BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20

OMXS30: Uppladdning inför expansion

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om edgen för uppgång på en månads sikt och längre är god eller snarare mycket god är det nu överhängande risk för en rekyl ner mot 1620/1600-nivån som förutom att vara den senaste utbrottsnivån även är den nivå där MA-20 troligtvis kommer att möta upp. Att navigera för något annat än uppgång vid en lika stark trend är i de flesta fall kostsamt.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång men avslutades med små kursstaplar som tyder på viss osäkerhet. Totalt steg föregående vecka med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,5 procent.

I månadsgrafen noteras maj månad än så länge som den elfte raka månadscandlen i rad som ser ut att stänga högre än föregående månad. Om det blir fallet blir det första gången under alla som jag har statistik att tillgå. Veckostapeln utvecklades till en dojiliknande kursstapel med en viss osäkerhet vilket även syns i dagschartet där fredagen blev en harami/inside day-stapel. Efter detta lågvolatila mikroperspektiv är nu chansen åter stor för en prisexpansion. Det vi däremot inte vet är om expansionen kommer att ske norrut eller om det blir vinsthemtagningar som leder till en, tycker jag, hälsosam rekyl.

Trendstyrkan (ADX) var den gångna veckan upp och noterades över 60 och det vet vi att det i de flesta fall leder till en topp i prisgrafen. Jag kommer att följa ADX noggrannt den närmaste tiden.

Volymen den senaste veckan var högre än föregående vecka och volymbalansen fortsätter att noteras stigande vilket är ett gott tecken.

Bredden har under snart två månader varit något jag varnat för. Endast 51 procent av de 284 aktier jag bevakar dagligen steg.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och defensiva hälsovård medna teknologi och verkstad gick sämst.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

På kort sikt är avståndet för stort ner till 20-dagars medelvärde och senast vi hade en lika spänd notering var i mitten av december och den uppgången har en del likheter med det vi ser nu.

MACD lämnade den 21 april en köpsignal men börjar nu visa tendenser till ett avtagande momentum som iofs har goda förutsättningar att bli en positiv trampolin istället för en säljsignal. Dagsmomentum lämnade dock en säljsignal från den stigande kilen när bekräftelsenivån punkterades i torsdags.

På ovansidan möter först 1658-1660 som vi får förflytta oss tillbaks till juli 2015 för att hitta senast.

På nedsidan möter först 1640 följt av 1632-1626 och naturligtvis 1600-nivån som jag helst inte vill se punkteras med kraft den närmaste tiden.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1499 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som med stor sannolikhet tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är indexet överköpt och risken är stor för att en rekyl ner mot i första hand 20-dagars medelvärde närmar sig. Vid rekyler och positiva fortsättningsformation ska vi fortsatt vara köpare.

Sammanfattning: Även om OMXS30 är överköpt och spänningen ner mot de korta medelvärdena är lite väl spänt talar mer för att fortsättningen kommer att ske norrut efter en eventuell rekyl. Trenden är stark, kanske lite väl stark för tillfället, vilket gör det lite knepigt att jaga priset på nuvarande nivå. Mycket talar för att en kortare rekyl är i antågande men inga tecken finns på att indexet är på väg att toppa – än.

Motstånd: 1656-1658 / 1664 / 1678 / 1693
Stöd: 1640 / 1635 / 1620 / 1606

SP500: Nu väntar vi bara på utbrottet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagen blev den högsta dagsstängningen någonsin hos SP500 och mycket tyder på fortsatta uppgångar. I den negativa vågskålen noterar vi en tydlig negativ divergens och en spänd gummisnodd mot de kortare medelvärdena men det är en varningssignal och inte en säljsignal. Finans brukar vara och är en viktig sektor tillsammans med verkstad och teknologi när det gäller att driva det bredare indexet vidare uppåt. Vi ser nu tecken på att finans är på väg att vända upp och det kommer med stor sannolikhet att dra med sig även energisektorn. Kort sagt är förutsättningarna för vidare uppgång goda och i samband med rekyler bör man vara köpare vid positiva candlesticksformationer.”

Efter en positiv veckoinledning och ett nytt ATH kring 2404 avslutades veckan något tveksamt. Totalt backade indexet 0,4 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 6,8 procent.

I månadsgrafen noteras maj månad än så länge som en doji med en något högre kurs än april månads stängning. Veckostapeln utvecklades till en bearish dark cloud cover som är en negativ omslagsformation med relativt låg träffsäkerhet. I dagschartet fortsätter indexet att noteras innanför begränsningarna för den tradingrange som fångat indexet sedan slutet av februari.

Det är gott om varningssignaler och momentumindikatorerna påtalar att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå. Så länge kursen dels inte etablerar sig under 20-dagars medeltal och presterar nya högre bottnar talar dock mer för fortsatt upp- än nedgång.

Volymen den gångna veckan var den lägsta på fyra veckor och i den negativa vågskålen visar volymbalansen negativa förtecken men det är för tidigt att dra några slutsatser – än.

VIX föll den gångna veckan med 1,6 procent till 10,40 och fortsätter att noteras på extremt låga nivåer. Historiskt tillhör det inte vanligheterna med denna typ av låga noteringar. MACD indikerar att en köpsignal kan vara nära förestående och senast vi såg det på en liknande nivå var i augusti och även den gången var det efter ett lågvollaläge som liknar det vi ser nu. När flocken är lugn ska vi vara extra försiktiga och när domedagsprofeterna påstår att börsen aldrig mer kommer att hämta sig ska vi istället vara som mest aktiva. Risken är stor för att SP500 närmar sig en topp, även om det kan ta månader, men det gäller att dansa med relativt små steg, nära nödutgången där det kan bli trångt när många ska ut samtidigt.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2246 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen kring 2252. Trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner som i huvudsak ska ske för uppgång och vi än så länge ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Cykelindikatorn noteras fallande kring 70 och det råder en negativ minidivergens. Stochastic har fallit ner från en notering kring 95 för några dagar sedan och noteras inför dagen kring 85, som fortfarande inte är en nivå som lockar till nya köp.

Volatiliteten är fortfarande nere på en relativt låg nivå även om den tilltagit något de senaste två veckorna. Historiskt har vi sett kraftfulla rörelser starta från just dessa lågvollalägen. Det vi inte vet är när och åt vilket håll expansionen kommer att ske men det kommer vi snart få besked om.

På ovansidan möter framförallt zonen mellan 2400-2404 där vi igår bjöds på ett nytt ATH. På lång sikt hittar vi taket i den stigande kanalen kring 2520 (stiger med ungefär 30 punkter per månad). Om det istället visar sig att vi är inne i en femte våg (EWT) både i vecko- och dagsgrafen hittar vi den övre begränsningen i den stigande kilen vid 2465 (stiger med 27 punkter per månad).

Dagsmomentum lämnade en säljsignal i torsdags vilket var den första sedan början av mars. Nu blir det spännande att se om det leder till ökat säljtryck eller om det istället ersätts av en köpsignal som vi i så fall ska fästa betydligt mer vikt vid.

På nedsidan möter först 2392 följt av gapstödet vid 2382-2375 och därefter den korta sentimentsnivån vid 2368 (MA-20) men viktigast är att inte 2320 ger vika.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 9/5 vid 2403,9
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Tveksamhet kring taket i den rådande tradingrangen
– VIX är nere på en bedrägligt låg nivå och visar tecken på att vända upp

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är sentimentet åter positivt även om indexet redan är överköpt strax under 2400-nivån.

Sammanfattning: Indexet är fortsatt fångat i en tradingrange mellan zonen vid 2400-2404 och 2320 och så länge den inte tas ut eller punkteras är det mycket som talar för fortsatt skvalpiga rörelser. Efter den nuvarnade lågvolatila perioden är det goda chanser för att utbrottet kommer att bli värt att följa när det väl kommer.

Motstånd: 2400-2404 / 2409 / 2421 / 2432
Stöd: 2386 / 2374 / 2363-2361 / 2356

DAX: Dags för rekyl

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Studerar vi våganalysen är det mycket som talar för att en topp närmar sig mellan nuvarande nivå och 12820. Maj månad noteras positivt och kommer att bli den 6:e månaden i rad med stigande kurser om månadsstängningen sker över 12438. I dagsgrafen har uppgången lett till att de korta momentumindikatorerna noteras kring höga nivåer vilket i sin tur påtalar att vi bör vänta med att ta nya positioner för uppgång tills vi sett köparna komma tillbaks efter en rekyl.”

Den gångna veckan har präglats av små rörelser med en total range på mindre än 1,0 procent. Totalt steg indexet med 0,4 procent senaste veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,2 procent.

I månadsgrafen noteras maj månad som en stabil uppgångsstapel men att en eventuellt lokal topp närmar sig kan vi se på föregående veckas doji och den lilla veckorangen för dagsstaplarna de senaste dagarna.

Studerar vi våganalysen är det mycket som talar för att en topp närmar sig mellan nuvarande nivå och 12820. Maj månad noteras positivt och kommer att bli den 6:e månaden i rad med stigande kurser om månadsstängningen sker över 12438. Som jag skrev för två veckor sedan var det ett potentiellt tretick på gång i veckografen och nu kan vi konstatera att det blev så. I dagsgrafen har uppgången lett till att de korta momentumindikatorerna noteras kring höga nivåer vilket i sin tur påtalar att vi bör vänta med att ta nya positioner för uppgång tills vi sett köparna komma tillbaks efter en rekyl.

Den långa trenden pekar upp med G-krafterna sorterade i rätt ordning för fortsatt uppgång. Trendfasindikatorn bekräftar utseendet och att för tillfället navigera för något annat än uppgång är inte att rekommendera. På kort sikt har dock kursen dragit iväg så att spänningen ner mot bla MA-20 blivit lite väl stort.

Volymen har under hela den gångna veckan noterats kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

MACD lämnade den 24 april en köpsignal i den positiva delen vilket var den första sedan den 29 mars men nu ser vi tecken på både en negativ divergens och en svagare uppgångstakt.

Stochastic noteras över 90 och påtalar att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång.

Sammanfattning: I våganalysen är det mycket som talar för att en lokal topp är nära och noteringen nära taket i den stigande trendkanalen tillsammans med momentumindikatorerna talar för att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång. I samband med en rekyl där köparna kommer tillbaks kring MA-20 med en positiv candlesticks är det definitivt värt att haka på för fortsatt uppgång. Att navigera för nedgång är inte aktuellt.

Motstånd: 12820 / 12790 / 12915 / 13035
Stöd: 12650 / 12590 / 12430 / 12310

Tele2 B: Bullish above the stomach vid MA-20

Teknisk analys Tele2 B: Vid starka trender ska man alltid hålla koll på utvecklingen kring MA-20 som bör suga upp säljtrycket för att inte styrkan i trenden ska hotas. Nu jobbar Tele2-aktien med just denna nivå.

Primärtrenden lutar uppåt och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring 1,9. Avståndet ner till MA-200 var kring 20 procent innan utdelningen och har nu reducerats till 15 procent.

Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande vilket tillsammans med vändningen upp i dagsmomentum från 50-nivån skapar förutsättningar för en gaptäppning.

Även om trendstyrkan mattats något sedan i mitten av föregående vecka är den fortsatt stark och gör trenden värd att följa.

Att inte aktien fallit mer sedan utdelningen ser jag som ett styrkebesked och det innebär att jag nu tolkar 87-kronorsnivån som en viktig kortsiktig vattendelare. I och med att vi bjöds på en bullish above the stomach i fredags som tog in kursen i utdelningsgapet är förutsättningarna goda för ytterligare uppgång.

Sammanfattning: Om 89,10 tas ut och hålls idag talar mycket för en uppgång som på lite sikt kommer att täppa till utdelningsgapet. Punkteras däremot 86,90 är risken stor för en nedgång mot i första hand MA-50 som just nu noteras kring 85,30 och därför bör vi i så fall använda oss av nödutgången. När/om 90 kronor nås kan det vara läge att stänga halva positionen men att inte flytta upp stoppen förrän en ny högre lokal pivotbotten markerats och då placeras stoppen strax under denna.

Motstånd: 89,25 / 89,55 / 90,60 / 91,50 / 93,00
Stöd: 88,25 / 87,85 / 87,35-87,00 / 86,55 / 85,85

NCC B: Rekylen inledd ner mot MA-20

Teknisk analys NCC: Att det var läge för en spännande uppgång råde det inga tvivel om men att det skulle bli nästan 20 procent på sex veckor överträffade både förväntningar och den matematiska målkursen vid 234 kronor. I torsdags bjöds vi på en bearish engulfing som bekräftades med tilltagande volym i fredags.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn noteras vid +1,7 inför veckostarten.

Avståndet ner till MA-20 och MA-50 har, som jag påpekat några gånger i videoinspelningar, på Tobbe Spekulerar och i Trading Direkt den senaste veckan, blivit på tok för stort på kort tid för att vara hälsosamt.

Trendstyrkan (ADX) är nu uppe på den högsta nivå (euforivarning) sedan slutet av juli 2013 och den gången fick vi se en rekyl ner till MA-50.

Mycket talar nu för att rekylen ner mot MA-20 eller eventuellt MA-50 är inledd och att ta position för uppgång innan vi bjudits på en positiv fortsättningsformation kring någon av dessa nivåer innebär en dålig hitratio.

Sammanfattning: NCC kommer att rekylera ner mot MA-20 eller kanske tom MA-50/MA-200 men det kommer med stor sannolikhet inte att ske utan bulltraps. Först när kursen nått någon av dessa medelvärdet och uppvisar en positiv candlesticksformation för fortsättning bör vi fundera på nya positioner för uppgång.

Motstånd: 250,75 / 253,15 / 257,20 / 261,00
Stöd: 246,75 / 245,15 / 237,50 / 234,60