BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20 – 2022

OMXS30: Uppstuds som utmanar standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De korta momentumindikatorerna är hårt spända på nedsidan och det bör leda till en uppstuds inom kort. Om en uppstuds uteblir eller blir kortvarig för att sedan lämna en lägre topp är det en bekräftelse på att sentimentet är svagt. Det jag vill se är att den senaste toppen vid 2143 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Det vi ser nu är att uppgångarna är kortvariga, små och sega. Precis så som de inte ska vara. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kraft och optimism för att driva indexet uppåt. Så länge indexet fortsätter uppvisa detta kommer jag vara negativ både på kort- och lång sikt. Jag kommer navigera för nedgång tills jag får positiva pusselbitar men de lyser just nu med sin frånvaro. En punktering av 1900-nivån som inte omgående återtas ställer in siktet ner mot 1835, till att börja med.”

OMXS30 inledde veckan med ett nytt test av årslägstaområdet men även denna gång stod köparna och väntade. Indexet studsade upp och stängde i fredags precis ovanför fib 62%-nivån. Totalt steg OMXS30 2,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 16,9 procent. I veckografen utvecklades en bullish piercing line.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten. Sedan den 21 januari har inte en enda dag stängt ovanför MA-50.

Volymen har bortsett från i måndags och fredags noterats strax över snittet. Volymbalansen är än så länge tydligt negativ.

SMACD är nu nere kring -15 vilket är den lägsta nivån sedan oktober. Positiva kors långt ner resulterar ofta i uppgångar som är värda att följa.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 81 procent. Just nu är det bara 15 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 81 vilket är över snittet som ligger runt 7,4.

På ovansidan möter närmast 2022 följt av 2045 och 2075 samt zonen vid 2096-2104 och 2022 samt 2048.

På nedsidan möter närmast 2004-1995 följt av 1986 och 1956 samt årslägstaområdet vid 1900.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan borde indexet studsa upp mot standard line /2000-nivån som utseendet var då. Med facit vet vi att så blev fallet och nu testas zonen där standard line, fib 62% för marsuppgången och 2000-nivån möter upp. Nu är frågan om uppstudsen är klar och i så fall hur nästa våg nedåt kommer att se ut. Skulle det visa sig att indexet vänder ner innan 2045 återtagits och årslägsta vid 1895 därefter ger vika är det fortfarande mer risk för ytterligare tilltagande säljtryck. Om köparna istället lyckas återta 2045 och nästa lågpunkt blir högre än årslägsta kan en botten vara på väg att bildas. Vi ska dock komma ihåg att det kommande halvåret är det historiskt sämsta på börsen. Så länge G-krafterna är sorterade för nedgång, priset inte lyckas ta sig upp över molnet är risken större för att uppstudsar bara blir pausformationer i nedgången än att en botten är nådd. Fram till att fib 50% för marsuppgången återtas talar mer för att indexet ska ner mot 1700 på lite sikt. Att indexet ”gjorde det som skulle göras” vid årslägsta är dock en positiv pusselbit och för mig får den gärna följas av fler för ingen blir gladare än jag om jag får vända på kappan i ett positivare börsklimat.

Motstånd: 2022 / 2045 / 2075 / 2096-2104
Stöd: 1962-1958 / 1948 / 1936 / 1904-1896 / 1876

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 78+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 64%.

SP500: Är uppstudsen köpvärd?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge har området kring 4100 lockat tillbaka köparna men om uppstudsarna fortsätter följas nya lägre toppar ökar risken för att nivån kommer att punkteras. Om det visar sig att 4100 ger vika utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 3930 (defensivt symmetrimål), 3600 (den mindre HS-formationen) eller 3350 (offensiva symmetrimålet). En första positiv pusselbit kommer en passering av 4300 som inte omgående följs av nya lägre lågpunkter. Fortskrider Fed med att minska sina tillgångsköp enligt plan kommer det med stor sannolikhet att skada aktiemarknaden vilket vi sett flera gånger de senaste 14 åren. När Fed hade samma agenda 2007 ledde det till en av de värsta finanskriserna i historien och det var först när QE1 sjösattes 2009 som pessimismen släppte taget om börsen. Om inte Fed antar en mindre hökaktig inställning är det mycket som talar för att det blir ett nytt 2007-2008 igen. Det hade varit underbart om min pessimistiska syn på börsen ersattes av en passering av marstoppen vid 4637 vilket ställer in siktet mot nya rekord över 5000.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och fortsatte ner till veckolägsta 3859 som nåddes i torsdags. Avslutningen på veckan var mycket positiv med en kraftig uppgångscandle som stängde kring dagshögsta. Totalt backade indexet 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 15,6 procent. I veckografen utvecklades veckocandlen som en bullish hammer.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags legat över snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD lämnade den 7/4 ett negativt kors och har nu nått ner till området kring -15 där nedgångstakten ser ut att avta. Låga positiva kors kring denna nivå leder ofta till uppgångar som är värda att följa.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) uppgår nu till 32. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 4,4 procentenheter för att stänga veckan vid 28,9.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 15,3 vilket är klart högre än snittet som skrivs till 6,9 procent.

I den positiva vågskålen:
– Kraftigt översålt på kort sikt

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100, MA-50, MA-20, standard line samt nacklinjen i huvudskuldran

På ovansidan möter närmast 4049 följt av 4065 och zonen kring 4100 följt av 4190.

På nedsidan möter närmast zonen vid 4004-3996 följt av 3964 och 3939 samt årslägsta vid 3859.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Säsongsmässigt befinner vi oss i det svagaste halvåret som man brukar kallas ”sell in may and go away”. Även om inte denna anomali varit speciellt pålitlig de senaste åren brukar sommarmånaderna sätta press på de ledande börsindexen. Hittills i år har maj präglats av allt högre volatilitet och även om trenden är nedåt och maj inletts svagt hämtade sig indexet något i slutet av den gångna veckan. Placerarkollektivet brukar i samband med börsnedgångar fästa speciell vikt vid 20- och 50-procentiga nedgångar som är nivåer där de börjar leta efter tecken på stundande bottnar. S&P 500 har nu tappat omkring 20 procent sedan januaritoppen och allt fler letar tecken på att nedgången går mot sitt slut. I samband med historiska börsnedgångar när antalet aktier som ingår i indexet och noteras över MA-200 fallit till runt 30 procent har det ofta markerat signifikanta bottnar. Om vi jämför historiska nedgångar när isen fallit till 30 procent, hur har det sedan sett ut? Både 2009 och mars 2020 minskade isen till nivåer under 10 och antalet aktier som noterades över MA-50 var nere kring 0. Vi kan alltså konstatera att isen är mycket tunn jämfört med det senaste året men inte i närheten av de extremnivåer vi sett vid extrema bearmarkets. I och med att både 4100 och nacklinjen vid 4000 gett vika är siktet inställt söderut mot i första hand 3600-3500. Om det visar sig att 4100 passeras är det en liten men dock positiv pusselbit men det räcker inte för att det kortsiktigt negativa sentimentet ska elimineras. För att jag ska bli positiv krävs att toppen vid 4308 tas ut och inte följs av en ny lägre botten. Det långsiktiga prisobjektivet på nedsidan har jag estimerat till 3500 till 3600 och jag kommer att navigera efter ett negativt scenario för USA-börsen fram till dess jag får signaler om motsatsen. Naturligtvis kommer vi att få kortsiktiga upprekyler på vägen mot målet vid 3500/3600 men så länge nedtrenden förblir intakt är ändå huvudscenariot att de kortsiktiga upprekylerna kommer att följas av nya lägre bottnar.

Motstånd: 4049 / 4065 / 4100 / 4190
Stöd: 4004-3996 / 3964 / 3939 / 3859

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Närmar sig ett relativt svagt moln

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan rekordnoteringen den 5 januari har DAX vänt ner vid allt lägre nivåer och så länge inte detta utseendet upphör talar mer för ytterligare nedgångar. Punkteras 13410 utan att snabbt återtas ställs siktet in mot årslägsta kring 12500. Det jag vill se är att indexet istället börjar stänga över molnet och den fallande motståndslinjen och att kommande lågpunkter noteras vid allt högre nivåer.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en nedgång till 13380 som noterades som veckolägsta. Avslutningen var dock ganska positivt så fredagsstängningen vid 14028 innebär att veckan som helhet stängde 2,6 procent upp från förra veckan. Totalt har DAX därmed backat 11,7 procent sedan årsskiftet. I veckografen utvecklades veckocandlen till en bullish harami.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken är större för nedgång än chansen för uppgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade en säljsignal den 25 april och har sedan indikerat att mer nedgång är att vänta. I slutet av den gångna veckan visar SMACD tecken på att vända upp och ett positivt kors kan öka på oddsen för en passering upp över molnet.

Sammanfattning: Sedan rekordnoteringen den 5 januari har DAX vänt ner vid allt lägre nivåer och så länge inte detta utseende upphör talar mer för ytterligare nedgångar. De senaste dagarnas uppstuds har fått indexet att närma sig cloud span b och den fallande motståndslinjen. Om cloud span b passeras och hålls mer än tre dagar är det goda förutsättningar för att ett kortsiktigt positivt trendben är på väg att inledas. Vänder indexet åter ner innan den senaste toppen från den 5 maj passerats ökar risken för en nedgång till årslägstanivån vid 12500.

Motstånd: 14080 / 14315 / 14600
Stöd: 13850 / 13565 / 13480 / 13380

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 74+.
– Next day forecast indikerar att det är 59 procents chans till en uppgång under måndagen.

Electrolux B: Laddar för utbrott upp genom triangeln

Teknisk analys Electrolux B: Det utseende som eventuellt var på väg att mejslas ut i samband med föregående analys ser allt mer ut att bli realitet. I torsdags tog Electrolux fart från standard line och nu utmanas åter den horisontella motståndsnivån i den stigande triangeln.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn vände i april upp från en nivå under -7 och det är ett utseende som ofta blir startskottet på stigande trender som är värda att följa. Än så länge varnar dock indikatorn för att det är stor risk för ytterligare nedförsåka.

SMACD har under några veckors tid jobbat för att mjuka upp nollzonen och om nivån passeras är det en tydligt positiv pusselbit. Volymbalansen är nu positiv eftersom bekräftelsenivån från den 28 april togs ut i torsdags. Ytterligare en pusselbit som talar för att utbrottet kommer att ske uppåt från triangeln är att volymbalansen stiger tydligt när motståndslinjen närmar sig.

Sammanfattning: En passering av 161,30 ställer in siktet mot i första hand cloud span b vid 165 kronor. Om även molnet passeras kommer MA-200 få ”magnetiska” egenskaper och husse kallar troligen hem hunden. När/om 165 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 165 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 155,70.

Motstånd: 161,30 / 165,000-166,25 / 172,10
Stöd: 155,85 / 153,50 / 147,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.

ABB: Bekräftad bullish meeting line

Teknisk analys ABB: För en vecka sedan skrev jag att ABB närmade sig ett viktigt stöd och fångades i en fallande kil. Även om aktien fortsatt mejsla ut en botten ser vi nu tecken på att säljtrycket är på väg att avta. I torsdags träffades stödet vid 279 kronor från mitten av oktober och där effektuerades en bullish meeting line som bekräftades i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera är i det närmaste platt. Trendfasindikatorn har nu fallit ner i området där risken är större för ned- än uppgång. Går man emot driften nedåt bör man vara defensiv och kortsiktig.

SMACD vände i mitten av april upp från en nivå under -15 och har sedan dess divergerat positivt mot priset.

Volymbalansen har senaste dagarna stärkts upp mot det sekundära motståndet vid 290 kronor från den 2 maj.

Efter två minidivergenser i veckan som gick bekräftades torsdagens bullish meeting line och den senaste bekräftelsenivån togs ut hos stochastic.

Sammanfattning: Precis som de flesta aktier kommer även ABB att bli källa till likviditet om börsen fortsätter brant nedåt. Efter det kirurgiska testet av oktoberstödet vid 281,50 i torsdags visar ABB tecken på att mejsla ut en botten. Förutsättningarna är nu goda för en uppgång mot i första hand standard line och passeras även denna nivå med en positiv dagsstängning ökar chansen för en uppgång mot 315 kronor. Självklart är det stor risk att agera redan om 291 kronor passeras men edgen talar för en kommande uppstuds. Om börsklimatet inte fortsätter stärkas riskerar även ABB att utsättas för press. När/om 297 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 297 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 278 kronor.

Motstånd: 290,90 / 295,40 / 300,00 / 305,60
Stöd: 286,60 / 281,60 / 278,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53+.