BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22

OMXS30: Punkterar molnet för första gången sedan oktober

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om den positiva omslagsformationen från förra tisdagen är intakt har det dykt upp ytterligare ett par varningssignaler. Det är allt färre aktier som bär uppgångarna och volymen har varit lägre än snittet den senaste veckan och lägre under de två veckornas nedställ. Jag skulle gärna vilja se volymen tillta något mer övertygande under uppgångsdagarna och helst att nästa pivottopp noteras över standard line. Skulle istället 200-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas kommer det att bli en viktig varningssignal för ett eventuellt tilltagande säljtryck. Mitt huvudspår är dock, tills motsatsen bevisas att vi kommer bjudas på utmaningar och tvära kast under några veckors tid.”

Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök till uppgång och varje dag har misslyckats att stänga över föregående dags högsta. Totalt resulterade det i en nedgång med 2,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 11,6 procent.

I månadsgrafen möter 12-månaders medelvärde upp vid 1570, alltså vid den nivå som OMXS30 stängde i fredags.

I dagsgrafen effektuerades ett negativt TS-kors den 13 maj och dagen efter skar lagging line ner under priset vilket enligt ichimokuanalysen bekräftar ett negativt medellångt sentiment. Siktet är nu inställt mot 1550 som är en nivå som respekterats vid ett antal tillfällen sedan början av november. För att det medellånga sentimentet åter ska bli positivt behöver priset tas sig upp över molnet och stänga 3 dagar i rad ovanför nivån.

På kort sikt råder det en positiv divergens mot de kortare momentumindikatorerna vilket innebär att säljarna minskat lite på säljtrycket. Om det räcker med en kortare paus innan nästa nedställ tar vid eller om en dagsstängning över föregående dags högsta är det som krävs för att vi ska bjudas på en uppstuds som tar ut molnet återstår att se.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,2 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymen den gångna veckna har legat något under snittet men fredagens harami effektuerades inte med något större engagemang då volymen var hela 26 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Den gångna veckan steg bara 28 procent av de 284 aktier som jag bevakar.

På ovansidan möter närmast 1579 följt av 1587 och 1600-1606.

På nedsidan hittar vi närmast 1563 följt av 1559 och området kring 1500.

På lång sikt är jag nu neutral och kommer att vara det tills bilden blir tydligare och vi ser om indexet stänger över eller under årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill till att börja med se om 50-dagars medelvärde och molnet tas tillbaks.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ och vill se tecken på att köparna visar sig genom att dagsstängningarna börjar ske över EMA-8 igen.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 14 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit +0,03 procent. Sju av de senaste 10 åren har den kommande veckan inneburit nedgång mellan 0,4 och 4,0 procent.

Sammanfattning: För första gången sedan den 11 oktober punkterades molnet veckan som gick och vi ser alltfler varningssignaler för att den långa trenden kan vara hotad, även om den allra viktigaste sentimentsnivån från årets uppgång noteras kring 1540. Så länge inte molnet tas tillbaks med minst tre dagsstängningar i rad är risken stor för att vi kommer att bjudas på fler lägre toppar än 1615. I den något mer positiva vågskålen kommer en dagsstängning över 1574 i början av veckan kunna bli startskottet för nästa uppgångsfas.

Motstånd: 1579 / 1587 / 1600-1606 / 1619
Stöd: 1563 / 1556 / 1539 / 1523 / 1500

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 23.

SP500: Dubbelbotten eller punktering av vattendelare

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet har nu nått upp till den senaste månadens sentimentnivå som standard line (den rödprickade linjen) pekar ut samtidigt som lagging line noteras under priset vilket är svagt negativt. Så länge indexet håller sig innanför 2955 och 2800 kan vi räkna med att det kommer att präglas av tvära kast och att nyhetsflödet kommer att ha större betydelse än normalt. Fram till att någon av nivåerna för den rådande tradingrangen tas ut eller punkteras ska vi inte bli förvånade om indexet vänder med tvärt vid stöd- och motståndsnivåer.”

Den gångna veckan inleddes med ett par dagars små skvalpiga dagscandlar. I torsdags testades golvet i tradingrangen kring 2800 av och avslutningen präglades återigen av en liten osäkerhetsformation med en underton om att säljarna kan ha kört slut på bränsle, en så kallad bullish homing pigeon. Totalt backade S&P 500 med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 12,7 procent.

Det finns många sätt att bedömma sentimentet och en av de metoder som historiskt varit varit mycket träffsäkra på medellång sikt är Ichimoku. När Turning line skär upp genom Standard line (TS-kors) och detta bekräftas av att Lagging line bryter upp genom priset som vi såg i slutet av januari innebär det att sentimentet på medellång sikt är positivt. Vid ett negativt TS-kors som sedan bekräftas av att Lagging line skär ner under priset som vi såg den 13 maj innebär det med denna definition att det medellånga sentimentet är negativt.

Så länge vi inte bjuds på ett positivt TS-kors och lagging line (26-perioder efter priset) passerar upp genom priset kommer det medellånga sentimentet enligt Ichimoku att vara negativt.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring -0,1 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags noterats strax under snittet men i fredags var det hela 22 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har fallit och utmanar nu tremånaderssnittet och om både detta och senaste bekräftelsenivå punkteras blir det första gången sedan början på oktober.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över MA-200 uppgår nu till 58 procent. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden, det tolkar jag som att isen börjar bli tunnare.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) har inte rört sig så mycket utan pendlar just nu mellan 15-17 och stängde kring 15,8 i fredags. Jag bevakar till att börja med 20-nivån som en intressant utbrottsnivå. Senast vi såg 20 tas ut och inte omgående punkteras var den 4 december.

På ovansidan möter närmast 2848 följt av av 2878 och naturligtvis området kring 2900.

På nedsidan möter närmast 2805-2800 följt av 2785 och 2776 men på lite sikt framförallt den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 2722 där även fib 38% för årets uppgång möter upp.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Säljsignaler hos flera momentumindikatorer
– Punkterat både MA-20 och MA-50
– Lagging line noteras under priset och negativt TS-kors

På lång sikt är jag avvaktande positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet men ser ut att ha svårigheter att ta sig tillbaks över 50-dagars medelvärde.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara negativ tills jag ser tecken på att MA-50 tas ut och hålls mer än någon dag.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ och vill se att MA-20 tas tillbaks och hålls mer än någon dag för att åter bli mer positivt inställd.

Sammanfattning: En positiv pusselbit hos SP500 just nu är att 2800-nivån är intakt och för tillfället ser det ut att vara goda förutsättningar för en mindre dubbelbotten. Ifall 2800-nivån punkterats vill jag gärna se att den tas tillbaks, vilekt signalerar en uppgång mot 2980-3000. Molnet börjar dock visa lite tecken på att sentimentet även framöver kommer att försvagas och en punktering av molnet tillika 2800-nivån ställer in siktet mot 2720-nivån och sentimentet försvagas nu av ett negativt TS-kors och lagging line som befinner sig under priset.

Motstånd: 2838 / 2848 / 2878 / 2900
Stöd: 2805-2800 / 2785 / 2776 / 2722

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31.

DAX: Upp- eller urladdningsformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den kraftiga uppgången har nu cykelindikatorn kommit upp på en nivå där det inte ger oss någon bra edge att ta nya positioner för uppgång utan istället invänta en rekyl följt av en fortsättningsformation där riskkvoten är bättre. Även om edgen talar för att vi kommer att bjudas på en lokal topp inom de närmaste dagarna anser jag inte att det är någon mening att gå emot den rådande trenden som trots ovan sagda är positiv enligt mig.”

Det blev en lokal topp redan i samband med förra veckans analys och nu håller DAX på att testa av den psykologiskt viktiga 12000-nivån. Den gångna veckan stängde 1,9 procent lägre vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 13,8 procent.

Än så länge är molnet ganska stabilt men indikerar att det kan bli en tid med slagig handel innanför 12450 och 11840. Denna osäkerhet har i sin tur lett till en kontraktion i form av en symmetrisk triangel. Om lagging line etablerar sig under priset kommer det negativa TS-korset som vi bjöds på för lite mer än vecka sedan att signalera om något mer negativa tongångar.

Dagsmomentum hovrar omkring vid 50-nivån strax ovanför bekräftelsenivån från mars och maj. Redan ett utbrott från triangeln kan indikera de närmaste veckornas utveckling.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,3 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Hittills har varje månad i år stigit, vilket är helt i linje med den genomsnittliga historiska utvecklingen men om maj månad stänger som den nuvarande noteringen, eller lägre blir det första minusmånaden. För tillfället noteras indexet 1,7 procent över årsmedelvärdet som vi hittar strax under 11800.

Sedan volymbalansen vände upp vid årsskiftet har den fortsatt att förstärkas och även om den mattats något den senaste veckan är den enligt mitt synsätt att betrakta som positivt.

Sammanfattning: DAX noteras nu i en triangelliknande formation samtidigt som vi ser tecken på att lagging line är på väg att bryta ner under priset som kommer att vara en varningssignal för ett försvagat medellångt sentiment. Ett utbrott från triangeln som fångar DAX sedan början av maj kommer troligen att visa vägen för de närmaste veckorna, kanske månaden. DAX är för tillfället neutralt och svårbedömt på både lång- och medellång sikt.

Motstånd: 12065 / 12120 / 12210 / 12300
Stöd: 11975 / 11940 / 11845 / 11755

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 30.

Husqvarna B: Rikoschett kring golvet i stigande kanalen

Teknisk analys Husqvarna B: Den som agerade med en ”lottsedel” i samband med föregående analys fick med sig ungefär 30 procent men som jag skrev är det alltid hög risk att agera inför rapporter. Aktien fortsatte med endast små rekyler till toppen vid 91,50 den 26 april då en long legged dojiliknande candle antydde att att köparna kunde har kört slut på bränsle. Sedan högstanoteringeringen i slutet av april har aktien fallit med 10 procent och närmar sig nu golvet i den stigande kanalen där även 50-dagars medelvärde möter upp.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

I fredags stängde Husqvarna med en rikoschettstapel samtidigt som gummisnodden är hårt spänd och det har vi sett 49 gånger sedan början av 2002 om vi ignorerar marknadsfasen. Detta utseende hittar jag vid 22 tillfällen under samma period när marknadsfasen i aktien är positiv som nu. Vid 68 procent av dessa tillfällen har aktien stått högre en vecka senare och den genomsnittliga utvecklingen har då varit +1,6 procent.

Sammanfattning: Edgen för en vändning uppåt är bra nu när aktien snabbt närmar sig golvet i den stigande kanalen. Eftersom volymen de senaste dagarna har varit förhållandevis stor vill jag vänta på en positiv fortsättningsformation, vilket innebär att jag vill se en dagsstängning över föregående dags högsta och EMA-8, som en bekräftelse på att köparna inte är uträknade. När taket i kanalen närmar sig kan det vara läge att tajta till stoppen och låsa in vinst. Den initiala stoppen bör ligga en bit under den senaste lågpunkten som kommer bli någon av de senaste dagarna, när fortsättningsformationen effektueras. Hade det skett idag hade nivån strax under kanalgolvet varit en lämplig nödutgång.

Motstånd: 83,70 / 85,30 / 87,20 / 89,35
Stöd: 81,55 / 80,80 / 78,65 / 76,50

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 18.

Investor B: Bullish harami kring molnet

Teknisk analys Investor B: Det blev en uppgång med ungefär 1,4 procent och bar by bar gav inte så mycket extra då en bearish engulfing satte stopp för uppgången. Nu har Investor rekylerat ner till molnet som testats två gånger de senaste veckorna och köparna visar tecken på att suga upp säljtrycket på en ny högre nivå i samband med fredagens bullish harami.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut har nu vänt upp och trendfasindikatorn bekräftar detta genom noteringen vid +0,8. Vi ska med andra ord agera relativt kortsiktigt men företrädesvis för uppgång.

Precis som OMXS30 bjöds vi i fredags på en bullish harami i Investor och det är en omslagsformation, med låg träffsäkerhet. Så varför tar jag upp den om den inte brukar fungera? Jo, för att den är ett tecken på att säljarna inte längre trycker ner priset med samma kraft, vilket volymen i fredags jämfört med i torsdags bekräftar.

Tekniskt ser det ut som att köparna är villiga att suga upp säljtrycket på en något högre nivå nu, än senast den 14 maj.

Sammanfattning: En dagsstängning över den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör (den tunna lila punktstreckade linjen) innebär en första positiv pusselbit för det kortsiktiga sentimentet och nästa bjuds vi på om 440 kronor tas ut. Om man väljer att agera eller ej är som vanligt upp till var och en men det kan i vilket fall som helst vara läge att i så fall ta hem vinst kring 450 kronorsnivån. Därefter kan man traila kvarvarande position med stoppen strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen bör man inte placera så långt under 424 kronor och orsaken är den relativt begränsade riskkvoten.

Motstånd: 434,55 / 437,50 / 444,35 / 451,15
Stöd: 427,70 / 423,95 / 417,15 / 410,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32.