BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22 – 2023

OMXS30: Avslutar veckan med en bullish separating line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den fallande motståndslinjen passerades i fredags och nu blir det intressant att se om även detta blir ett falskt utbrott som i slutet av april. En positiv pusselbit är att majlägsta vid 2190 nu bekräftats som en ny högre lågpunkt vilket stärker oddsen för att nästa uppgångsfas antingen inletts eller är på väg att inledas. Köpsignaler i SMACD kring nollzonen har historiskt, i många fall, lett till kraftiga uppgångsfaser och nu blir det intressant att se om så blir fallet även denna gång. Nu vill jag inte se att majlägsta vid 2190 punkteras vilket ökar risken för ett tilltagande säljtryck. I den negativa vågskålen kan vi konstatera att indexet nu drar sig upp på en tunn is (få aktier som deltar i uppgången) och att volymbalansen har mycket mer att önska. På motsvarande sätt innebär en passering av 2300 som inte följs av en ny lägre lågpunkt att siktet ställs in mot 2550 vilket skulle innebära en ny ATH-notering. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är att indexet laddar upp för att ta sig upp över 2300 och etablera nästa uppgångsfas.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami som bekräftades i tisdags och följdes av en öformation som skickade ner indexet till den stigande stödlinjen vid 2225. Efter en doji kring just 2225 avslutades veckan med ett pattern gap upp över standard line som täppte till gapet upp mot öformationen och eliminerade det. Totalt backade indexet med 0,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,2 procent. I veckografen blev det en positiv reversal och det ser ut som att maj kommer bli den tredje månaden i rad som utvecklades till en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men och har under ett par veckor testat av nivån som gränsar till jämviktspendlingszonen.

Volymen har hela veckan legat under snittet. Volymbalansen är nu neutral.

SMACD har de senaste veckorna noterats kring nollzonen som är en stödzon och ömsom lämnat negativa och positiva kors. I fredags bjöds vi på nytt av ett positivt kors men så länge inte divergensen mellan SMACD-linjen och signallinjen är tydlig är risken stor för en fortsatt skvalpig period.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 43 procent. Just nu är det 55 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,8 procent vilket är klart under snittet som noteras vid 7,5. Vi ser små tecken på att vollan är på väg att tillta och frågan är nu åt vilket håll prisexpansionen kommer ske och när?

På ovansidan möter närmast 2275 följt av 2286 och motståndszonen kring 2295-2305.

På nedsidan möter närmast 2252-2248 följt av 2230 och 2225 samt zonen mellan 2205-2190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Indexet är fångat i en range mellan ungefär 2300 och 2200 vilket innebär att risken för tvära kast och slagig handel är stor. Den öformation som jag varnade för i veckan som gick har eliminerats och än så länge ser det ut som att de närmaste signifikanta stödnivåerna på nedsidan respekteras. Rekylen efter öformationen anser jag i och med fredagens bullish separating line vara eliminerad. Den av nivåerna 2300 och 2200 som tas ut eller punkteras kommer troligen att ställa in siktet mot antingen ATH-noteringering från 4/1-2022 vid 2467 eller ner mot först och främst 2160. Inför fredagen skrev jag ”en första positiv pusselbit kommer jag tolka en fortsättningsformation kring ett stöd och en stängning över standard line kring 2243”. Så länge inte motståndet vid 2300 tas ut och bekräftats är det önskvärt att omtag och rekyler sugs upp på allt högre nivåer. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är att indexet laddar upp för att ta sig upp över 2300 och etablera nästa uppgångsfas.

Motstånd: 2275 / 2286 / 2295-2305 / 2325
Stöd: 2252-2248 / 2230 / 2225 / 2205-2190

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 44%.

SP500: Nytt försök att bryta sig loss i ett nytt trendben

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag sagt ett par gånger den senaste veckan är det vid knepiga lägen bra att ta bort allt i grafen utom priset och studera hur toppar och bottnar ser ut och då talade mer för ett utbrott uppåt än nedåt. Då ser det ut som att utbrottet kommer att ske norrut och det efter ett lågvollaläge som varit extremt. Även om jag kanske låter och är optimistisk för fortsättningen får vi inte glömma att det fortfarande är en hel del varningssignaler som kan vända utseendet – snabbt. Stora techbolag leder utvecklingen och det är en positiv pusselbit men nu vill jag även se småbolagen stärkas. Det är dock fortfarande tunn is och volymbalansen har inte korrelerat med utbrott vilket bägge är viktiga varningssignaler. Man säger att en bild säger mer än tusen ord och hittills i år är det bara tre av elva sektorer som noteras på plus och det är icke nödvändiga konsumentprodukter, kommunikation och teknologi. Även om flera intressanta och positiva pusselbitar effektuerats den gångna veckan flyttar sig indexet allt längre ut på den tunna isen. Det jag vill se nu är att fler aktieslag stärks och att framförallt mindre bolag tar fart uppåt. Passerar priset upp över 4200 utan att nivån snabbt punkteras hittar vi nästa motståndsområde kring 4300 men om däremot 4050 ger vika är det tunnt med stöd ner till till 3800. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att ta sig upp över 4200. En första negativ pusselbit får vi om 4050 punkteras men det är först när 3800 ger vika som vi får signal om att en jobbig tid ligger framför oss.”

Som jag skrev för en vecka sedan var det gott om varningssignaler men ännu inget i prisgrafen som bekräftade att en topp var satt. Den gångna veckan inleddes med ett nytt test av utbrotts- och stödnivån kring 4100 som även denna gång lockade tillbaka köparna. Precis som för en vecka sedan blev det en stark avslutning och en stängning över vattendelaren vid 4200 om än med minsta möjliga marginal. Totalt steg indexet med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,5 procent. I veckografen bildades en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nu helt platt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har fram till i onsdags legat under snittet men tilltog under slutet av veckan vilket är en positiv pusselbit. Volymbalansen är för tillfället neutral.

SMACD ser nu ut att lämna en positiv trampolin.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 44 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 6,8 procentenheter till 18,0 vilket innebar att den förväntade vollan stängde under de långa- och medellånga medelvärdena men strax ovanför MA-20.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 3,5 procent vilket är klart lägre än snittet vid 7,8. Det blir nu intressant att se om expansionen från lågvollaläget fortsätter upp som det ser ut just nu.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Bröt i fredags upp och stängde över 4200

I den negativa vågskålen:
– Noteras under senaste februaritoppen och kontraktionens begränsningar
– Tunn is och få aktier som bär uppgången

På ovansidan möter närmast 4219 följt av 4242 och 4272 samt zonen kring 4300.

På nedsidan möter närmast zonen 4205-4195 följt av 4150 och 4130 samt zonen kring 4105-4095.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Vägskälet kring 4200 har nu testats två gånger på en vecka och det faktum att lågpunkten mellan testen var högre än majlägsta är en positiv pusselbit. Jag har många gånger den senaste tiden påtalat att det är gott om varningssignaler vilket är precis som det brukar vara inför stundande utbrott, men än så länge har vi inte bjudits på varken någon ny signifikant lågpunkt eller topp, vilket krävs för att ett nytt mer negativt utseendet ska ta vid. När det är många varningssignaler och frågetecken är det en god idé att rensa graferna från allt utom priset och när vi gör det talar mer för upp- än nedgång framöver. När det positiva utseendet inte längre gäller är det bara att vända på kappan men än så länge är det alltså mer positivt än negativt. Än så länge håller den gröna stödzonen vilket är positivt. Det jag vill se nu är att fler aktieslag stärks och att framförallt mindre bolag tar fart uppåt. Om utbrottet upp genom 4200 håller är det positivt men även ett omtag som inte punkterar 4100 är värt att agera på. Om däremot 4050 ger vika ökar risken för en nedgång mot 3800. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att etablera sig över 4200.

Motstånd: 4219 / 4242 / 4272 / 4295-4305
Stöd: 4205-4195 / 4150 / 4130 / 4105-4095

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Studs på stödet vid februari- och marshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag helst inte vill se är att utbrottsnivån vid 16000 punkteras inom de närmaste dagarna, utan att snabbt återtas. Om det ändå sker vill jag se att motpolen vid 15700 respekteras.”

Den gångna veckan inleddes med en eveningstarliknande formation som följdes av säljtryck ner mot 15700 som än så länge håller. Veckan avslutades med en bullish above the stomach. Totalt backade DAX med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 14,8 procent. I månadsgrafen noteras maj än så länge som en bearish doji star.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen.

SMACD lämnade i onsdags ett negativt kors men i den positiva delen vilket indikerar att det är fortsatt risk för tvära kast och slagig handel.

Sammanfattning: DAX tog i fredags fart upp från motpolen och stödnivån vid 15700 med en bullish separating line, dock med en volym som var klart under snittet. Veckostängningen skedde precis under 16000-nivån där vi hittar bla standard line. Eftersom indexet befinner sig i en kortare tradingrange mellan ATH-noteringen vid 16330 och stödområdet vid 15700 ska vi vara beredda på fortsatt slagig handel. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer in siktet för den närmaste tiden. Mitt huvudspår är att indexet håller på att ladda upp för ett utbrott upp över ATH-noteringen. En första allvarlig varningssignal får vi om golvet i den stigande kanalen, som nu noteras kring 15500 punkteras, men det återkommer jag till när och om det sker.

Motstånd: 16000 / 16155 / 16330 / 16500
Stöd: 15935 / 15500 / 15250 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 22-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

HM B: Positiv minidivergens kring vårmotpolerna

Teknisk analys H&M B: Det blev en uppgång till 138 kronor efter föregående analys och därefter fångades aktien i en range mellan 138-120 kronor. När Q1-rapporten presenterades i slutet av mars reagerade placerarkollektivet med att handla upp aktien till 157 kronor där en topp effektuerades i mitten av april. Nu testas 100-dagars medelvärde som möter upp vid 136 kronor som även är nivån för februari- och marshögsta.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt uppåtlutande. saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ men det är inte någon tydlig lutning vilket innebär att det snabbt kan bli positivt.

SMACD har nu vänt ner under nollan och det är negativt.

Cykelindikatorn lämnade i fredags en positiv minidivergens samtidigt som priset utmanar motpolerna från i våras.

Sammanfattning: HM-aktien utmanar nu fib 62% där även MA-100 och motpolerna från i våras möter upp. Den gångna veckan avslutades med en dojiliknande candle och en positiv minidivergens. En fortsättningsformation som effektueras innan 134,80 punkteras är köpvärd. När/om 148 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 148 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 133,70 kronor.

Motstånd: 141,30 / 146,80 / 150,20
Stöd: 135,95 / 129,30 / 126,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14+.

NCC B: Bygger en bottenformation

Teknisk analys NCC B: Rapportgapet täpptes till strax innan jul och därefter följdes en passering upp över MA-200 innan aktien drog ner mot 85-kronorsnivån där det fanns en del fäste. I samband med rapporten i slutet av april följdes en uppstuds som passerade MA-200 men nu har nivån åter punkterats och priset utmanar 50-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan början av mars.

SMACD lämnade ett negativt kors för två veckor sedan och testar nu av styrkan hos nollzonen.

Sammanfattning: Förutsatt att inte 90-kronorsnivån punkteras är det goda förutsättningar för en uppstuds från nuvarande nivå med tanke på att stochastic nu är nere på den lägsta nivån sedan slutet av mars. Det är nu goda chanser för att en inverterad huvudskuldraliknande formation är under uppbyggnad. Om en fortsättningsformation får 103 kronor att passeras hittar vi en matematisk målkurs upp mot 120-125 kronor. Skulle däremot 89 kronor punkteras utan att snabbt återtas ökar risken påtagligt för en nedgång mot septemberlägsta kring 75 kronor.

Motstånd: 96,60 / 99,00-101,00 / 102,70 / 109,80
Stöd: 93,30 / 85,00 / 83,95 / 80,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21-.