BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22

OMXS30: Risk för ytterligare en tids slagig handel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det blir nu spännande att se om MA-20 återtas utan att snabbt punkteras igen. En ny lägre topp än 1657 indikerar ett något sämre kortsiktigt klimat. Den senaste candlesticksformationen är positiv och så länge den inte elimineras av en negativ omslagsformation och en ny lägre topp navigerar jag vidare norrut.”

Föregående vecka inleddes upp och tog ut MA-20 men avslutades med ett återtest av den korta sentimentsnivån. Totalt steg föregående vecka med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,8 procent.

Om maj månad stänger högre än april vilket ser ut att bli fallet kommer det att vara den 11:e månaden i rad som stänger på plus. Jag har inte sett lika många positiva månader i rad så det kommer bli mycket intressant att studera forsättningen.

Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen utan OMXS30 är fortsatt fångat i tradingrangen med begränsningarna 1647 på ovansidan och 1604 på nedsidan.

Volymen den gångna veckan har av naturliga skäl varit lägre än normalt.

Bredden har under två månader varit något jag varnat för. Den gångna veckan steg dock 59 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom och teknologi medan oljebolag och finans gick sämst.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

MACD lämnade den 17 maj en säljsignal som var den första sedan den 24 februari. Som ni vet ska vi INTE sälja i en upptrend bara för att MACD lämnar en säljsignal men vi ska däremot vara mer försiktiga och ställa oss vid sidan till dess att oddsen talar för uppgång.

På ovansidan möter först zonen vid 1640-1642 men framförallt nivån kring 1654-1656.

På nedsidan möter först 1629 men framförallt förra torsdagens lågpunkt vid 1604.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1500 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som med stor sannolikhet tar över taktpinnen på längre sikt. 1390 är än så länge den senaste mest signifikanta lågpunkten under årsmedelvärdet men fortsätter uppgången så att maj stänger på plus kommer jag flytta upp nivån till 1543.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag under flera veckor varnat för att indexet varit överköpt och det ledde under föregående vecka till en rekyl och nu blir det spännande att se om nästa våg uppåt redan inletts eller om mer distribution är att vänta.

Sammanfattning: MA-20 utgör en kortsiktig vattendelare och stängningar ovanför skapar goda förutsättningar för ett test av taket i den rådande tradingrangen kring 1657. På nedsidan är det angeläget att golvet i rangen vid 1604. Den närmaste riktningen bestäms med stor sannolikhet av utbrottet som för tillfället fångar indexet. Så länge inte någon av begränsningarna tas ut eller punkteras kan vi se fram emot en skvalpig tillställning med tvära kast.

Motstånd: 1642 / 1648 / 1657 / 1676
Stöd: 1635-1629 / 1624 / 1611 / 1604

SP500: Kortsiktigt överköpt men rekyler köpvärda

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den inledande nedgången föregående vecka blir det nu spännande att se med vilken kraft taket i den rådande tradingrangen kommer att testas.”

Föregående vecka inleddes uppåt och varje dag stängde på plus. Totalt steg föregående vecka med 1,4 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 7,9 procent.

Sju av de senaste sju dagarna har inneburit högre stängningar. Detta är definitivt inget vanligt utseende och när jag tar fram papper och penna kan jag bara hitta 15 tillfällen de senaste 20 åren där detta inträffat och vid dessa har kursen bara stigit en åttonde dag 6 gånger. Däremot har liknande impulser lett till uppgångar på en veckas sikt vid 9 av de 15 tillfällena.

För tillfället är det stora techbolag som driver indexen vidare uppåt medan finans och energi laggar. Historiskt är det inte ofta vi sett vända ner oväntat när bredden är god och det vi ser nu bekräftar den positiva bilden.

Volymen den gångna veckan var av naturliga skäl lägre än föregående vecka men volymbalansen har återigen stärkts och tagit ut toppen i mars.

VIX föll den gångna veckan med 18,5 procent och noteras inför veckostarten kring 9,8.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2248 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen kring 2263. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner som i huvudsak ska ske för uppgång och vi än så länge ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Cykelindikatorn var i veckan uppe över 95 och visar nu tecken på en negativ divergens.

På ovansidan möter först 2420 och därefter är det ganska fritt upp mot 2430-området.

På nedsidan möter först stöd vid 2409 följt av utbrottsnivån 2406 därefter EMA-8 och MA-20. På kort sikt är dock senaste pivotbottnen vid 2353 den som helst inte ska punkteras.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 25/5 vid 2418,7
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Negativ divergens mot bla MACD och volymbalansen
– Extremt spänd gummisnodd

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner. I onsdags punkterades MA-50 men om nivån återtas innan helgen, helst tydligt, är det ett utmärkt köpläge. Om det istället visar sig att medelvärdet rullar över och börjar luta nedåt och kursen misslyckas ta ut nivån är risken att det behövs ett betydligt djupare omtag.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge indexet inte punkterar och stänger under MA-20.

Sammanfattning: Efter sju dagars uppgång talar det mesta för en stundande rekyl. Historiskt har dock liknande impulser lett till fortsatta uppgångar på några veckors sikt. Jag är positivt inställd till indexet både på kort och lång sikt så länge inte tidigare pivotbottnar punkteras ska de ses som bättre köplägen vilket innebär att rekyler ner mot 2353 är värda att haka på.

Motstånd: 2418 / 2424 / 2428 / 2433
Stöd: 2413 / 2409 / 2406 / 2400 / 2390

DAX: Pausformation med risk för slagig handel

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Studerar vi våganalysen är det mycket som talar för att en topp närmar sig mellan nuvarande nivå och 12820. Den gångna veckan inledde upp mot fib 200% som är en vanligt mål för den 5:e vågen och en ny ATH-stängning vid 12807 och en högsta notering någonsin i torsdags vid 12842. Totalt backade den gångna veckan med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10 procent.”

Föregående vecka blev en skvalpig tillställning och slutade till slut med en nedgång på 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,8 procent.

De två senaste veckorna har effektuerat en säljsignal men samtidigt har kursen nu nått ner till ackumulationsområdet kring 12565-12480.

I månadsgrafen noteras maj månad som en stabil uppgångsstapel vilket är den sjätte i rad på plus. Indexet noteras just nu under MA-20 och så länge sentimentsnivån tas tillbaks är jag neutral till den närmaste fortsättningen.

Den långa trenden pekar upp med G-krafterna sorterade i rätt ordning för fortsatt uppgång. Trendfasindikatorn bekräftar utseendet och att för tillfället navigera för något annat än uppgång är inte att rekommendera.

Volymen har hela veckan noterats lägre än det dagliga snittet vilket är normalt och hälsosamt i samband med pausformationer.

MACD lämnade för snart två veckor sedan en säljsignal och som jag skrev redan inför föregående vecka är det nu mycket som talar för en konsolidering.

Sammanfattning: Rekylen och konsolideringen kom vältajmat. Så länge varken 12840 tas ut eller 12485 punkteras är risken stor för skvalpig och slagig handel. På sikt talar mer för en fortsättning uppåt än att golvet i den stigande kanalen ska punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 12629 / 12660 / 12745 / 12825
Stöd: 12547 / 12495 / 12415 / 12335

Swedbank: Positiv minidivergens och månadslägsta

Teknisk analys Swedbank A: Aktien nådde inte upp till zonen 218-233 kronor utan vände ner vid 217,50. Inför den 17 maj sade jag att det var dags att bevaka ett omtag ner mot MA-20 men som vi ser i grafen var det inte en nivå där köparna ens visade sin existens. Nu har kursen åter fallit tillbaks till nivån vid 204-202 kronor och det är åter intressant att bevaka en en positiv candlesticksformation.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp. Trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi än så länge ska agera med jämviktspendlande strategier och vara relativt kortsiktiga och välja positioner för uppgång.

Föregående vecka avslutades med en positiv minidivergens precis vid stödnivån kring 204-202 kronor samtidigt som stochastic är nere kring en nivå där det är fördelaktigt att agera på en positiv formation.

Fredagens lägsta var den lägsta noteringen under den senaste månaden samtidigt som stödnivån testades av med en positiv minidivergens. Detta utseende har vi sett vid 53 gånger sedan början av 2001 och vid 60 procent av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har då varit +1,1 procent på en veckas sikt. Detta grundtest är bra och med en positiv candlesticksformation är förutsättningarna goda för en ännu kraftigare uppgång.

Sammanfattning: Redan om kursen tar sig upp i fredagens box är det positivt men jag vill helst se en stängning ovanför EMA-8 innan man kliver på för uppgång. Ett alternativ är att stödet vid 202 kronor ger vika men samma dag vänder upp och stänger ovanför med en turtle soup för uppgång. Positionen bör stängas redan när 210 kronor nås alternativt flytta upp stoppen till föregående dags lägsta och därefter traila den tills vi blir utstoppade. Om det visar sig att 200 kronor punkteras utan att snabbt tas tillbaks bör vi använda oss av nödutgången.

Motstånd: 205,55 / 206,40 / 208,50 / 211,75
Stöd: 203,55 / 202,50 / 200,00 / 198,40

SKF B: Testar stöd med PDIV i ryggen

Teknisk analys SKF B: Dagen efter föregående analys blev en skvalpig tillställning men därefter punkterades stödet och MA-50 vilket skickade ner SKF-aktien till nästa platå vid 173 kronor. Än så länge har dock inte köparna haft tillräckligt på fötterna för att ens ta ut den korta sentimentsnivån vid EMA-8.

Den långa trenden som jag använder kursens förhållande till MA-200 och dess lutning för att identifiera pekar uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +1,5 och vollan (BBW) till +14 vilket innebär att vi får köpa positiva candlesticksformationer när vilket innebär att vi tillåts att köpa fortsättningsformationer.

I samband med att 173-kronorsnivån testades bjöds vi på en hammerliknande formation, som dock inte lyckades ta ut EMA-8. Nu testas åter den stigande stödlinjen och MA-100 av och det är fortfarande ett bra läge att haka på en positiv fortsättningsformation.

I den negativa vågskålen är det för tillfället inte så attraktiv volymbalans men om en volymen åter börja stiga vid uppgångsdagar och vända upp kan det stärka en ny våg uppåt.

Sammanfattning: Jag vill gärna se att kursen tar tillbaks EMA-8 och volymbalansen vänder upp. Förutsättningarna för en uppgång i samband med en positiv candlesticksformation är goda. Det första delmålet hittar vi kring 185 kronor och nästa vid 194,50. Om det däremot visar sig att 170,70 punkteras använder vi oss av nödutgången.

Motstånd: 177,70 / 178,80 / 180,70 / 184,30
Stöd: 175,80 / 175,00 / 173,10 / 171,60