BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20

OMXS30: Köparna saknar självförtroende

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte varken EMA-8 eller MA-20 tas ut och hålls talar mer för att uppstudsar är lägen att gå kort.”

Det svenska storbolagsindexet inledde som väntat föregående vecka uppåt men trots tre försök blev det inte en enda dag som stängde ovanför EMA-8. I torsdags punkterades åter 1324-nivån och veckan stängde precis under den viktiga vattendelaren. Totalt sett blev det ändå en förväntad uppgång med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 8,6 procent.

I veckografen utvecklades återigen en shooting starliknande veckocandle vilket var den fjärde veckan i rad där stägningen skedde i den nedre delen. Vi har nu på mindre än två veckor haft ett falskt utbrott nedåt och ett uppåt.

Volymen har under hela veckan noterats under det dagliga snittet men det har varit tydligt att volymen varit högre de dagar indexet fallit jämfört med uppgångsdagarna.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,6 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att vi alltmer ska se uppstudsar som lägen att ta position för nya nedgångar.

Totalt steg bara 49 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan trots att indexet totalt sett steg. Bästa sektor blev defensiva telekom och sämst gick oljebolagen.

MACD lämnade den 29 april en säljsignal strax ovanför nollinjen som nu har punkterats. Momentumet för nedgång är dock inte så starkt men om det blir en negativ trampolin under nollan som vi senast såg i slutet av augusti är förutsättningarna på plats för en ny kraftig nedgångsfas. Så länge inte tidigare toppar tas ut och hålls talar mer för fortsatt ned- än uppgång.

Cykelindikatorn noteras nu kring 50 i ”ingemansland” säger oss att läget är svårbedömt.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i nästan 60 procent av åren.

På ovansidan möter nu först 1324 följt av 1342 och därefter 1360-1370.

På nedsidan bevakar jag först 1300-nivån men framförallt är det 1247 som tilldrar sig mitt största intresse på medellång sikt.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren men utseendet är för tillfället svårbedömt. Viktigaste motståndsnivån som behöver tas ut och hållas för att jag ska bli mer positiv är 1550. Om däremot 1247 skulle punkteras får vi en ny förstärkt signal för nedgång.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut innan jag ens funderar på någon mer varaktig uppgång. Perioden från maj-oktober är normalt den sämre delen av året och så länge vi inte ser något annat än lägre toppar och bottnar är det enklast att följa driften, som för tillfället är nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag inställd på fortsatt nedgång så länge kursen noteras under de korta medelvärdena och dessa inte återtas och hålls mer än någon dag. Om det visar sig att 1342 som markerades i tisdags blir en ny lägre topp är det ett tecken på att köparna är svagare än jag tidiagare trott.

Sammanfattning: Toppen i förra veckan vid 1342 blev betydligt lägre än vad jag trott och det tolkar jag som att köparnas självförtroende är stukat. Om inte 1342 tas ut och hålls mer än någon dag kommer vi med stor sannolikhet att besöka 1250-nivån inom kort.

Motstånd: 1324 / 1339 / 1342 / 1356 / 1362 / 1383
Stöd: 1304 / 1300 / 1296 / 1276 / 1256 / 1247

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 918.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP164 med en häv kring 5,0 och en stop loss på 1549.

S&P 500: Vattendelaren vid 2040 kan få avgörande betydelse

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan toppen den 20 april har kursen nu fallit ner till 2040-nivån samtidigt som MACD testar nollan och stochastics befinner sig på en relativt låg nivå. Oddsen talar just nu mer för en kortare uppstuds innan kursen därefter fortsätter nedåt.”

Den gångna veckan inleddes som väntat upp och när den fallande korta motståndslinjen mötte upp strax ovanför 2080 vände indexet åter ned. Totalt backade veckan med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu raderats och kursen noteras endast marginellt över nivån vid årsskiftet.

Det var den fjärde veckan i rad som stängde i den nedre halvan av veckostapeln och än så länge noteras även maj månads stapel med en negativ underton.

Volymen har hela den gångna veckan noterats under det dagliga snittet och allra lägst var den de två dagar som stängde med en uppgång. VIX steg totalt med 2,2 procent till 15,0 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2135 och 1960 den kommande månaden. Den låga nivån på VIX i relation till hur mycket kursen stigit hos S&P 500 sedan mitten av februari talar för att VIX är på väg att vända upp och att en topp är trolig i det breda indexet S&P500.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom och hälsovård, sämst gick verkstad och basråvaror. Enligt mitt synsätt är den negativa volymbalansen tillsammans med att defensiva sektorer går bäst ett tecken på att glaset tolkas halvtomt.

I månadsgrafen noteras ett extremt lågvollaläge (det extremaste jag sett) som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion, antingen upp- eller ner någon gång i år. På ovansidan möter en betongmur hela vägen upp mot 2135. Om vi studerar uppgången sedan mitten på februari har den tydliga likheten med den vi såg i höstas från slutet av september till början av november. Den gången fick vi en skvalpig, svagt fallande konsolidering som avslutades med en förhållande kraftfull bearish harami innan den vattenfallsliknande nedgången som innebar den sämsta årsöppningen någonsin. Som jag påtalat den senaste veckan har det vi sett sedan toppen den 20 april i mångt och mycket en hel del gemensamt med det vi såg i höstas.

Årsmedelvärdet noteras kring 2027 och primärtrenden kring 2012 vilket innebär att månadsstängningen åter stängde ovanför dessa nivåer. Trendfasindikatorn noteras kring -0,1 vilket bekräftar utseendet i prisgrafen som säger oss att vara kortsiktiga, vara beredda på tvära kast och företrädesvis jobba med jämviktspendlande strategier.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i betydligt fler fall än uppgångar.

Sen slutet av mars har jag först påpekat att det rådde en negativ divergens mot MACD och därefter har den ”smygande säljsignalen” från en relativt hög nivå lett till ett tydligt momentum för nedgång. Den senaste veckan har dock nollinjen bromsat nedgången men om vi nu bjuds på en negativ trampolin talar mycket för att vi kan se en tilltagande nedgångstakt.

På ovansidan möter först motstånd kring 2056 följt av taket i den kortsiktigt fallande kanalen vid 2074 men den viktigaste näraliggande nivån på ovansidan är högstanoteringen den den 20 april vid 2111.

På nedsidan möter först vattendelaren vid 2040 och därefter 2030.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de långa medelvärdena
– Både mars och april stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200
– Fed är nu betydligt mer duvaktiga än för bara några månader sedan (men hur länge orkar de ”bära upp börsen”?)
– Mycket sämre jobbsiffra än väntat minskar risken för räntehöjning

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd upp till 2135
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen
– För få aktier som bär uppgångarna
– Negativ volymbalans

Sammanfattning: Om 2040 punkteras och inte relativt omgående återtas talar mycket för att en ny kraftfull nedgångsfas inletts. Om det istället leder till en turtle soup för uppgång blir det intressant att se om köparna har det självförtroende som krävs för att skapa nya högre toppar.

Motstånd: 2056 / 2061 / 2075 / 2100 / 2111 / 2125
Stöd: 2040-2037 / 2028 / 2012 / 2004 / 1981

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP14 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 1621.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 5,0 och en stop loss på 2424.

DAX: Tecken på ytterligare svaghet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Chansen till en kortare uppstuds är god men frågan är om riskaptiten räcker för att utmana tidigare toppar.”

Den gångna veckan inledde uppåt men redan vid 10100 sviktade köparna och kursen föll åter ner och testade av 9800 som i fredags sög upp säljtrycket. Totalt stängde DAX-indexet föregående vecka upp med 0,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu är reducerad till 7,4 procent.

I veckografen effektuerades en bullish harami där stängningen skedde mitt i kursstapeln som präglades av en extremt liten box och svansar på bägge sidor.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras alltså under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -0,9 och det blir nu spännande att se om det kommer bli mer av jämviktspendling eller om den fallande långsiktiga trenden är på väg att återtas.

Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut.

MACD avslutade april med att vända ner i sälj och det blir nu intressant att se om nedgången blir lika kraftig som den vi bjöds på i december eller om signalen vänder upp och blir en trampolin för uppgång. Om nollinjen punkteras bjuds vi på en negativ trampolin men om kursen fortsätter upp när veckan inleds kan det bli en köpsignal ovanför nollan som enligt cykelindikatorn är värd att haka på.

Så länge varken EMA-8 eller MA-20 tas ut och hålls talar mer för att nedgången kommer att fortsätta men nu närmar sig med ganska stor sannolikhet en kortare uppstuds.

Sammanfattning: I fredags avslutades den gångna veckan med en bullish engulfing kring golvet i den stigande kanalen. Om inte 9730 punkteras talar mycket för att vi åter kommer att få en kortare uppstuds men om veckan inleds med att åter punktera fredagens lägsta ser jag föregående vecka som ett tecken på svaghet med en ny lägre topp under den sekundära motståndsnivån vid 10140.

Motstånd: 10030 / 10111 / 10323 / 10535
Stöd: 9920 / 9730 / 9687 / 9475 / 9263

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP178 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 7753.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP162 med en häv kring 5,2 och en stop loss på 11609.

Africa Oil: Testar av utmanande motstånd

Teknisk analys Africa Oil: I samband med föregående analys var kursen kortsiktigt överköpt och MACD varnade för att ta nya positioner för uppgång med en tydlig negativ divergens. Jag sammanfattade utseendet med att det var dags för lite nedförsåka ner mot MA-200. Kursen har nu varit nere och gjort ett omtag vid den platta primärtrenden och nu har vi en del spännande utmaningar.

Den långa trenden saknar nu i det närmaste ludning och trendfasindikatorn noteras kring 0,7 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Stochastic har vänt upp från en låg nivå och förutsättningarna för att motståndet vid 13 kronor ska tas ut är goda.

Sammanfattning: Tas 13 kronor ut är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot 13,80 vilket motsvarar en uppgång på nästan 6 procent. Det kan bli en skvalpig resa som till stor del hänger på råoljeprisets utveckling. om det visar sig att primärtrenden punkteras och inte återtas inom någon dag kan det behövas ett mer omfattande omtag för att locka till sig ett tillräckligt köptryck för att återuppta den positiva trenden.

Motstånd: 12,99 / 13,20 / 13,95 / 14,40
Stöd: 12,70 / 12,50 / 11,96 / 11,70

Du kan handla Africa Oil med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong AFOIL BNP17 med hävstång 3,4 och stopploss kring 10,50
Nedgång: Minishort AFOIL BNP38 med hävstång 2,5 och stopploss kring 8,95

Nordea Bank: Distribution i samband med uppstudsar

Teknisk analys Nordea Bank: Edgen var bra för en kortsiktig uppstuds i samband med föregående analys och så blev det. Redan efter två dagar tog dock uppgången slut och kursen fortsatte sedan ner till 72,30 där en hammer lyckades suga upp säljtrycket. Efter två veckors uppgång blev 81-kronorsnivån för tuff för köparna som gav upp.

Den långa trenden pekar nedåt och G-krafterna sorterar alltmer upp sig för en varaktig nedgång. Trendfasindikatorn noteras kring -3,4 och vi ska alltså vara extremt kortsiktiga med positioner för uppgång.

För tillfället är Nordeaaktien fångad i en tradingrange mellan 72,30 och 81,20. Så länge inte någon av begränsningarna i denna tas ut ska vi vara beredda på fortsatt tvära kast och skvalpiga rörelser.

Sammanfattning: Om 77,40 tas ut och MA-20 kommer att hållas mer än någon dag är chansen stor att apriltoppen som är den övre begränsningen i den rådande tradingrangen kommer att testas. Skulle det däremot visa sig att inte köparna har tillräckligt självförtroende för det är dock chansen stor att nedtrenden fortsätter. Jag vill se att toppen från mitten på mars vid 91,50 tas ut för att ens fundera på att ta annat än mycket kortsiktiga positioner för uppgång.

Motstånd: 77,20 / 78,95 / 79,50 / 81,20
Stöd: 75,05 / 74,40 / 72,70 / 71,00

Du kan handla Nordea med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG NDA BNP24 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 91,27.
Nedgång: MINISHRT NDA BNP26 med en häv kring 7,6 och en stop loss på 81,75.