BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20

OMXS30: Siktet inställt mot aprilhögsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den kraftiga uppgången sedan mitten av mars som motsvarar ungefär tre normala årsuppgångar på ungefär är det inte någon högoddsare om indexet inleder en rekyl. Efter en kilformad formation de senaste veckorna bjöd OMXS30 på en dark cloud cover i torsdags kring fib 50% av coronanedgången som dessutom sammanföll med 1600-nivån och cloud span b. Närmast på nedsidan hittar vi 1500-nivån där även 20-dagars medelvärde möter upp. Om även 50-dagars medelvärde (den röda linjen) punkteras hittar vi nästa stöd kring 1500-nivån följt av de gröna markeringarna. Om det skulle visa sig att även 1400-nivån punkteras, utan att snabbt återtas, ställs siktet in mot 1260-nivån. Fram tills denna nivå punkteras kommer jag tolka rekyler och efterföljande fortsättningsformationer för uppgång som en del av skapandet av en långsiktig botten.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång för att testa av zonen kring 1500 och 20-dagars medelvärde där även standard line nu möter upp. Nivån höll och köparna smög sig tillbaks. Trots uppgången från i måndags stängde den gångna veckan med ett minus på 0,9 procent för den senaste veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 11,8 procent. Som jag skrev för en vecka sedan kommer en passering av aprilhögsta troligen leda till att 200-dagars medelvärde kommer att testas av.

OMXS30 var under slutet av april uppe och vände kring nivån vid 1600 som dock blev övermäktig vilket lett till att indexet nu noteras i en tradingrange mellan 1607 och 1505.

Sedan lågpunkten i mars då bredden mellan bollingerbanden (vollan) var uppe över 40 är det nu bara 8 procent mellan banden vilket under rådande börsklimat måste anses som låg volla. Som jag skrev inför fredagen, efter tre små candlar, var det stor chans för en positiv trendstapel som blev fallet under fredagen. Nu blir det spännande att se om aprilhögsta vid 1607 kommer passeras eller om vi bjuds på en ny lägre topp, vilket i så fall är en negativ pusselbit.

SMACD noteras över nollan och effektuerade i veckan en positiv trampolin (dock marginell) vilket är en positiv pusselbit.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras inför veckan kring -0,6 vilket innebär att risken är stor för tvära kast och slagig handel.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är stigande och positiv.

Isen är fortsatt tunn men har tilltagit något de senaste veckorna och inför veckostarten är det 30 procent av largecapaktierna över 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1583-1585 följt av 1600-1607 och 1630.

På nedsidan hittar vi närmast 1548 följt av 1528 och 1505.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral kanske svagt dragning åt svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 33 senaste åren (64%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent lägre.

Sammanfattning: När cloud span b och standard line är helt platta är det ett tecken på balans eller om man istället vill uttrycka det som osäkerhet hos köpare och säljare. Varken köpare eller säljare vågar agera på ett sätt som får priset att dra iväg åt önskat håll. Detta leder i de flesta fall till tvära kast, slagig nyhetsstyrd handel innanför, i de flesta fall, tydliga nivåer. Kan vi då förvänta oss en ny lägre botten än marslägsta eller kommer aprilhögsta att tas ut? Som jag sagt så många gånger är det ingen som vet och det gynnar oss inte att spekulera i vilket det blir. Just nu talar den historiska statistiken för att vi kommer att bjudas på nya högre högsta snarare än motsatsen. På kort sikt kan det få betydelse om 1500-nivån respekteras eller ej. Den av marslägsta eller aprilhögsta som tas ut eller punkteras indikerar med stor sannolikhet den kommande utvecklingen på lite längre sikt.

Motstånd: 1583-1585 / 1600-1607 / 1630
Stöd: 1548 / 1528 / 1505-1500 / 1493

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48.

SP500: Shooting Stop effektuerad

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Att vi skulle bjudas på en rekyl var ingen högoddsare och nu är den inledd. Det är gott om stöd på nedsidan och jag har markerat de jag tycker det skulle vara intressant att se köparna komma tillbaks vid. Närmast möter cloud span b kring 2800 där även fib 50% för coronanedstället möter upp. Om det visar sig att ö-formationens lägsta vid 2447 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ställs siktet in mot marslägsta vid 2200. Än så länge talar dock mer för att den pågående rekylen är en del av processen att bygga en långsiktig botten men helst vill vi då inte se en vattenfallsliknande nedgång som inte respekterar någon av de stödnivåer jag markerat.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång för att testa av cloud span b, som respekterades och resten av veckan utvecklades positivt. Totalt steg SP500 med 3,5 procent den gångna veckan vilket fick indexet att stänga strax under aprilhögsta. I veckografen ledde det till en hyfsat kraftfull bullish engulfing. Årets nedgång har med förra veckans uppgång reducerats till -9,3 procent. Som jag skrev inför fredagen kommer en passering av torsdagens högsta troligen leda till en trendstapel vilket vi nu vet att det blev.

I fredags presenterades sysselsättningsutvecklingen utanför jordbrukssektorn i USA och med över 20 miljoner färre i arbete under april vore det inte förvånande om börsen vände nedåt med kraft. Vad händer? Jo, det blir en rallyliknande avslutning på börsveckan. Är det centralbankspengar som får aktier att vaccineras mot dåliga nyheter? Det ser onekligen ut som att placerarkollektivet ser ljusare på framtiden än vad makrosiffrorna för tillfället visar. Man hoppas och tror på en extrem återhämtning av ekonomin under andra halvan av 2020.

Så hur agerar vi på det som händer? Jo, precis som vi alltid. Vi har facit i form av den sammanlagda bedömning av alla faktorer i prisgrafen och den senaste tiden och veckan har den varit positiv vilket vi då oxå är.

S&P 500 noteras sedan slutet av april över molnet och har nu ställt in siktet mot aprilhögsta strax under 200-dagars medelvärde, som om nivån nås kommer bli ett intressant test.

Finns det då inget att oroa sig för i grafen? Jo, massor men låt mig först påtala det jag ofta pratar om, att det bara finns två absoluta sanningar i en aktie- eller indexgraf, nämligen priset och volymen. Med vilket engagemang (volym) som priset stiger och faller indikerar är trendens kvalitetsstämpel. Under den senaste tidens uppgång har volymen varit lägre än under paniknedgången men är det bara så man kan se det? Nej, det räcker inte enbart. Den totala volymen under coronanedstället var 92,3*10 upphöjt till 9 kontrakt. Hur många har då omsatts sedan lågpunkten i slutet av mars? Jo, 104,9*10 upphöjt till 9. Kan det då vara så att de som paniksålde antingen ligger väldigt snett eller i många fall sökt sig tillbaks in för uppgång? Det vi vet är att volymen är mycket högre än snittet före corona men, som det brukar vara, lägre än under panikutförsäljningen.

Ytterligare pusselbitar att varna för är de negativa divergenserna mot korta momentumindikatorer som kan leda till säljsignaler. Har vi fått några sådana? Nej, än så länge kommer köparna tillbaks på allt högre nivåer och då gör vi klokt i att glida med tills något annat visas i chartet. Vi kan gissa bäst vi vill med hjälp av våganalyser som vi i många fall måste justera fram och tillbaks för att få dem att stämma med verkligheten men svaret får vi ändå alltid i det som syns i grafen.

SMACD noteras över nollan och effektuerade i veckan en positiv trampolin vilket är en positiv pusselbit.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -0,3 vilket innebär att risken är stor för att indexet går in i en konsolidering med allt vad det innebär av skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet för de senaste månaderna men långt över det snitt vi hade för ett år sedan (nästan 30 procent högre volym per dag).

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) har stigit från 20 för en vecka sedan till 30 procent inför veckostarten.

VIX (den förväntade vollan) har de senaste dagarna fallit ner under 30 och noteras inför veckostarten kring 28.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig och noteras nu kring 7 vilket är en utveckling som talar för att rekylen än så länge är hälsosam, tillsammans med volymen.

På ovansidan möter närmast 2940 följt av 2955 och området kring 3000.

På nedsidan möter närmast 2910 följt av 2900 och området kring 2850 men den nivå jag först fäster vikt vid är cloud span b kring 2800.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Noterar högre toppar som följs av högre lågpunkter
– Positivt så länge köparna kommer tillbaks innan cloud span b punkteras
– BBW noteras åter på en behagligt låg volla

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt stretchat efter en extrem uppgång
– Tecken på avtagande momentum
– VIX fortsatt kvar på en hög nivå

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Även om det vi ser i prisgrafen inte är odelat positivt ska vi vara försiktiga med att gå emot den drift som råder på kort sikt och den är uppåt. Köparna har sedan slutet av mars sugit upp rekyler på allt högre nivåer och negativa nyheter tolkas, även riktigt dåliga, som att det ändå kunde varit värre. Siktet är nu inställt mot 3000-nivån men risken för bakslag redan kring nuvarande nivå vid aprilhögsta vid 2955 är stor. När/om rekyl leder till att nedgången blir kraftig med långa röda candlar och rejält tilltagande volym ökar risken för att marslägsta kommer återtestas. Just nu är dock rekyler som följs av positiva fortsättningsformationer köpvärda.

Motstånd: 2940 / 2955 / 3000
Stöd: 2910 / 2900 / 2850 / 2800

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72.

DAX: Utmanar cloud span underifrån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om DAX och flera andra globala aktieindex toppade i slutet av april blir det intressant att se var köparna tycker att det det åter är värt risken att kliva på för uppgång. På nedsidan bevakar jag de gröna horisontella markeringarna som intressanta reaktionsnivåer där den första hittas kring 20-dagars medelvärde. Vid positiva fortsättningsformationer kring någon av dessa agerar vi med fördel för uppgång vid positiva fortsättningsformationer.”

Den gångna veckan inleddes med ett kraftigt negativt gap ner mot 20-dagars medelvärde och efter några dagars test blev startskottet för veckans positiva avslutning. Totalt steg indexet trots den negativa inledningen med 0,4 procent under veckan och utmanar nu cloud span b från undersidan.

I dagsgrafen noteras DAX i en stigande kil som är en formation som i de flesta fall leder till utbrott för nedgång. Om uppgångstakten tilltar och aprilhögsta passeras kan dock kilen ändra form till en trendkanal som indikerar en uppgång mot i första hand 12000-nivån.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för fem veckor sedan till 59 procent men har nu dragits ihop och noteras kring låga 9 inför veckostarten. Än så länge tolkar jag den allt lägre vollan som positivt där förutsättningarna därmed ökar för att utbrott uppåt kommer vara värda att haka på.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,5 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång är stor när en topp markeras.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten som markerades i mitten av mars kring 8250 har DAX stigit med mer än tre normala årsuppgångar. De senaste veckorna har vi sett alltfler negativa divergenser och i prisgrafen börjar det bli tydligt att uppgången inte längre sker med samma kraft, vilket resulterat i en stigande kil. Utbrott från stigande kilar sker i de flesta fall söderut och mycket talar för att vi inom kort kommer bjudas på en punktering av den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan mitten av mars. På nedsidan bevakar jag först standard line kring 10285 och skulle nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att rekylen blir den första kännbara nedgången sedan lågpunkten i mars. Än så länge suger köparna upp säljtrycket och rekylerna på allt högre nivåer och så länge det gäller navigerar jag vidare för uppgång.

Motstånd: 10950 / 11000 / 11080 / 11235
Stöd: 10820 / 10665 / 10390 / 10140 / 10000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 54.

AstraZeneca: Negativ omslagsformation kring ATH

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev varken eller efter den lilla kursstapeln kring primärtrenden. Börsklimatet vände inte ner efter föregående analys och redan när 860 kronor nåddes avtog säljtrycket. Efter en imponerande uppgång har Astra visat sin styrka genom flera nya ATH-noteringar. I onsdags steg Astra till en ny rekordnivå vid 1073 kronor efter en uppgång med hela 3,1 procent. Sedan lågpunkten i mars hade aktien stigit med över 50 procent innan torsdagens bearish engulfing effektuerades.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +2,4 vilket säger oss att vi ska köpa positiva rekyler i samband med fortsättningsformationer.

Bredden mellan bollingerbanden har avtagit något de senaste veckorna men noteras trots det över 20 procent.

Både SMACD och RSI har vänt ner efter att ha varnat för en topp med negativa divergenser de senaste veckorna.

Sammanfattning: Efter torsdagens negativa omslagsformation, som däremot inte bekräftats, kommer en dagsstängning under 1034 och att inte 1060 tagits ut innan, innebära att siktet ställs in mot zonen mellan 1000 och 980 kronor. Vid denna nivå kan en fortsättningsformation för uppgång vara intressant att agera på. Fortsätter rekylen längre ner än så är det intressant att haka på hela vägen ner mot 934-900 kronor. Väljer man att gå kort gör man det emot den rådande trenden och risken är alltså hög.

Motstånd: 1049-1050 / 1078 / 1087
Stöd: 1034 / 1006 / 982 / 950

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 59.

NCC B: Uppladdningsfas kring aprilhögsta

Teknisk analys NCC B: I samband med föregående analys när gapet från den 16 mars testades blev det inte mycket till nedgång, istället följdes dojin av en bullish engulfing och en uppgång till nästa gapstöd vid 147 kronor. För lite mer än en vecka sedan nåddes 200-dagars medelvärde och därefter har NCC-aktien pendlat mellan 20- och 200-dagars medelvärde.

De insynsaffärer som gjorts den senaste tiden har alla varit köp och rapporten som levererades den 28 april mottogs positivt, även om MA-200 bromsade uppgången. Efter rapporten har aktien pendlat mellan 140 och 155 kronor i en allt tajtare kontraktion.

Volymbalansen saknar i stort sett riktning men den relativa styrkan har stärkts mot OMXS30 och noteras nu bara strax under 1,0.

Dagsmomentum och SMACD befinner sig båda i den positiva delen vilket innebär att förutsättningarna ökat för att aprilhögsta vid primärtrenden ska tas ut och siktet ställas in mot 170-172 kronor.

Sammanfattning: Även om inte de senaste veckornas uppladdning är klar är förutsättningarna goda för en uppgång mot 170-172 kronor. Om det däremot visar sig att 140 kronor punkteras ökar risken för att det vi sett de senaste månaderna är en tjurfälla. Positiva fortsättningsformationer är värda att haka på men redan vid 160 kronor kan det vara läge att flytta upp den initiala stoppen till strax under candlen som tar ut just 160 kronor. När/om 170 kronor nås kan det vara läge att kliva av.

Motstånd: 152,25 / 155,30 / 158,20
Stöd: 146,95 / 145,30 / 142,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63.