BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21

OMXS30: Viktigt att MA-20 ut och inte ger vika

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om OMXS30 är överköpt och spänningen ner mot de korta medelvärdena är lite väl spänt talar mer för att fortsättningen kommer att ske norrut efter den rekyl som kommer inom kort. Trenden är stark, kanske lite väl stark för tillfället, vilket gör det lite knepigt att jaga priset på nuvarande nivå. Mycket talar för att en kortare rekyl är i antågande men inga tecken finns på att indexet är på väg att toppa – än.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men med avtagande volym och det var inte oväntat att en lokal topp var nära förestående. Onsdagen och torsdagen bjöd på kraftiga nedgångar men som jag skrev inför fredagen hade vi redan då en bra edge för uppgång på någon veckas sikt. Totalt backade OMXS30 med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,4 procent.

I månadsgrafen noteras maj månad som en doji vilket kan vara ett tecken på tilltagande osäkerhet vilket inte skulle vara så märkligt efter tio månaders konstant uppgång. Föregående vecka utvecklades till en bearish engulfing men det ska påpekas att svansen på nedsidan indikerar att säljtrycket inte var så starkt i slutet av veckan. I dagschartet punkterades både EMA-8 och MA-20 men om dessa tas ut under inledningen av den kommande veckan tolkar jag det i den positiva vågskålen.

Volymen den gångna veckan var den högsta under de senaste fyra veckorna och torsdagen bjöds på den högsta volymen sedan den 25 april.

Bredden har under snart två månader varit något jag varnat för. Den gångna veckan var det bara 25 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg men i fredags var det 61 procent av dessa som steg.

Bästa sektor och de enda tv som stängde på plus blev oljebolag och konsumenttjänster. Kraftbolag och verkstad tyngde mest.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

MACD lämnade i onsdags en säljsignal som var den första sedan den 24 februari. Som ni vet och som jag garanterat påpekat tusen gånger i mina analyser ska vi INTE sälja i en upptrend bara för att MACD lämnar en säljsignal. Vi ska däremot vara mer försiktiga och ställa oss vid sidan till dess att oddsen talar för uppgång på kort sikt vilket inte är fallet just nu. Självklart kan vi inte säga om rekylen är klar men när vi får en köpsignal i MACD kan det vara ett bra läge att öka på positionerna för uppgång.

På ovansidan möter först 1634 följt zonen vid 1640-1642 men framförallt nivån kring 1654-1656.

På nedsidan möter först 1607-1600 följt av golvet i den stigande kanalen som vi hittar vid 1590.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1500 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som med stor sannolikhet tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag under flera veckor varnat för att indexet varit överköpt och det ledde i veckan till en rekyl och nu blir det spännande att se om nästa våg uppåt redan inletts.

Sammanfattning: Det blir nu spännande att se om MA-20 återtas utan att snabbt punkteras igen. En ny lägre topp än 1657 indikerar ett något sämre kortsiktigt klimat. Den senaste candlesticksformationen är positiv och så länge den inte elimineras av en negativ omslagsformation och en ny lägre topp navigerar jag vidare norrut.

Motstånd: 1635 / 1640-1642 / 1654-1657
Stöd: 1620 / 1603-1600 / 1587 / 1578

SP500: Tålamodsprövande upp- eller urladdning

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet är fortsatt fångat i en tradingrange mellan zonen vid 2400-2404 och 2320 och så länge den inte tas ut eller punkteras är det mycket som talar för fortsatt skvalpiga rörelser. Efter den nuvarande lågvolatila perioden är det goda chanser för att utbrottet kommer att bli värt att följa när det väl kommer.”

Föregående vecka inleddes upp och hann notera ett par nya ATH, innan onsdagen då vi bjöds på ett negativt gap och en nedgång som punkterade både MA-20 och MA-50. Den gångna veckan avslutades i positiva tongångar vilket reducerade nedgången till 0,4 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 6,4 procent

Torsdagen blev en skvalpig tillställning där första timmens begränsningar vid 2368/2353 stod pall fram till ett par timmar innan stängning då en kort uppgång misslyckade att ta ut 2375. Stängningen var svag och noterades kring 2365,7 vilket motsvarade en måttlig uppgång med 0,4 procent.

Maj månad noteras än så länge som en dojistapel och i veckografen har de två senaste veckorna noterats som röda candlar där föregående vecka stängde i den övre delen med en tydlig svans på nedsidan.

Indexet är fortfarande fångat i tradingrangen mellan 2400-2320 och vi kan fortsatt vänta oss tvära kast och slagig handel så länge inte någon av dessa begränsningar bryts eller tas ut.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags och i tisdags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har återigen fallit den senaste veckan och noteras nu under tremånaderssnittet men har ännu inte punkterat lågpunkten från mitten av april.

VIX steg den gångna veckan med 15,8 procent trots nedgången med 17,9 procent till 12,0 i fredags. MACD varnar för fortsatt uppgång.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2246 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen kring 2257. Trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner som i huvudsak ska ske för uppgång och vi än så länge ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Cykelindikatorn noteras nedåtriktat kring 27 och stochastic pekar nedåt vid ungefär samma nivå.

Vollan är låg och historiskt har vi sett kraftfulla rörelser starta från just dessa lågvollalägen. Nu blir det spännande att se var och när expansionen nedåt kommer att sugas upp av köparna som tycker det blivitit tillräckligt billigt för att åter agera.

På ovansidan möter först de kortare sentimentsnivåerna vid 2389-2390 följt av området kring 2400-2406 där vi hittar taket i den rådande tradingrangen och tisdagens ATH-notering.

På nedsidan möter först det medellånga MA-50 och onsdagens och torsdagens lägsta vid 2356-2352 följt av området kring 2329-2320 där även den nedre begränsningen av den rådande tradingrangen möter upp.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 16/5 vid 2405,8
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Impulsartad nedgång med stor stapel och tilltagande volym
– VIX varnar fortsatt för att mer volla är att vänta

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner. I onsdags punkterades MA-50 men om nivån återtas innan helgen, helst tydligt, är det ett utmärkt köpläge. Om det istället visar sig att medelvärdet rullar över och börjar luta nedåt och kursen misslyckas ta ut nivån är risken att det behövs ett betydligt djupare omtag.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu något mer negativ än positiv och så länge inte köparna visar sig pekar mer på nedgång mot i första hand 100-dagars medelvärde och eventuellt golvet i tradingrange som fångat indexet sedan februari.

Sammanfattning: Efter den inledande nedgången föregående vecka blir det nu spännande att se med vilken kraft taket i den rådande tradingrangen kommer att testas. En ny lägre topp än tisdagens högsta signalerar en viss svaghet och om det sedan följs av en ny lägre lågpunkt än torsdagens lägsta talar det mesta för att vi kommer att se ett test av golvet i den rådande tradingrangen minst någon gång till innan en fortsättning på den rådande långsiktiga trenden tar vid.

Motstånd: 2390 / 2404-2406 / 2415
Stöd: 2370 / 2356-2352 / 2342 / 2329-2320

DAX: Risk för mer rekyl

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Studerar vi våganalysen är det mycket som talar för att en topp närmar sig mellan nuvarande nivå och 12820. Maj månad noteras positivt och kommer att bli den 6:e månaden i rad med stigande kurser om månadsstängningen sker över 12438. I dagsgrafen har uppgången lett till att de korta momentumindikatorerna noteras kring höga nivåer vilket i sin tur påtalar att vi bör vänta med att ta nya positioner för uppgång tills vi sett köparna komma tillbaks efter en rekyl.”

Den gångna veckan inledde upp mot fib 200% som är en vanligt mål för den 5:e vågen och en ny ATH-stängning vid 12807 och en högsta notering någonsin i torsdags vid 12842. Totalt backade den gångna veckan med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10 procent.

I månadsgrafen noteras maj månad som en stabil uppgångsstapel vilket är den sjätte i rad på plus. Föregående vecka blev en bearish engulfing och nu blir det spännande att se om den bekräftas med en stängning kommande veckan under 12500 eller om 12750 tas ut och på så sätt eliminerar den negativa undertonen som formationen innebär. I torsdags punkterades MA-20 men innan dagen var slut hade köparna sugit upp det initiala säljtrycket. Veckan avslutades med en liten men positivt candlestick ovanför MA-20 men under EMA-8.

Studerar vi våganalysen är det mycket som talar för att torssdagens högsta blir en topp i den femte vågen räknat från lågpunkten den 24 juni 2016.

Den långa trenden pekar upp med G-krafterna sorterade i rätt ordning för fortsatt uppgång. Trendfasindikatorn bekräftar utseendet och att för tillfället navigera för något annat än uppgång är inte att rekommendera. På kort sikt har dock kursen dragit iväg så att spänningen ner mot bla MA-20 blivit lite väl stort.

Volymen har bortsett från i måndags och tisdags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

MACD lämnade i veckan en säljsignal och mycket talar nu för en konsolidering, rekyl eller betydligt lugnare uppgångstakt.

Sammanfattning: Efter ATH-noteringen i torsdags som effektuerades precis vid den nivå jag de senaste veckorna pratat om som en lokal topp som skulle passa i för den femvågssekvens som råder sedan något år tillbaks. Vi hittar ett viktigt stödområde kring 12000-nivån men så länge kommande bottnar markeras högre än så ska vi vara köpare i samband med rekyler. Just nu är det dock inte så bra tajming att kliva på för uppgång.

Motstånd: 12667 / 12695 / 12766 / 12820
Stöd: 12605 / 12570 / 12508 / 12447

Skanska B: Doji vid översålt läge och stödlinje

Teknisk analys Skanska B: Det blev den översta delen av dojin som togs ut och kursen steg därefter 2,7 procent på mindre än två dagar men vid 218,40 tog det stopp. Kursen har därefter med stor kraft punkterat både de korta och långa medelvärdena och håller just nu på att testa av primärtrenden.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut är stigande och trendfasindikatorn skrivs just nu till +0,9 vilket innebär att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier och köpa både rekyler och utbrott.

Fredagens kursstapel omfamnades helt av torsdagens vilket innebär att vi nu åter har fått en inside day och vi har ett par intressanta scenarion att studera.

Gummisnodden var inför fredagen nere under 1 och det har bara hänt 32 gånger sedan början av 2001. Vid 18 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Snittutvecklingen har då varit 5 dagar på en veckas sikt. Inför fredagen hade vi dessutom bjudits på en kraftig nedgång och vid de fall gummisnodden varit lika hårt spänd och vi dessutom fått både en 7- och 22-dagars lägsta stängning har kursen historiskt stått högre vid 61 procent av fallen med i snitt 1,4 en vecka senare.

Nu närmar sig dels 200 kronor som är en viktig stödnivå men dessförinnan en stigande stödlinje som inför dagen möter upp vid 203,50.

Sammanfattning: Förutsättningar är goda för att Skanska ska vända upp från nuvarande nivå och redan om torsdagens marubozulinje vid 206,90 tas ut får vi en indikation om uppgång till i första hand 209 kronor där vi kan flytta upp stoppen och låsa in vinst. Slutmålet för denna trade ska man inte sätta högre än 213,80. Den initiala stoppen placeras vid 198,25.

Motstånd: 206,75 / 207,65 / 209,50 / 211,40
Stöd: 204,85 / 203,85 / 201,95 / 200,00

Nordea Bank: Bullish engulfing och XL-candle

Teknisk analys Nordea Bank: Det blev perfekt tajming i samband med föregående analys och aktien tog sig efter att ha täppt och studsat till från gapet upp till 110 kronor på bara en vecka. Den som agerade direkt fick med sig lite mer än 4 procent på affären. Kursen har sedan fortsatt upp till ATH-nivån kring 113 kronor och de senaste två veckorna laddat för ett utbrott.

Den långa trenden pekar fortfarande uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +2,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska leta efter positiva candlesticksformationer i samband med både rekyler och utbrott när inte spänningen ner mot de korta medelvärdena är alltför stor.

I torsdags effektuerades en bullish engulfing efter två en mindre rekyl ner mot 110 kronor och i fredags bekräftades denna med en XL-stapel med en kraftig volymtillväxt.

På riktigt kort sikt är det nu goda förutsättningar för en mindre rekyl och då bevakar vi utbrottsområdet kring 113,60-112,90 för att se om köparna kommer tillbaks redan där. Den som vill tajma entrén går lämpligtvis in i 60-minutersgrafen och agerar på en positiv formation.

Sammanfattning: Vad är en XL-candle? Jo, lite kortfattat är den ett candlestick som är kraftfullt och sticker ut med tilltagande volym. Placeringen har dock oxå en mycket stor betydelse. I fredags bekräftades alltså torsdagens bullish engulfing av en XL-candle. Risken är nu stor för någon eller några dagars paus men därefter är chansen god för en kraftfull rörelse som vi inte vill missa. Den initiala stoppen placeras strax under 110 kronor och den flyttas sedan upp till strax under nya pivotbottnar tills 130 kronor nås då stänger vi hela positionen och inväntar nya intressanta lägen.

Motstånd: 115,95 / 117,15 / 120,00 / 122,95
Stöd: 113,05 / 111,30 / 108,45 / 105,55