BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 20

OMXS30: Fortsatt risk för nedställ men positivt omslag

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Maj månad brukar öppna starkt vara relativt svagt fram till de sista dagarna innan månadsskiftet. Än så länge är det enligt mitt synsätt för tidigt att navigera för nedgång utan istället se den pågående rekylen som ett bra läge att ta position för uppgång, men vi måste naturligtvis få en positiv CS-formation först.”

Den gångna veckan inleddes upp, vilket ligger i linje med den historiska utvecklingen men fram till i torsdags föll kursen men vid 1557 kom köparna tillbaks i torsdags och avslutningen på veckan var stark då fredagen stängde upp med hela 1,8 procent.

Den gångna veckan stängde ner med förhållandevis måttliga 0,7 procent vilket innebär att maj månad hittills noterar en nedgång med 4,8 procent och årets uppgång uppgår nu till 10,4 procent.

Volymen den gångna veckan har legat över snittet och i den positiva vågskålen placerar jag att volymen de två senaste dagarna noterats långt över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Historiskt har de kommande veckan stigit i ungefär 50 procent av åren.

MACD noteras i sälj men med de senaste dagarnas positiva omslagsformation har momentumet för nedgång avtagit.

Dagsmomentum har varit nere och vänt kring 30-nivån och pekar inför veckostarten uppåt.

På ovansidan möter närmast 8-dagars medelvärde vid 1620 och därefter 1635 följt av 1655. Det är angeläget att 1635 och ännu hellre 1655 tas ut och bekräftas för att skapa förutsättningar för fortsatt uppgång.

Om nedgången fortsätter och punkterar 1555/1548-nivån hittar vi nästa zon där köparna står och väntar kring 1500.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1505.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral så länge MA-50 inte har någon lutning och kursen noteras under medelvärdet men ovanför 1555.

På kort sikt är jag neutral så länge kursen varken tar ut 1635 eller punkterar 1557.

Stängningen i den övre delen av veckostapeln skapar goda förutsättningar för att nästa ben i trendfasen är inledd. 1635/1640 kommer att vara en viktig psykologisk sentimentsnivå.

Motstånd: 1635 / 1644 / 1652 / 1690 / 1720
Stöd: 1596 / 1557 / 1533 / 1525 / 1508 / 1471 / 1500

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP44 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 1135.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 2183.

S&P 500: Testar åter av taket i tradingrangen

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om vi nu går in i en sämre period av året har vi ännu inget som tyder på att en topp är i sikte. Det råder en del säljsignaler men än så länge talar mer för ett utbrott upp än ner. Vi ska fortsatt vara beredda på tvära kast när några av begränsningarna i den rådande tradingrangen närmar sig.”

Jobbrapporten i fredags tolkades positivt och kursen steg från 2088 till 2110 på bara några minuter.

Veckan inleddes med en uppgång upp mot taket i tradingrangen och kursen föll därefter ner mot 100-dagars medelvärde där köparna stod och väntade. Veckan avslutades positivt och återigen utmanas taket i tradingrangen kring 2120/2126.

Volymen har konstant legat under det dagliga snittet varje dag den gångna veckan.

Köparna har kommit tillbaks på allt högre nivåer och nu utmanas taket i tradingrangen för 6:e gången sedan slutet av februari.

Den långa trenden är fortsatt stigande och övriga medelvärden noteras uppåt även om lutningen på MA-50 är relativt platt.

MACD har sedan mitten av mars utmanat nollinjen och en ny köpsignal i den positiva delen har förutsättningar att bli en positiv sentimentsförstärkare.

Dagsmomentum tog i fredags ut månadsmedelvärdet och noteras kring 55 och är stigande.

Om vi studerar hur den kommande femdagarsperioden har kursen utvecklats positivt historiskt i mindre än hälften av fallen.

Närmast på ovansidan möter framförallt motståndszonen kring taket i tradingrangen kring 2120-2126 som om den passeras indikerar en uppgång mot 2135 följt av 2148.

På nedsidan håller jag först koll på utvecklingen kring 2100 följt av 2070 och området kring 100-dagars medelvärde och den stigande stödlinjen som inför veckostarten möter upp vid 2063.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2125,9 den 27/4
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2029

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– Än så länge vissa problem att ta ut 2120/2126-nivån
– VIX visar tecken på att ladda för uppgång

Under den senaste månaden har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå. VIX föll åter i fredags och när detta skrivs någon timme innan veckostängningen punkterades 13-nivån. Jag har under den senaste månaden dagligen påtalat att nivån är bedrägligt låg. Både de långa-, medellånga- och korta medelvärdena i VIX noteras inom en relativt smal range och det är helt klart en uppladdning för en större rörelse på gång och mycket talar för ett utbrott uppåt med en vollaexpansion som följd hos S&P500. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2195 och 2040 den närmaste månaden.

 

Nu utmanas åter taket i den stigande triangeln och det ska bli spännande att se om det triggar en ny uppgångsfas eller om säljarna på nytt tar över när vi närmar oss slutet i ”36-dagarscykeln”. Det råder en negativ divergens mot momentumindikatorerna och så länge inte 2126 tagits ut är risken stor för tvära kast.

Motstånd: 2120-2126 / 2148 / 2176 / 2195
Stöd: 2100 / 2092 / 2077 / 2068 / 2063 / 2040

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP6 med en häv kring 1,9 och en stop loss på 1047.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP21 med en häv kring 1,9 och en stop loss på 3171.

DAX: Positivt omslag indikerar starten på nästa trendfas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Edgen för uppgång är svagt positiv och de senaste fem åren har inneburit uppgångar på en veckas sikt. Så länge vi inte får en månadsstängning under 10250 anser jag att den långa trenden är stigande och att sannolikheten för fortsatt uppgång är större än en nedgång.”

Den gångna veckan inleddes upp för att testa av motstånden kring det medellånga medelvärdet men efter nedgången i mitten av veckan kom köparna tillbaks kring det tidigare taket i den långsiktiga trendkanalen. Tack vare den starka veckoavslutning stängde veckan upp med 2,2 procent vilket skickade upp årets uppgång till 19,4 procent.

För en vecka sedan påtalade jag att att de tre senaste veckorna med stängningar långt ner i veckostaplarna men den gångna veckan innebar istället en positiv reversalstapel från 20-veckors medelvärde.

Både i månads- och veckografen råder varningssignaler.

Den långa och medellånga trenden är enligt mitt synsätt positiva medan däremot den korta trenderna vänt ner.

MACD vände ner i sälj den 24:e mars och nedgången har präglats av ett brett negativt momentum.

Dagsmomentum har vänt upp från 40-nivån och är nu på väg att ta ut månadsmedelvärdet vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Den kommande femdagarsperioden har dock indexet inte stigit i mer än 40 procent av åren. Av de senaste sex åren har bara den kommande veckan stigit 2013.

På ovansidan möter först zonen kring MA-20 och MA-50 vid 11800 men om nivån tas ut ser jag det som en positiv trendförstärkare.

De senaste två dagarnas positiva omslag har återtagit 11650 vilket jag placerar i den positiva vågskålen och nu möter 11800-området upp och när den tas ut kommer även detta att vara en positiv pusselbit som kommer att stärka förutsättningarna för att nästa ben i den stigande trendfasen är återupptagen.

Motstånd: 11750 / 12050 /12220 / 12395
Stöd: 11485 / 11410 / 11170 / 10985

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP35 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 8339.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 16365.

Nordea Bank: Bra förutsättningar för en uppgång mot 110 kronor

Teknisk analys Nordea Bank: Efter den senaste analysen följde Nordea regelboken
och steg först upp till gapmotståndet och därefter togs även 110 kronor ut och
målkursen vid 111 kronor, och lite till nåddes.

Den långa trenden pekar uppåt men de korta och medellånga medelvärdena har
efter de senaste veckornas nedgång vänt ner.

I mitten av förra veckan nåddes MA-100 och i torsdags effektuerades en bullish
engulfing som sedan bekräftades i fredags.

Stockastics har varit nere på extremt låga nivåer och nu är förutsättningarna
goda för en uppgång.

Om 106,90 tas ut får vi en signal om uppgång mot 110-
kronorsnivån men om om 100 kronor punkteras är sannolikheten stor för att gapet
ner mot 95,50 ska täppas till.

Motstånd: 106,80 / 107,40 / 108,70 / 110,00
Stöd: 104,70 / 103,40 / 101,40 / 100,20 / 96,90

Du kan handla Nordea med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG NDA BNP18 med en häv kring 4,6 och en stop loss på 88.
Nedgång: MINISHRT NDA BNP20 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 125.