BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21

OMXS30: Konsolidering med utmanande underton

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge har zonen kring 2200 sugit upp tre kraftiga röda candlesticks men inte vid någon av dessa tre tillfällen har uppstudsarna lett till nya högre högsta. Den allt tajtare kontraktionen har nu fått ett utseende som börjar likna en fallande kil och utbrott från dessa sker i de flesta fall uppåt. Dagsmomentum bröt i fredags åter upp över 50-nivån vilket är en positiv pusselbit. Förutsättningarna har stärkts för att vi inom kort kommer bjudas på ytterligare nya rekordnoteringar. Om det istället visar sig att 2188 punkteras hittar vi ett stöd kring 2150 men jag anser att indexet är köpvärt i samband med fortsättningsformationer betydligt djupare än så. Det kommer vara positivt om den senaste pivottoppen vid 2270 utan att snabbt punkteras. Punkteras 2188 är risken stor för att vi kommer att bjudas på en utmanande nedgång mot i första hand 2150 men troligen ner mot 2100-nivån.”

Efter ett misslyckat försök att ta ut 2250-nivån i början av veckan föll indexet åter ner för att testa av 2200 som höll även denna gång. Avslutningen på veckan var positiv och totalt reducerades nedgången till 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19,5 procent. I veckografen har de tre senaste veckorna stängt som positiva reversalformationer.

Index noteras i en uppåtgående trend på både lång- och medellång sikt (se molnets utseende, prisets läge och G-krafterna). På kort sikt ser vi att lagging line (den blå linjen) kört in i priset vilket indikerar att det kan behövas ytterligare en tid av ackumulation för att minska de obalanser som skapats vid de senaste uppgångsfaserna.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har bort sett från i onsdags noterats lägre än snittet den senaste veckan. Volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD noteras i den positiva delen men har ännu inte lyckats bekräfta den senaste köpsignalen i förra veckan.

Lagging line körde in i priset för lite mer än en vecka sedan och det är en indikation som talar för att det kan bli fortsatt skvalpigt och slagigt den närmaste tiden. Risken för en rekyl ökar när lagging line noteras under priset.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 uppgår till 93 procent vilket är en relativt tjock is.

På ovansidan möter närmast motstånd vid kring 2248 följt av 2256 och 2269 samt den senaste rekordnoteringen vid 2285.

På nedsidan hittar vi först 2237 följt av 2227 och 2218 samt zonen vid 2200-2190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 34 senaste åren (50%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,1 procent lägre.

Sammanfattning: Efter en tveksam inledning föll indexet brant ner mot majlägsta strax över 4050 men hittade åter köpare vid zonen kring 2200. De tre senaste veckostaplarna har stängt i den övre delen vilket är positivt men i den negativa vågskålen ser vi en tendens till lägre pivottoppar mot en horisontell stödnivå vilket indikerar att köparna söker sig bort från risk. Nu vill jag se att både maj- och aprilhögsta passeras och att vi därefter bjuds på en ny högre lågpunkt än förra veckans lägsta strax under 2200. Mitt huvudspår är att vi kommer att bjudas på nya rekordnivåer inom kort (någon månad) men att den närmaste riskerar att bli skvalpig eller om 2188 punkteras bjudas på en omtag ner mot 2100-2090.

Motstånd: 2245 / 2256 / 2268 / 2285
Stöd: 2221 / 2200-2188 / 2150 / 2100

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Fortsatt positivt veckoutseende

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Ett utbrott söderut från den rådande rangen, när det är smalt mellan bollingerbandet följt av en snabb vändning upp, kallar John Bollinger för en “Bollinger Squeeze” och i detta fall tolkar jag det även som en dead cat bounce. I veckan vände indexet upp från zonen kring 50-dagars medelvärde vilket var den sjätte gången i år. Det jag helst inte vill se nu är att vi bjuds på en ny lägre topp än 4238 och därefter en punktering av MA-50, vilket troligen kommer att locka till säljtryck. Fram till dess tolkar jag turtle soup-formationen kring 4100 som att nästa positiva trendben är inlett.”

Efter en trevande start föll indexet ner till majlägsta strax ovanför 4050 men vände upp för att i fredags passera majhögsta vid 4183 vilket kommer vara en svagt positiv pusselbit förutsatt att stödet kring 4050 inte ger vika. Den gångna veckan stängde till slut vid 4155,9 vilket motsvarade en nedgång med måttliga 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,6 procent.

Index noteras i en uppåtgående trend på både lång- och medellång sikt (se molnets utseende, prisets läge och G-krafterna). På kort sikt ser vi att lagging line (den blå linjen) kört in i priset vilket indikerar att det kan behövas ytterligare en tid av ackumulation för att minska de obalanser som skapats vid de senaste uppgångsfaserna.

Den amerikanska tioårsräntan tappade 1 punkt den gångna veckan och noteras inför veckostarten kring 1,62 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har hela veckan legat något under det dagliga snittet och i fredags 8 lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är neutral till svagt negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras strax över 90 procent vilket är tecken på en fortsatt tjock is.

VIX (den förväntade vollan) pendlade mellan 18,8 och 26,0 för att till slut stänga vid 20,1 vilket var under MA-200 men över MA-20 och EMA-8 vilket fortsätter att varna för eventuellt tilltagande volla.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen strax under 4 vilket är lågt men högre än majlägsta.

På ovansidan möter närmast 4183-4189 följt av 4200 och rekordnoteringen från början av månaden vid 4238.

På nedsidan möter närmast standardline vid 4152 följt av 4129 och zonen kring 4100 samt majlägstabottnarna vid 4056.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4238 den 7/5
– Återtagit 4100-nivån två gånger senaste veckorna

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Säsongsmässigt svag period

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Efter en tveksam inledning föll indexet brant ner mot majlägsta strax över 4050 men hittade stöd kring den stigande stödlinjen. Även om fredagens candle hade en tydlig svans på ovansidan har de tre senaste veckorna stängt i den övre delen av veckostaplarna, vilket jag tolkar som positivt. Det är inte speciellt långt upp till ATH-nivån och det är positivt att vi inte bjöds på en ny lägre pivottopp än toppen från den 14/5. Det troligaste scenariot är att indexet laddar för att bryta upp genom 4238 med siktet inställt mot 4400-nivån. Om 4050 punkteras ställs siktet in mot 4000-nivån eller cloud span b strax ovanför 3950. Mitt huvudspår är att indexet kommer att fortsätta hitta köpare i samband med rekyler och kravla sig vidare upp mot 4400-nivån.

Motstånd: 4183-4189 / 4200 / 4238
Stöd: 4152 / 4129 / 4100 / 4060-4056

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Ny högre lågpunkt och positiv volymbalans

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är nu önskvärt att ATH-nivån kring 15500 passeras så att vi inte bjuds på en ny lägre topp, vilket riskerar ett test av torsdagens lägsta och en punktering av den rådande tradingrangen. Att volymbalansen fortsätter att tillta upp mot motståndsnivåer, som vi såg i slutet av veckan indikerar att det byggs upp momentum för ett ytterligare utbrott norrut.”

Efter en trevande inledning etablerades en ny ATH-nivå i tisdags vid 15538 men notering höll inte utan resulterade istället i en turtle soup för nedgång. Nedgången bromsades dock upp vid 15000-nivån där köparna kom tillbaka för att stänga veckan precis under ATH-noteringen. Veckostängningen vid 15438 motsvarade en marginell uppgång med 0,1 procent men i veckografen var det den tredje hammerliknande candlen på lika många veckor.

Lagging line körde in i priset för två veckor sedan och det brukar leda till skvalpiga rörelser och ibland nedgångar. Än så länge tolkar jag den konsolidering indexet är fångat i som svagt positiv. Vid de 6 tillfällen som DAX utmanat 50-dagars medelvärde i år har samma dag eller nästa stängt över och lockat till sig nya köpare. I onsdags testades nivån och ledde till en ny högre lägsta vilket är positivt när en motståndsnivå, som ex.vis ATH-nivån, ska mjukas upp.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD har sedan mitten av april tyngts av ett negativt medelvärdeskors men avslutade den gångna veckan med en köpsignal och det blir nu intressant att se om den faller bättre ut än den vi bjöds på för snart två veckor sedan.

Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

Sammanfattning: Även denna vecka kom köparna tillbaka kring 50-dagars medelvärde. Den positiva volymbalansen talar för att vi kommer att bjudas på ett utbrott upp och förbi den senaste ATH-noteringen, snarare än att förra veckans lägsta vid 14815 kommer att punkteras. Om det ändå visar sig att förra veckans lägsta ger vika utan att snabbt återtas hittar vi en viktig stödnivå kring cloud span b vid 14585. Rekyler är som jag ser ser det köpvärda i samband med positiva fortsättningsformationer. Mitt huvudspår är att DAX kommer att bryta sig logg från den nuvarande tradingrangen och därefter dra vidare norrut mot i första hand 16000-nivån.

Motstånd: 15500-15540 / 15650 / 16000
Stöd: 15345 / 15250 / 14845-14825 / 14620

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 65+.
– Next day forecast indikerar att det är 43 procents chans till en uppgång under måndagen.

Assa Abloy: Bryter upp från ABC-korrektion

Teknisk analys Assa Abloy B: I fredags bjöds vi på en passering av 255 kronor som jag pratade om för några dagar sedan. Nu möter först ett motstånd kring 260-kronorsnivån men som vi ser i symmetrianalysen hittar vi nästa defensiva delmål upp mot 267 kronor och det mer offensiva målet upp mot 280 kronor.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde stiger sedan slutet av december. Trendfasindikatorn noteras mellan +2 och +7 vilket innebär att vi företrädesvis agerar med trendföljande strategier och köper rekyler men i detta fall även utbrott.

Volymbalansen är positiv och vi ser indikatorn stiga när motstånd närmars sig.

SMACD har noterats helt platt under ett par veckor och när vi därefter bjuds på en köpsignal har det goda förutsättningar att leda till en tydlig positiv trend.

Sammanfattning: Även om den kommande utvecklingen för de flesta aktier hänger på börsklimatet är förutsättningarna goda för att Assa Abloy har satt fart upp mot nya högre höjder. I slutet av förra veckan bröt aktien upp från en vimpelliknande formation och tog i fredags ut triggernivån vid 255 kronor. Siktet är nu inställt upp mot nya rekordnivåer. När/om 260 kronor nås flyttas den initiala stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker vid en dagsstängning under nivån. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 260 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 247 kronor.

Motstånd: 258,80-260,00 / 267,20 / 280,00
Stöd: 253,40 / 250,70 / 247,30 / 242,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67+.

HM B: Laddar upp för nytt positivt trendben

Teknisk analys H&M B: Aktien har fortsatt en positiv uppladdningsfas sedan föregående analys och tog sats från den platta cloud span b för lite mer än en vecka sedan. Den senaste veckan har präglats av allt mindre dagliga rörelser och stängningar kring öppningsnivåerna. En indikation på att ett momentum byggs upp inför en större rörelse.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde stiger sedan slutet av december. Trendfasindikatorn noteras i området där trenden är värd att följa med både utbrotts- och utbrottsformationer.

SMACD noteras i den positiva delen med en köpsignal i början av förra veckan som senaste formation. Volymbalansen är positiv och G-krafterna sorterade för uppgång.

Vi har nu sett ett flertal försök att bryta upp och etablera ett nytt positivt trendben men än så länge har försöken misslyckats. I den positiva vågskålen har köparna dock kommit tillbaks från allt högre nivåer. I torsdags vände HM upp vid något som har potential att utvecklas till en balanspunkt. Det allt positivare trendutseendet talar dock för att utbrottet kommer att ske norrut.

Sammanfattning: En passering av den närmaste motståndsnivån kring 216 ställer in siktet mot på sikt 230 kronor och eventuellt högre. När/om 220 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 220 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 202 kronor.

Motstånd: 215,15-216,40 / 218,25 / 221,05 / 229,50
Stöd: 210,20 / 207,75 / 202,00 / 200,00 / 194,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80-.