BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20

OMXS30: Närmar sig senaste pivottoppen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag påtalat några gånger de senaste veckorna är OMXS30 på väg in i en historiskt svagare period. Det saknas inte varningssignaler men så länge vi inte fått några signaler på att en topp är effektuerad kan indexet fortsätta upp ytterligare. Den av tradingrangens begränsningar 2285 eller 2190 som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in siktet för de kommande veckorna. Även om vi bjuds på ett utmanande nedställ talar fortfarande mer för att vi framöver kommer bjudas på ytterligare högre högsta än att det långsiktigt positiva utseendet fallerar. Hur djup tror jag en utmanande rekyl kommer bli? Efter 2-4 positiva impulsvågor brukar vi bjudas på rekyler ner mot fib 50%-området och det hittar vi nu kring 2050 vilket är ungefär 10% ner från nuvarande nivå så det får bli min gissning.”

Den gångna veckan inleddes med en doji strax under ATH-noteringen vid 2285 i mitten av april. En doji i ytterlägen (golv och tak i en range bla) leder ofta till motreaktioner och så blev det även denna gång. I slutet av april noterades en ny lägre topp som testades av i måndags. Efter den kraftigaste nedgångsdagen i år där indexet i tisdags föll med 3,2 procent till 50-dagars medelvärde där köparna visade sig i onsdags med en bullish harami som bekräftades i fredags då både EMA-8, MA-20 och standard line passerades. Totalt backade OMXS30 med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 19,9 procent.

Sedan den 20 april har vi sett OMXS30 testa av 2200-nivån vid tre tillfällen och vid varje gång fallit brant ner mot nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn har de senaste veckorna varnat för nedgång och faller fortfarande strax under 7 även om nedgångstakten avtagit.

Volymen i fredags var högre än tremånaderssnittet och volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD effektuerade i tisdags en negativ trampolin som kan vara på väg att elimineras av en köpsignal som inte är långt bort om indexet fortsätter upp. Dagsmomentum (RSI-14) återtog 50-nivån i fredags och det tolkar jag som en positiv pusselbit.

Lagging line körde in i priset i tisdags men ser åter ut att bryta upp i friare luft.

Antal aktier på Stockholmsbörsen som befinner sig över MA-200 har minskat till 46 procent. På large cap noteras däremot 93 procent av aktierna fortfarande över MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2250 följt av 2268 och ATH-nivån vid 2285 samt 2300-nivån.

På nedsidan hittar vi först 2237 följt av 2228 och zonen kring 2200-2190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 34 senaste åren (62%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent högre.

Sammanfattning: Än så länge har zonen kring 2200 sugit upp tre kraftiga röda candlesticks men inte vid någon av dessa tre tillfällen har uppstudsarna lett till nya högre högsta. Den allt tajtare kontraktionen har nu fått ett utseende som börjar likna en fallande kil och utbrott från dessa sker i de flesta fall uppåt. Dagsmomentum bröt i fredags åter upp över 50-nivån vilket är en positiv pusselbit. Förutsättningarna har stärkts för att vi inom kort kommer bjudas på ytterligare nya rekordnoteringar. Om det istället visar sig att 2188 punkteras hittar vi ett stöd kring 2150 men jag anser att indexet är köpvärt i samband med fortsättningsformationer betydligt djupare än så. Det kommer vara positivt om den senaste pivottoppen vid 2270 utan att snabbt punkteras. Punkteras 2188 är risken stor för att vi kommer att bjudas på en utmanande nedgång mot i första hand 2150 men troligen ner mot 2100-nivån.

Motstånd: 2250 / 2268 / 2285 / 2300
Stöd: 2250 / 2268 / 2285 / 2300

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Dead cat bounce och turtle soup

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Allt handlar om risk, hot, girighet och likviditet. När hjulen börjar snurra ökar risken för att likviditetsmotorn Fed drar ner på takten och det kommer synas på börsen. Att då jobbsiffrorna kommer in mycket sämre än väntat talar för att Fed kommer fortsätta hålla pengakranen öppen. Köparna kom tillbaks i tisdags när zonen vid 4100 närmade sig och avslutade veckan med en ny rekordnotering kring 4238. Flera viktiga stöd hittar vi nu på nedsidan där zonen kring 4100 är den första, därefter MA-50 men framförallt kring 4000-nivån som alltmer seglar upp som en viktig vattendelare. Detta är en marknad som hittar köpare så fort det blir rea och det är inte lockande att gå emot så länge likviditeten flödar in. Att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler är fortsatt den strategi som indexet vill bli handlat med.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ turtle soup som punkterade gapet upp och förbi 4200. De två följande dagarna drog indexet vidare söderut men hittade stöd kring 50-dagars medelvärde, vilket även flera globala index gjorde. Veckan avslutades positivt med en bekräftad harami som fick indexet att dra upp och förbi flera viktiga sentimentsnivåer. Totalt backade indexet 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 11,1 procent. Det jag helst inte vill se är en ny lägre topp än ATH-noteringen vid 4238 som följs av en ny lägre lågpunkt än onsdagens lägsta vid 4057.

När en marknad faller snabbt från en topp och för att snabbt vända upp kallas inom teknisk analys för en ”dead cat bounce”. Är det något som gäller nu och vad kan vi i så fall vänta oss framöver?

Den snabba nedgången från en ny rekordnivå är ett tecken på att köparna var utmattade. Att köparna kommer tillbaks snabbt anses bero på att nedgången var för snabb och inte sund och därför sugs de tillbaks för att inte missa möjligheten att vara med upp mot nya högre toppar. Denna gången var dock nedgången kortvarig och redan vid 50-dagars medelvärde respekterades stödet som skickar en påminnelse till placerarkollektivet att hålla koll på stödnivåer som potentiella köpnivåer. Rekylen denna gång blev bara runt 5 procent, vilket låg i paritet med nedgången i januari, även den gången efter en tydlig negativ divergens.

Placerarkollektivet har under mer än ett år hört att rekyler är köpvärda och att Fed finns bakom som en krockkudde om börsen faller för mycket. Om det däremot visar sig att nästa topp inte passerar ATH-nivån och att 50-dagars medelvärde kort därefter punkteras är det något annat vi ser nu.

Oavsett om det vi bjöds på i veckan var en död katt som studsade upp eller inte ser vi nu tecken på en tilltagande volatilitet som i sin tur ökar risken för nedgång. Samtidigt vill inte köpare stå kvar på perrongen för att se på när tåget lämnar perrongen.

Den amerikanska tioårsräntan steg från förra fredagens 1,59 till 1,63 vilket tolkas negativt men i veckografen effektuerades en svans på ovansidan som var mer än 50 procent av veckostapelns längde. Om vi bjuds på en ny lägre topp än 1,78 som får 1,48 att ge vika talar mycket för att tioåringen toppat för denna gång.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu strax under 7 och har åtminstone tillfälligt planat ut. Än är det för tidigt att säga att rekylen är över men det är ett positivt tecken att nedgångstakten planar ut.

Volymen har bortsett från i fredags noterats strax över snittet den gångna veckan. Volymbalansen är fortsatt positiv men har de senaste veckorna legat strax över tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) vände i torsdags åter upp över 90 vilket är tecken på en tjock is.

VIX (den förväntade vollan) var som högst uppe vid 29 den gångna veckan men föll tillbaks för att stänga kring 19 vilket var under primärtrenden och de korta sentimentsindikatorerna EMA-8 och MA-20 vilket är positivt.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 3,5 vilket är lågt men högre än förra veckans lägsta.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 4188 följt av zonen kring 4200 och den senaste ATH-nivån vid 4238.

På nedsidan möter närmast 4167 följt av 4130 och zonen kring 4120-4100 men framförallt gapen från månadskiftet kring 4000-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4238 den 7/5
– Återtog 4100-nivån i torsdags

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Ett utbrott söderut när det är smalt mellan bollingerbandet följt av en snabb vändning upp kallar John Bollinger för en ”Bollinger Squeeze” och i detta fall tolkar jag det även som en dead cat bounce. I veckan vände indexet upp från zonen kring 50-dagars medelvärde vilket var den sjätte gången i år. Det jag helst inte vill se nu är att vi bjuds på en ny lägre topp än 4238 och därefter en punktering av MA-50, vilket troligen kommer att locka till säljtryck. Fram till dess tolkar jag turtle soup-formationen kring 4100 som att nästa positiva trendben är inlett.

Motstånd: 4188 / 4200 / 4238 / 4148
Stöd: 4167 / 4130 / 4120-4100 / 4000

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Turtle soup för uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är stor risk för fortsatt skvalpiga rörelser de närmaste veckorna och även om vi bjuds på en rekyl anser jag att den kommer vara köpvärd i samband med fortsättningsformationer så länge inte 14400 punkteras utan att snabbt återtas. Mitt huvudspår är att köparna kommer tillbaks och suger upp eventuella rekyler innan det positiva utseendet hotas.”

Den gångna veckan inleddes med en doji strax under ATH-noteringen vid 15502 i mitten av april. En doji i ytterlägen (golv och tak i en range bla) leder ofta till motreaktioner och så blev det även denna gång. Efter att majlägsta kring 14845 testats i torsdags och lockat tillbaks köparna i en turtle soup avslutades veckan med en passering av de korta sentimentsindikatorerna. Slutresultatet för den gångna veckan blev en marginell uppgång med 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,4 procent.

Nu blir det intressant att se om den senaste ATH-noteringen vid 15502 kommer passeras utan att snabbt elimineras vilket i så fall ställer in siktet mot 16000-16200. Om vi istället bjuds på en ny lägre topp är det angeläget att inte torsdagens 14816 punkteras utan att snabbt återtas för det ställer istället in siktet mot den senaste mindre lågpunkten kring 14500.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD har sedan mitten av april tyngts av ett negativt medelvärdeskors men i fredags effektuerades den första köpsignalen sedan i slutet av mars.

Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

Sammanfattning: Precis som hos flera av de övriga globala börsindexen kom köparna tillbaka kring 50-dagars medelvärde och effektuerade en turtle soup. Det är nu önskvärt att ATH-nivån kring 15500 passeras så att vi inte bjuds på en ny lägre topp, vilket riskerar ett test av torsdagens lägsta och en punktering av den rådande tradingrangen. Rekyler kommer vara köpvärda åtminstone ner mot 14400, kanske lägre än så, beroende på hur kraftfull en eventuell fortsättningsformation blir. Att volymbalansen fortsätter att tillta upp mot motståndsnivåer, som vi såg i slutet av veckan indikerar att det byggs upp momentum för ett ytterligare utbrott norrut.

Motstånd: 15420 / 15500 / 15650 / 16000
Stöd: 15250 / 14845-14825 / 14620

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 66+.

Hexagon: Icebreaker upp över volymmedelvärdet

Teknisk analys Hexagon B: Det blev ingen passering av 825 kronor efter föregående analys och efter lite vinglande kring 800 kronor punkterades nivån i tisdags. I onsdags testades motpolen kring 775 kronor av och i fredags följdes den upp med en ICE-50 i och med att 50-dagars medelvärde passerades och även det förankrade platta volymmedelvärdet. Förutsättningarna är nu goda, förutsatt att börsklimatet inte klappar ihop igen, för en uppgång mot tidigare topp.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påtalar att rekyler är köpvärda i samband med fortsättningsformationer, som vi bjöds på i fredags.

Volymbalansen är positiv och stiger när motstånd närmar sig, precis som vi vill ha det innan utbrott och trendstarter.

I fredags passerades en rad intressanta sentimentsnivåer samtidigt som bekräftelsenivån hos %b togs ut. Förutsättningarna är goda för att rekylen ner i fibzonen 38%-62% är över.

Sammanfattning: På ovansidan möter ett tufft motståndområde upp mellan 812-821 kronor men förutsättningarna, om inte börsklimatet ger vika, är goda för en uppgång mot tidigare topp och ATH-noteringen vid 875 kronor. När/om 825 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 824 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 773 kronor.

På sikt är det goda förutsättningar för en uppgång mot 950-kronorsnivån, åtminstone om man studerar trendsymmetrin.

Motstånd: 813 / 820 / 831 / 850
Stöd: 800-797 / 789 / 775 / 767

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34+.

Lundin Mining: Dubbeltopp och 10Bar kring vattendelaren

Teknisk analys Lundin Mining: Exiten skedde kring 104,70 för bägge de senaste analyserna. Den senaste rapporten mottogs till en början positivt Lumi behövde ner och testa av gapstödet från den 15 april innan ett nytt toppförsök kunde göras. Sedan den 5/5 har två misslyckade försök att bryta upp förbi aprilhögsta lett till en svagt lägre ny topp. I fredags punkterades 100-kronorsnivån och gapstödet från den 5 maj där även MA-50 möter upp testas nu för fjärde gången.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar upp. Trendfasindikatorn har fallit ner från en nivå kring 7 och noteras nu i ett läge där vi företrädesvis handlar rekyler som åtföljs av positiva fortsättningsformationer.

Volymbalansen har fallit i samband med nedgången för förra veckans topp och om bekräftelsenivån från den 22 april punkteras kommer jag tolka detta som svagt negativt.

En punktering av 98 kronor, som inte tas tillbaks de närmaste två dagarna indikerar att en nedgång mot i första hand 90-kronorsnivån, vilket är den matematiska målkursen från den senaste månadens dubbeltopp.

I fredags effektuerades dock en 10Bar som innebär att stängningen sker i den nedersta tiondelen av dagsstapeln. Senast vi bjöds på en sådan formation med en röd candle som backade mer än 2 procent var den 22 april och det ledde till en uppstuds med 5,8 procent på fyra dagar.

Det förankrade volymmedelvärdet har planat nu kring 98 kronor, mätt från den senaste signifikanta lågpunkten från den 25 mars.

Sammanfattning: 98-kronorsnivån har stått pall för fyra tester sedan gapet efter föregående analys. Nu blir det intressant att se om köparna kommer tillbaks även denna gång eller om vattendelaren rämnar. Efter fyra tester ligger det troligen en hel del stoppar strax under nivån som om de träffas leder till ett tilltagande säljtryck. Målkursen för de senaste veckornas dubbeltopp ligger ner mot 90 kronor. Om istället 100-kronorsnivån passeras utan att snabbt punkteras kommer vi förmodligen att få se ett nytt försök att bryta upp till nya rekordnivåer där 115 kronor är ett första delmål.

Motstånd: 99,50-101,00 / 102,05 / 107,20 / 108,30
Stöd: 97,50 / 96,60 / 92,95 / 90,90 / 88,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22-.