BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22

OMXS30: Extremt hårt spänd gummisnodd ger bra odds för uppstuds

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge vi bjuds på allt högre lågpunkter som i sin tur följs av att allt högre pivottoppar/motstånd tas ut talar det mesta för att vi kommer att få se nya högre noteringar. Det går naturligtvis inte att utesluta att det vi ser är korrigering av det senaste halvårets nedgång. På riktigt kort sikt uppvisar både OMXS30 och det tyska storbolagsindexet negativa divergenser vilket innebär att risken för en näraliggande rekyl är stor. Så länge köparna fortsätter att suga upp säljtrycket på allt högre höjder talar dock mer för att vi därefter får se en ny uppgångsfas. För tillfället noteras årsmedelvärdet kring 1589 och stänger maj månad högre än så är det ytterligare en positiv långsiktig pusselbit.”

Den gångna veckan inleddes upp mot 1635 där köparna gav upp och resten av veckan blev en nedgång till primärtrenden. Totalt föll OMXS30 med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 0,6 procent.

Den gångna veckan präglades av uttalanden av Donald Trump kring eventuella möten eller inte med Nordkoreas ledare.

Den svenska kronan stärktes något i slutet av veckan medan oljepriset föll efter saudiska signaler om ökat oljeutbud senare i år.

I månadsgrafen noteras maj månad för tillfället som en shooting star som punkterade årsmedelvärdet i fredags. Förra veckans veckocandle utvecklades till en bearish engulfing.

Efter fyra dagars nedgång har gummisnodden blivit extremt hårt spänd på nedsidan samtidigt som noteringen är strax under både primärtrenden- och årsmedelvärdet. Om vi bortser från marknadsfasen har detta utseende varit i spel 104 gånger sedan början av 2002 och vid 68 procent av dessa har indexet stått högre en vecka senare med i snitt 1,0 procent. Hitration sjunker något när noteringen är under primärtrenden men snittavkastningen på en veckas sikt är ungefär densamma.

Årsmedelvärdet noteras inför dagen kring 1589 vilket innebär att OMXS30-indexet åter fallit ner under både primärtrenden och årsmedelvärdet.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva visar redan tecken på att eventuellt vända upp. Trendfasindikatorn som noterades under -1 i början av april skrivs nu till +0,1 som påtalar för oss att vi ska vara beredda på tvära kast.

På kort sikt skar kursen i torsdags ner under 20-dagars medelvärde vilket var första gången sedan den 19 mars. Nu blir det intressant att se om denna punktering bekräftas eller elimineras.

Dagsmomentum punkterade i fredags bekräftelsenivån för den senaste månaden och om den inte återtas inom de närmaste dagarna ökar sannolikheten för fortsatt nedgång.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat klart under det dagliga snittet för de tre senaste månaderna. Volymbalansen är dock i mina ögon fortfarande positiv men visar upp en del varningssignaler på kort sikt.

Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva kraftbolag som var den enda sektor som stängde på plus. Sämsta sektorer blev oljebolag, basråvaror och telekom.

På ovansidan möter närmast 1590 följt av zonen mellan 1598-1602 men framförallt toppen för en vecka sedan vid 1635.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1576 följt av 1565 och 1543.

På lång sikt är jag neutral och är på väg att bli svagt positiv om maj månad stänger över årsmedelvärdet kring 1589. Skulle MA-200 däremot punkteras med kraft den utan att snabbt tas tillbaks den närmaste veckan är det en varningssignal medan en måttlig rekyl som snabbt sugs upp snarare ger köplägen.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället positiv men om den stundande rekylen får indexet att med kraft punktera 50-dagars medelvärde kommer jag åter att övergå till att bli neutral eller svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral för tillfället och kommer svänga över och bli svagt negativ om inte 20-dagars medelvärde snabbt tas tillbaks.

Sammanfattning: Efter den senaste veckans nedgång är oddsen nu goda för en uppstuds. Eftersom risken naturligtvis finns för att nedgången fortsätter kan det vara klokt att avvakta en dagsstängning ovanför förra handelsdagens högsta. Om en eventuell uppstuds misslyckas med att ta ut och hålla sig kvar ovanför 1610 ökar risken för att indexet behöver ner mot Ichimokumolnet eller eventuellt ner mot 1500-1480.

Motstånd: 1598-1602 / 1623 / 1635 / 1648
Stöd: 1580-1576 / 1565 / 1556 / 1537

SP500: Laddar för nästa utbrott

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det saknas inte varningssignaler men så länge inte indexet etablerar sig under varken 20- eller 50-dagars medelvärde talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Punkteras 2668 utan att snabbt återtas talar mycket för ett återtest av lågpunkten vid 2600. Jag tolkar än så länge det vi ser som en flaggstångsformation där första målkursen noteras kring 2800 men om även denna nivå tas ut ställs siktet in mot 3000-3050.”

Det har varit lite av varannandagsmönster i den rådande tradingrangen de senaste veckorna. Den gångna veckan präglades av små rörelser med ungefär 40 punkters range. Den gångna veckan innebar en måttlig uppgång med 0,3 procent vilket innebär att noteringen just nu är 1,8 procent högre än vid årssiftet.

För tillfället fångas indexet i en tajt tradingrange med begränsningen som majtopparna vid 2742 utgör på ovansidan och 2700 på nedsidan. Om vi får ett utbrott upp och förbi den senaste månadens högsta får vi en signal om att 2800 kommer att nås inom kort och eventuellt även 2900 framöver.

Ichimokumolnet möter upp kring 2678 och standard line, och därmed den senaste tidens sentimentsnivå vid 2668. Skulle dessa nivåer punkteras ökar risken för en nedgång mot vårens lågpunkter, som dock visat sig vara signifikanta stödnivåer och ger de vika är risken stor för att vi kommer att få se ett tilltagande säljtryck.

Årsmedelvärdet noteras inför maj månads sista vecka kring 2611 och stiger fortfarande. Primärtrenden som noteras kring 2634 och även detta medelvärde pekar uppåt. Så länge denna bild råder talar mer för att vi ska få se ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 som påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras nu strax under bekräftelsenivån vid 60 och ser nu alltmer ut att vrida av nedåt men så länge den tajta rangen är intakt är risken stor för skvalpiga rörelser.

Volymen den gångna veckan har legat klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har mattats av, vilket kan vara tillfälligt, men noteras fortfarande över tremånaderssnittet.

VIX backade med 1,5 procent till 13,2 och noteras kring och strax under primärtrenden sedan början av maj.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2739-2742 följt av 2756 men ännu viktigare är toppen från mitten av mars vid 2800.

På nedsidan möter först 2707 följt av 2702 och därefter fäster jag störst vikt vid Ichumokumolnet och standardline kring 2670.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9
– MACD noteras i köp och har etablerat sig ovanför nollan

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– Tendens till en alltmer negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället svagt positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv så länge vi inte bjuds på lägre lågpunkter och 20-dagars medelvärde punkteras.

Sammanfattning: Kom ihåg att USA-börserna håller stängt på måndag för att fira Memorial Day. Efter den kraftiga uppgång som vi bjöds på i början av maj har alltså indexet tagit en paus. Det troligaste är att vi framöver kommer att se utbrott upp från den nuvarande tradingrangen som på ovansidan innebär att 2742 tas ut. Vi har en massiv stödnivå kring vårens bottennoteringar mellan 2600-2530 och jag tror att denna nivå kommer att visa att det finns gott om köpare kvar ifall indexet faller tillbaks till denna nivå igen.

Motstånd: 2742 / 2748 / 2756 / 2776
Stöd: 2707 / 2702 / 2688 / 2676 / 2668

DAX: Kommer MA-20 att suga upp säljtrycket?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På nedsidan är gott om stöd och det viktigaste ”golvet” hittar vi kring 12000-11700 som INTE får punkteras utan att snabbt återtas. Det troligaste scenariot är däremot att vi kommer att få en rekyl, eventuellt ner mot primärtrenden följt av en fortsättningsformation som får med sig tillräckligt med köpare för att eliminera den distribution som råder upp mot ATH-nivån upp mot 13600.”

DAX inledde den gångna veckan upp mot 13200-nivån, där det gick tungt, för att sedan rekylera ner mot 12800. Den gångna veckan resulterade i en nedgång med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till marginella 0,2 procent.

Den långa trenden pekar upp och årsmedelvärdet hittar vi inför veckan kring 12647 och primärtrenden vid 12719.

De viktigaste motstånden på ovansidan är förra veckans högsta vid 13200 och om nivån tas ut ställs siktet in mot 13600. På nedsidan hittar vi en zon mellan 12760-12720

Maj månad ser åtminstone för tillfället ut att stänga positivt, över årsmedelvärdet och sannolikheten talar för fortsatta uppgångar.

Sammanfattning: Föregående vecka avslutades med en bullish harami som kommer bekräftas om vi får en dagsstängning ovanför 13003 när veckan inleds. Om vi framöver däremot ser misslyckade försök att ta ut senaste topp och det i sin tur leder till nya lägre lägsta finns naturligtvis en risk för att den positiva bilden går i stöpet men det det är inte mitt huvudspår för tillfället.

Motstånd: 13007 / 13080 / 13204 / 1338
Stöd: 12856 / 12780 / 12629 / 12480

Nokia: Extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys Nokia: Föregående setup kom i spel redan samma dag och vi fick en uppgång till 51,70 innan det började bli jobbiga rekyler. Vid 55,85 effektuerades en bearish shooting star som blev startskottet på nuvarande rekyl.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera saknar lutning och trendfasindikatorn noteras kring +0,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska vara relativt kortsiktiga.

De senaste veckornas rekyl har lett till att gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan. Detta utseende kan jag bara hitta vid 11 tillfällen sedan början av 2002 i positiv marknadsfas och vid 6 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Även om inte antal träffar är så många indikerar snittavkastningen att det kan vara intressant att agera men om vi inväntar en bekräftelse är ökar sannolikheten för att vi ska få en plusaffär betydligt även om vi kan missa en affär.

Sammanfattning: Om MA-20 och EMA-8 tas ut ökar sannolikheten för en uppgång mot 55 kronor men om veckan inleds med att 52,25 punkters och att vi då bjuds på en ny lägre lägsta är risken stor för att rekylen inte är klar och att vi behöver testa av 51,50 för att hitta tillräckligt med nya köpare. Även om inte hitration är så bra för denna setup (utan bekräftelse) kommer ytterligare någon dags nedgång och en tilltagande volla förbättra oddsen för en uppstuds. Vid denna typ av rekyl är det en fördel att invänta bekräftelse även om det vid de affärer som går på ”rätt håll” innebär att vi får ett sämre resultat.

Motstånd: 53,45 / 54,00 / 55,30 / 56,50
Stöd: 52,20 / 51,65 / 50,40 / 49,20

Boliden B: Tecken på att rekylen går mot sitt slut

Teknisk analys Boliden: Kursen fortsatte upp till 328-kronorsnivån vilket motsvarade ytterligare 8,2 procent efter föregående analys. Den senaste veckan har dock aktien rekylerat ner och nådde i fredags standard line.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) pekar upp och turning line befinner sig ovanför standard linje och det framtida molnet indikerar fortsatt positivt utseende. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,7 vilket innebär att vi med fördel köper rekyler ner mot stöd eftersom BBW är mindre än 10.

Gummisnodden är nu hårt spänd på nedsidan samtidigt som kursen nått ner till en stödnivå som både lagging line och standard line indikerar.

Fredagens candle tolkar jag som en ”dojiliknande candle” vilket innebär att vi får en signal för uppgång om 316 kronor tas ut. Om det istället visar sig att 309,40 punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: Om standard line punkteras ökar risken för att rekylen behöver ner till det stigande molnet och nivån kring 300 kr för att hitta tillräckligt med köpare för att suga upp säljtrycket i samband med den pågående rekylen. Om det istället visar sig att fredagens högsta vid 316 tas ut innan vi sett en ny lägre lågpunkt är chansen stor för att rekylen är klar.

Motstånd: 315,05 / 318,15 / 323,85 / 329,50
Stöd: 309,35 / 306,75 / 301,00 / 295,30