BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21

OMXS30: 1500 är en kortsiktig viktig vattendelare

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”När cloud span b och standard line är helt platta är det ett tecken på balans eller om man istället vill uttrycka det som osäkerhet hos köpare och säljare. Varken köpare eller säljare vågar då agera på ett sätt som får priset att dra iväg åt önskat håll. Detta leder i de flesta fall till tvära kast, slagig nyhetsstyrd handel innanför, i de flesta fall, tydliga nivåer. Kan vi då förvänta oss en ny lägre botten än marslägsta eller kommer aprilhögsta att tas ut? Just nu talar den historiska statistiken för att vi kommer att bjudas på nya högre högsta snarare än motsatsen. På kort sikt kan det få betydelse om 1500-nivån respekteras eller ej. Den av marslägsta eller aprilhögsta som tas ut eller punkteras indikerar med stor sannolikhet den kommande utvecklingen på lite längre sikt.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 1570 men när 20-dagars medelvärde punkterades tilltog säljtrycket så pass att den nedre begränsningen av tradingrangen punkterades. I torsdgags nåddes stödet vid 1470 som åtminstone tillfälligt fick säljtrycket att avta. Nedgången den gångna veckan blev hela 4,4 procent vilket den största veckonedgången sedan mitten av mars. Veckostapeln utvecklades till en bearish engulfing och i dagschartet stängde indexet med en bullish harami mitt på 50-dagars medelvärde.

I fredags var det 83 procent av aktierna på large cap som steg men totalt för den gångna veckan har hela 76 procent av aktierna backat.

En huvudskuldra har effektuerats samtidigt som SMACD har effektuerat ett negativt medelvärdeskors vilket inte är en säljsignal, utan en signal om att en rekyl eller paus är inledd. Vid de tillfällen det effektuerats negativa medelvärdeskors hos SMACD över noll har OMXS30 stått högre i 52 procent av fallen en vecka senare och i 64 procent av fallen en månad senare.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras inför veckan kring -1,0 vilket innebär att risken är stor för tvära kast och slagig handel.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv och talar för att rekylen vi just nu ser kommer vara värd att agera på vid en positiv fortsättningsformation.

Isen är fortsatt tunn och inför veckostarten är det bara 29 procent av largecapaktierna som noteras över 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1500-1505 följt av 1515 och 1551 samt 1572.

På nedsidan hittar vi närmast 1470 följt av 1461 och zonen kring 1445-1432 samt zonen kring 1400.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 33 senaste åren (61%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent lägre.

Sammanfattning: Efter en snabb men kraftfull rekyl har OMXS30 nu nått ner till en stödnivå som är intressant ur flera aspekter. Dels har även SMACD nått ner till nollzonen som utgör ett stöd och vändningar upp från denna nivå har historiskt varit bra att haka på. I slutet av förra veckan vände indexet upp och effektuerade en bullish harami kring 50-dagars medelvärde. Om köptrycket leder till att den positiva omslagsformationen bekräftas, vilket en snabb passering av 1513 innebär, är förutsättningarna goda för att vi sett en ny botten. Skulle istället veckan inledas med att förra veckans lägsta vid 1461 punkteras är risken stor för att rekylen behöver ner och testa av 1400-nivån innan köparna anser att nedgången fått ner priset så att det motsvarar risken att åter kliva på för uppgång. På lite längre sikt är det den av marslägsta eller aprilhögsta som tas ut eller punkteras som med stor sannolikhet indikerar utvecklingen som kommer bli värd att följa.

Motstånd: 1500-1505 / 1515 / 1551 / 1572
Stöd: 1470 / 1461 / 1445-1432 / 1400

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15.

SP500: Bekräftad bullish piercing line

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det vi ser i prisgrafen inte är odelat positivt ska vi vara försiktiga med att gå emot den drift som råder på kort sikt och den är uppåt. Köparna har sedan slutet av mars sugit upp rekyler på allt högre nivåer och negativa nyheter tolkas som att det kunde varit värre. Siktet är nu inställt mot 3000-nivån men risken för bakslag redan kring nuvarande nivå vid aprilhögsta vid 2955 är stor. När/om rekyl leder till att nedgången blir kraftig med långa röda candlar och rejält tilltagande volym ökar risken för att marslägsta kommer återtestas. Just nu är dock rekyler som följs av positiva fortsättningsformationer köpvärda.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av aprilhögsta som dock respekterades och ledde till en rekyl ner mot den nedre begränsningen av den rådande tradingrangen, där även fib 62% för coronanedstället möter upp. Den rekyl som inleddes sögs i slutet av veckan upp kring golvet i den rådande konsolideringen. Totalt backade S&P 500 med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång just nu skrivs till 11,4 procent. Precis som det brukar i tradingranger är risken för skvalpiga rörelser och tvära kast stor.

Efter den något lägre toppen i början av förra veckan ser det åtminstone tillfälligt ut som att indexet håller på att köra slut på bränsle och punkteras 2800 utan att snabbt återtas är det angeläget att några av de sedan tidigare markerade rekylnivåerna (svarta pilar) suger upp säljtrycket.

Om utbrottet från den rådande tradingrangen leder till att 3000-nivån passeras kommer jag tolka det som att indexet laddar för en mer varaktig uppgångsfas. Eftersom momentumet ser ut att avta kan det behövas någon form av katalysator, som är trovärdig, för att skapa de förhoppningar som är tillräckliga för att driva denna marknad högre.

Punkteras istället 2800 ställs siktet in mot i första hand 2665 och eventuellt 2575 där fib 50% av de senaste månadernas uppgång möter upp.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -0,5 vilket innebär att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags noterats under det dagliga snittet för de senaste månaderna.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) sjönk från 28 till 26 procent den gångna veckan. Som jag skrev inför föregående vecka råder det en negativ divergens mot antalet aktier över MA-200, MA-50 och MA-20.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 14 procentenheter till 32 vilket är en fortsatt en hög nivå som varnar för att faran för ytterligare tilltagande volla inte är över.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig och noteras nu kring 7 vilket är en utveckling som talar för att rekylen än så länge är hälsosam, tillsammans med volymen. Om vollan åter tilltar, speciellt om det blir brant, är det en varningssignal.

På ovansidan möter närmast 2867 följt av 2876 och zonen kring 2945-2955.

På nedsidan möter närmast 2818 följt av 2800-2796 och 2767 samt zonen kring 2700.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Noterar högre toppar som följs av högre lågpunkter
– Positivt så länge köparna kommer tillbaks innan cloud span b punkteras med tydlighet
– BBW noteras åter på en nivå som indikerar låg volla

I den negativa vågskålen:
– Tecken på avtagande momentum
– VIX fortsatt kvar på en hög nivå
– Förra veckans högsta är en något lägre topp än aprilhögsta

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Om förra veckas lägsta strax under 2800 håller och uppgången tar ut 3000-nivån är det en indikation på att det underliggande sentimentet är starkt. Om däremot förra veckans lägsta vid 2767 viker ner sig är det angeläget att någon av de markerade rekylnivåerna (svarta pilar) suger upp säljtrycket. Som vanligt gäller det att ta ett steg i taget och så länge inte någon av de viktiga stödet ner mot 2575 punkterats talar mer för att rekyler är värda att haka på, vid positiva fortsättningsformationer. Helst vill vi inte se en ny lägre topp än förra veckans högsta, vilket indikerar svaghet. Tills motsatsen bevisas ser jag rekyler följt av positiva fortsättningsformationer som köpvärda.

Motstånd: 2867 / 2876 / 2945-2955
Stöd: 2818 / 2800-2796 / 2767 / 2700

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 29.

DAX: Effektuerar en huvudskuldraformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan lågpunkten som markerades i mitten av mars kring 8250 har DAX stigit med mer än tre normala årsuppgångar. Utbrottet från den stigande kilen ställer nu in siktet mot i första hand standard line och 50-dagars medelvärde.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 11000-nivån som inte passerades utan resulterade i en bearish engulfing. Fram till i torsdags noterades dagsstängningarna allt lägre men när MA-50 nåddes effektuerades en positiv reversal. Totalt backade den gångna veckan med 4,0 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 21 procent. I veckografen råder nu en negativ bearish engulfing vilket innebär att om den kommande veckan stänger lägre än 10160 ökar risken för en nedgång mot i första hand 9755.

Som jag skrev för en vecka sedan ser vi en tendens till att momentumet för uppgång avtar och nu har det lett till att den tidigare stigande stödlinjen har punkterats och huvudskuldra har formerats. Även om jag inte anser att HS-formationer har så bra träffsäkerhet är det ett negativt utseende. För att det negativa utseendet ska elimineras vill jag se att aprilhögsta vid 11235 passeras och inte därefter noterar en ny lägre lågpunkt.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för fem veckor sedan till 59 procent men har nu dragits ihop och noteras kring låga 8 inför veckostarten. Än så länge tolkar jag den allt lägre vollan som positivt där förutsättningarna därmed ökar för att ett utbrott uppåt kommer vara värda att haka på.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,8 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång är stor när en topp markeras.

Sammanfattning: Det avtagande momentumet har nu lett till att en huvudskuldraformation effektuerats. Om köparna kommer tillbaks och bekräftar en positiv fortsättningsformation innan 9750 punkterats borde den vara värd att haka på. SMACD vände i veckan ner efter ett negativt medelvärdeskors och om nollzonen punkteras ökar risken för att indexet drar iväg söderut. En köpsignal (över nollan) kommer däremot med stor sannolikhet att trigga en uppgång som kan utmana och kanske ta ut aprilhögsta vid 11235. Om inte 20-dagars medelvärde tas ut inom kort kommer jag att övergå till att vara svagt negativ på kort sikt, nu är jag neutral.

Motstånd: 10635 / 10700 / 10820 / 11000
Stöd: 10425 / 10160 / / 10000 / 9842

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 20.

Africa Oil: Laddar upp för nästa uppgång

Teknisk analys Africa Oil: Dojin kring primärtrenden fick Africa Oil att vända ner och i slutet av förra veckan nåddes standard line som noteras precis under den nedre begränsningen i tradingrangen.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar riktning. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring -1,8 vilket innebär att vi måste vara beredda på att risken för nedgång är större än en varaktig uppgång.

I fredags effektuerades en dojiliknande candle vid stödnivån som den nedre begränsningen av den rådande tradingrangen, standard line och MA-20 nu utgör.

Dagsmomentum har nu nått ner till 50-nivån som är lite av balanspunkt vilket gäller även för standard line.

Sedan volymbalansen tog sig upp över både bekräftelsenivån från i slutet av februari och tremånaderssnittet har aktien noterat högre högsta och högre lågpunkter.

Sammanfattning: Även om risken för en punktering av standard line är stor noteras Africa Oil vid en nivå där flera vattendelare sammanstrålar. En passering av den dojiliknande candlen från i fredags kommer troligen att visa åtminstone de närmaste dagarnas riktning. En passering av 7,81 ställer in siktet mot området kring 200-dagars medelvärde medan en punktering av 7,40 indikerar en nedgång mot i första hand 50-dagars medelvärde.

Motstånd: 7,81 / 7,90 / 7,99 / 8,40
Stöd: 7,34 / 7,06 / 6,80 / 6,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17.

Tele2 B: Bullish harami cross kring stöd

Teknisk analys Tele2 B: Det blev en passering av cloud span b men nivån testades under en veckas tid och nu har aktien kommit ner till den platta nivå som standard line hade i samband med rapporten, där även 120 kronorsnivån möter upp.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras kring -1,6 vilket säger oss att vi ska vara beredda på att även kommande utbrottsförsök blir falska.

De korta momentumindikatorerna noteras relativt långt ner samtidigt som fredagen utvecklades till en bullish harami cross.

Sammanfattning: En dagsstängning över den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör innebär att siktet i första hand ställs in mot 130 kronorsnivån. Om 130 kronor nås kan det vara en god idé att flytta upp stoppen till strax under 128 kronor och rida positionen upp till 133 kronor där det är läge att kliva av. Den initiala stoppen placeras helst inte högre än 119 kronor.

Motstånd: 122,75 / 124,30 / 128,30 / 131,30
Stöd: 120,00-119,20 / 118,55 / 114,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14.