BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22

OMXS30: Risk för fortsatt tvära kast

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Läget är för tillfället mycket svårbedömt men så länge inte någon av de tidigare allt lägre topparna tas ut talar mer för att expansionen kommer att ske söderut när den pågånde uppstudsen är avklarad. Så länge vi inte får en stängning under EMA-8 talar mer för fortsatt uppgång.”

Veckan inleddes med en mindre pausstapel för att sedan åter ta fart uppåt. Totalt steg den gångna veckan med 2,5 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 4,9 procent.

I månadsgrafen noteras maj månad än så länge som en hammer men varken mars eller aprils högsta har tagits ut. Veckostapeln var den kraftigaste sedan början av mars. Cykliskt har det nu gått 15 dagar sedan lågpunkten den 6 maj och om toppen i sjuveckorscykeln noteras innan onsdag har vi en tendens till vänsterställt utseende (låg riskaptit).

Volymen den gångna veckan var högst i tisdags men har sedan avtagit dag för dag och noterades i fredags hela 32 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Samma mönster gäller hur många aktier som deltagit i uppgångarna och det har varit alldeles för få för att jag ska tolka uppgången som ”bärig”. I fredags var det bara 47 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg. Bästa sektorer den gångna veckan blev finans och basråvaror. Ingen sektor stängde veckan på minus. Stora bolag hade en bättre utveckling är mindre bolag vilket oxå kan vara en indikation på något mer defensiv syn.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden är nedåt. Årsmedelvärdet noteras inför veckostarten kring 1449. Trendfasindikatorn noteras kring -1,4 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att vi ska se uppstudsar som lägen att ta position för nya nedgångar.

Cykelindikatorn noteras nu över 95 och säger oss att vi ska vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång och vara beredda på att kliva av positioner för uppgång. I fredags var det sjätte dagen i rad som OMXS30 stängde i den övre delen. Vi har inte sett denna typ av Candlesticksformation mer än 5 gånger sedan början av 2001 och vid 3 av dessa har även nästa dag stängt högre. Vad jag vill ha sagt är att vi är ute på relativt otrampad mark men att de få tillfällen vi sett liknande uppgångar är det en viss positiv edge med låg tillförlitlighet.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i nästan 70 procent av fallen.

På ovansidan möter nu först 1380 men framförallt klustret av tunga motstånd kring 1400-1420.

På nedsidan bevakar jag först 1356 följt av 1342-1340 och framförallt 1300-nivån på några veckors sikt.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta men utseendet är för tillfället svårbedömt. Viktigaste motståndsnivån som behöver tas ut och hållas för att jag ska bli mer positiv är 1550. Om däremot 1247 skulle punkteras får vi en ny förstärkt signal för nedgång.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut innan jag ens funderar på någon mer varaktig uppgång. Perioden från maj-oktober är normalt den sämre delen av året och så länge vi inte ser något annat än lägre toppar och bottnar är det enklast att följa driften, som för tillfället är nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) är utseendet något bättre nu än för en vecka sedan men om vi får en lägre topp än 1423 och framförallt om den effektueras innan onsdag innebär det att riskaptiten fortfarande är svag. Vi ser även att volymen under uppgångsdagarna generellt är lägre än under nedgångsdagarna även om den tilltagit något den gångna veckan.

Sammanfattning: Även om det vi ser i grafen denna vecka är betydligt mer positiv än för en vecka sedan är det enligt mitt synsätt för tidigt att blåsa faran över. Risken för ytterligare nedställ är fortfarande stor så länge inte tidigare toppar tas ut och månadsstängningarna börjar ske ovanför årsmedelvärdet. Om volymbalansen tilltar och toppen i sjuveckorscykeln kommer först i slutet på den kommande veckan är det mycket som talar för att nästa lågpunkt kommer att noteras högre än 1300. En topp i början av veckan ökar chansen för att 1300-nivån kommer att punkteras och att vi under ytterligare en tid kan bereda oss på skvalpiga rörelser och tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig.

Motstånd: 1380 / 1384 / 1392 / 1401 / 1423
Stöd: 1372 / 1367 / 1356 / 1342-1340 / 1327

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 5,2 och en stop loss på 1131.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP155 med en häv kring 5,8 och en stop loss på 1578.

30/5-2016 S&P 500: Räcker bränslet för att ta ut 2111?

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om torsdagens lägsta vid 2026 punkteras är risken för en nedgång mot 1950-nivån. Så länge inte den positiva omslagsformationen från i torsdags och fredags fallerar navigerar vi vidare upp mot i första hand taket i den fallande kanalen följt av 2085 men det är först om 2111 tas ut och hålls som vi får en ny högre signifikant topp.”

Den gångna veckan inleddes lite trevande men redan under tisdagen togs både det korta kanaltaket och de kortare sentimentsnivåerna ut. Uppgången har fortsatt och veckostängningen vid 2099 innebar att veckan bjöd på en uppgång med 2,3 procent. Årets uppgång skrivs nu till 2,7 procent.

I veckografen som fick utseendet av en grön closing marubozu bjöds vi på en högsta veckostängningen sedan den 6 november. Nu möter den långsiktigt fallande motståndslinjen och toppen från den 20 april upp kring 2109-2111.

Bästa sektorer den gångna veckan blev teknologi och finans. Trots den positiva utvecklingen har relativt få aktier deltagit i uppgången vilket är ett litet orostecken.

Volymen har hela veckan legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och i fredags avslutades veckan med en volym som var 20 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. För DJIA var volymen hela 48 procent lägre än snittet! VIX föll med 13,7 procent till 13,1 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2180 och 2020 den kommande månaden. Den låga nivån på VIX i relation till hur nära viktiga motstånd kursen noteras är det mycket som talar för att VIX är på väg att bottna och kanske vända upp vid den stigande stödlinjen som åter testas av.

Både i dags- och månadsgrafen noteras ett extremt lågvollaläge som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion, antingen upp- eller ner någon gång i år. Det blir nu spännande att se om gårdagens utbrott från flaggan kommer att leda till att tidigare toppar tas ut eller om vi som det senaste året kommer att se en vändnig nedåt på ytterligare lägre nivåer. På ovansidan möter en betongmur hela vägen upp mot 2135 som om den tas ut, helst med tydlighet, kan ge en långsiktig köpsignal.

Årsmedelvärdet noteras kring 2030 och primärtrenden kring 2011 vilket innebär att månadsstängningen åter stängde ovanför dessa nivåer. Trendfasindikatorn noteras kring +0,1 vilket bekräftar utseendet i prisgrafen som säger oss att vara kortsiktiga, vara beredda på tvära kast och företrädesvis jobba med jämviktspendlande strategier.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i något mer än hälften av åren men det har de senaste åren varit kraftiga nedgångar vid ett flertal tillfällen under just denna period.

MACD vände i onsdags upp i köp kring nollan och visar nu tecken på att ta fart uppåt vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Dagsmomentum pekar upp i den positiva delen men cykelindikatorn noteras i rött område vilken säger oss att edgen är dålig för att ta nya positioner för uppgång. Sedan mitten av 2002 har gummisnodden varit lika hårt spänd på ovansidan vid 108 tillfällen och vid 59 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Vid de tillfällen som vi bjudits på detta utseende sen början av 2015 (7st) har kursen stått lägre en vecka senare i 6 av dessa med i snitt 1,3 procent.

På ovansidan möter först motstånd kring 2109-2111 och sedan hela vägen upp mot 2135.

På nedsidan möter först 2085 följt av 2081-2076 och 2067 men framförallt zonen kring 2040.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de långa och korta medelvärdena
– Både mars och april stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd upp till 2135
– För få aktier som bär uppgångarna
– Negativ volymbalans

Veckan inleds med att den amerikanska börsen håller stängt.

Sammanfattning: Nu blir det verkligen upp till bevis. Kommer denna uppgång att ta ut zonen av motstånd upp mot 2135 eller kommer vi på nytt få en vändning i detta område som varit fallit varenda gång den testats det senaste året. Det råder en negativ divergens och en hårt spänd gummisnodd vilket innebär att vi inte ska bli förvånade om det visar sig att kursen vänder ner härifrån.

Motstånd: 2100 / 2109-2111 / 2121 / 2135
Stöd: 2087-2085 / 2076 / 2056 / 2044-2038

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP18 med en häv kring 6,3 och en stop loss på 1795.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP11 med en häv kring 11,2 och en stop loss på 2236.

DAX: Tuffa motstånd på ovansidan

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De tre senaste veckostaplarna formerar en Shark 32:a vilket är ett tecken på uppladdning för en större rörelse.”

Veckan inleddes trevande men i tisdags effektuerades en mycket kraftfull bullish engulfing som följdes av ett pattern gap. Totalt steg DAX-indexet föregående vecka med hela 3,7 procent vilket i sin tur innebär att årets nedgång reducerats till 4,2 procent.

I månadsgrafen omfamnas maj månad än så länge helt av april månads högsta- och lägsta. I veckografen effektuerades en bullish engulfing och nu blir det spännande att se om vi bjuds på ytterligare en vecka med stigande kurs som blev fallet efter samma utseende i mitten av april.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt men kursen har nu tagit sig upp över MA-200 men noteras precis under årsmedelvärdet. Trendfasindikatorn noteras vid -0,4 och det blir nu spännande att se om det kommer bli mer av jämviktspendling eller om ett långsiktigt utbrott närmar sig.

MACD lämnade för knappt en vecka sedan en köpsignal och nu har även nollinjen tagits ut. Det råder en negativ divergens men så länge köparna kommer tillbaks innan 10100 punkteras är jag positiv till den närmaste veckan. Om däremot primärtrenden punkteras och inte omgående återtas är det mycket som talar för ett besök nedåt 9770.

Sammanfattning: På ovansidan närmar sig nu apriltoppen vid 10500 samtidigt som det råder en negativ divergens. Risken för att vi även den kommande tiden kommer att få vara med om en skvalpig rörelse är alltså påtaglig. Kursen noteras nu kring det övre bollingerbandet och det blir spännande att se om vollan kommer att tillta för uppgång eller om vi kommer att bjudas på ett falskt utbrott och därmed en setup för nedgång mot det nedre bandet.

Motstånd: 10295 / 10325 / 10382 / 10475
Stöd: 10240 / 10210 / 10155 / 10100

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP178 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 7761.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP156 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 12469.

AstraZeneca: Dubbelbotten med målkurs upp mot 530 kr

Teknisk analys AstraZeneca: Det skulle inte ta mer än två dagar för att nå målkursen i samband med föregående analys. En månad senare bjöds vi på ett nytt test av stödnivån kring 450 kronor som även denna gång höll.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,2. Vi ska alltså fortsatt vara kortsiktiga med positioner för uppgång.

Om 492 kronor håller är förutsättningarna för en dubbelbotten goda och en målkurs upp mot 530-540 kronor.

De två senaste dagarnas candlesticks har varit lite tveksamma och även om kursen nu noteras över både MA-20 och EMA-8 är det kanske lite väl tveksamt för att hänga på.

Stochastics noteras högt upp och uppvisar en liten negativ divergens. Det är möjligt att det kan behövas ytterligare ett omtag innan tillräckligt många hänger på att skapa ett utbrott som håller.

Sammanfattning: Efter att de korta sentimentsmedelvärdena tagits ut har kursen även tagit ut taket i den fallande kanalen samt toppen vid 492 kronor från mitten av april. På kort sikt är aktien överköpt men när spänningen ner mot MA-20 minskat något är förutsättningarna för en uppgång mot 530-540 kronor på inte alltför lång sikt mycket goda. Om däremot 470 kronor punkteras talar mer för att omtaget behöver ner mot 450 kronor och hämta kraft.

Motstånd: 499,20 / 502,40 / 510,50 / 520,00
Stöd: 490,90 / 485,80 / 477,50 / 469,20

Du kan handla AstraZeneca med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG AZN BNP14 med en häv kring 5,4 och en stop loss på 424.
Nedgång: MINISHRT AZN BNP25 med en häv kring 5,3 och en stop loss på 558.

Fingerprint: Spännande stigande triangel men överköpt

Teknisk analys Fingerprint Cards: Expansionen skedde inte helt oväntat uppåt efter föregående analys och nådde 115 kronor efter två veckor. Den gångna veckan har även 115 kronorsnivån tagits ut men med viss tveksamhet än så länge.

Den långa trenden pekar fortfarande upp och trendfasindikatorn noteras till 5,4 vilket innebär att risken är stor för en flackare uppgångstakt ett tag eller tom en rekyl.

På nedsidan möter den stigande trendlinjen upp vid 100 kronor men dessförinnan hittar vi både MA-20 och MA-50 som sugit upp säljtrycket ganska effektivt sedan slutet på februari, vilket i min värld är positivt.

I denna negativa vågskålen har vi nu fått en negativ minidivergens vilket innebär att kursen stigit de senaste dagarna men att de korta momentumindikatorerna vänt ner. Historiskt vet vi att när detta sker strax under viktiga motstånd är risken stor för en rekyl eller lugnare uppgångstakt (konsolidering).

Sammanfattning: Jag är positiv till Fingerprint men risken för en rekyl ner mot den stigande stödlinjen är stor samtidigt som riskkvoten vid en positiv fortsättningsformation kring 100 kronorsnivån är bättre än att köpa utbrott av 120 kronor. På lite sikt är dock utseendet positivt och mycket talar för att ett utbrott från den stigande triangeln kommer att leda till ytterligare uppgångar. Var dock beredd på ett och annat falskt utbrott först.

Motstånd: 118,90 / 120,30 / 123,60 / 126,90
Stöd: 115,60 / 113,70 / 109,50 / 107,10 / 103,50

Du kan handla Fingerprint cards med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG FING BNP12 med en hävstång på 2,4 och en stop loss vid 83,40 kr.