BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20 – 2023

OMXS30: Utmanar den den långa fallande motståndslinjen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om fredagens positiva reversal var en positiv pusselbit är det fortfarande en del varningssignaler i form av neutral volymbalans, den lägre kortsiktiga toppen vid 2286 i slutet av maj och det negativa korset i SMACD som vi inte bör ignorera. Om 2200-området punkteras utan att snabbt återtas hittar vi närmaste stöd vid fib 38% följt av 2150 och därefter 2125 där fib 62% för mars/april-uppgången möter upp. ”

Den gångna veckan inleddes med en extremt liten candle som följdes av en nedgång mot fib 38% där även MA-100 mötte upp och hittade köpare. Veckan avslutades med en ny extremt liten candle kring MA-20 och den långsiktigt fallande motståndslinjen. Totalt backade OMXS30 med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,4 procent. I månadsgrafen noteras maj som en insidestapel med lite, lite svagt positiv underton. I veckografen blev det en positiv reversal den senaste veckan men i dagsgrafen gillar jag inte dojin vid motståndsnivån som både 2050 och den fallande motståndslinjen utgör.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men närmar sig nu jämviktspendlingszonen.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet. Volymbalansen har nu fallit ner och är negativ även om det är marginellt än så länge.

SMACD lämnade den 3 maj ett negativt kors och nu blir det intressant att se ifall området kring 2200 håller, eller om siktet ställs in mot marslägstanivån. De senaste dagarna ser vi vissa tecken på att momentumet för nedgång är på väg att avta när nollzonen närmar sig, vilket är en svagt positivt pusselbit.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 43 procent. Just nu är det 64 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 2,6 procent vilket är klart under snittet som noteras vid 7,7 och det är den lägsta vollan sedan den 10 november 2021.

På ovansidan möter närmast 2242 följt av zonen mellan 2248-2252 och aprilhögsta vid 2286.

På nedsidan möter närmast 2230 följt av 2225 och zonen mellan 2205-2190 samt och 2160 där bla fib 50% för vårens uppgång hittas.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Indexet noteras nu i en range mellan aprilhögsta vid 2286 och onsdagens lägsta vid 2190 men än så länge under 2237 där vattendelaren för de senaste två veckorna hittas. En positiv stängning över 2237 ställer in siktet mot zonen kring 2300 men än så länge är alltså risken större för ett test av onsdagens lägsta. Nu blir det intressant att se om den fallande långsiktiga motståndslinjen kring 2250 passeras eller om den på nytt får indexet att vända ner. På medellång sikt spelar 2050 på nedsidan en viktig roll. Punkteras denna lågpunkt utan att snabbt återtas innebär det att en dubbeltopp med målkursen ner mot just 1800-nivån effektuerats. På motsvarande sätt innebär en passering av 2300 att ställs siktet in mot 2550 vilket skulle innebära en ny ATH-notering. Nu vill jag se SMACD vända upp och effektuera en köpsignal och att volymbalansen åter blir positiv och resan upp mot ATH på nytt kan anses vara påbörjad.

Motstånd: 2242 / 2248-2252 / 2286 / 2295-2305
Stöd: 2230 / 2225-2221 / 2205-2193 / 2160 / 2140 / 2125

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 47%.

SP500: Allt fler varningssignaler kring triangelbegränsningen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att indexet bryter upp genom 4200 och nivån inte omgående fallerar är jag dock övertygad om att både momentumet och isen kommer stärkas. Om däremot 3800 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken påtagligt för en nedgång mot förra årets lägsta vid 3500. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att ta sig upp över 4200 och då blir det intressant att se hur mycket kraft som finns när/om 4300 nås. En första negativ pusselbit kommer en punktering av 4050 vara.”

Den gångna veckan har präglats av små skvalpiga rörelser kring den övre begränsningen hos den utdragna triangeln. Trots att veckan avslutades med två dagar som stängde på minus stängde de tre senaste dagarna i den övre halvan av dagscandlarna vilket innebär att köparna åtminstone försöker driva på för ett utbrott. De tre senaste dagarnas utseendet har jag inte sett mer än 12 gånger sedan 2001 och dessa har 9 fall lett till intressanta uppgångar. Totalt backade indexet med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,4 procent. I månadsgrafen noteras maj som en positiv reversal och i veckografen som en insidestapel.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men nu närmar sig jämviktspendlingszonen efter den senaste rekylen.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat under snittet. Volymbalansen är för tillfället neutral.

SMACD lämnade den 24 april ett relativt högt negativt kors vilket varnade för en rekyl och så blev det. Nu blir det intressant att se om det avtagande momentumet leder till ett utbrott uppåt eller bildar en negativ trampolin som drar ner indexet mot 4050-nivån.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 49 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 1 procentenhet den gångna veckan och noteras nu under både långa och korta medelvärden vid 17-nivån.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 3,1 procent vilket är klart lägre än snittet vid 8,2. Det blir nu intressant om expansionen från lågvollaläget sker söderut eller upp genom 4200.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50, cloud span b och standard line
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– Noteras under senaste februaritoppen och kontraktionens begränsningar
– Negativt kors som senaste signal i SMACD

På ovansidan möter närmast 4138 följt av zonen mellan 4148-4154 och majhögsta vid 4169 samt februaritoppen vid 4195.

På nedsidan möter närmast området vid 4118-4114 följt av 4109 och zonen kring 4105-4095 samt den första intressanta vattendelaren på nedsidan 4050.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Det är nu lite ”ryska gummor” vilket innebär att det är ett antal små konsolideringar som i sin tur noteras i en större osv. Detta utseendet uppstår för att placerarkollektivet är osäkra på framtiden. Många tycker konsolideringar och kontraktioner är tråkiga men stora rörelser föregås för det mesta av lågvollalägen. Det vi däremot inte vet är åt vilket håll expansionen kommer ske och de nivåer jag närmast bevakar för det är en passering av 4200 eller en punktering av 4050. Det tekniska utseendet talar med en liten övervikt för att utbrottet kommer att ske norrut. Däremot konstaterar jag att isen börjar bli tunn och de mindre aktieslagen som ingår i indexet har tappat påtagligt den senaste tiden och det är en varningssignal som man måste hålla koll på. Som jag skrivit några veckor ser vi även en rotation mot mer defensiva aktieslag. Ytterligare en negativ pusselbit är den kraftiga nedgången hos kopparpriset vilket indikerar att industrin börjar dra ner på produktionen. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att ta sig upp över 4200 och då blir det intressant att se hur mycket kraft som finns när/om 4300 nås. En första negativ pusselbit får vi redan om 4050 punkteras men det är först när 3800 ger vika som vi får signal om att en jobbig tid ligger framför oss.

Motstånd: 4138 / 4148-4154 / 4169 / 4187 / 4195-4205
Stöd: 4118-4114 / 4109 / 4105-4095 / 4052-4048

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 65-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 67%.

DAX: Avvaktande mellan 16000 och standardline

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX har sedan några veckor konsoliderat kring årshögsta och vollan har dragit ihop sig. Chansen/risken för en prisexpansion från detta område blir större för varje dag. Passeras 16000-nivån utan att snabbt punkteras ställs siktet i första hand in mot ATH-noteringen vid 16290. SMACD lämnade i slutet av maj ett negativt kors som fortfarande är i spel vilket indikerar att det fortfarande är stor risk för att indexet behöver ner en bit för att bygga momentum för ett lyckat utbrott.”

Den gånga veckan inleddes med en dojiliknande candle kring den stigande kilens övre begränsning. De kommande dagarna föll indexet ner till den platta standard line vid 15750 som än så länge respekteras och har gjort så sedan den 27 mars. Totalt backade DAX 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,3 procent. I månadsgrafen noteras maj som en positiv reversal och i veckografen har de senaste fem veckorna stängt i den övre delen vilket visar att köparna försöker hitta en lågpunkt och ta bet på att utbrottet kommer ske norrut.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen.

SMACD lämnade den 28 april ett svagt negativt kors och nu behöver indexet ta fart uppåt för att eliminera signalen.

Sammanfattning: DAX befinner sig fortfarande i en stigande trend med positiv volymbalans och G-krafterna sorterade för fortsatt uppgång. I den negativa vågskålen noteras ett avtagande momentum och en allt flackare trendlutning som lett till att en stigande kil formerats. Det vanligaste är att utbrott från stigande kilar sker söderut men om det istället visar sig att 16000 tas ut och inte snabbt följs av en punktering kommer jag återgå till att tolka uppgången som en trendkanal. Vollan är den lägsta sedan början av september 2021 och det vi vet är att expansion från lågvollalägen ofta blir kraftfull. Senast blev det söderut. Passeras 16000-nivån utan att snabbt punkteras ställs siktet i första hand in mot ATH-noteringen vid 16290 som sattes i början av januari 2022. Redan om kilen punkteras kan det trigga ett tilltagande säljtryck. Mitt huvudspår är än så länge att expansionen kommer ske norrut men att det kan behövas något eller några omtag ner mot någon av de närmaste stöden för att bygga upp ett tillräckligt momentum för ett lyckats utbrott.

Motstånd: 15970 / 16000 / 16260-16340
Stöd: 15840 / 15750 / 15665 / 15600 / 15340

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 56-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

Balder B: Potentiell Adam- och Eva

Teknisk analys Balder B: Efter toppen vid 63 kronor inledde Balder en nedgång mot 37,50 där köparna stod och väntade. Nu närmar sig denna nivå igen och ett nytt spännande scenario kan vara på väg att effektueras.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till strax under -6 och signifikanta lågpunkter har ofta mejslats ut kring låga nivåer hos indikatorn, men först måste vi se tecken på att den vänder upp.

Volymbalansen är negativ sedan slutet av januari.

SMACD lämnade en säljsignal den 2 maj och denna är fortfarande i spel.

Om det visar sig att köparna även denna gång effektuerar en positiv fortsättningsformation, som vi såg den 30 mars ställs siktet in mot 50 kronor. Passeras därefter 50-kronorsnivån och MA-200 har vi sett en dubbelbotten med en potential upp mot 60-kronorsnivån.

Sammanfattning: Vid branta nedgångar behöver minst den senaste kortsiktiga toppen passeras utan att följas av en ny lägre lägsta för att visa tecken på att köparna är på väg tillbaka. Den som inte har något emot risk kan även agera på positiva bekräftade omslagsformationer när de sker kring stöd och översålda lägen. Balder kan stå inför att effektuera en uppgång mot i första hand 50 kronor och om det blir en Adam- och Eva-formation ställa in siktet mot 60-kronorsnivån. Skulle däremot 36,00 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 32-kronorsnivån.

Motstånd: 42,75 / 45,75 / 48,85 / 49,50-50,50
Stöd: 39,50 / 38,60 / 36,60 / 36,15

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17-.

Avanza Bank: Ser ut att runda av nedgången

Teknisk analys Avanza Bank: Uppgången efter senaste analysen bromsades in när priset utmanade standard line och sedan dess har varje försök att bryta upp över nivån misslyckats. Efter rapporten den 24 april har aktien hållt MA-200 i handen men visar nu lite tecken på att försöka täppa till rapportgapet.

Den långa trenden som jag använder lutningen hos MA-200 för att peka ut är svagt, svagt uppåtriktad.

Volymbalansen är negativ sedan den 30 mars.

SMACD lämnade i tisdags ett lågt positivt kors och nu vill jag se SMACD-linjen dra upp från signallinjen.

Nu vill jag se 50-nivån hos RSI-14 passeras och volymbalanen stärkas samt rapportgapet vid den platta standard line tas ut. Så länge var priset inte orkar upp över standard line är det stor risk för vändningar nedåt när nivån testas.

Sammanfattning: Avanza Bank har åter testat nivån kring 200 kronor som sugit upp säljtryck sedan början av november. Även om edgen börjar tala för en uppgång är det mycket stor risk för bakslag när området kring standard line testas. Om det visar sig att gapet passeras ställs siktet in mot 255 kronor till att börja med och stärks börklimatet är det goda förutsättningar för ett test av den senaste toppen vid 280 kronor. Skulle däremot 200 kronor punkteras utan att snabbt återtas ökar risken påtagligt för ett säljtryck ner mot i första hand 175 kronor eller 140 kronor.

Motstånd: 227,40 / 231,00 / 242,30 / 255,60
Stöd: 220,80 / 213,00 / 206,30 / 200,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79-.