BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21

OMXS30: Isen börjar bli tunn

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har rekylen fått indexet att punktera både de korta- och medellånga medelvärdena samt golvet i den stigande kanalen. Om vi bjuds på en lägre topp än 1700 i samband med nästa uppswing ökar risken för en ny lägre lågpunkt och ett tilltagande säljtryck. Efter kraftiga uppgångar som i hittills i år, som följs av en tydlig rekyl som de senaste veckorna, har den kommande tiden i de flesta fall präglats av slagig handel och tvära kast. Edgen för en uppstuds när indexet fallit ner mot en stödnivå och cykelindikatorn vänder upp från en extremt låg nivå, som nu, har dock i de flesta fall varit en bra edge för uppgång på någon veckas sikt.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av området kring den övre molnlinjen och primärtrenden men redan i tisdags såg vi tecken på att säljarna inte hade självförtroende så att det räckte för att fortsätta trycka ner priset. Efter tisdagens positiva candlesticksformation har nu indexet åter tagit sig upp till 50-dagars medelvärde. Totalt steg OMXS30 den gångna veckan med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 14,1 procent.

Även om fortsättningsformationen den gångna veckan är intakt har volymen de senaste dagarna varit relativt tunn och den senaste månadens sentimentsnivå kring standard line (den rödprickiga linjen) har ännu inte återtagits. Ytterligare en varningssignal om att det kan bli en stökig period innebär lagging line som nu noteras under priset.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymen har varje dag den gångna veckan noterats under det dagliga snittet och trots uppgången i index var det bara 45 procent av aktierna som steg. Jag tolkar därmed isen som något tunnare.

På ovansidan möter närmast 1622 följt av 1637 och 1652.

På nedsidan hittar vi närmast 1600 följt av 1596 och 1587 men framförallt området kring 200-dagars medelvärde.

På lång sikt är jag svagt positiv och tror på någon månads sikt på nya högre högsta.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill se om 50-dagars medelvärde håller innan jag svänger åt det positiva eller negativa hållet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral tills jag ser att bland annat EMA-8 håller.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit +0,39 procent.

Sammanfattning: Även om den positiva omslagsformationen från förra tisdagen är intakt har det dykt ett par varningssignaler. Det är allt färre aktier som bär uppgångarna och volymen har varit lägre än snittet den senaste veckan och lägre än de två veckornas nedställ. Jag skulle gärna vilja se volymen tillta något mer övertygande under uppgångsdagarna och helst att nästa pivottopp noteras över standard line. Skulle istället 200-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas kommer det att bli en viktig varningssignal för ett eventuellt tilltagande säljtryck. Mitt huvudspår är dock, tills motsatsen bevisas att vi kommer bjudas på utmaningar och tvära kast under några veckors tid.

Motstånd: 1615 / 1622 / 1637 / 1652
Stöd: 1600 / 1596 / 1587 / 1572 / 1545

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74.

SP500: Testar av senaste månadens sentimentsnivå

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det kommer nu bli spännande att se om förra veckans rekyl är klar, eller om det är mer nedställ att vänta. I det större perspektivet har en potentiell dubbeltopp börjat skymta men än så länge har den inte effektuerats, men om den så gör kan det leda till en jobbig nedgång. Vi kan just nu skönja vissa tecken på tunnare is och det beroende på viss avtagande volymbalans, allt färre aktier som noteras över MA-200 och påtagliga divergenser inför ATH mot momentumindikatorerna. Det kan nu behövas en fortsättning på rekylen eller en konsolidering för att ladda energi för nästa trendrörelse uppåt. Om det istället visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp än 2950 och därefter en ny lägre lågpunkt än 2825 ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Vi kan konstatera att osäkerheten ökat samtidigt som vi gått in i den sämret tiden av året men än så länge talar mer för hälsosamma rekyler och på sikt allt högre toppar.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 2800-nivån men redan i tisdags såg vi tecken på att säljarna inte hade självförtroende så att det räckte för att punktera nivån. I torsdags nådde indexet upp till motståndet vid 2892 men där tog det, åtminstone tillfälligt stopp. Totalt steg veckan med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 14,0 procent.

Stängningen över 50-dagars medelvärde i torsdags eliminerades i fredags men samtidigt har lagging line (den blå linjen) fallit ner och noteras under priset vilket är svagt negativt.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats under snittet. Volymbalansen noteras än så länge lägre än vid månadsskiftet.

Antal aktier av de som ingår i indexet noteras 60 procent över MA-200. Jag vill under uppgångsfaser som är värda att följa se att mer än 60 procent befinner sig över medelvärdet.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) noteras inför veckostarten kring 16.

På ovansidan möter närmast 2878 följt av av 2892 och zonen kring 2900.

På nedsidan möter närmast 2856-2854 följt av 2848 och zonen kring 2815-2800.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Säljsignaler hos flera momentumindikatorer
– Punkterat både MA-20 och MA-50

På lång sikt är jag positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara neutral tills jag åter ser att MA-50 tas ut och hålls mer än någon dag.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ och vill se att MA-20 tas tillbaks och hålls mer än någon dag för att åter bli mer positivt inställd.

Sammanfattning: Indexet har nu nått upp till den senaste månadens sentimentnivå som standard line (den rödprickade linjen) pekar ut samtidigt som lagging line noteras under priset vilket är svagt negativt. Så länge indexet håller sig innanför 2955 och 2800 kan vi räkna med att det kommer att vara tvära kast och att nyhetsflödet kommer att ha större betydelse än normalt. Fram till att någon av nivåerna för den rådande tradingrangen tas ut eller punkteras ska vi inte bli förvånade om indexet vänder med tvära kast.

Motstånd: 2878 / 2892 / 2900 / 2950
Stöd: 2856-2854 / 2848 / 2836 / 2815-2800

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67.

DAX: Börjar redan bli stretchat

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De korta momentumindikatorerna har kommit ner till nivåer där det börjar bli intressant att agera på positiva fortsättningsformationer.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 11845-nivån men redan i tisdags såg vi tecken på att säljarna inte hade självförtroende så att det räckte för att punktera varken MA-50 eller golvet i den stigande kanalen. I torsdags nådde indexet upp till gapmotståndet frpn den 6 maj och stängde kring dagshögsta och veckan avslutades med en harami. Totalt steg veckan med 1,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 15,9 procent.

Som jag skrev för en vecka sedan var det bra edge för en kortare uppstuds vid kanalgolvet som sammanföll med 50-dagars medelvärde och så blev det. Efter den kraftiga uppgången har nu cykelindikatorn kommit upp på en nivå där det inte ger oss någon bra edge att ta nya positioner strax under toppen från den 3 maj.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Hittills har varje månad i år stigit, vilket är helt i linje med den genomsnittliga historiska utvecklingen men om maj månad stänger som den nuvarande noteringen, eller lägre blir det första minusmånaden. Uppgången hittills i år har precis som hos flera andra index varit ovanligt kraftig vilket skapar en del frågetecken kring de närmaste två månaderna och vi vet att maj och juni inte brukar vara så speciellt starka.

Sedan volymbalansen vände upp vid årsskiftet har den fortsatt att förstärkas och även om den mattats något den senaste veckan är den enligt mitt synsätt att betrakta som positivt.

Sammanfattning: DAX noteras nu kring gapmotståndet från den 6 maj och bara 1,5 procent under toppen från den 3 maj. De korta momentumindikatorerna har nu nått upp till relativt höga nivåer och dagsmomentum avslutade veckan med att vända ner från den senaste bekräftelsenivån från i mitten av april. Även om edgen talar för att vi kommer att bjudas på en lokal topp inom de närmaste dagarna anser jag inte att det är någon mening att gå emot den rådande trenden som trots ovan sagda är positiv enligt mig.

Motstånd: 12310 / 12435 / 12500-12550
Stöd: 12155 / 12010 / 11945 / 11855

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 91.

Autoliv SDB: Positiv minidivergens kring stöd

Teknisk analys Autoliv: Det blev en veckas test med små dagsstaplar kring standard line innan den kortare tradingrangen togs ut och inledde uppgången till 800-kronorsnivån. Efter Q1-siffrorna som till en början verkade hyfsade har både 200-dagars medelvärde och standard line (rödprickade linjen) gett vika. De senaste veckorna har aktien fallit med i snitt 1 procent per dag och i fredags stängde aktien strax under stödnivån vid 675 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 pekar nedåt och trendfasindikatorn noteras till -3,0 vilket innebär att driften är tydligt nedåt och risken stor för att uppstudsar blir kortvariga.

De senaste dagarna har Autoliv kommit med bland de fem aktier som har en bra edge för uppgång men i de fall som driften nedåt är tydlig och volymbalansen (OBV) pekar tydligt nedåt bör vi ha bevis på att säljtrycket är på väg att avta innan söker sig in i positioner för uppgång.

Gummisnodden (RSI-2) noteras inför veckostarten kring 1,2 och det är mer än 9 procent upp till MA-20 (%MA20) samtidigt som det är mer än 20 procent mellan bollingerbanden. Historiskt har liknande formationer fått kursen att stå högre i något fler än hälften (53%) av fallen en vecka senare, men man ska komma ihåg att det är väldigt få träffar. Om man lättar något på villkoren och inväntar bekräftelse (stänger över föregående dags högsta) hur ser det ut då? I de 14 fall jag hittar har 8 av dessa stängt högre (57%) vilket inte är någon hitratio och framförallt kommer endast en träff mindre påverka hitration med 7 procent. Snittvinsten har dock varit goda 2,6 procent på en veckas sikt.

När vi har en bra edge men som i detta fall få träffar historiskt (osäkert) kan man utnyttja möjligheten att köpa en lottsedel. Det innebär att man köper ex.vis en minifuture med relativt hög hävstång, men i detta fall kan det vara bra att vänta på en dagsstängning över föregående dags högsta. Därefter stänger man så fort det kan ske med vinst.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en kortare uppstuds är god men som vi sett de senaste dagarna har den varit det i stort sett varje dag. Nu noteras dock aktien kring ett intressant stöd och om föregående dags högsta tas ut med en dagsstängning är förutsättningarna goda för att en uppstuds inletts. Det kan dock vara en god idé att stänga så fort det kan ske med vinst. Om det visar sig att aktien fortsätter ner och stänger under 660 kronor kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 677,00 / 684,20 / 696,40 / 708,60
Stöd: 664,80 / 659,80 / 647,60 / 635,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 26.

Tele2 B: Köpsignal strax ovanför nollan

Teknisk analys Tele2 B: Redan samma dag som föregående analys bjöds vi på en positiv reversal och i fredags stängde aktien över standard line (rödprickiga linjen).

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar uppåt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket säger oss att vi ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymbalansen ser åtminstone ut att vända upp från nivån som markerats de senaste veckorna. En passering över tremånaderssnittet, som just nu utmanas kommer jag se som en positiv pusselbit.

När MACD och %PO faller ner mot nollinjen utgör denna nivå ett stöd och för tredje gången sedan december utmanas denna nivå just nu. Ett positivt medelvärdeskors ovanför nollan, som vi såg i fredags, har historiskt haft bra träffsäkerhet och med trendfasindikatorn som nu på några dagars sikt.

Sammanfattning: Risken för tvära kast är är stor och det kan vara en god idé att vara relativt kortsiktig med positioner både för upp- och nedgång. Från 130-132 kronor hittar vi en viktig motståndsnivå och en ny lägre topp än 132 har förutsättningar att bli en huvud-skuldra-formation. Edgen är god för uppgång på någon veckas sikt men om det visar sig att OMXS30 vänder ner med kraft kommer det troligen att sätta press även på Tele2. En första varningssignal för ett eventuellt tilltagande säljtryck får vi om golvet i den stigande kanalen punkteras.

Motstånd: 128,55 / 129,15 / 130,80 / 132,45
Stöd: 126,90 / 125,85 / 124,20 / 122,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81.