BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21 – 2022

OMXS30: Fångad i en range med allt lägre högsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrev för en vecka sedan borde indexet studsa upp mot standard line /2000-nivån som utseendet var då. Skulle det visa sig att indexet vänder ner innan 2045 återtagits och årslägsta vid 1895 därefter ger vika är det fortfarande mer risk för ytterligare tilltagande säljtryck. Om köparna istället lyckas återta 2045 och nästa lågpunkt blir högre än årslägsta kan en botten vara på väg att bildas. Vi ska dock komma ihåg att det kommande halvåret är det historiskt sämsta på börsen. Så länge G-krafterna är sorterade för nedgång, priset inte lyckas ta sig upp över molnet är risken större för att uppstudsar bara blir pausformationer i nedgången än att en botten är nådd. Fram till att fib 50% för marsuppgången återtas talar mer för att indexet ska ner mot 1700 på lite sikt.”

Den gångna veckan inleddes med att den platta standard line testades vilket även var nivån som satte stopp för en inledande uppgång i fredags efter att lägstanivån för gapet från den 13 maj testats. Totalt backade OMXS30 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,6 procent. En snabb blick i grafen och det blir tydligt med de allt lägre topparna. Sedan början av mars har dock 1900-nivån på nedsidan stått pall för de tre försöken att bryta ut söderut. Med ett utseende av en fallande triangel indikeras dock att det troligen bara är en tidsfråga innan expansionen sker söderut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten. Sedan den 21 januari har bara en dag stängt över MA-50 och det var i tisdags men det varade inte så länge innan nivån åter punkterats.

Volymen har varje dag den senaste veckan stängt under snittet. Volymbalansen är än så länge tydligt negativ.

SMACD effektuerade i måndags ett positivt kors efter att ha varit nere kring -15. Låga kors i SMACD har många gånger historiskt blivit startpunkter för positiva trendrörelser värda att följa, förutsatt att SMACD-linjen drar iväg upp betydligt mer än standard line.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 54 procent. Just nu är det bara 14 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är isen svag.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,2 vilket är över snittet som ligger runt 7,4. Ju längre tid låg volla varat, desto kraftfullare brukar utbrotten bli, men vi vet inte åt vilket håll.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 1996-2004 följt av 2038-2045 och 2080.

På nedsidan möter närmast 1987 följt av zonen mellan 1976-1972 och 1942 samt 1936.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: På kort sikt ser indexet ut att vara fångat i en kontraktion mellan 2080 och årslägstazonen mellan 1900-1895. Även om årslägsta än så länge är intakt är det, än så länge, tydligt att OMXS30 noterar lägre och lägre toppar. G-krafterna är sedan mitten av februari sorterade för nedgång både på kort och lång sikt. Tillsammans med den tunnaste isen sedan maj 2020, sektorrotation mot defensiva aktier och en negativ volymbalans är risken för fortsatta lägre lägsta stor. Siktet är till att börja med inställt ner mot 3600-3500 vilket jag kommer navigera mot tills jag ser att den senaste toppen/högsta passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Månadsmedelvärdet för hur många aktier på Stockholmsbörsen som noteras över MA-200 uppgår inte till mer än 43 procent vilket innebär att jag tolkar isen som tunn. En ny lägre högsta än senaste toppen vid 2040 signalerar svaghet. Om det visar sig att zonen 1900-1895 blir en lågpunkt och så småningom 2200 passeras ställs siktet in mot 2500-nivån, men det återkommer jag till. Vi ska inte glömma att risken för tvära kast och slagig handel är stor så länge indexet är fångat i rangen mellan 2194-1895 och att utseendet talar mer för expansion söderut än att en botten är nådd – än så länge.

Motstånd: 1996-2004 / 2038-2045 / 2080
Stöd: 1987 / 1976-1972 / 1942 / 1936

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 58%.

SP500: Positiv reversal efter ny årslägsta

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Säsongsmässigt befinner vi oss i det svagaste halvåret som man brukar kallas ”sell in may and go away”. Även om inte denna anomali varit speciellt pålitlig de senaste åren brukar sommarmånaderna sätta press på de ledande börsindexen. Hittills i år har maj präglats av allt högre volatilitet och även om trenden är nedåt och maj inletts svagt hämtade sig indexet något i slutet av den gångna veckan. Placerarkollektivet brukar i samband med börsnedgångar fästa speciell vikt vid 20- och 50-procentiga nedgångar som är nivåer där de börjar leta efter tecken på stundande bottnar. S&P 500 har nu tappat omkring 20 procent sedan januaritoppen och allt fler letar tecken på att nedgången går mot sitt slut. Vi kan alltså konstatera att isen är mycket tunn jämfört med det senaste året men inte i närheten av de extremnivåer vi sett vid extrema bearmarkets. I och med att både 4100 och nacklinjen vid 4000 gett vika är siktet inställt söderut mot i första hand 3600-3500. Om det visar sig att 4100 passeras är det en liten men dock positiv pusselbit men det räcker inte för att det kortsiktigt negativa sentimentet ska elimineras. Naturligtvis kommer vi att få kortsiktiga upprekyler på vägen mot målet vid 3500/3600 men så länge nedtrenden förblir intakt är ändå huvudscenariot att de kortsiktiga upprekylerna kommer att följas av nya lägre bottnar.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång för att testa av den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan slutet av april. Efter att därefter vänt ner och i fredags effektuerat en ny årslägsta vid 3810 kom köparna tillbaka och avslutade veckan med en positiv reversal. Totalt backade SP500 med 3,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 18,1 procent. Det var den sjunde veckan i rad som indexet noterade en nedgång vilket jag inte sett sedan mars 2001. Än så länge ser jag inte de positiva pusselbitar som krävs för att säljdominansen ska elimineras.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock har nedgångstakten planat ut den senaste veckan.

Volymen den gångna veckan har från mitten av veckan noterats över snittet och i fredags var det lösen så det fäster jag inte så stor vikt vid. Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD saknar lutning men noteras relativt lågt. Om nedgången får indikatorn att vrida av nedåt är det ytterligare tecken på svaghet. Ett positivt kors som följs av en tydligt stigande SMACD-linje kan vara ett tecken på en botten men det krävs naturligtvis mer än så för att vända skutan.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu till 27 procent, vilket är den tunnaste isen sedan maj 22 (då blev den tjockare nu är den på väg att bli ännu tunnare). Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 1,9 procentenheter till 29,4 vilket innebär att placerarkollektivet tar höjd för rörelser mellan 4235 och 3570 för SP500 den närmaste månaden.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten kring 12,7 vilket är klart högre än snittet som skrivs till 7,1 procent.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 12/5
– Positiv reversal efter ny årslägsta

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100, MA-50, MA-20, standard line och nacklinjen

På ovansidan möter närmast 3924 följt av 3943-3946 och zonen kring 3996-4004 samt tisdagens högsta vid 4091.

På nedsidan möter närmast av zonen 3877-3859 följt av den nya årslägstanoteringen vid 3810 och zonen 3804-3796.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: S&P 500 fortsätter söderut och den gångna veckan blev den sjunde i rad som stängde på minus, vilket jag inte sett sett sedan mars 2001. Indexet noteras nu på den lägsta nivån på mer än ett år och har bara knappt 2 procent kvar tills en nedgång sedan årsskiftet skrivs till 20 procent, vilket hos många är definitionen på en bear market. G-krafterna är sedan början av maj sorterade för nedgång i alla tidsperspektiv. Nu närmar sig fib 38% mätt från coronalägsta vilket är den första viktiga nivån vid tydliga rekyler/nedgångar, som nu. Tillsammans med den tunnaste isen sedan maj 2020, sektorrotation mot defensiva aktier och en negativ volymbalans är risken för fortsatta lägre lägsta stor. Siktet är till att börja med inställt ner mot 3600-3500 vilket jag kommer navigera mot tills jag ser att den senaste toppen/högsta passeras och inte följs av en ny lägre lägsta.

Motstånd: 3924 / 3946 / 3996-4004 / 4091
Stöd: 3877-3859 / 3810 / 3804-3796

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 24-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Risk för slagig handel med negativ press

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om cloud span b passeras och hålls mer än tre dagar är det goda förutsättningar för att ett kortsiktigt positivt trendben är på väg att inledas. I veckografen utvecklades veckocandlen till en bullish harami. Vänder indexet åter ner innan den senaste toppen från den 5 maj passerats ökar risken för en nedgång till årslägstanivån vid 12500.”

Den gångna veckan pendlade kring ichimokumolnet och testade både i onsdags och fredags av den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan ATH-notering i början av året. Totalt backade indexet med marginella 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 12 procent. För andra veckan i rad stängde indexet i den övre delen av veckocandlen, även om det var marginellt över den gångna veckan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken är större för nedgång än chansen för uppgång.

Volymbalansen är negativ.

I samband med att bekräftelsenivån vid ATH-nivån punkterads drog dagsmomentum (RSI-14) ner i zonen mellan 60 och 20. Än så länge pendlar indikatorn i det område som i de flesta fall markerar begränsningarna i samband med negativa marknadsfaser. Vi bullmarkets är motsvarande begränsningar 80 och 40.

Sammanfattning: Sedan rekordnoteringen den 5 januari har DAX vänt ner vid allt lägre nivåer och så länge inte detta utseende upphör talar mer för ytterligare nedgångar. DAX befinner sig nu i en tradingrange mellan 14315 och 13380. Så länge inte någon av dessa begränsningar passeras eller punkteras bör vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Sedan indexet stängde under 50-dagars medelvärde har inget utbrott varat mer än en dag och jag vill gärna se att nivån håller mer än tre dagar för att minska risken för att utbrottet blir falskt. En punktering av 13380 som inte snabbt återtas ställer in siktet ner mot årslägsta vid 12440.

Motstånd: 14000 / 14225 / 14315 / 14600
Stöd: 13880-13850 / 13685 / 13565 / 13480 / 13380

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 54-.
– Next day forecast indikerar att det är 40 procents chans till en uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Tilltagande volym och låg volla indikerar utbrott

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev en rekyl ner till 1025 och därefter två fortsättningsformationer, strax ovanför standard line, som fick aktien att dra upp till 1104 innan det behövdes två dagars paus inför nästa uppgång till 1117. Den som följde planen kom ur med ungefär 4,5 procents vinst i den första uppgången. Fram till början av april har varje besök ner mot standard line varit väl värt att haka på vid positiv fortsättningsformationer. För första gången sedan februari har vi nu sett en ny lägre lågpunkt som föregicks av en lägre topp. I fredags avslutades veckan med en extremt positiv candle som nu utmanar den fallande motståndslinjen.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande och G-krafterna sorterade för fortsatt uppgång. Sedan slutet av förra året noteras trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att köpa fortsättningsformation i samband med rekyler och sedan slutet av april är det ok att handla även utbrott.

Volymbalansen har varit positiv sedan slutet av januari och är fortfarande.

SMACD noteras i den positiva delen och närmar sig nu, samtidigt som den fallande motståndslinjen utmanas, en köpsignal strax ovanför nollnivån.

Sammanfattning: Det är alltid stor risk att agera precis under ett tufft motstånd vilket ATH-nivån vid 1357 får anses vara. Det kan därför redan från början vara en god idé att traila stoppen strax under föregående dags lägsta, dag för dag och kliva av när vi bjuds på en punktering av nivån. Om vi bjuds på en lång ranged (2%) candle efter att 1348 passerat (om så blir fallet) kliver man lämpligtvis av direkt och väntar på nästa läge enligt samma kriterier som nu, förutsatt att inte vollan (BBW) är över snittet.

Motstånd: 1333 / 1357 / 1387
Stöd: 1296 / 1277 / 1240

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 65-

Novo Nordisk: Bryter upp genom bekräftelsenivåer

Teknisk analys Novo Nordisk: Även om det var ett spännande läge i samband med föregående analys hade jag inte trott att utvecklingen skulle bli den det visade sig. Fram till slutet av 2021 steg NN till 774 DKK innan husse kallade hem hunden. Efter en konsolidering och flera test av MA-200 har aktien åter dragit iväg upp till nya ATH-noteringar men har nu fallit ner till studsmattan (ichimokumolnet).

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi företrädesvis ska agera för uppgång vid fortsättningsformationer och rekyler.

Volymbalansen är positiv och dojin från i torsdags passerades i fredags tillsammans med de senaste 8 dagarnas stängningskurser i fredags.

Sammanfattning: Vid lika kraftiga dagliga uppgångar som i fredags är risken stor för motreaktioner men när vollan är lägre än snittet blir det inte sällan tydliga rörelser som följer ett tag efter impulser. Det är för tillfället 8,8 procent upp till den senaste ATH-noteringen vid 834,50 och den som tycker det är för tajt ska inte agera på fredagens fortsättningsformation. När/om 777 DKK nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 777 DKK passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 720 kronor.

Motstånd: 777 / 794 / 800 / 834
Stöd: 744 / 728-720 / 696

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 90+.