BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21

OMXS30: Finns självförtroendet för att ta ut 1360?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om inte den lokala pivottoppen vid 1342 tas ut och hålls mer än någon dag är det stor sannolikhet att vi kommer få se ett besök av 1250 framöver.”

Den gångna veckan inleddes upp och genom noteringen vid 1348 togs 1342 tillfälligt ut men därefter har det varit skvalpiga kast för att i fredags notera den högsta dagsstängningen högsta på 12 handelsdagar. Fredagens uppgång räddade veckan från att stänga rött, istället blev det en uppgång med 1,5 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 7,2 procent.

För en vecka sedan skrev jag att det var fjärde veckan i rad med stängningar i de nedre delarna av veckostaplarna. Högstanivån för shooting starstapel för två veckor sedan togs med minsta möjliga marginal ut genom fredagens starka stängning. Nu återstår det att se om det finns tillräckligt med självförtroende hos köparna för att ta ut även 1350-nivån.

Enligt mitt synsätt hittar vi sentimentsnivån för den senaste månaden kring 1360-1365 och det ska bli spännande att se om de två senaste veckornas svagt stigande trendkanal kommer att ta indexet dit, innan nästa ben nedåt tar vid.

Den gångna veckan har 58 procent av 284 aktier som jag dagligen bevakar stigit och sedan årsskiftet är det 39% av dessa som noterar uppgångar. Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag, hälsovård och basråvaror. Sämst gick konsumenttjänster som var den enda sektor som stängde på minus.

Volymen noteras fortfarande klart under det dagliga snittet och generellt är det lägre volym under upp- än nedgångsdagarna.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,6 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att vi ska se uppstudsar som lägen att ta position för nya nedgångar.

Cykelindikatorn noteras nu kring 69 och talar om för oss att inte ta nya positioner för uppgång just nu.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i något mer än hälften av åren.

På ovansidan möter nu först 1350 och därefter 1362 följt av 1385.

På nedsidan bevakar jag först 1329 och 1323 följt av 1300-nivån men framförallt är det 1247 som tilldrar sig mitt största intresse på medellång sikt.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren men utseendet är för tillfället svårbedömt. Viktigaste motståndsnivån som behöver tas ut och hållas för att jag ska bli mer positiv är 1550. Om däremot 1247 skulle punkteras får vi en ny förstärkt signal för nedgång.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut innan jag ens funderar på någon mer varaktig uppgång. Perioden från maj-oktober är normalt den sämre delen av året och så länge vi inte ser något annat än lägre toppar och bottnar är det enklast att följa driften, som för tillfället är nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge OMXS30-indexet befinner sig i området mellan de korta och medellånga medelvärdena. Risken för tvära kast och varannandagsrörelser är dock fortfarande stor. När läget är osäkert och svårbedömt kan vi alltid unna oss lyxen att agera åskådare tills bilden klarnat.

Sammanfattning: Läget är för tillfället mycket svårbedömt men så länge inte någon av de tidigare allt lägre topparna tas ut talar mer för att expansionen kommer att ske söderut när den pågånde uppstudsen är avklarad. Så länge volymen är högre i samband med nedgångsdagar och inte tilltar påtagligt vid utbrott talar sannolikheten för att expansionen kommer att ske söderut.

Motstånd: 1348-1352 / 1356 / 1367 / 1376 / 1396
Stöd: 1329 /1323 / 1315 / 1300 / 1283 / 1247

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP52 med en häv kring 6,6 och en stop loss på 1160.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP165 med en häv kring 6,5 och en stop loss på 1516.

S&P 500: Intressant positiv vändningsformation

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om 2040 punkteras och relativt omgående återtas bjuds vi på en turtle soup för uppgång och då blir det intressant att se om köparna har det självförtroende som krävs för att skapa nya högre toppar.”

Vi måste förflytta oss tillbaks fem veckor för hitta en veckostapel som stängde i den övre delen, även om det var marginell denna vecka.

Den gångna veckan inleddes med en uppgång mot MA-20 men föll sedan till i torsdags då vi bjöds på en turtle soup för uppgång som följdes upp i fredags. Totalt steg indexet den gångna veckan med 0,3 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet uppgår till marginella 0,4 procent.

Volymen har hela den gångna veckan noterats under det dagliga snittet tills i fredags vilket var den första uppgångsdagen med en volym över det dagliga snittet sedan den 27 april. VIX steg totalt med 1,1 procent till 15,2 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2140 och 1960 den kommande månaden. Den låga nivån på VIX i relation till hur mycket kursen stigit hos S&P 500 sedan mitten av februari talar för att VIX är på väg att vända upp och att en topp är trolig i det breda indexet S&P500.

Bästa sektorer den gångna veckan blev teknologi och finans. Sämst gick kraftbolag och telekom. Med tanke på den tilltagande volymen i fredags och en viss förskjutning åt mer offensiva aktier ska det bli spännande att se om oron för en kinesisk tillbakagång och räntehöjaroron i USA avtagit. Det är dock för tidigt att börja spekulera i uppgång så länge inte tidigare pivottoppar tas ut.

I månadsgrafen noteras ett extremt lågvollaläge (det extremaste jag sett) som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion, antingen upp- eller ner någon gång i år. Även i dagsgrafen noteras en tajt squeeze. På ovansidan möter en betongmur hela vägen upp mot 2135. Om vi studerar uppgången sedan mitten på februari har den tydliga likheten med den vi såg i höstas från slutet av september till början av november. Den gången fick vi en skvalpig, svagt fallande konsolidering som avslutades med en förhållande kraftfull bearish harami innan den vattenfallsliknande nedgången som innebar den sämsta årsöppningen någonsin.

Årsmedelvärdet noteras kring 2026 och primärtrenden kring 2011 vilket innebär att månadsstängningen åter stängde ovanför dessa nivåer. Trendfasindikatorn noteras kring -0,1 vilket bekräftar utseendet i prisgrafen som säger oss att vara kortsiktiga, vara beredda på tvära kast och företrädesvis jobba med jämviktspendlande strategier.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i nästan 60 procent av åren.

MACD noteras i sälj och dagsmomentum är nedåtriktat strax under 50. Stochastic har den senaste veckan visat upp en tendens till en positiv divergens och histogrammet i MACD likaså. Förutsättningen för en kortare uppstuds är med andra ord god.

På ovansidan möter först motstånd kring 2058 följt av 2067 och 2085.

På nedsidan möter först 2044 följt av 2040 och därefter 2026.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de långa medelvärdena
– Både mars och april stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd upp till 2135
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen
– För få aktier som bär uppgångarna
– Negativ volymbalans

Sammanfattning: Om torsdagens lägsta vid 2026 punkteras och inte relativt omgående återtas är risken för en nedgång mot 1950-nivån. Så länge inte den positiva omslagsformationen från i torsdags och fredags fallerar navigerar vi vidare upp mot i första hand taket i den fallande kanalen följt av 2085 men det är först om 2111 tas ut och hålls som vi får en ny högre signifikant topp. Ju tidigare under 2085 som köparna ”ger upp” desto sämre självförtroende har de.

Motstånd: 2058-2060 / 2067 / 2085 / 2100-2111
Stöd: 2044 / 2040 / 2034 / 2026 / 2018 / 2001

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP16 med en häv kring 5,8 och en stop loss på 1735.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 2422.

DAX: Risk för fortsatt skvalpiga rörelser

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet tas ut talar mer för att en expansion, efter en eventuell uppladdning, kommer att ske söderut.”

Den gångna veckan inleddes för den tyska börsen i tisdags med ett test för ett fjärde test på sex dagar av MA-20. I dagsgrafen har nu en mindre symetrisk triangel börjat ta form. Veckan innebar en mindre nedgång med 0,4 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu skrivs till 7,7 procent.

Kursen på DAX föll från april förra året till mitten på februari med ungefär 30 procent men har de senaste månaderna återhämtat 1/3 av denna nedgång. Frågan är nu om 10500-nivån kommer att återtas och därefter den fallande motståndslinjen kring 10600.

Det var femte veckan i rad som kursen stängde i den nedre delen av veckostapeln och de tre senaste effektuerar en Shark 32:a, de två senaste dessutom en bearish engulfing. Vad innebär det kanske du undrar? Jo, att det råder osäkerhet och att vi därför ska ha tålamod och vänta tills vi bjuds på ett utbrott eller punktering av begränsningarna för den rådande konsolideringen.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -1,2 och det blir nu spännande att se om det kommer bli mer av jämviktspendling eller om den fallande långsiktiga trenden är på väg att återtas.

Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut. Det lågvolatila läget indikerar dock att DAX även fortsättningsvis kan bli svårtrejdat.

MACD avslutade april med att vända ner i sälj men momentumet för nedgång har avtagit och ger för tillfället ingen tydlig bild av var vindarna blåser. Samma sak gäller för dagsmomentum (RSI-14) som skvalpar omkring utan någon bestämd riktning i ingemansland.

Sammanfattning: För tillfället är DAX svårbedömt och vi har sedan början på maj förra året sett allt lägre toppar men i det riktigt långa perspektivet är fortfarande lågpunkten från oktober 2014 intakt. På lång sikt går det med lite god vilja att se en gigantisk huvudskuldraformation som effektueras om 8750 punkteras men som vanligt ska vi inte gå händelserna i förväg. Oavsett om prisexpansionen kommer att ske upp eller ner kommer det på ovansidan att vara gott om motstånd och samma sak gäller söderut där vi kommer att stöta på många viktiga stöd.

Motstånd: 9940 / 9964 / 10030 / 10100 / 10190
Stöd: 9870 / 9760 / 9737 / 9675 / 9500

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP35 med en häv kring 6,4 och en stop loss på 8543.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP156 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 12476.

Boliden B: Spännande lågvollaläge

Teknisk analys Boliden: För knappt en månad sedan utmanades den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan ett år tillbaks. Det utbrott vi då fick blev falskt (vilket iofs cykelindikatorn påtalade) och kursen har sedan hunnit göra ett omtag vid 130 kronor. I fredags testades motståndsområdet kring 143-145 kronor av för andra gången denna månaden.

De långa trenden som pekar svagt nedåt togs ut i fredags och som jag sagt den senaste tiden är det positivt att köparna kommer tillbaks på allt högre nivåer. Trendfasindikatorn noteras kring -0,6 och vi ska med andra ord vara beredda på tvära kast och fler falska utbrott innan nästa trend tar vid.

Chansen att även detta utbrott kommer att bli falskt är stor men så länge köparna kommer tillbaks på allt högre nivåer och volymen generellt är större i samband med upp- än nedgångar är det mycket som talar för vi kommer få se ett utbrott uppåt. Även om det skulle visa sig att expansionen istället sker nedåt är det betydligt starkare stöd på nedsidan, åtminstone ner mot 122 kronor än de vi ser på ovansidan.

Sammanfattning: Risken för bakslag i samband med utbrott är stor även denna gång och därför kan det vara bättre att vänta på ett positivt omslag kring MA-50 och den stigande stödlinjen. Denna analys ska ses som en påminnelse för att Boliden när utbrottet väl sker kan bli mycket spännande att följa.

Motstånd: 143,95 / 146,00 / 149,35 / 153,15
Stöd: 140,30 / 138,35 / 134,65 / 130,95

Du kan handla Boliden med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong BOL BNP37 med hävstång 4,6 och stopploss kring 116,75
Nedgång: Minishort BOL BNP28 med hävstång 3,6 och stopploss kring 172,45

NCC B: Närmar sig tufft motståndsområde

Teknisk analys NCC: Uppgången har fortsatt och nu närmar sig 300 kronorsnivån som jag pratat om de senaste två veckorna.

Den långa trenden har sedan mitten på februari vridit upp och trendfasindikatorn noteras kring 1,0 och är stigande vilket innebär att vi snart kan applicera trendföljande strategier.

Aktien har vid fyra tillfällen sedan början på februari vänt ner vid 300-kronorsnivå och sannolikheten talar för att vi kommer att få ett bra läge att gå kort för någon dag när nivån åter närmar sig.

Det råder en tydlig negativ divergens mot MACD och de kortare momentumindikatorerna börjar nu bli hårt spända på ovansidan.

Sammanfattning: När/om vi bjuds på en negativ candlesticksformation när kursen befinner sig i 295-302 kronor kan vi gå kort tills RSI-2 når 30 då kliver vi av. Vi kan ta en liten position med ex.vis NCC BNP10 som för tillfället har 11,6 i häv och stoppen kring 302,70. Risken är stor för att vi istället blir utstoppade därför handlar vi på extrem kort sikt med en liten position. Vi kan sedan vända position och gå lång när en positiv fortsättningsformation effektueras kring de kortare medelvärdena.

Motstånd: 295,60 / 297,95 / 303,65 / 309,35
Stöd: 289,85 / 286,55 / 280,85 / 275,15

Du kan handla NCC med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong NCC BNP10 med hävstång 5,9 och stopploss kring 256,48
Nedgång: Minishort NCC BNP10 med hävstång 11,57 och stopploss kring 302,79