BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20

OMXS30: Är rekylen klar eller början på ett nedställ?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka skrev jag: ”Nuvarande tradingrange ser åtminstone för tillfället ut som en uppladdningsfas inför ett stundande utbrott uppåt. Sedan lågpunkten strax ovanför 1480 har köparna sugit upp säljtrycket på allt högre nivåer och det vi ser nu liknar en uppladdning för ett utbrottsförsök.”

Den gångna veckan inleddes med ett utbrott upp över både taket i den rådande tradingrangen och primärtrenden för att sedan ta ut den fallande moståndslinjen som förband de fallande topparna sedan början av året.

Totalt steg OMXS30 med 1,7 procent den gångna veckan trots den sega avslutningen och det innebär att utvecklingen hittills i år noteras till just 1,7 procent.

I månadsgrafen utvecklades april till en bullish piercing line och om maj månad inte stänger under 1603 anser jag denna vändningsformation bekräftad.

Som jag skrev inför fredagen noterades kursen kring det övre bollingerbandet med en negativ divergens mot %b-indikatorn (kursens läge i förhållande till bollingerbanden) vid 1-nivån. Detta är ofta en bra indikation på att en rekyl rycker närmare. Nu vet vi att så blev fallet och fredagscandlen utvecklades till en bearish engulfing. Om inte 1600 punkteras med kraft utan att snabbt återtas kan en positiv fortsättningsformation bli ett bra tillfälle att agera på.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har nu planat ut och visar redan tecken på att eventuellt vända upp. Trendfasindikatorn som noterades under -1 i början av april skrivs nu till +0,1 vilket i och för sig innebär att vi ska vara beredda på tvära kast men riktningen pekar på att mer positiva tongångar är att vänta. MA-20 har nu korsat upp över MA-50 vilket är positivt om bägge pekar upp när det sker. Senast vi såg detta var i slutet av juli 2016.

Dagsmomentum har nu åter vänt upp efter att ha testat av 52-nivån vid två tillfällen de senaste veckorna och noteras inför veckostarten kring 59.

Volymen under veckan är inte så relevant pga halv- och klämdagar. Volymbalansen är dock i mina ögon fortfarande positiv.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och basråvaror medan detaljhandels- och teknikaktier hade det kämpigare.

På ovansidan möter närmast 1612 följt av 1623 och 1648.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1593 följt av 1587 och 1574.

På lång sikt är neutral och är på väg att bli svagt positiv. Det är en indikation på styrka att indexet med kraft och engagemang tagit sig från lågpunkten i april till nuvarande nivå. Om dessutom maj stänger ovanför årsmedelvärdet anser jag att förutsättningarna är större för uppgång än nedgång på lång sikt. Skulle MA-200 punkteras med kraft de närmaste dagarna är det en varningssignal medan en måttlig rekyl som snabbt sugs upp snarare ger köplägen.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället positiv men om den stundande rekylen får indexet att med kraft punktera 50-dagars medelvärde kommer jag åter att övergå till att bli neutral eller svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv såvida inte 20-dagars medelvärde återigen snabbt punkteras.

Sammanfattning: Även om föregeånde vecka avslutades med en bearish engulfing där volymen var absolut störst i slutet av dagen kommer vi redan om 1608 tas ut idag ha goda förutsättningar för en ny våg uppåt och att rekylen är klar. Om indexet även idag fortsätter nedåt och om vi bjuds på en stängning under primärtrenden de närmaste dagarna finns naturligtvis en risk för att utbrottet är falskt och att 1623 blir en ny signifikant topp. Så länge volymbalansen är positiv och OMXS30 noterar nya högre bottnar och toppar talar dock mer för fortsatt upp- än nedgång. Den senaste lågpunkten jag inte vill ska punkteras hittar vi kring 1565.

Motstånd: 1612 / 1620 / 1627 / 1642 / 1682
Stöd: 1600 / 1596 / 1589 / 1572 / 1567

SP500: Spirande optimism bryter månader av osäkerhet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det vi ser nu kan vara en perfekt storm och en uppladdning inför en stundande långsiktig uppgång, vilket våganalysen indikerar. I så fall skulle det vi sett sedan slutet av januari vara en fjärde korrektionsformation i form av en symmetrisk triangel, som brukar bestå av fem undervågor. Det finns alltid ett par olika scenarion att ta hänsyn till, precis som nu. Det mest troliga, tills motsatsen bevisas är dock att vi kommer att få se ett utbrott i den långa trendens riktning och den har potential att historisk.”

Efter uppladdningen mellan 50- och 20-dagars medelvärde inleddes den gångna veckan uppåt och tog i slutet av veckan ut både den fallande motståndslinjen, toppen vid 2717 och högsta nivån för föregående veckas svans. Totalt steg den gångna veckan med 2,4 procent vilket innebär att nedgången hittills i år är eliminerad och just nu står SP500 2 procent högre än vid årsskiftet.

Föregående veckas stängning skedde alltså positivt och högt upp i den gröna veckostapeln vilket signalerar att siktet ställs in mot högre höjder kring 2800- och på sikt högre än så.

På nedsidan finns nu gott om stöd och så länge inte indexet etablerar sig under primärtrenden och den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan början av februari.

Den kraftiga uppgången för den amerikanska dollarn har de senaste månaderna pressat börsen men som jag nämnt under någon veckas tid talar nu mycket för en svagare dollar.

Årsmedelvärdet noteras kring 2611 och stiger fortfarande. Primärtrenden som noteras kring 2622 och även detta medelvärde pekar uppåt men bägge har planat ut något den senaste tiden. Så länge denna bild råder talar mer för att vi ska få se ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,7 som påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum (RSI-14) bröt under veckan upp genom bekräftelsenivån 60 och pekar nu upp.

Volymen har den gångna veckan av naturliga skäl varit lägre än snittet men volymbalansen är fortsatt positiv.

VIX har fallit under veckan och noteras nu kring det nedre bollingerbandet under både de korta- och längre medelvärdena.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2740 följt av 2756 men ännu viktigare är toppen från mitten av mars vid 2800.

På nedsidan möter först 2717 följt av 2698 följt av 2656-2652.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9
– MACD jobbar med att ta ut nollan

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– Gummisnodden är extremt hårts spänd på ovansidan

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället svagt positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv så länge vi inte bjuds på lägre lågpunkter och 20-dagars medelvärde punkteras.

Sammanfattning: Efter den starka föregående veckan, som var den bästa på flera månader, ser SP500-indexet ut att ha vänt upp från de senaste månadernas konsolidering. Småbolagsindex gick starkt och småbolagsindexet SP600 nådde en ny ATH. Under veckan nåddes treårshögsta för oljepriset vilket stärkte inflationsförväntningarna som fick obligationsräntor och bankaktier att stiga. Defensiva aktier tappade däremot mark. Detta sammantaget tolkar jag som att de senaste tre månadernas osäkerhet istället bytts till en spriande optimism hos placerarkollektivet.

Motstånd: 2735 / 2740 / 2756 / 2772 / 2802
Stöd: 2717 / 2711 / 2698 / 2680 / 2656

DAX: Läge att invänta nästa rekyl

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrev för en vecka sedan var hammern kring 20-dagars medelvärde intressant och nu ser det ut som att utbrottet från tradingrangen är ett faktum.”

DAX-indexet steg i en tydlig trend den gångna veckan och köparna har utan tvekan tagit tag i taktpinnen. Totalt steg den gångna veckan med 1,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu helt elimiminerats.

I månadsgrafen noterades april som jag skrev om för ett par veckor sedan som en bullish engulfing och maj månad ser än så länge ut som en bullish separating line.

Föregående vecka blev den sjunde raka uppgångsveckan i rad vilket jag inte kan hitta vid mer än 8 gånger de senaste 20 åren. Vid dessa tillfällen har nästkommande vecka stig vid 5 av dessa med i snitt 1,2 procent.

Maj månad ser åtminstone nu ut att stänga ovanför årsmedelvärdet som noteras uppåtriktat kring 12653 och primärtrenden har också börjat vrida upp och noteras inför veckostarten kring 12683.

Kursen noteras nu kring det övre bollingerbandet men uppvisar en negativ divergens mot %b-indikatorn och när det sker kring 1 är det statistiskt sett inte något bra läge att jaga priset.

Sammanfattning: Den positiva volymbalansen tillsammans med det relativt breda och starka momentumet talar för att vi framöver kommer att få se ytterligare uppgångar. utbrottet upp över primärtrenden och de senaste dagarna även över 13.000-nivån ger en bra hint om vad som är mest troligt framöver och det är vidare uppgång. På kort sikt är risken stor för en rekyl men på nedsidan är det gott om stöd- och ackumulationsområden. När och om 12380 punkteras utan att snabbt återtas vid en stundande rekyl kan det vara dags att höja garden men just nu talar det mesta för att de senaste månaderna mejslat ut en långsiktig botten. Just nu kan det vara en god idé att invänta en rekyl följt av en positiv fortsättningsformation vid en stöd/ackumulationsnivå.

Motstånd: 13035 / 13069 / 13140 / 13208
Stöd: 13000 / 12930 / 12860 / 12792

Lundin Mining: Laddar för utbrott från lågvollaläge

Teknisk analys Lundin Mining: Den som köpte en ”lottsedel” för ett litet belopp i samband med föregående analys ligger fortfarande på plus. Stigande metallpriser fick aktien att rusa med 5,7 procent i fredags och testar åter av den fallande motståndslinjen som utgör den övre begränsningen i den nuvarande allt tajtare triangeln.

Den långa trenden saknar i det närmaste helt riktning pekar nu svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +0,4.

Bollingerbanden noteras nu innanför keltnerbandet vilket är definitionen på en Squeeze. Ett utbrott från en squeeze blir inte sällan kraftfullt.

När volymbalansen stiger, som nu, i en tradingrangen ökar sannolikheten för att utbrottet kommer att ske uppåt. Även om det egentligen är för tidigt att börja navigera för uppgång har förutsättningarna ökat för att vi kommer att få se en expansion norrut.

Sammanfattning: Vid de tillfällen historiskt när kursen stigit med mer än 5,6 procent under en dag har kursen i 52 procent av dessa 132 fall stigit även nästa dag, i 59 procent tre dagar senare och i 55 procent av fallen en vecka senare. Tillsammans med den nuvarande squeezeformation talar därför mycket för att ett utbrott, när det väl sker kommer att bli intressant att följa. Som med de flesta utbrott är det vanligt med falska utbrott och några extra omtag för att ”bli av med de som inte ska vara med på festen”.

Motstånd: 58,20 / 58,70 / 59,90 / 61,00
Stöd: 57,10 / 56,50 / 54,70 / 53,50

AstraZeneca: Positiv reversal i värdezonen

Teknisk analys AstraZeneca: I samband med föregående analys skrev jag att förutsättningarna för ytterligare uppgångar var goda men att vi skulle vänta på en rekyl ner i värdezonen och där en positiv reversalformation. I fredags var det precis vad vi bjöds på.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku är nu stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 och säger oss att vi ska avvakta fortsättningsformationer i samband med rekyler ner i värdezonen (de gröna streckade linjerna som bägge måste peka upp) och ännu hellre ackumulationsnivåer.

Volymbalansen är positiv och har varit det under hela uppgången sedan det bekräftade utbrottet från molnet.

Även om undertonen är positiv och vi med stor sannolikhet kommer att få se ytterligare uppgång i AstraZeneca ska vi vara medvetna om att det i slutet på veckan kommer nya delårssiffror och att det är gott om tuffa motstånd på väg upp mot 640 kronorsnivån.

Sammanfattning: I fredags bjöds vi på en ny positiv reversal i värdezonen samtidigt som volymbalansen utvecklas åt rätt håll. Förutsättningarna är nu goda för ytterligare uppgångar men vi bör hålla koll på delårssiffrorna och bolagsstämman på fredag.

Motstånd: 626,50 / 628,60 / 639,70 / 650,15
Stöd: 620,10 / 614,50 / 610,95 / 593,30