BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 21

OMXS30: Ser vi en begynnande toppformation eller en uppladdning?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande veckan stigit och fallit i ungefär 50 procent av fallen. Även om den gångna veckan inledde nedåt skedde stängningen i den övre delen av kursstapeln vilket är positivt. Än så länge är det enligt mitt synsätt för tidigt att navigera för nedgång utan istället se den pågående rekylen som ett bra läge att ta position för uppgång.”

Den gångna veckan inledde genom att ny sats togs kring 100-dagars medelvärde men i slutet av veckan blev den sekundära motståndsnivån kring 1640 alltför tufft för att tas ut vid första försöket. Veckostapeln blev därmed en long legged doji som öppnade och stängde på samma nivå. Årets uppgång uppgår därmed även denna vecka till 10,4 procent.

En long legged doji är en intressant kursstapel som ger tydliga signaler för vilket håll vi ska navigera efter. Tas högstanivån för denna doji ut talar mer för fortsatt uppgång till i första hand 1685 men om däremot lägstanivån punkteras ökar chansen för en nedgång mot 1540.

Som jag påtalat tidigare har vi historiskt sett högstanivåer för OMXS30-indexet kring den första handelsdagen i maj med nya högpunkter kring den 18:e och den 21:a. Rörelserna brukar däremot inte vara så stora.

Volymen den gångna veckan har legat strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer den gångna veckan blev basråvaror och finans. Sämst gick defensiva kraftbolag och hälsovård. Starkast av OMXS30-aktierna gick SSAB A, Electrolux B följt av Swedbank A. Sämst gick Securitas B, Investor B följt av Volvo B. Totalt steg 367 aktier på Stockholmsbörsen medan 215 stängde på rött.

Den långa trenden pekar upp kursen noteras nu ovanför både 100- och 200-dagars medelvärde som bägge är stigande. Däremot noteras kursen under 20- och 50-dagars medelvärden som är nedåtriktade. Det är alltså en sammantaget spretig bild vilket WT Combo som ni kan läsa om på analyssidan visar då det noteras kring 0.

Historiskt har kursen fallit i något fler fall än den stigit den kommande veckan.

MACD noteras i sälj men sedan hammerstapeln den 7:e maj ser vi tecken på att en vändning och en köpsignal kan vara nära förestående. Om det istället visar sig att kursen åter faller från nuvarande nivå och en negativ trampolin bildas bör 1557 locka tillbaks köparna för att inte ett negativt trendskifte som riskerar att försämra det långsiktiga sentimentet.

Dagsmomentum var i början av maj nere och testade av 30-nivån och nu när veckan inleds testas åter månadsmedelvärdet av.

På ovansidan möter närmast det sekundära motståndet kring 1640, som även utgör sentimentsnivån för de senaste månadernas konsolidering, upp. Om nivån tas ut hittar vi nästa motstånd kring 50-dagars medelvärde men det riktiga testet för köparnas riskaptit hittar vi kring 1700/1725 som är den högsta noteringen någonsin för indexet.

Om 1557 punkteras får vi en signal för nedgång mot i första hand 1540 men framförallt är det angeläget att 1500-nivån suger upp säljtrycket.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som inför veckostarten noteras kring 1505.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral så länge MA-50 inte har någon lutning och kursen noteras under medelvärdet men ovanför 1557.

På kort sikt är jag neutral så länge kursen varken tar ut 1640 eller punkterar 1557.

De senaste månaderna har präglats av ett antal mindre konsolideringar som i sig är ett tecken på viss osäkerhet. Det som kan minska osäkerhet är om köparna kommer tillbaks antingen genom positiva fortsättningsformationer eller utbrott. Visar det sig att viktiga stödnivåer punkteras kommer osäkerheten att övergå i rädsla för ytterligare nedgångar. Om 1626 tas ut och inte fallerar är jag svagt positiv och ytterligare en positiv pusselbit erhålls när/om 1640 tas ut men redan en stängning under 1607 riskerar att trigga en nedgång till stödet vid 1557.

Motstånd: 1631 / 1640 / 1667 / 1689 / 1720-1725
Stöd: 1609 / 1601 / 1579 / 1557 / 1533 / 1524

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 1164.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 2180.

S&P 500: Köparna kommer tillbaks på allt högre nivåer

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu utmanas åter taket i den stigande triangeln och det ska bli spännande att se om det triggar en ny uppgångsfas eller om säljarna på nytt tar över när vi närmar oss slutet i ”36-dagarscykeln. Det råder en negativ divergens mot momentumindikatorerna och så länge inte 2126 tagits ut är risken stor för tvära kast.”

Den gångna veckan inleddes med ytterligare ett test av taket i triangeln som jag ”pratat om de senaste månaderna” men istället fick vi ett nytt omtag kring MA-50 vilket satte en ny högre lågpunkt i ”36-dagarscykeln”. Veckan avslutades positivt med den högsta stängningen någonsin vid 2122,7. Totalt steg indexet med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång utökats till 3,1 procent.

De fyra senaste veckorna har kursen stängt högt upp i kursstaplarna och köparna har i de senaste två månadernas konsolidering kommit tillbaks på allt högre nivåer och formerat en stigande triangel.

Veckan inleddes med en uppgång upp mot taket i tradingrangen och kursen föll därefter ner mot 100-dagars medelvärde där köparna stod och väntade. Veckan avslutades positivt och återigen utmanas taket i tradingrangen kring 2120/2126.

Volymen har fram till i fredags noterats under det dagliga snittet förutom i fredags. Tecken på en försvagad amerikansk ekonomi tolkar placerarkollektivet som att Fed kommer att vara försiktiga med att höja räntan och ett tryck på den amerikanska dollarn kommer att gynna de amerikanska börsindexen.

Bästa sektorer i fredags var defensiva telekom och kraftbolag medan finans och teknologi gick sämst. Jag tolkar det något defensivt.

Alla fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt backade i fredags. Apple backade med 0,2 procent till $128,8. Google föll med 0,8 procent vilket fick aktien att stänga vid $533,8. Twitters föll med 0,6 procent för att till slut stänga vid $37,1 medan den sociala kollegan Facebook föll med 1,2 procent och stängde veckan på $80,4. Jag tolkar även detta som en något defensivt.

Den långa trenden är fortsatt stigande och övriga medelvärden noteras uppåt även om lutningen på MA-50 är relativt platt.

MACD har sedan mitten av mars utmanat nollinjen och vände i torsdags upp i en ny köpsignal strax ovanför nollan vilket har förutsättningar att bli en positiv sentimentsförstärkare.

Dagsmomentum tog i torsdags ut månadsmedelvärdet och noteras kring 57 och är stigande.

Om vi studerar hur den kommande femdagarsperioden har kursen utvecklats positivt historiskt i mindre än hälften av fallen.

Både torsdagens och fredagens stängningar var de högsta någonsin och historiskt har multipla årshögstastängningar i knappt 60 procent av fallen inneburit ytterligare högre noteringar på en månads sikt. Det senaste året har detta mönster visat sig sex gånger och endast vid två av dessa har kursen stått högre en månad senare. Om det är en långsiktigt topp likt 2000 och 2007 är för tidigt att säga men mönstret har helt klart vissa likheter.

Närmast på ovansidan möter framförallt motståndszonen kring högstanoteringen vid 2126 från den 27:e april och därefter är det relativt fritt upp mot den matematiska målkursen från utbrottet av den stigande triangeln kring 2200-nivån.

På nedsidan håller jag först koll på utvecklingen kring 2100 där de kortare medelvärdena möter upp följt av 2085 men framförallt den stigande stödlinjen som inför veckostarten möter upp vid 2067.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2125,9 den 27/4
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2032

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– Defensivt utseende när 2126-nivån närmar sig
– VIX visar tecken på att ladda för uppgång

Under de senaste månaderna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå. VIX föll under den gångna veckan med 3,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 35,5 procent efter veckostängningen vid 12,4. Nivån är helt klart bedrägligt låg och det tekniska utseendet indikerar ett förestående utbrott uppåt. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2200 och 2050 den närmaste månaden.

Vändningen kring MA-50 och torsdagens impuls är positivt men i den negativa vågskålen är indexet redan kortsiktigt översålt och det råder negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer. Ett utbrott och bekräftelse över 2126 kommer att bli positivt och indikerar en uppgång upp mot 2200 och än så länge har köparna kommit tillbaks på allt högre nivåer. Tekniskt talar mer för att vi ser en uppladdning inför för nästa ben i den stigande trenden än en långsiktig toppformation. En första negativ sentimentsförsämring får vi om den stigande stödlinjen kring 2067 punkteras och bekräftas.

Motstånd: 2126 / 2128 / 2135 / 2148 / 2176 / 2196
Stöd: 2118 / 2100 / 2085 / 2076 / 2067 / 2056 / 2040

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 1377.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP21 med en häv kring 1,9 och en stop loss på 3168.

DAX: Fortsatt pausformation i den långsiktigt positiva trenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På ovansidan möter först zonen kring MA-20 och MA-50 vid 11800 men om nivån tas ut ser jag det som en positiv trendförstärkare. På nedsidan är det gott om stöd och det är inte aktuellt att leta positioner för nedgång förrän zonen ner mot 10500 punkterats.”

Den gångna veckan inleddes söderut men återigen kom köparna tillbaks kring 100-dagars medelvärde. Totalt föll det tyska storbolagsindexet med 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 16,7 procent.

I den positiva vågskålen noterar jag att de senaste två veckostaplarna noteras med svansar på nedsidan men den senaste veckans stängning skedde strax under marubozulinjen och är enligt mitt synsätt svagt negativt. Om den kommande veckan stänger över 11460 får vi ytterligare en positiv pusselbit men om däremot den kommande veckostängningen sker lägre än 11160 är det angeläget att köparna hittar tillbaks innan zonen ner mot 10500 punkterats.

Den långa och medellånga trenden är enligt mitt synsätt positiva medan däremot den korta trenderna vänt ner. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 10355 ska vi leta efter signaler för fortsatt uppgång i samband med rekyler.

MACD vände ner i sälj den 24:e mars och nedgången har präglats av ett brett negativt momentum, nu ser jag dock tecken på att momentumet för nedgång är på väg att avta och att en köpsignal närmar sig. Om däremot nedgången fortsätter och effektuerar en negativ trampolin är risken stor för att sett en HS-formation effektuerats och bekräftats.

Dagsmomentum har de senaste månaderna kämpat med att försöka vända upp, ta ut och bekräfta en notering ovanför månadsmedelvärdet, än så länge utan framgång. Förutsättningarna är trots allt, så länge de långa och medellånga trenderna är positiva att 40-nivån blir en bas som stöttar början på nästa uppgångsfas.

Den kommande femdagarsperioden har indexet stigit i något mer än hälften av fallen.

På ovansidan möter närmast den kortsiktigt fallande motståndslinjen som för tillfället sammanfaller med det sekundära motståndet vid 11655 och därefter 11765 följt av 12000-nivån.

På nedsidan får vi ett första tecken på svaghet om den stigande stödlinjen som sammanfaller med 100-dagars medelvärde kring 11160 punkteras.

Så länge inte den stigande trenden fallerar talar mer för att den stigande trenden kommer att återupptas. En första indikation på att nästa ben i den positiva trenden är påbörjad får vi när den fallande motståndslinjen tas ut. Om den stigande stödlinjen, som är intakt sedan slutet på förra året, punkteras får vi ett tecken på köparna fortfarande inte är helt övertygade om det är läge att åter kliva på för uppgång.

Motstånd: 11590 / 11765 / 11990 / 12085 / 12235
Stöd: 11345 / 11210 / 10990 / 10740 / 10575

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP35 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 8343.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,2 och en stop loss på 16357.

SSAB: Lagerstapel i spännande uppladdningsfas

Teknisk analys SSAB A: Det skulle ta fram till i fredags innan den första nivån vid 53,10 som jag ”pratade om” i föregående analys togs ut men inte oväntat blev nivån kring 55 kronor alltför tuff att ta ut vid första försöket. Även om fredagens uppgång i procent var kraftfull skedde stängningen i den nedre halvan av kursstapeln.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt men både de medellånga och korta trendlinjerna pekar upp. På kort sikt har avståndet ner till 20-dagars medelvärde blivit lite väl stort och det kan behövas ytterligare uppladdning innan vi bjuds på ett utbrott som bekräftas.

MACD noteras sedan början av april i köp men efter de senaste dagarnas uppgång är förutsättningarna goda för att en positiv trampolin är på väg att etableras.

Den 5/5 skrev jag att det var positivt om primärtrenden togs ut och bekräftades, vilket gäller fortfarande. Om kursen håller sig kvar på nuvarande nivå är det bara en tidsfråga tills vi bjuds på ett utbrott som kommer att bli värt att följa.

Fredagens kursstapel kvalificerar sig som en lagerstapel och för den som inte redan sitter i position kommer ett utbrott över fredagens högsta att skapa goda förutsättningar för nästa uppgångsfas.

Ett utbrott över 54,50 ger goda förutsättningar för en uppgång upp mot 61,20. Edgen avtar när 60-kronorsnivån närmar sig och det kan vara bra att ta hem vinsten strax innan nivån nås. Stoppen bör placeras kring 48,60.

Motstånd: 54,30 / 55,80 / 58,90 / 61,10
Stöd: 51,25 / 49,70 / 48,90 / 47,60 / 46,65

Du kan handla SSAB med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SSAB BNP25 med en hävstång på 2,2 och en stop loss vid 30,65.
Nedgång: MINISHRT SSAB BNP19 med en hävstång på 1,8 och en stop loss vid 77,30.

Meda: Laddar för utbrott där sannolikheten talar för nedgång

Teknisk analys Meda A: De två senaste analyserna av Meda i februari följdes av uppgångar men vid 150-kronorsnivån tog uppgången slut och därefter har aktien fallit ner och i samband med senaste delårsrapporten reagerade aktien negativt. Sedan utdelningen den 7/5 har inte gapet varit i närheten av att täppas till.

Den långa trenden är svagt stigande och G-krafterna har nu sorterat upp sig för en mer varaktig uppgångsfas.

Efter att aktien gapade ner i samband med att utdelningen skiljdes från aktien har en mindre tradingrangen mellan 123,40 och 132,70 markerats. Det kommer nu att bli spännande att se om det blir 132,70 som tas ut eller om 123,40 punkteras. Om det visar sig att 132,70 tas ut är förutsättningarna goda för att
136 kronor kommer att nås relativt snabbt. Innanför den pågående konsolideringen kan vi se tre nivåer som har förutsättningar att trigga en nedgång och det är 127,90 följt av 126,40 men framförallt 123,40.

Efter den negativa rapportreaktionen och den lägre botten vid 123,40 blir det intressant att se om den stigande trendlinjen som förbinder bottnarna från i höstas kommer att återtas eller leder till en 1-2-3-vändning för nedgång.

De små kursstaplarna och den tajta konsolideringen indikerar att det råder osäkerhet om priset ska upp eller ner. Om det visar sig att fredagens högsta blir ”2:an” i vändningsformationen kommer en punktering av 123,40 skapa förutsättningar för ett långsiktigt trendskifte. Så länge varken 20- eller 50-dagars medelvärde tas ut ska vi vara kortsiktiga när vi köper för uppgång.

Motstånd: 132,60 / 135,00 / 138,40 / 142,40
Stöd: 127,90 / 126,40 / 123,40 / 119,00-113,90

Du kan handla MEDA med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG MEDA BNP4 med en hävstång på 1,7 och en stop loss vid 55,75.
Nedgång: MINISHRT MEDA BNP20 med en hävstång på 2,4 och en stop loss vid 174,30.