BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22 – 2022

OMXS30: Bryter upp genom den fallande motståndslinjen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt ser indexet ut att vara fångat i en kontraktion mellan 2080 och årslägstazonen mellan 1900-1895. Även om årslägsta än så länge är intakt är det, än så länge, tydligt att OMXS30 noterar lägre och lägre toppar. G-krafterna är sedan mitten av februari sorterade för nedgång både på kort och lång sikt. Tillsammans med den tunnaste isen sedan maj 2020, sektorrotation mot defensiva aktier och en negativ volymbalans är risken för fortsatta lägre lägsta stor. Siktet är till att börja med inställt ner mot 3600-3500 vilket jag kommer navigera mot tills jag ser att den senaste toppen/högsta passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Om det visar sig att zonen 1900-1895 blir en lågpunkt och så småningom 2200 passeras ställs siktet in mot 2500-nivån, men det återkommer jag till. Håller den begynnande stigande stödlinjen är det en kortsiktigt positiv pusselbit. Vi ska inte glömma att risken för tvära kast och slagig handel är stor så länge indexet är fångat i rangen mellan 2194-1895 och att utseendet talar mer för expansion söderut än att en botten är nådd – än så länge.”

Den gångna veckan inleddes med ett falskt försök att ta ut standard line men det skulle behövas ytterligare några dagars test innan nivån passerades i fredags. Den starka veckoavslutningen passerade även den fallande motståndslinjen samt fib 50% för marsuppgången. Totalt steg OMXS30 med 3,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 15,0 procent. I månadsgrafen noteras maj än så länge som en bullish hammer och i veckografen bjöds vi för första gången sedan mitten av mars på en stängning som var högre än föregående veckas högsta. Nu blir det spännande att se om även nästa vecka orkar att stänga med en fortsättningsformation för uppgång eller om nedgången återupptas.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten. Sedan den 20 januari har inte en enda dag stängt över MA-50 och bara enstaka falska försök till utbrott upp över standard line.

Volymen i onsdags var av naturliga skäl klart lägre än snittet eftersom det var halvdag. Volymbalansen är än så länge tydligt negativ.

SMACD effektuerade den 16/5 ett positivt kors efter att ha varit nere kring -15. Låga kors i SMACD har många gånger historiskt blivit startpunkter för positiva trendrörelser värda att följa, förutsatt att SMACD-linjen drar iväg upp betydligt mer än signallinjen, vilket vi nu ser tecken på.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till hela 89 procent vilket var den högsta andelen sedan den 9 mars. Just nu är det bara 16 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är isen svag.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,9 vilket är under snittet som ligger runt 7,5. Tradingrangen har fått vollan att dra ihop sig och ju längre tid detta utseende varar och ju lägre vollan är, desto kraftfullare brukar utbrotten bli, men vi vet aldrig i förväg åt vilket håll det sker.

På ovansidan möter närmast zonen 2075-2080 och därefter 2100 samt topparna vid 2143 och 2194.

På nedsidan möter närmast 2040 följt av 2019 och zonen kring 2005-1995 samt senaste lågpunkten vid 1967.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: OMXS30 befinner sig i en långsiktig nedtrendsfas men fångas sedan en månad tillbaka i en tradingrange. I fredags passerades både standard line och den fallande motståndslinjen vilket dessutom noterades med en volym som var 5 procent över snittet. Så länge indexet noteras under MA-200 och ichimokumolnet med en trendfasnotering under -2 talar mer för att det vi ser är en paus i nedgången än starten på nästa uppgångsfas. Det jag vill se för att bli positiv på både kort- och medellång sikt är att 2080 passeras och inte omgående punkteras med kraft. För att mer ska tala för uppgång på sikt behöver toppen vid 2194 tas ut och hållas, då ställs siktet in mot 2500 där vi hittar den symmetriska målkursen för den Adam och Eva-formation som i så fall är på plats.

Motstånd: 2075-2080 / 2100 / 2143 / 2194
Stöd: 2040 / 2019 / 2005-1995 / 1967

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 57+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Björnrally eller positiv trendstart?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 fortsätter söderut och den gångna veckan blev den sjunde i rad som stängde på minus, vilket jag inte sett sett sedan mars 2001. Indexet noteras nu på den lägsta nivån på mer än ett år och har bara knappt 2 procent kvar tills en nedgång sedan årsskiftet skrivs till 20 procent, vilket hos många är definitionen på en bear market. G-krafterna är sedan början av maj sorterade för nedgång i alla tidsperspektiv. Nu närmar sig fib 38% mätt från coronalägsta vilket är den första viktiga stödnivån vid tydliga rekyler/nedgångar, som nu. Tillsammans med den tunnaste isen sedan maj 2020, sektorrotation mot defensiva aktier och en negativ volymbalans är risken för fortsatta lägre lägsta stor. Siktet är till att börja med inställt ner mot 3600-3500 vilket jag kommer navigera mot tills jag ser att den senaste toppen/högsta passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. På kort sikt är indexet rejält översålt och vi har sett köparna komma tillbaka kring denna nivå flera gånger den senaste månaden.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish above the stomach som följdes upp av en bullish engulfing i onsdags, två avslutande bullish separating line i torsdags och fredags. Sedan lågpunkten den 20 maj har S&P 500 stigit med 9,0 procent vilket motsvarar en normal årsuppgång på bara en vecka! Nu utmanas cloud span b i veckografen och i dagsgrafen stängde fredagen över standard line för första gången sedan den 19 april. Årets nedgång har därmed reducerats till 12,8 procent. I månadsgrafen noteras maj än så länge som en turtle soup för uppgång och i veckografen var den gångna veckan den kraftigaste uppgången sedan november 2020.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock ser vi att nedgångstakten planat ut de senaste veckorna.

Volymen har den gångna veckan legat under snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ men närmar sig nu tremånaderssnittet.

SMACD lämnade efter en uppladdning kring -15 ett positivt kors för en vecka sedan och har de senaste dagarna tagit fart upp från signallinjen, vilket var det jag skrev för en vecka sedan, var en av pusselbitarna jag gärna ville se.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu till 39 procent vilket är klart högre än nivån kring 27 för en vecka sedan. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) noterades för en vecka sedan kring 30 men har fallit tillbaka och stängde i fredags kring 26vilket fortfarande är en hög nivå men utseendet börjar bli intressant med lägre toppar mot en snart horisontell stödnivå kring fredagens stängningsnivå. En punktering/etablering under 26 kan alltså tolkas som utbrott från en fallande triangel och det kan innebära en bekräftelse av dne uppgång vi sett den senaste veckan hos SP500.

Bredden mellan bollingerbanden har de två senaste veckorna fallit ner från 15,3 till 10,7 vilket fortfarande är relativt högt men är ytterligare en positiv pusselbit när det sker från en hög nivå, vilket 52% över snittet är.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 12/5
– Positiva reversaler när 3860 testas, så även igår
– Tog i veckan ut både 20-dagars medelvärde, standard line och nacklinjen

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100 och MA-50

På ovansidan möter närmast 4190 följt av 4196-4204 och 4270 samt zonen 4296-4304.

På nedsidan möter närmast 4132 följt av 4104-4096 och 4063.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Redan i början av januari bjöds vi på varningssignaler som bekräftades i februari och det falska utbrottet i mars utvecklades till en turtle soup för nedgång. När 4100 gav vika var alla pusselbitar på plats för en Fas4-nedgång. På bara tre månader har placerarkollektivets tro på att ”börsen ska vidare upp” till ”detta är definitivt en bear market”. Frågan är nu vilket av de kommande tjurfällorna likt den vi sett senaste veckan som istället blir starten på nästa uppgångsfas. Varför blir rallyn i björnmarknader så kraftfulla och verkar komma från ingenstans? Det har nog till stor del att göra med FOMO (fear of missing out) och man helt enkelt är rädd för att missa botten. När de mest ivriga köpt och nyktrar till konstaterar först en del och sedan alltfler att inget har förändrats, allt negativt som fick börsen att backa från början är kvar. S&P 500 nådde för en vecka sedan ner till fib 38% för uppgången sedan coronabotten 2020 och var extremt översålt när stödet testades. Den gångna veckan har vi sett flera positiva pusselbitar där passering av MA-20 och framförallt standard line är två av dem. En etablering över fib 50% för mars-maj nedgången innebär att köparna är på väg att ta över taktpinnen på kort sikt. Om även fib 62% vid 4320 passeras och inte omgående ger vika ser vi troligen något annan än ett bear market rally. Jag vill dessutom se att dagsmomentum etablerar sig över 60 och att SMACD tar sig upp över nollzonen. Om dessa pusselbitar kommer på plats och isen blir tjockare än 50 procent (andel aktier i indexet som är över MA-200) kan vi troligen räkna bort säljarna.

Motstånd: 4190 / 4196-4204 / 4270 / 4296-4304
Stöd: 4132 / 4104-4096 / 4063 / 4020 / 4000

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 20%.

DAX: Bryter upp över molnet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX befinner sig nu i en tradingrange mellan 14315 och 13380. Så länge inte någon av dessa begränsningar passeras eller punkteras bör vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Sedan indexet stängde under 50-dagars medelvärde har inget utbrott varat mer än en dag och jag vill gärna se att nivån håller mer än tre dagar för att minska risken för att utbrottet blir falskt.”

Den gångna veckan inleddes med ett falskt försök att ta ut 50-dagars medelvärde men tog fart kring standardline och avslutade veckan med två stängningar över det medellånga medelvärdet. Totalt steg DAX med 3,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 9,0 procent. I månadsgrafen noteras maj än så länge som en bullish engulfing och det var tredje veckan i rad som indexet stängde i den övre delen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. Det är nu första gången sedan januari som vi bjudits på två dagsstängningar över cloud span b.

Volymbalansen är svagt negativ men håller nu på att testa av tremånaderssnittet.

I samband med att bekräftelsenivån vid ATH-nivån punkterads drog dagsmomentum (RSI-14) ner i zonen mellan 60 och 20. Än så länge pendlar indikatorn i det område som i de flesta fall markerar begränsningarna i samband med negativa marknadsfaser. Helst vill jag se att RSI-14 tar sig upp över 60 och att SMACD noteras över nollan som nu ser ut att bli fallet.

Sammanfattning: Sedan rekordnoteringen den 5 januari har DAX vänt ner vid allt lägre nivåer men nu ser vi flera positiva pusselbitar där jag fäster mest vikt vid passeringen av tradingrangen och ichimokumolnet. Nu är siktet inställt upp mot 14925 men fredagens stängning över det övre bollingerbandet varnar för att en avkylning kan vara välbehövlig. Kortsiktiga rekyler ner mot cloud span b eller den stigande blå stödlinjen kan vara intressanta att agera på i samband med fortsättningsformationer. På kort sikt är jag positiv och håller på att svänga över till att bli det även på medellång sikt men väntar in ytterligare pusselbitar för att tolka björnmarknaden som över. Det som åter får mig att bli negativ på kort sikt vore en punktering av den senaste lågpunkten vid 13390 eller ett extremt säljtryck när de närmaste stödnivåerna punkteras.

Motstånd: 14500 / 14600 / 14925 / 15000
Stöd: 14315 / 14030 / 13680 / 13565

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 85+.
– Next day forecast indikerar att det är 57 procents chans till en uppgång under måndagen.

SKF B: Bryter upp över molnet och effektuerar en dubbelbotten

Teknisk analys SKF B: Den som följde reglerna i samband med föregående analys fick med sig ungefär 10 procent på två veckor då en lång (4,1%) candle ledde till att exit gjordes vid 221,80. Efter att OMXS30 toppat gav även SKF vika och har sedan fallit med nästan 40 procent men ser nu ut att ha hittat fotfästet kring 142-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är nedåtriktad. I samband med testet av 142 kronor nådde trendfasindikatorn ner till zonen under -7 och när indikatorn vrider upp från extremzonen leder det ofta till långsiktiga bottnar. Nu har indikatorn kommit upp i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast men om detta område passeras som en övergångsfas är det mycket positivt.

Volymbalansen blev positiv runt den 16 maj och har sedan dess utvecklats hälsosamt.

Ichimokuanalysen har sedan slutet av april lämnat flera positiva signaler som började med ett positivt TS-kors, en molntwist och i fredags ett utbrott upp över molnet.

SMACD noteras över nollzonen och lämnade i fredags en köpsignal samtidigt som priset för första gången sedan den 26 januari stängde över cloud span b.

Sammanfattning: Högstanivån mellan bottnarna i mars och april vid 172 kronor har nu passerats och det innebär att målkursen sätts till runt 200 kronor. Den som väljer att ta position bör vara beredd på en initial rekyl efter en uppgång med hela 5 procent på en dag och notering precis under motståndet vid 177 kronor. Om man väljer att invänta en positiv fortsättningsformation kring 170-167 kronor eller agera direkt när/om 178 kronor passeras är upp till var och en. När/om 188 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 188 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 164 kronor.

Motstånd: 176,80-177,85 / 183,45 / 188,70
Stöd: 172,10 / 169,75 / 164,50 / 162,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 35+.

Trelleborg B: Shooting stop i lågvollaläge

Teknisk analys Trelleborg B: Även om jag har samma tekniska syn på Trelleborg nu som jag haft de senaste månaderna blev vi utstoppade kring 206 kronor efter anlaysen i mitten av april men föregående analys den 4 maj har än så länge följt skolboken. SKF tog sats vid MA-200 och volymbalansen har stärkts upp mot motståndsnivån vid 227 kronor som passerades i fredags och det triggade som väntat ett tilltagande köptryck. Uppgången i fredags blev hela 4,8 procent.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar riktning. Trendfasindikatorn noteras sedan föregående analys i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande strategier vilket innebär att vi köper fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott med tilltagande volym och låg volla.

I fredags bröt Trelleborg B upp över 227 kronor efter att volymbalansen indikerat att stora elefanter tankade aktien. Bredden mellan bollingerbanden noterades då 40 procent under snittet vilket jag räknar som låg volla.

SMACD lämnade en köpsignal den 16 maj och följde upp den med en positiv trampolin i fredags.

I fredags bjöds vi dessutom på en shooting stop när lagerstapeln från den 24 maj passerades

Sammanfattning: Risken för rekyl är alltid stor när dels börsklimatet är osäkert och naturligtvis när aktien stigit med mer än 1 procent i snitt per dag de senaste vekorna. Om man väljer att invänta en positiv fortsättningsformation kring 225 kronor eller agera direkt är upp till var och en. När/om 237 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 237 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 222 kronor.

Motstånd: 233,20 / 237,10 / 244,75
Stöd: 229,10 / 223,40 / 219,45

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54+.