BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20 – 2024

OMXS30: Negativa divergenser mot fredagens ATH

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge håller standard line emot men om nivån punkteras är det stor risk för ett tilltagande säljtryck. Än så länge har inte varningssignalerna övergått i några säljsignaler och så länge 50-dagars medelvärde suger upp varje försök till att pressa indexet är det positivt. Nu vill jag gärna se att aprillägsta vid 2477 håller för att inte riskera att en dubbeltopp effektueras vilket triggar en potentiell nedgång mot 2400-nivån. Även om jag är positiv till indexet på medel- och lång sikt är risken stor för tvära kast och skvalpiga rörelser så länge det är fångat i den rådande tradingrangen och har det säsongsmässiga utseendet mot sig.”

Den gångna veckan inleddes med att bullish haramin bekräftades i samband med att priset bröt upp över den övre begränsningen för den tradingrange som fångat priset sedan slutet av mars. Veckan avslutades med en ny ATH-notering vid 2634 strax ovanför taket i den långsiktigt stigande trendkanalen, precis vid en 180-gradare i Gann där vi utgår från aprillägsta vid 2477. Totalt steg OMXS30 med 4,1 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 9,7 procent. Det blev den kraftigaste gröna veckocandlen sedan mitten av november.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen har den gångna veckan varit lägre än snittet men tilltog i fredags då den var 5 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 23/4 en ny köpsignal som fortfarande är i spel men det råder en tydlig negativ divergens mot priset.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 63 procent. Just nu är det 86 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,4 procent vilket är marginellt högre än snittet vid 5,4 procent.

På ovansidan möter närmast 2650 följt av 2675 och zonen mellan 2690-2710.

På nedsidan möter närmast 2610-2590 följt av 2575-2572 och 2550 samt 2525-2520.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag till positiv.

Sammanfattning: Efter återtestet av standard line inleddes den gångna veckan med ett positivt gap som i tisdags följdes av en ny ATH-notering. Veckan avslutades med en ny ATH-notering strax ovanför taket i den långsiktigt stigande kanalen vid 2334. Vid de tillfällen indexet stigit lika mycket som den senaste veckan har det noterats upp- och nedgångar den kommande veckan vid ungefär lika många tillfällen. Lyfter man blicken har dessa lägen lett till uppgångar i ungefär 60 procent av fallen på en månads sikt. Fredagens stängning noterades hela 13 procent över det övre bollingerbandet vilket får anses extremt med tanke på att vollan är över snittet. Jag hittar faktiskt bara 16 liknande tillfällen sedan 1997 och det har då noterats nedgångar den följande veckan vid 9 av dessa. Den positiva volymbalansen skapar dock goda förutsättningar för att köparna ska suga upp säljtrycket innan standard line kring 2550 punkteras. Rekyler ner till detta område som elimineras med positiva fortsättningsformationer är köpvärda men om köparna suger upp nedgångarna ännu högre tolkar jag det som att riskaptiten är mycket god. En nedgång som leder till att 50-dagars medelvärde punkteras bör helst sugas upp innan aprillägsta vid 2477 ger vika eftersom det annars ökar på risken för ett tilltagande säljtryck som riskerar att bli väl utmanande. Oavsett blir det intressant att se karaktären på rekylen och hur djupt den behöver ner innan köparna anser att potentialen är så god att det motiverar köp till extrapris.

Motstånd: 2650 / 2675 / 2690-2710
Stöd: 2610-2590 / 2575-2572 / 2550 / 2525-2520 / 2510-2490 / 2477

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Doji kring ATH-området

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Från toppen den 28 mars till lågpunkten vid 4954 den 19 april föll SP500 med 5,9 procent för att sedan stiga med 3,8 procent från botten den 19 april till i fredags. Redan om 5000-nivån ger vika ökar risken för ett tilltagande säljtryck men framförallt om aprillägsta vid 4954 punkteras är det mycket som talar för en nedgång mot fib 38% och 4800-området. Förutom att jag vill se att volymen tilltar när motståndet vid bla MA-50 testas vill jag se att den senaste veckans lägsta inte ger vika. Standard line togs ut i fredags och om både standard line och MA-50 respekteras är förutsättningarna goda för att nästa positiva trendben inletts. Senast vi såg ett liknande utseende var i slutet av oktober. Strax efter att oktoberlågpunkten markerats bjöds vi snabbt på en ny högre högsta när toppen från den 17/10 passerades. Nu behöver vi se ATH-noteringen vid 5265 passeras för att vi ska få en ny högre signifikant topp och fri luft.”

Den gångna veckan inleddes med att priset bröt upp genom 50-dagars medelvärde och fortsatte upp till området där vi hittar den ATH-noteringen och nu är det bara 0,8 procent upp till högsta noteringen någonsin. Veckan avslutades med en doji och nu blir det intressant om det är ett tecken på att köparna behöver en paus som leder till en rekyl eller om de snabbt kommer tillbaka och knäcker ATH-nivån. Totalt steg indexet med 3,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,5 procent. I veckografen blev det den tredje veckan i rad som stängde på plus och än så länge noteras maj månad som en bullish piercing line.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn doppade förra veckan tårna i jämviktspendlingsområdet men är nu åter uppe i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har noterats klart lägre än snittet och var allra lägsta i fredags vilket naturligtvis är en varningssignal när indexet stiger. Volymbalansen är nu neutral.

SMACD lämnade ett positivt kors den 3/5 och tog den 8/5 ut nollzonen vilket är en positiv pusselbit.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 78 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 45 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 14 procentenheter till 12,6 vilket är den lägsta nivån sedan den 20 mars.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 5,8 procent vilket är något högre än snittet vid 5,5 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5

I den negativa vågskålen:
– Negativ volymbalans under senaste två veckornas uppgång
– Noteras i den sämsta månaden på året (vid bullmarknader)
– Viss tveksamhet när ATH-nivån närmar sig

På ovansidan möter närmast 5240 följt av zonen mellan 5257-5265 som även är den senaste ATH-nivån och området vid 5290-5310 samt 5324.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 5210-5190 följt av 5166 och 5139 samt standard line vid 5105.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter lågpunkten vid 4955 som noterades den 19 april har indexet tagit ut både standard line och 50-dagars medelvärde och är nu mindre än 1 procent från ATH-noteringen i slutet av mars. Även om det är positivt att köparna kom tillbaka innan rekylen blev alltför utmanande har uppgången skett med avtagande volym, vilket är en varningssignal. Historiskt hittar jag två år som haft ungefär liknande första fyra månader och det är 2006 och 2013. Vid dessa tillfällen följdes en svag period fram till andra halva av juni. Dojisar kring taket i tradingrangen leder ofta till motreaktioner och därför blir det intressant att se hur den kommande veckan inleds. Även om vi har flera varningssignaler i prisgrafen ser köparna ut att agera snabbt vid kortsiktiga pausformationer. Passeras den senaste ATH-noteringen är jag övertygad om att dragkraften hos 5300 snabbt tar indexet dit och skulle även den nivån passeras talar mycket för en uppgång mot 5500. Små rekyler som inte punkterar standard line är köpvärda vid positiva fortsättningsformationer. På nedsidan är det angeläget att området mellan 5000-4950 suger upp eventuella rekyler för att inte trigga ett mer utmanande säljtryck. Om det visar sig att indexet vänder ner från nuvarande nivå, eller efter ett falskt utbrott, för att därefter punktera 4954 är risken stor för en nedgång mot området kring 4700.

Motstånd: 5240 / 5257-5265 / 5290-5310 / 5324
Stöd: 5210-5190 / 5166 / 5139 / 5105

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Avslutar veckan med en nya ATH

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Standard line vid 18100 som just nu testas är lite av en vattendelare för det kortsiktiga sentimentet. Tas nivån ut och hålls ställs siktet in mot i första hand aprilhögsta vid 18567.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av standard line och det satte fart på indexet som avslutade veckan med två nya ATH-noteringar. Totalt steg DAX med 4,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,1 procent. I veckografen bildades en grön opening marubozu.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari och tog fart uppåt den senaste veckan vilket är det jag vill se under uppgångsfaser.

SMACD lämnade den 6 april en köpsignal som jag skrivit om de senaste veckorna.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 6,4 procent vilket är klart över snittet vid 5,1 procent.

Sammanfattning: Passeringen av standard line blev en trigger för uppgång och den gångna veckan avslutades med två nya ATH-noteringar. En doji i ett ytterläge som vi såg i fredags kan vara en indikation på att köparna kan behöva en paus som då leder till antingen en konsolidering eller en rekyl. Stängningar över det övre bollingerbandet är en indikation på att indexet är överköpt men samtidigt visar det på styrka. Med en positiv volymbalans är därför förutsättningarna goda för att en rekyl sugs upp innan den blir ohälsosam. En första vattendelare hittar vi kring 18250 där även standard line möter upp. Rekyler ner till detta område som elimineras med positiva fortsättningsformationer är köpvärda men om köparna suger upp nedgångarna ännu högre tolkar jag det som att riskaptiten är mycket god. När jag går tillbaka och studerar vad hänt på en månads sikt när indexet stigit lika mycket eller mer senaste veckan i positiva trender har det i 68% av fallen inneburit uppgångar den kommande månaden.

Motstånd: 18530 / 19100 / 19520
Stöd: 18565 / 18225 / 18085 / 17875

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 94-.
– Next day forecast indikerar att det är 50 procents chans för uppgång under måndagen.

Electrolux B: Bygger bottenformation

Teknisk analys Electrolux B: I fredags passerades aprilhögsta och priset bröt upp över motståndet vid 100 kronor med en volym som var 16 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan den 4 april.

SMACD lämnade en köpsignal den 26 maj.

Sammanfattning: Efter den senaste tidens konsolidering ser vi nu tecken på att en bottenformation är på väg att bildas. Rapportreaktion den 26 april var positiv, vilket skapar goda förutsättningar för en kommande starkt kvartal. I fredags passerades den övre begränsningen i konsolideringen och även motståndet vid 100 kronor med tilltagande volym. Cykelindikatorn är hårt spänd på ovansidan men även om det leder till en kortsiktig rekyl och utbrottet blir falskt är positiva fortsättningsformationer köpvärda ner till 95 kronor. Om det visar sig att 95 kronor punkteras ställs siktet in mot 88 kronor och om även denna nivå ger vika fallerar bottenbygget för denna gång. Det är dock fortfarande en utmaning vid 106,50 som behöver passeras innan jag tolkar det vi ser som ett långsiktigt trendskifte. Ett första delmål för bottenformation hittar vi kring 115-120 kronor.

Motstånd: 106,45 / 111,25 / 116,60
Stöd: 95,70 / 91,15 / 88,30 / 87,95

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88+.

Pandora (DK): Studsar upp från standard line efter kraftfull rapportreaktion

Teknisk analys Pandora (DK): Verkligheten kom att överträffa teorin efter föregående analys där jag sade att 1000 DKK troligen var ett mål på lång sikt. Inte förrän vid 1180 avtog köpintresset och en rekyl ner mot cloud span b effektuerades. Förra torsdagen presenterades en rapport som fick aktien att dra upp mot 1160 som nu följt av en rekyl ner mot standard line som ser ut att respekteras.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande sedan mitten av februari förra året. Trendfasindikatorn varnade i mitten av mars för att det vore bra med en tydlig rekyl, vilket blev fallet. I samband med rapporten testades jämviktitspendlingsområdet av men det ser nu ut som att en ny positiv trendfas är på väg att inledas.

Volymbalansen är negativ sedan den 2 april och jag vill gärna se att den tilltar när motstånd närmar sig.

SMACD lämnade den 24 april ett positivt kors och har nu passerat upp genom nollzonen vilket är en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Efter studsen på standard line testas nu cloud span a och ett gap upp över nivån ställer in siktet mot ATH-noteringen vid 1180. Om det istället visar sig att cloud span a (den röda molnlinjen) punkteras ställs siktet till att börja med in mot 1000-nivån och håller inte heller den nivån är det troligen så att husse kallar hem hunden och en nedgång mot 200-dagars medelvärde är nästa anhalt. Fredagens positiva candlesticksformation indikerar att nästa positiva trendben är inlett och siktet ställs då in mot 1180. När/om 1169 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 1169 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 1074.

Motstånd: 1136 / 1159 / 1180 / 1190-1210
Stöd: 1110-1090 / 1082 / 1053 / 1027

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55-.