllene kors
– Nytt ATH vid 2093,6 den 29/12
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– VIX indikerar en allt större osäkerhet
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Hårt spänd gummisnodd på ovansidan.

På ovansidan bevakar jag först utvecklingen kring 2067 och därefter ATH-nivån kring 2094 följt av 2100-nivån.

Närmast på nedsidan håller jag koll på 2046 och 2040 men framförallt 1973 som utgör lågpunkten från den 16 december.

Det impicita volatilitetsindexet VIX föll med 7,3 procent till 17,8 i fredags. Nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2165 och 1955 den närmaste månaden.

Förutsättningarna för en fortsättningsformation har ökat efter de senaste dagarnas rekyl. Fredagens volatila kursstapel ger indikerar en viss osäkerhet men redan om 2073 tas ut talar mer för att köparna är på väg tillbaks men om 2046 punkteras avvaktar vi. På längre sikt är jag fortsatt positiv men i det korta perspektivet är jag neutral tills jag ser tecken på att köparna visar sig.

Motstånd: 2072 / 2085 / 2111 / 2140
Stöd: 2045 / 2032 / 2021 / 2006 / 1980

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP13 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 1567.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 2561.

DAX: 9700 suger effektivt upp säljtrycket

Teknisk analys DAX: Den 15 december skrev jag: ”Det blir nu spännande att se om köparna kommer tillbaks innan 9200-nivån eller om den långsiktigt stigande trenden kommer att utmanas. Vi har gott om stöd och brus kring nivåerna som följer kring och strax under primärtrenden och en positiv CS-formation kan vara väl att följa inför julen som historiskt är en bra tid att ta position för uppgång”. Rubriken på föregående analys var: Bra edge för uppgång inför jul”. Köparna kom tillbaks dagen efter föregående analys, precis vid nivån 9200 som vi hoppades på. En bullish piercing line som bekräftades och åtföljdes av ett positivt gap fick kursen att stiga med nästan 8 procent fram till jul. Den kraftiga uppgången fick indexet att bli kortsiktigt överköpt och därefter råder en tradingrange mellan 9675 och 9930.

Den gångna veckan innebar en nedgång med 1,6 procent men stödnivån strax under 9700 ser än så länge ut att effektivt suga upp säljtrycket och locka tillbaks köpare.

Volymen under den gångna veckan har legat långt under det dagliga snittet vilket inte är ovanligt när det saknas triggers och aktiva aktörer.

Uppgången 2014 skrevs till marginella 2,6 procent efter att uppgång planat ut och en tilltagande osäkerhet satt sina spår i en allt högre volatilitet.

Primärtrenden är fortfarande relativt platt men visar tendenser till att börja vrida upp. De kortare och medellånga medelvärdena är dock ännu inte sorterade för varken upp- eller nedgång.

Historiskt har inte den kommande veckan varit en av de bättre och som jag påpekade i ETP-direkt (http://www.ngm.se/etpdirekt/) i fredags kan det vara idé att vara mer kortsiktig än normalt i mitten av månaden för att sedan göra sig beredd att kliva på för uppgång igen kring den 27-28:e januari.

MACD noteras i sälj både i dags- och månadsgrafen men det är än så länge inte något påtagligt tryck för nedgång.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 9900 och 10100.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring primärtrenden som möter upp vid 9700, 9590 men framförallt decemberbotten från 9220.

För tredje gången på lika många veckor testades nivån kring 9700 som även utgör marubozulinjen från kursstapeln den 12/12 en nivå där köparna ser ut att lockas tillbaks. En positiv CS-formation från nuvarande nivå och även ner mot primärtrenden ser jag som köpvärd. Att gå kort är för tillfället inte något jag förespråkar.

Motstånd: 9867 / 9970 / 10162 / 10355
Stöd: 9670 / 9585 / 9340 / 9200

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP34 med en häv kring 5,7 och en stop loss på 8173.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP116 med en häv kring 5,7 och en stop loss på 11238.

Brent spot: Gå kort vid negativa formationer och uppstudsar

Teknisk analys Brent: För tre veckor sedan skrev jag: ”Gummibandet är extremt hårt spänt vilket indikerar att uppstudsarna kan avsevärda men än så länge ska vi uppstudsar mot MA-20 som tillfällen att gå kort”. De närmaste dagarna efter föregående analys rekylerade priset med knappt 9 procent och närmade sig 20-dagars medelvärde. Priset har därefter fortsatt nedåt och noterade som lägst $55,45 i fredags. Oljepriset har i det närmaste halverats det senaste året.

Trenden är fortfarande tydligt nedåt med både de långa-, medellånga- och korta trenderna sorterade för fortsatta nedgångar.

Även om det råder en positivt divergens mot MACD är det alldeles för tidigt att börja leta efter positioner för uppgång. Det är inte heller enkelt att ta nya positioner för nedgång vid denna typ av kraftigt översålda nivåer.

I samband med en uppstuds från nuvarande nivå kan vi börjar leta efter negativa fortsättningsformation redan vid $60-nivån men ännu bättre riskkvot får vi kring $70-72 där även 50-dagars medelvärde möter upp. Som vanligt agerar vi inte förrän vi bjuds på en negativ fortsättningsformation.

Historiskt har januari varit en bra månad för oljepriset men för tillfället beror prisnedgången till största delen på den stigande dollarn och den minskade konsumentionen.

Jag skrev för tre veckor sedan: ”Att köpa något för uppgång är som att försöka vända på något som faller fritt från en klippa.

Även om det för tillfället bara är positioner för nedgång som gäller ska vi se till att tajma entréerna så att vi inte kommer i otakt. En negativ fortsättningsformation någonstans från $60 och upp till $76 är intressant att bevaka. Att leta efter nya positioner för uppgång är inte intressant förrän $88 tagits ut.

Motstånd: 58,00 / 59,80 / 62,85 / 65,90
Stöd: 55,00 / 53,70 / 50,65 / 47,60

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP16 med en hävstång på 6,9 och en stop loss vid 50,4.
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP20 med en hävstång på 2,6 och en stop loss vid 75,0.

Lundin Petroleum: Dags att gå kort

Teknisk analys Lundin Petroleum: Lägstanivån 109,20 punkterades inte lillejulafton som hade effektuerat den blankningssignal jag skrev om den 23/12. Kursen har därefter testat av 100-dagars medelvärde utan att bryta upp.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och aktien tyngs fortfarande av det äkta dödskors som effektuerades i början av augusti.

Jag skrev i föregående analys att cykelindikatorn var med oss och att vi kunde ta position för nedgång vid en bekräftad blankningssignal, detta gäller fortfarande.

Slow stochastics noteras på en hög nivå som indikerar att vi ska leta efter blankningssetuper och fast sto har vänt ner från en hög nivå med efterföljande negativ divergens.

Den tilltagande vollan gör Lupe riktigt intressant som en kortsiktig tradingkandidat.

Vi får en första blankningssignal om 110,50 punkteras idag.

Om 115 kronor tas ut när veckan inleds avvaktar vi med att ta position för nedgång.

Om 110,50 punkteras idag kan vi gå kort ner mot 106 kronor där vi passar på att ta hem vinsten. Stoppen placeras strax ovanför 115,00 kronor.

Motstånd: 114,00 / 115,55 / 118,15 / 120,75
Stöd: 111,45 / 110,35 / 107,70 / 105,10

Du kan handla Lundin Petroleum med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG LUPE BNP12 med en hävstång på 2,6 och en stop loss vid 72,85
Nedgång: MINISHRT LUPE BNP8 med en hävstång på 3,1 och en stop loss vid 141,45