BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21 – 2023

OMXS30: Bullish pattern gap vid passering av långsiktig motståndslinje

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet noteras nu i en range mellan aprilhögsta vid 2286 och onsdagens lägsta vid 2190 men än så länge under 2237 där vattendelaren för de senaste två veckorna hittas. En positiv stängning över 2237 ställer in siktet mot zonen kring 2300 men än så länge är alltså risken större för ett test av onsdagens lägsta. Nu blir det intressant att se om den fallande långsiktiga motståndslinjen kring 2250 passeras eller om den på nytt får indexet att vända ner. På medellång sikt spelar 2050 på nedsidan en viktig roll. Punkteras denna lågpunkt utan att snabbt återtas innebär det att en dubbeltopp med målkursen ner mot just 1800-nivån effektuerats. På motsvarande sätt innebär en passering av 2300 att ställs siktet in mot 2550 vilket skulle innebära en ny ATH-notering. Nu vill jag se SMACD vända upp och effektuera en köpsignal och att volymbalansen åter blir positiv och resan upp mot ATH på nytt kan anses vara påbörjad.”

Som jag skrev för en vecka sedan var det troligt att en stängning över 2237 skulle ställa in siktet mot 2300 och nu vet vi att så blev fallet. I fredags bröt indexet upp förbi den fallande motståndslinjen och passerade med någon enstaka tiondel den tidigare årshögstanoteringen. Totalt steg indexet 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,0 procent. I veckografen effektuerades en bullish separating line som bekräftade föregående veckas hammerliknande reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men och har under ett par veckor testat av nivån som gränsar till jämviktspendlingszonen.

Volymen den gångna veckan har varit relativ låg fram till i fredags då den närmade sig tremånaderssnittet. Volymbalansen är just nu neutral men visar tecken på att piggna till.

SMACD lämnade i fredags en köpsignal vilket var dent första sedan den 4 januari i år.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 48 procent. Just nu är det 60 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,1 procent vilket är klart under snittet som noteras vid 7,6 och det är den lägsta vollan sedan början av november 2021.

På ovansidan möter närmast motståndszonen kring 2295-2305 upp följt av 2330 och zonen vid 2395-2405.

På nedsidan möter närmast 2267 följt av 2252 och 2230 samt majlägsta vid 2190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Den fallande motståndslinjen passerades i fredags och nu blir det intressant att se om även detta blir ett falskt utbrott som i slutet av april. En positiv pusselbit är att majlägsta vid 2190 nu bekräftats som en ny högre lågpunkt vilket stärker oddsen för att nästa uppgångsfas antingen inletts eller är på väg att inledas. Köpsignaler i SMACD kring nollzonen har historiskt, i många fall, lett till kraftiga uppgångsfaser och nu blir det intressant att se om så blir fallet även denna gång. Nu vill jag inte se att majlägsta vid 2190 punkteras vilket ökar risken för ett tilltagande säljtryck. I den negativa vågskålen kan vi konstatera att indexet nu drar sig upp på en tunn is (få aktier som deltar i uppgången) och att volymbalansen har mycket mer att önska. På motsvarande sätt innebär en passering av 2300 som inte följs av en ny lägre lågpunkt att siktet ställs in mot 2550 vilket skulle innebära en ny ATH-notering. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är att indexet laddar upp för att ta sig upp över 2300 och etablera nästa uppgångsfas.

Motstånd: 2250 / 2286 / 2295-2305
Stöd: 2230 / 2215 / 2206-2190

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Utbrott från triangeln, nu återstår 4200

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är nu lite ”ryska gummor” vilket innebär att det är ett antal små konsolideringar som i sin tur noteras innanför större osv. Detta utseendet uppstår för att placerarkollektivet är osäkra på framtiden. Många tycker konsolideringar och kontraktioner är tråkiga men stora rörelser föregås för det mesta av lågvollalägen. Det vi däremot inte vet är åt vilket håll expansionen kommer ske och de nivåer jag närmast bevakar för det är en passering av 4200 eller en punktering av 4050. Det tekniska utseendet talar med en liten övervikt för att utbrottet kommer att ske norrut. Däremot konstaterar jag att isen börjar bli tunn och de mindre aktieslagen som ingår i indexet har tappat påtagligt den senaste tiden och det är en varningssignal som man måste hålla koll på. Som jag skrivit några veckor ser vi även en rotation mot mer defensiva aktieslag. Ytterligare en negativ pusselbit är den kraftiga nedgången hos kopparpriset vilket indikerar att industrin börjar dra ner på produktionen. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att ta sig upp över 4200 och då blir det intressant att se hur mycket kraft som finns när/om 4300 nås. En första negativ pusselbit får vi redan om 4050 punkteras men det är först när 3800 ger vika som vi får signal om att en jobbig tid ligger framför oss.”

Som jag skrev inför den gångna veckan laddade indexet upp för ett utbrott som med viss övervikt såg ut att kunna bli uppåt. I onsdags såg vi den översta begränsningen hos den symmetriska triangeln tas ut och torsdagen fortsatte upp över årshögsta som sattes i början av februari men veckan avslutades med en liten negativ reversal, vilket inte var oväntat med tanke på att gummisnodden är hårt spänd på ovansidan samtidigt som motståndsområdet vid 4200 testas. Totalt steg indexet med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,2 procent. I veckografen utvecklades en positiv fortsättningsformation men det är fortfarande en del varningssignaler kvar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande nästan helt plan. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har hela veckan noterats under snittet men dock högre än veckan före. Volymbalansen är för tillfället neutral.

SMACD lämnade i torsdags en köpsignal vilket tillsammans med utbrottet från triangeln är mycket positivt, förutsatt att nivåerna inte omgående punkteras.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 50 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 1,3 procentenheter till 16,8 vilket innebär en notering under både de korta och långa medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 3,6 procent vilket är klart lägre än snittet vid 8,0. Det blir nu intressant att se om expansionen från lågvollaläget fortsätter upp och tar ut 4200 utan att nivån snabbt punkteras.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50, cloud span b och triangeln
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– Noteras under senaste februaritoppen och kontraktionens begränsningar
– Avvaktande när 4200-nivån utmanas

På ovansidan möter närmast zonen vid 4195-4205 följt av 4213 och området kring 4248-4252.

På nedsidan möter närmast 4180 följt av 4156 och 4110.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Som jag sagt ett par gånger den senaste veckan är det vid knepiga lägen bra att ta bort allt i grafen utom priset och studera hur toppar och bottnar ser ut och då talade mer för ett utbrott uppåt än nedåt. Nu ser det ut som att så blir fallet och det efter ett lågvollaläge som varit extremt. Även om jag kanske låter och är optimistisk för fortsättningen får vi inte glömma att det fortfarande är en hel del varningssignaler som kan vända utseendet – snabbt. Stora techbolag leder utvecklingen och det är en positiv pusselbit men nu vill jag även se småbolagen stärkas. Det är dock fortfarande tunn is och volymbalansen har inte korrelerat med utbrott vilket bägge är viktiga varningssignaler. Man säger att en bild säger mer än tusen ord och hittills i år är det bara tre av elva sektorer som noteras på plus och det är icke nödvändiga konsumentprodukter, kommunikation och teknologi. Även om flera intressanta och positiva pusselbitar effektuerats den gångna veckan flyttar sig indexet allt längre ut på den tunna isen. Det jag vill se nu är att fler aktieslag stärks och att framförallt mindre bolag tar fart uppåt. Passerar priset upp över 4200 utan att nivån snabbt punkteras hittar vi nästa motståndsområde kring 4300 men om däremot 4050 ger vika är det tunnt med stöd ner till till 3800. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att ta sig upp över 4200. En första negativ pusselbit får vi om 4050 punkteras men det är först när 3800 ger vika som vi får signal om att en jobbig tid ligger framför oss.

Motstånd: 4195-4205 / 4213 / 4248-4252
Stöd: 4180 / 4156 / 4110

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Nytt ATH efter vollaexpansion och utbrott

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Vollan är den lägsta sedan början av september 2021 och det vi vet är att expansion från lågvollalägen ofta blir kraftfull. Passeras 16000-nivån utan att snabbt punkteras ställs siktet i första hand in mot ATH-noteringen vid 16290 som sattes i början av januari 2022. Mitt huvudspår är än så länge att expansionen kommer ske norrut men att det kan behövas något eller några omtag ner mot någon av de närmaste stöden för att bygga upp ett tillräckligt momentum för ett lyckats utbrott.”

Den gångna veckan inleddes trevande men i onsdags bildades en liten bullish engulfing som tog avstamp från 20-dagars medelvärde och standard line. I torsdags passerades den övre begränsningen hos den stigande kilen och 16000-nivån och detta utbrott höll i sig under fredagen. Den gångna veckan steg med 2,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,9 procent. I veckografen utvecklades en bullish separating line.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen.

SMACD lämnade i fredags en köpsignal men än så länge har det inte utvecklats någon tydlig divergens mot signallinjen, vilket är önskvärt.

Sammanfattning: DAX stängde i fredags på den högsta nivån någonsin och har nu brutit upp över den fallande kilen som jag därmed ritat om till en stigande kanal som gällde fram till början av februari. Jag tolkar det som att vi nu fått bekräftat att expansionen från lågvollaläget är uppåt. SMACD lämnade i fredags en ny köpsignal, vilket var den första sedan början av januari i år. Vi ska däremot ha respekt för den negativa divergens som pågår mellan prisuppgången och de flesta momentumindikatorer. Det jag helst inte vill se är att utbrottsnivån vid 16000 punkteras inom de närmaste dagarna och om det sker vill jag se att motpolen vid 15700 respekteras. Mitt huvudspår är än så länge att vi fått bekräftat det som pusselbitarna talade för inför den gångna veckan, nämligen ett en expansion norrut. En första allvarlig varningssignal får vi om golvet i den stigande kanalen som nu noteras kring 15500 punkteras men det återkommer jag till när och om det sker.

Motstånd: 16330 / 16500 / 16650
Stöd: 16000 / 15600-15500 / 14460

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 85+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans för uppgång under måndagen.

Volvo B: Icebreak och utbrott över flera medelvärden

Teknisk analys Volvo B: Sedan början av mars noteras Volvo B i en kontraktion mellan 220 och 190 kronor och sedan slutet av april har en fallande trendlinje indikerat att en rekyl pågår. I onsdags effektuerades en positiv reversal som i fredags följdes av en passering av standard line, MA-20 och den kortsiktigt fallande motståndslinjen.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan den 9 november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 25 oktober.

SMACD håller som bäst på att testa styrkan hos nollzonen och närmar sig en köpsignal.

Förutom att både standard line, MA-50 och MA-20 togs ut i fredags tog sig priset upp över ichimokumolnet.

Sammanfattning: Om inte börsklimatet (riktningen på OMXS30) faller tillbaka är det mycket goda förutsättningar för att Volvo kommer att dra upp mot den senaste kortsiktiga toppen vid 215 kronor. När/om 214 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 214 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 206 kronor eller under den senaste lågpunkten om rekylen blir djupare innan en fortsättningsformation effektueras.

Motstånd: 209,20 / 211,90 / 213,90
Stöd: 206,85 / 204,60 / 201,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61+.

Assa Abloy B: Bryter upp över molnet och triangeln

Teknisk analys Assa Abloy B: Dagen efter föregående analys bröt Assa upp över standard line med en kraftfull fortsättningsformation och fortsatte upp till 270-kronorsnivån innan det tog stopp. Den som följde reglerna fick med sig 3,0 procent. De senaste månaderna har aktien konsoliderat i en triangelliknande formation men i fredags kom utbrottet vi väntat på och aktien gapade upp och passerade både cloud span b och den fallande motståndslinjen.

Den långa trenden som jag definierar av bla lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen är positiv sedan en vecka tillbaka vilket stärker förutsättningarna för att ett nytt positivt trendben är på väg att inledas.

SMACD lämnade den 19 april ett positivt lågt kors och tog sig i veckan som gick upp över nollan, vilket är ytterligare en positiv pusselbit.

Sammanfattning: När/om 256 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 256 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 247,60.

Motstånd: 252,90 / 257,70 / 263,30
Stöd: 247,60 / 243,20 / 237,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 58+.