BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21 – 2024

OMXS30: Testar stödområdet kring 2600

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter återtestet av standard line inleddes den gångna veckan med ett positivt gap som i tisdags följdes av en ny ATH-notering. Veckan avslutades med en ny ATH-notering strax ovanför taket i den långsiktigt stigande kanalen vid 2334. Vid de tillfällen indexet stigit lika mycket som den senaste veckan har det noterats upp- och nedgångar den kommande veckan vid ungefär lika många tillfällen. Lyfter man blicken har dessa lägen lett till uppgångar i ungefär 60 procent av fallen på en månads sikt. Rekyler ner till detta område som elimineras med positiva fortsättningsformationer är köpvärda men om köparna suger upp nedgångarna ännu högre tolkar jag det som att riskaptiten är mycket god. En nedgång som leder till att 50-dagars medelvärde punkteras bör helst sugas upp innan aprillägsta vid 2477 ger vika eftersom det annars ökar på risken för ett tilltagande säljtryck som riskerar att bli väl utmanande. Oavsett blir det intressant att se karaktären på rekylen och hur djupt den behöver ner innan köparna anser att potentialen är så god att det motiverar köp till extrapris.”

Den gångna veckan inleddes med en doji och följdes därefter av två ny ATH-noteringar innan en rekyl inleddes. Totalt steg den gångna veckan med marginella 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,6 procent. I veckografen utvecklades en bearish harami.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har legat runt snittet förutom i fredags då det var påtagligt lägre. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december även om den närmat sig snittet de senaste dagarna.

SMACD lämnade den 23/4 en ny köpsignal som fortfarande är i spel men nu är indikatorn uppe på en nivå som är ohälsosamt hög. Senast vi såg indikatorn vända ner en lika hög notering var den 13:e januari och den gången behövde indexet ner till MA-20 för att köparna skulle återta kontrollen.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 54 procent. Just nu är det 89 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,4 procent vilket är högre än snittet vid 5,5 procent.

På ovansidan möter närmast 2618 följt av 2630 och 2643 samt 2656.

På nedsidan möter närmast 2600-2590 följt av 2575-2572 och 2560.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter att OMXS30 stigit med 5 procent sedan testet av standard line vid 2520 den 2 maj har flera ATH-noteringar satts. Efter flera negativa minidivergenser de senaste dagarna bekräftades igår onsdagens dark cloud cover. Rekylen som nu inletts pågår åtminstone tills vi bjuds på en positiv fortsättningformation och med den volla som råder vill jag samtidigt se att vollan dragit ihop sig när vi bjuds på nästa positiva fortsättningsformation. Den tekniska bilden med en volla som är klart högre än snittet är inte detta ett utseende där man jagar priset utan väntar på att priset ska rekylera ner till en värdenivå där köparna kliver in och eliminerar rekylen. SMACD visade igår tecken på att vända ner från en extremt hög nivå och det blir då intressant om standard line vid 2560 respekteras och ger ett bra köpläge. När priset stigit som nu den senaste månaden, i ett positivt börsklimat, har priset stigit i ungefär 55 procent av fallen den kommande månaden. Snittavkastningen för den kommande månaden har då varit +2,4 procent. Mitt huvudspår är att en rekyl är inledd, som troligen kommer att sugas upp innan den blir ohälsosam. Om det visar sig att standard line som inför dagen noteras vid 2560 punkteras utan att snabbt återtas kan det trigga en djupare rekyl, men det återkommer jag i så fall till.

Motstånd: 2618 / 2630 / 2643 / 2656 / 2675 / 2690-2710
Stöd: 2600-2590 / 2575-2572 / 2560-2556

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Överköpt kring ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter lågpunkten vid 4955 som noterades den 19 april har indexet tagit ut både standard line och 50-dagars medelvärde och är nu mindre än 1 procent från ATH-noteringen i slutet av mars. Även om vi har flera varningssignaler i prisgrafen ser köparna ut att agera snabbt vid kortsiktiga pausformationer. Passeras den senaste ATH-noteringen är jag övertygad om att dragkraften hos 5300 snabbt tar indexet dit och skulle även den nivån passeras talar mycket för en uppgång mot 5500. Små rekyler som inte punkterar standard line är köpvärda vid positiva fortsättningsformationer.”

Den gångna veckan inleddes med en inside day innan priset i tisdags effektuerade en bullish engulfing. Efter två ATH-noteringar stängde indexet 1,7 procent högre än föregående vecka vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,2 procent. Det var den fjärde veckan i rad som stängde som en fortsättningsformation.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn doppade för ett par veckor sedan tårna i jämviktspendlingsområdet men är nu åter uppe i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har legat strax under snittet. Volymbalansen är åter positiv och nu vill jag se att högre högsta i prisgrafen även motsvaras av nya högre högsta hos volymbalansen.

SMACD lämnade ett positivt kors den 3/5 och tog den 8/5 ut nollzonen vilket bägge är positiva pusselbitar.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 80 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 45 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 5,5 procentenheter till 12,0.

Bredden mellan bollingerbanden är nu uppe på 7,4 procent vilket är högre än snittet vid 5,5 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5

I den negativa vågskålen:
– Svag volymbalans under den senaste månadens uppgång
– Maj månad är den historiskt sämsta månaden på året vid bullmarknader
– Negativ reversal kring överköpt läge och ny ATH-notering

På ovansidan möter närmast området vid 5305-5310 följt av 5325 och 5345 samt 5367.

På nedsidan möter närmast zonen vid 5300-5290 följt av 5363 och 5250 samt zonen mellan 5210-5190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Priset har nu stigit med 7,1 procent sedan lågpunkten den 19 april. Risken för rekyl är alltså stor men än så länge har vi inte sett någon bekräftad negativ omslagsformation. Med tanke på de negativa minidivergenserna och rekordnoteringen är den självklara frågan om det finns ett tillräckligt momentum för att driva priset vidare norrut. Den tekniska bilden med en volla som är klart högre än snittet är inte detta ett utseende där man jagar priset utan väntar på att priset ska rekylera ner till en värdenivå där köparna kliver in och eliminerar rekylen. Det är gott om stöd på nedsidan och det mesta tyder på att en kommande rekyl kommer bli hälsosam och köpvärd. Nästa delmål om det visar sig att gårdagens ATH tas ut hittar vi kring 5400 och 5500. När priset stigit som nu den senaste månaden, i positivt börsklimat, har den kommande veckan utvecklats positivt vid 110 av de 181 tillfällen jag hittar sedan 1997 (61% av fallen). Medianen för den kommande månaden har då varit +1,2 procent och det har varit uppgångar i 63% av fallen. Mitt huvudspår är att vi står inför en rekyl, som troligen kommer att sugas upp snabbt och bli köpvärd. Om det visar sig att standard line som inför dagen noteras vid 5140 punkteras utan att snabbt återtas kan det trigga en djupare rekyl, men det återkommer jag i så fall till.

Motstånd: 5305-5310 / 5325 / 5345 / 5367 / 5390-5410
Stöd: 5300-5290 / 5265 / 5250 / 5225 / 5210-5190

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Överköpt kring senaste ATH-noteringen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Passeringen av standard line blev en trigger för uppgång och den gångna veckan avslutades med två nya ATH-noteringar. En doji i ett ytterläge som vi såg i fredags kan vara en indikation på att köparna kan behöva en paus som då leder till antingen en konsolidering eller en rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med ett par tveksamma candlar innan priset drog upp och noterade en ny ATH-notering vid 18893. Det råder nu en viss tveksamhet samtidigt som indexet testar av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör. Totalt steg DAX med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,7 procent. I veckografen bildades en doji.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari och tog fart uppåt den senaste veckan vilket är det jag vill se under uppgångsfaser.

SMACD lämnade den 6 april en köpsignal som jag skrivit om de senaste veckorna. Momentumet för uppgång ser nu ut att avta samtidigt som indikatorn noteras extremt högt.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 8,0 procent vilket är klart över snittet vid 5,2 procent.

Sammanfattning: Priset har nu stigit 4,8 procent sedan lågpunkten den 2 maj och flera momentumindikatorer är nu hårt spända på ovansidan. Jag ser en del svaghet kring ATH-nivån och hade väl hoppats på en något större rekyl än det vi hittills sett. Den positiva volymbalansen innebär att oddsen är goda för att en rekyl sugs upp innan den blir ohälsosam. En första vattendelare hittar vi kring 18250 där även standard line möter upp. Rekyler ner till detta område som elimineras med positiva fortsättningsformationer är köpvärda men om köparna suger upp nedgångarna ännu högre tolkar jag det som att riskaptiten är mycket god. När jag tar en snapshot på det tekniska utseendet är det ungefär 50 procents chans för upp/nedgång den kommande veckan, men på en månads sikt är det 61 procents chans till uppgång.

Motstånd: 18845 / 18890-18910 / 19100 / 19520
Stöd: 18625 / 18565 / 18225 / 18085 / 17875

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 94-.
– Next day forecast indikerar att det är 50 procents chans för uppgång under måndagen.