BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21

OMXS30: Kortsiktigt överköpt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om föregående vecka avslutades med en bearish engulfing där volymen var absolut störst i slutet av dagen kommer vi redan om 1608 tas ut innan 1593 punkteras att ha goda förutsättningar för en ny våg uppåt och att rekylen är därmed är klar. Skulle däremot indexet även idag fortsätta nedåt och om vi bjuds på en stängning under primärtrenden de närmaste dagarna finns naturligtvis en risk för att utbrottet är falskt och att 1623 blir en ny signifikant topp. Så länge volymbalansen är positiv och OMXS30 noterar nya högre bottnar och toppar talar dock mer för fortsatt upp- än nedgång. Den senaste lågpunkten jag inte vill ska punkteras hittar vi kring 1565.”

Föregående vecka inleddes med en bullish engulfing som bekräftades i torsdags och det gav bränsle till en hyfsat stark avslutning. Totalt steg föregående vecka med 1,2 procent vilket innbär att årets uppgång just nu skrivs till 2,8 procent.

I månadsgrafen noteras maj än så länge som en bekräftelse till april månads bullish piercing line. I dagsgrafen tog fredagens candle initialt ut tradingrangens högsta vid 1623 men stängde kring 1261,6. Vad innebär då detta? Jo, som vanligt två scenarion: 1. Om veckan inleds med en stängning som blir lägre än 1610 anser jag att vi fått en bekräftad negativ Turtle Soup. 2. Om 20-dagars medelvärde pekar upp, som nu, och 1629 tas ut bjuds vi på en positiv Shooting Stop-signal.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har nu planat ut och visar redan tecken på att eventuellt vända upp. Trendfasindikatorn som noterades under -1 i början av april skrivs nu till +0,4 vilket i och för sig innebär att vi ska vara beredda på tvära kast men riktningen pekar nu på att mer positiva tongångar är att vänta. MA-20 har nu korsat upp över MA-50 i ett äkta kors som vi inte sett sedan slutet av juli 2016.

Dagsmomentum har nu åter vänt upp efter att ha testat av 52-nivån vid två tillfällen de senaste veckorna och noteras inför veckostarten kring 63.

Volymen den gångna veckan var, bortsett från i fredags, klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I fredags noteras en volymspik kring 1623 och om inte den nivån tas ut när veckan inleds ökar risken för att det krävs ett djupare omtag för att få med sig tillräckligt med köpare för att eliminera svansen från i fredags. Volymbalansen är dock i mina ögon fortfarande positiv men hotas om majlägsta punkteras.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag där sektorn steg med hela 7,3 procent följt av kraftbolag. Sämst utveckling var det hos telekom och finans.

På ovansidan möter närmast 1623-1627 följt av 1648.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1610 följt av 1603-1600 och 1593.

På lång sikt är jag neutral och är på väg att bli svagt positiv. Det är en indikation på styrka att indexet med kraft och engagemang tagit sig från lågpunkten i april till nuvarande nivå. Om maj dessutom stänger ovanför årsmedelvärdet anser jag att förutsättningarna är större för uppgång än nedgång även på lång sikt. Skulle MA-200 däremot punkteras med kraft den närmaste veckan är det en varningssignal medan en måttlig rekyl som snabbt sugs upp snarare ger köplägen.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället positiv men om den stundande rekylen får indexet att med kraft punktera 50-dagars medelvärde kommer jag åter att övergå till att bli neutral eller svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv såvida inte 20-dagars medelvärde återigen snabbt punkteras utan att åretas.

Sammanfattning: Så länge vi bjuds på allt högre lågpunkter som i sin tur följs av att allt högre pivottoppar/motstånd tas ut talar det mesta för att vi kommer att få se nya högre noteringar. Det går naturligtvis inte att utesluta att det vi ser är korrigering av det senaste halvårets nedgång. På riktigt kort sikt uppvisar både OMXS30 och det tyska storbolagsindexet negativa divergenser vilket innebär att risken för en rekyl är stor. Så länge köparna fortsätter att suga upp säljtrycket på allt högre höjder talar dock mer för upp- än nedgång. För tillfället noteras årsmedelvärdet kring 1591 och stänger maj månad högre än så är det ytterligare en positiv långsiktig pusselbit.

Motstånd: 1623 / 1631 / 1648 / 1665
Stöd: 1603-1600 / 1593 / 1587 / 1572 / 1556

SP500: Flaggar upp för ytterligare uppgång

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den starka föregående veckan, som var den bästa på flera månader, ser SP500-indexet ut att ha vänt upp från de senaste månadernas konsolidering. Småbolagsindex gick starkt och småbolagsindexet SP600 nådde en ny ATH. Under veckan nåddes treårshögsta för oljepriset vilket stärkte inflationsförväntningarna som fick obligationsräntor och bankaktier att stiga. Defensiva aktier tappade däremot mark. Detta sammantaget tolkar jag som att de senaste tre månadernas osäkerhet istället bytts till en spirande optimism hos placerarkollektivet. Efter en kraftfull uppgång som den vi just bevittnat kan det dock behövas en kortare paus innan nästa ben uppåt.”

Den gångna veckan blev en skvalpig tillställning som till slut stängde 0,5 procent ner vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 1,5 procent.

Uttalanden från Donald Trump, en ny stark dollar och en 10-årig ränta som indikerar uppgång är naturligtvis varningssignaler men undertonen är trots allt positiv.

Tekniskt bevinner sig kursen ovanför Ichimokumolnet som indikerar en något ljusare bild. Den pågående rekylen ger eventuellt ett flaggliknande utseende med ett första delmål kring 2800.

Även om utbrottet upp och förbi molnet kan bli falskt och i så fall utvecklas till en säljsignal anser jag att det positiva sentimentet än så länge håller och att rekylen/uppladdningsfasen vi bevittnar är hälsosam. Så länge inte varken EMA-8 eller MA-20 punkteras utan att snabbt återtas anser jag att det korta sentimentet är positivt och rekylen hälsosam.

Årsmedelvärdet noteras kring 2610 och stiger fortfarande. Primärtrenden som noteras kring 2628 och även detta medelvärde pekar uppåt men bägge har planat ut något den senaste tiden. Så länge denna bild råder talar mer för att vi ska få se ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 som påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras nu strax under bekräftelsenivån vid 60.

Volymen har hela den gångna veckan legat tydligt under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen pekar fortsatt upp och indikerar fortsatt uppgång.

VIX har hela den gångna veckan noterats strax under primärtrenden och visar inte några direkta tecken på utbrott åt något håll.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2732 följt av 2742 och 2756 men ännu viktigare är toppen från mitten av mars vid 2800.

På nedsidan möter först 2702-2698 följt av 2680-2676.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9
– MACD noteras i köp och har etablerat sig ovanför nollan

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället svagt positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv så länge vi inte bjuds på lägre lågpunkter och 20-dagars medelvärde punkteras.

Sammanfattning: Det saknas inte varningssignaler men så länge inte indexet etablerar sig under varken 20- eller 50-dagars medelvärde talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Punkteras 2668 utan att snabbt återtas talar mycket för ett återtest av lågpunkten vid 2600. Jag tolkar än så länge det vi ser som en flaggstångsformation där första målkursen noteras kring 2800 men om även denna nivå tas ut ställs siktet in mot 3000-3050.

Motstånd: 2732 / 2742 / 2756 / 2767
Stöd: 2702-2698 / 2683 / 2676 / 2628

DAX: Kortisktigt överköpt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är risken stor för en rekyl men på nedsidan är det gott om stöd- och ackumulationsområden. Just nu kan det vara en god idé att invänta en rekyl följt av en positiv fortsättningsformation vid en stöd/ackumulationsnivå.”

Den gångna veckan inleddes ner mot den första sentimentsnivån i form av 8-dagars EMA som även denna gång sög upp säljtrycket. För åttonde veckan i rad steg DAX och denna gång med 0,6 procent vilket innebär att noteringen just nu är 1,2 procent högre än vid årsskiftet.

Att vi fick en pausformation kring den psykologiska 13.000-nivån var väntat och även att det bara var var en tidsfråga tills även denna nivå togs ut.

Som jag skrev för en vecka sedan skulle vi se rekyler som köplägen, så länge inte 12700-nivån punkterades utan att snabbt återtas.

Maj månad ser åtminstone nu ut att stänga ovanför årsmedelvärdet som noteras uppåtriktat kring 12658 och primärtrenden har också börjat vrida upp och noteras inför veckostarten kring 12704.

Kursen med en tydlig negativ divergens mot det övre bollingerbandet och efter 8 veckors konstant uppgång är det mycket som talar för en stundande rekyl.

Sammanfattning: Även om vi inom kort bjuds på en större rekyl, vilket inte bör förvåna någon efter 8 veckors konstant uppgång, är det bra läge att kliva på för uppgång. En första något mer allvarlig rekyl kommer det att bli om kursen etablerar sig under primärtrenden. På nedsidan är gott om stöd och det viktigaste ”golvet” hittar vi kring 12000-11700 som INTE får punkteras utan att snabbt återtas. Det troligaste scenariot är däremot att vi kommer att få en rekyl, eventuellt ner mot primärtrenden följt av en fortsättningsformation som får med sig tillräckligt med köpare för att eliminera den distribution som råder upp mot ATH-nivån upp mot 13600.

Motstånd: 13118 / 13167 / 13248 / 13330
Stöd: 13035 / 13002 / 12920 / 12838

Autoliv SDB: Goda förutsättningar för uppgång

Teknisk analys Autoliv: Det blev en ”ganska tydlig” rörelse efter föregående analys och Autoliv steg med 11 procent de närmaste tre veckorna. För den som följde analysen togs 1143 ut redan samma dag och 5 dagar senare nåddes 1170 och flyttade man därefter upp stoppen med Bar By Bar kom man ut kring 1200 vilket motsvarade en uppgång med 5 procent på lite mer än en vecka. Efter ett par utmanande rekyler börjar bilden återigen se mycket bra ut.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 pekar uppåt och trendfasindikatorn noteras till +2,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera med trendföljande strategier. Vid den volla som råder bör vi avvakta tills vi bjuds på fortsättningsformationer kring stödnivåer.

Utdelningen för första kvartalet med 0,62 dollar skiljs från aktien imorgon tisdag.

Volymbalansen är mycket positiv och så länge inte rekyler innebär att volymen tilltar under nedgångarna bör man vänta på positiva fortsättningsformationer vid framförallt stöd/ackumulationsnivåer.

MACD befinner sig i nu i köp och vände upp precis ovanför nollan vilket är ytterligare en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Vid de tillfällen när gummisnodden varit lika hårt spänd som nu har kursen stått lägre följande i ungefär 66 procent de närmaste dagarna. Efter en vecka har kursen stått högre i fler fall än motsatsen och två veckor till en månad senare är edgen för uppgång bra. 1300 är en tuff motståndsnivå och risken för en rekyl och nedgång mot en stödnivå är stor, speciellt med tanken på morgondagens utdelning. Det kan bli ett friläge, förutsatt att inte OMXS30 klappar ihop de närmaste dagarna.

Motstånd: 1300 / 1309 / 1328 / 1347
Stöd: 1282 / 1271 / 1252 / 1233

Telia: Stor risk för en kännbar rekyl

Teknisk analys Telia Company: Det blev en uppgång till 40,10 efter föregående analys och därefter har kursen fram till Q1:an skvalpat omkring vid primärtrenden. I samband med Q1:an gapade Teliaaktien upp och förbi 40-kronorsnivå och fortsatte upp ytterligare 10%. 44-kronorsnivån ser dock än så länge något svårpasserad ut.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutnigen på MA-200 stiger svagt och trendfasindikatorn noteras kring +1,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla med trendföljande strategier och agera vid rekyler (även om det inte är det normala i Telia).

I fredags inledde kursen upp mot 44 kronor men strax innan avtog köpintresset

Det är för tillfället en relativt stor volym från 43- upp mot 44 kronor vilket i sin tur innebär att en punktering av 43 kronor har förutsättningar för att trigga säljflöden.

MACD lämnade i onsdags en säljsignal som var den högsta sedan början av november 2013.

Sammanfattning: De flackare topparna och fredagens bearish doji star tillsammans med en relativt stor volym mellan 43-44 kronor talar för att en punktering av 42,75 kommer att trigga ett tilltagande säljtryck. Även om det skulle visa sig att 44 kronor istället tas ut är risken stor för att det blir svårt att jaga priset. Oddsen talar för tillfället för att vi komemr att bjudas på en rekyl ner 41-kronorsnivån.

Motstånd: 43,80 / 44,10 / 44,65 / 45,20
Stöd: 43,25 / 43,00 / 42,45 / 41,90