BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20

OMXS30: Positiv minidivergens kring stöd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Eftersom marknadsfasen och volymbalansen är positiv bör man ta position för uppgång i samband med positiva fortsättningsformationer och rekyler. Om det visar sig att 1700-nivån tas ut i samband med nästa uppgång ställs siktet in mot i första hand 2015 års högsta vid 1720. En första signal om att ett större säljtryck kan triggas får vi redan vid en dagsstängning under 1660 förutsatt att nivån inte omgående tas tillbaks. Än så länge är dock volymbalansen positiv men en första varningssignal får vi om det visar sig att tremånaderssnittet punkteras. Huvudspåret tills motsatsen bevisas är dock att vi kommer att bjudas på nya högre högsta efter rekyler, åtminstone så länge de inte leder till nya lägre signifikanta lägsta. Det kommer bli spännande att se om placerarkollektivet blir känsligare för negativa nyheter nu när vi går in i en historiskt sämre period.”

Den pågående rekylen fortsatte pressa OMXS30 den gångna veckan och avslutades med ett test av 1600-nivån, som än så länge håller. Totalt backade OMXS30 med 4,1 procent den gångna veckan vilket innebär att det var den största enskilda veckonedgången sedan veckan innan jul. Årets uppgång skrivs nu till 13,8 procent.

Veckan har präglats av tullkriget mellan USA och Kina men vad det kommer att leda till är nog oklart fortfarande. Donald Trump twittrade i fredags att det inte är någon brådska att nå ett handelssamtal med Kina men påstod samtidigt att samtalen länderna emellan fortsätter i en vänskaplig anda.

Ingen sektor stängde den gångna veckan på plus men minst nedgång såg vi hos telekombolagen. Sämst gick basråvaror, detaljhandel och teknik.

När börsen stigit mycket en tid och sedan rekylerar kraftigt, som jag anser vara fallet sedan det misslyckade utbrottet av höstens toppar, har det i de flesta fall lett till en period med slagig handel och konsolideringar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymen har, bortsett från i tisdags, legat under det dagliga snittet den senaste veckan vilket jag uppfattar som positivt.

På ovansidan möter närmast 1622 följt av 1634 och 1656.

På nedsidan hittar vi närmast 1593 följt av följt av 1556 och 1545.

På lång sikt är jag svagt positiv och tror på någon månads sikt på nya högre högsta.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill se om 50-dagars medelvärde tas ut och hålls de närmaste dagarna.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ tills jag ser att köpanrna vågar sig tillbaks.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit +0,33 procent.

Sammanfattning: Den gångna veckan har rekylen fått indexet att punktera både de korta- och medellånga medelvärdena samt golvet i den stigande kanalen. Om vi bjuds på en lägre topp än 1700 i samband med nästa uppswing ökar risken för en ny lägre lågpunkt och ett tilltagande säljtryck. Efter kraftiga uppgångar som i hittills i år, som följs av en tydlig rekyl som de senaste veckorna, har den kommande tiden i de flesta fall präglats av slagig handel och tvära kast. Edgen för en uppstuds när indexet fallit ner mot en stödnivå (1600) och cykelindikatorn vänder upp från en extremt låg nivå har dock i de flesta fall varit en bra edge för uppgång på någon veckas sikt. Om det visar sig att veckan inleds med att 1593 punkteras är det en indikation på att säljtrycket inte är klart.

Motstånd: 1615 / 1634 / 1648 / 1656 / 1700
Stöd: 1593 / 1582 / 1556 / 1545 / 1537

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 12.

SP500: Förhöjd risk på kort sikt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Onsdagens bearish engulfing är fortfarande i spel och så länge den inte eliminerats kan en kan en dagsstängning under 2900 trigga ett tilltagande säljtryck. Det troligaste med det utseende som råder är dock att rekyler blir relativt kortvariga och att någon av de markerade lågpunkterna och sentimentsnivåerna (blå pilar) kommer att suga upp rekyler och ge bra lägen att haka på för nästa våg uppåt. Än så länge är rekyler köpvärda och att försöka gå emot den stigande trenden är än så länge alltför riskfyllt, men riskkvoten är för tillfället inte så bra att haka på med nya positioner för uppgång.”

Den gångna veckan präglades av Trumpomania och tulltjafset mellan Kina och USA vilket var en av orsakerna till att den stigande kilen punkterades med en dagsstängning i tisdags. Första delmålet för ett dylikt utbrott låg kring zonen 2825-2815 som testades av i slutet av veckan och vid bägge tillfällena sögs säljtrycket upp och stängningarna skedde strax ovanför 50-dagars medelvärde. Totalt backade den gångna veckan med 2,2 procent och vi måste förflytta oss tillbaks till julveckan för att hitta en kraftfullare nedgångsvecka. Som mest var veckan ner med 3,6 procent innan en vi såg en viss återhämtning i fredags. Årets uppgång har därmed reducerats till 14,9 procent.

Jag fick en fråga i onsdags när jag beskrev förskjutningen mot defensiva sektorer om hälsovård är en sådan sektor och sanningen är, både och. Läkemedel är defensiva aktier meda bioteknik som även ingår bör associeras som risk.

För ungefär två veckor sedan började SP500 på allvar utmana högstanivåerna från 2018 och försökte sig på ett utbrott, som ledde till nya ATH-noteringar men bara någon dag innan utbrottsnivån punkterades. Om det visar sig att lågpunkten från i julas vid 2350 punkteras innebär det att en formationen är bekräftad och den matematiska målkursen hittar vi då kring lågpunkterna från 2016/2014 mellan 1800 och 1750. Detta är ju ingen nivå som är relevant i nuläget.

De senaste veckorna har varit slagiga, vilket är normalt efter en extrem uppgång, som året inletts med. Ingen vet vilka motåtgärder som kommer från Kina men det finns definitivt många effekter att spekulera i kring följderna. Oavsett är börsläget fortsatt intressant, även om riskerna alltid ökar efter kraftiga uppgångar.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv men har de senaste veckorna vänt ner och är nu för första gången sedan slutet av september på väg att testa av tremånaderssnittet.

Antal aktier som noteras över MA-200 har fallit och inför dagen är det 65 procent som befinner sig i ett positivt utseende. Jag har en vattendelare kring 60 procent där vi brukar se en tendens till försvagning av SP500 när isen blir så pass tunn.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) steg inledningsvis till 23,5 i torsdags men föll något för att stänga veckan vid 16, vilket motsvarade en uppgång med 25 procent den gångna veckan. Om VIX inom kort dra upp mot 23,5 eller förbi ökar risken för att vi sett en mer långsiktig topp.

På ovansidan möter närmast 2896 följt av av 2915 och zonen mellan 2948-2954 där vi även hittar ATH-nivån som sattes i förra vecakan.

På nedsidan möter närmast 2850 följt av 2834 och 2817-2800.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-50, MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Säljsignaler hos flera momentumindikatorer
– Punkterat både MA-20 och standard line

På lång sikt är jag positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral och vill se att MA-20 tas tillbaks inom de närmaste dagarna för att inte vända på klacken och bli tydligt negativ.

Sammanfattning: Det kommer nu bli spännande att se om förra veckans rekyl är klar, eller om det är mer nedställ att vänta. I det större perspektivet har en potentiell dubbeltopp börjat skymta men än så länge har den inte effektuerats, men om den så gör kan det leda till en jobbig nedgång. Vi kan just nu skönja vissa tecken på tunnare is och det beroende på viss avtagande volymbalans, allt färre aktier som noteras över MA-200 och påtagliga divergenser inför ATH mot momentumindikatorerna. Det kan nu behövas en fortsättning på rekylen eller en konsolidering för att ladda energi för nästa trendrörelse uppåt. Om det istället visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp än 2950 och därefter en ny lägre lågpunkt än 2825 ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Vi kan konstatera att osäkerheten ökat samtidigt som vi gått in i den sämret tiden av året men än så länge talar mer för hälsosamma rekyler och på sikt allt högre toppar.

Motstånd: 2896 / 2901 / 2915 / 2948-2954
Stöd: 2850 / 2834 / 2817-2800 / 2776

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34.

DAX: Åter intressant att agera på fortsättningsformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan utbrottet av 12000-nivån befinner sig indexet strax under nästa delmål kring 12500 men den kraftiga uppgången har fått de flesta momentumindikatorer att nå upp till överköpta nivåer. Den senaste veckans uppgång har inte skett med samma kraft vi sett tidigare vilket lett till att det just nu råder en negativ divergens och en förhöjd risk för en stundande rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och i torsdags nåddes åter 12000-nivån som är en viktig vattendelare. Veckan avslutades med att just 12000-nivån återtogs. Totalt backade DAX med 2,8 procent den gångna veckan vilket var den största veckonedgången sedan slutet av mars. Hittills i år har det tyska storbolagsindexet stigit med 14,2 procent.

Rekylen som jag pratade om för en vecka sedan kom punktligt när toppen från slutet av september testades för lite mer än en vecka sedan. Indexet befinner sig nu i den nedre delen av den stigande kanalen mellan standard line och 20-dagars medelvärde.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Hittills har varje månad i år stigit, vilket är helt i linje med den genomsnittliga historiska utvecklingen men om maj månad stänger som den nuvarande noteringen, eller lägre blir det första minusmånaden. Uppgången hittills i år har precis som hos flera andra index varit ovanligt kraftig vilket skapar en del frågetecken kring de närmaste två månaderna där vi vet att maj och juni inte brukar vara så speciellt starka.

Sedan volymbalansen vände upp vid årsskiftet har den fortsatt att förstärkas och även om den mattats något den senaste veckan är den enligt mitt synsätt att betrakta som positivt.

Sammanfattning: DAX noteras efter senaste veckans rekyl kring 12.000-nivån mellan standard line och 20-dagars medelvärde. De korta momentumindikatorerna har kommit ner till nivåer där det börjar bli intressant att agera på positiva fortsättningsformationer. Om däremot nivån kring 11850 punkteras, utan att snabbt återtas, ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Att gå emot den stigande trenden är än så länge att utsätta sig för större press än nödvändigt.

Motstånd: 12140 / 12205 / 12335 / 12430-12550
Stöd: 12010 / 11945 / 11855 / 11815 / 11620

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 23.

Lundin Petroleum: PDIV och bullish above the stomach

Teknisk Analys Lundin Petroleum: Efter föregående analys bjöds vi på en dags falskt utbrott upp mot 329 kronor där en relativt stor bearish harami stärkte tesen att en topp låg nära tidsmässigt. Efter att standard line punkterades ytterligare två dagar senare tilltog, som väntat, säljtrycket. I fredags effektuerades en bullish above the stomach från sentimentsnivån vid fib 50%.

Den långa trenden pekar endast svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras inför dagen vid -0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

I onsdags bjöds vi på en positiv minidivergens kring fib 50% och då väntar vi normalt på en candlesticksformation som bekräftar att köparna är på väg tillbaks. Fredagens candlesticksformation tog ut de senaste tre dagarnas stängningskurser och nådde upp till området kring 200-dagars medelvärde.

I den negativa vågskålen noteras nu aktien under ichimokumolnet och lagging line under priset. Sannolikheten har med andra ord ökat för att priset ska vidare söderut, men samtidigt vet vi att en nedgång inte sker utan rekyler och uppstudsar.

Vid de 96 tillfällen vi bjudits på en positiv minidivergens, sedan 2002, har Lupe stått högre en vecka senare vid 60 procent av dessa och snittutvecklingen har då varit +1,1 procent.

Sammanfattning: Edgen för en kortare uppstuds är nu god men som ichimokuanalysen antyder har sannolikheten därefter ökat för en fortsatt nedgång. De korta momentumindikatorerna har de senaste dagarna vänt upp från låga nivåer och därmed även förutsättningarna för en uppstuds mot 300-kronorsnivån. Risken är dock stor för en vändning nedåt redan när 290 kronor närmar sig. I dessa lägen kan det vara intressant att agera med en lottsedel, vilket innebär att man ex.vis köper en minifuture med relativt hög hävstång, dock inte så att den inbyggda stoppen hamnar för nära lågpunkten förra veckan (förhållande hög risk för att den träffas). Så fort det går att stänga positionen med vinst kan det vara en god idé eller flytta stoppen uppåt till strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 285,75 / 289,20 / 298,00-301,50 / 306,75
Stöd: 277,00 / 271,60 / 262,80 / 257,30 / 253,95

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 29.

Ericsson B: Bullish harami cross kring molnet

Teknisk analys Ericsson B: Det skulle ta till den 2 maj innan 93,40 punkterades med en dagsstängning och som väntat triggade det en nedgång, förbi stödet vid 90 kronor. I torsdags nåddes 87,70 samtidigt som cykelindikatorn noterades under 10. Veckan avslutades med en bullish harami cross som är en positiv omslagsformation, som dock kräver bekräftelse.

Den långa trenden pekar sedan ett år tillbaks uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +1,4. Vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier som går ut på att köpa rekyler som följs av positiva candlesticksformationer helst i samband med positiva minidivergenser (BBW>10).

Än så länge befinner sig priset över molnet vilket är positivt men samtidigt har den stigande stödlinjen, standard line och 50-dagars medelvärde punkterats.

Sammanfattning: Så länge aktien befinner sig ovanför ichimokumolnet med positiv volymbalans talar mer för en fortsättning uppåt men ju fler stödnivåer som punkteras utan att återtas, desto större blir risken att vi såg en signifikant topp i slutet av april. En dagsstängning över 90 kronor indikerar att en ny uppgångsfas kan vara inledd medan en en punktering av 87,70 indikerar att 85-kronorsnivån behöver testas av.

Motstånd: 89,40 / 90,30 / 92,00 / 93,70
Stöd: 87,70 / 86,90 / 85,20 / 83,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 12.