BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22

OMXS30: Laddar för utbrott, troligen norrut

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en snabb men kraftfull rekyl har OMXS30 nu nått ner till en stödnivå som är intressant ur flera aspekter. Dels har SMACD nått ner till nollzonen som utgör ett stöd och vändningar upp från denna nivå har historiskt varit bra att haka på. I slutet av förra veckan vände indexet upp och effektuerade en bullish harami kring 50-dagars medelvärde. Om köptrycket leder till att den positiva omslagsformationen bekräftas, vilket en snabb passering av 1513 innebär, är förutsättningarna goda för att vi sett en ny botten. På lite längre sikt är det den av marslägsta eller aprilhögsta som tas ut eller punkteras som med stor sannolikhet indikerar utvecklingen som kommer bli värd att följa.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och uppgången fortsatte under tisdagen så att den senaste toppen vid 1573 togs ut men inte mer än så. Veckan avslutades med att standard line och 20-dagars medelvärde testades av. Totalt steg det svenska storbolagsindexet med 4,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 12,2 procent. I veckografen noteras 200-veckors medelvärde kring cloud span b och de senaste fyra veckorna har kursen varit uppe och testat nivån men ännu inte passerat densamma.

För en vecka sedan påtalade jag att nollzonen hos SMACD var ett intressant stödområdet som vid de tillfällen signallinjen tas ut lett till kraftiga uppgångar. Vi har nu bjudits på just ett positivt medelvärdeskors i SMACD strax över nollan vilket stärker oddsen för att cloud span b kommer att tas ut och troligen även 1607 där vi hittar aprilhögsta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning/riktning. Trendfasindikatorn noteras inför veckan kring -0,1 vilket innebär att risken är stor för tvära kast och slagig handel, vilket även ichimokuanalysen påtalar.

Volymen den gångna veckan har legat kring tremånaderssnittet, som är relativt högt jämfört med förra året. Volymbalansen har varit positiv men har nu fallit tillbaks och utmanar tremånaderssnittet, som om det punkteras är negativt.

Isen är fortsatt tunn och inför veckoinledningen är det 33 procent av largecapaktierna som noteras över 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1567 följt av 1576-1583 men framförallt zonen kring 1600-1607.

På nedsidan hittar vi närmast 1540 följt av 1534 och 1520 samt området kring 1508-1500.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 33 senaste åren (46%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,2 procent lägre.

Sammanfattning: Efter den turtle soup och harami jag skrev om för en vecka sedan kom köparna tillbaks vid 1500-nivån och OMXS30 håller nu på att testa av cloud span b (den röda molnlinjen). Om aprilhögsta vid 1607 passeras ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde kring 1652 till att börja med. Även om det är stor risk för skvalpiga rörelser de närmaste veckorna är det mitt huvudspår att 1652 kommer att tas ut och leda till högre höjder snarare än att viktiga stödnivåer ger vika och triggar en nedgång mot marslägsta vid 1260. En första varningssignal får vi om 1460 punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 1567 / 1576 / 1600-1607
Stöd: 1540 / 1534 / 1520 / 1508-1500

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.

SP500: Överköpt kring primärtrenden

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om förra veckas lägsta strax under 2800 håller och uppgången tar ut 3000-nivån är det en indikation på att det underliggande sentimentet är starkt. Om däremot förra veckans lägsta vid 2767 viker ner sig är det angeläget att någon av de markerade rekylnivåerna (svarta pilar) suger upp säljtrycket. Som vanligt gäller det att ta ett steg i taget och så länge inte någon av de viktiga stödet ner mot 2575 punkterats talar mer för att rekyler är värda att haka på, vid positiva fortsättningsformationer. Helst vill vi inte se en ny lägre topp än förra veckans högsta, vilket indikerar svaghet. Tills motsatsen bevisas ser jag rekyler följt av positiva fortsättningsformationer som köpvärda.”

Den gångna veckan inleddes med ett kraftigt positivt gap och därefter en passering av aprilhögsta. Efter en uppgång med nästan 7 procent från förra veckans lägsta lyckades inte köparna driva indexet upp och igenom 3000-nivån. Än så länge har dock inte motståndet kring motståndsnivån som först markerades under det initiala coronanedstället lett till något tilltagande säljtryck. Uppgången den gångna veckan blev 3,2 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 8,5 procent. Maj månad noteras än så länge som en bekräftelse av april månads piercing line. I veckografen testas nu 20-veckors medelvärde som sammanfaller med cloud span a som testas för fjärde veckan i rad.

Indexet noteras nu mitt emellan fib 62% och den psykologiskt viktiga 3000-nivån. Efter den kraftiga uppgången under senare delen av mars till slutet av april är det inte oväntat att ett visst säljtryck eller en utdragen konsolidering infinner sig. Sedan slutet av april har indexet fångats i en konsolidering. Bryter indexet upp över 3000-nivån ökar förutsättningarna för en uppgång mot 3100 till att börja med och på lite längre sikt 3400. Om däremot cloud span b kring 2800 ger vika hittar vi nästa intressanta stöd vi den platta nivån hos standard line vid 2700. På nedsidan har jag markerat intressanta nivåer där fortsättningsformationer är bra lägen att haka på för uppgång.

Även om indexet bryter upp över 3000-nivån är risken stor för att utbrottet till en början blir falskt och att vi under en tid framöver ska vara beredda på tvära kast, som det brukar vara i samband med konsolideringar. Ett kommande utbrott från den pågående konsolidering följs troligen av en signifikant rörelse med tilltagande momentum.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +0,7 vilket innebär att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags legat under snittet. Volymbalansen håller på att ladda för ett utbrott, vi vet ännu inte om det blir positivt eller negativt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) steg den gångna veckan från 28 till 34 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 12 procentenheter till 28.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig och noteras nu kring 6 vilket är en utveckling som talar för att rekylen än så länge är hälsosam, tillsammans med volymen. Nu börjar vollan bli så pass låg att en squeeze fångar svängningarna. Ett utbrott från nuvarande range kan med andra ord leda till en rejäl rörelse men än så länge vet vi inte om det blir uppåt eller nedåt.

På ovansidan möter närmast 2967 följt av 2980 och zonen kring 3000 samt 3035.

På nedsidan möter närmast 2935-2933 följt av 2922 och zonen kring 2900 men framförallt 2800-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Noterar högre toppar som följs av högre lågpunkter
– Positivt så länge köparna kommer tillbaks innan cloud span b punkteras med tydlighet
– BBW noteras åter på en nivå som indikerar låg volla

I den negativa vågskålen:
– VIX fortsatt kvar på en hög nivå
– Väl kraftiga uppstudsar varnar för björnrally
– Svag säsong
– Negativ minidivergens hos de korta momentumindikatorerna

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Utbrottet upp över den rådande konsolideringen har ännu inte bekräftats och även om vi bjuds på en uppgång förbi 200-dagars medelvärde är risken stor att indexet faller tillbaka ner i de senaste veckornas tradingrange. Enligt ichimokuanalysen är risken stor för skvalpiga rörelser med tvära kast ännu några veckor. På kort och medellång sikt är jag positiv och tror på nya högre högsta. Det är först om en rekyl/nedgång punkterar tidigare signifikanta bottnar som det positiva utseendet kan vara hotat. När/om indexet tar ut 3000-nivån och håller denna ställs siktet in mot 3100 men eventuellt ATH-nivån kring 3400.

Motstånd: 2967 / 2980 / 2996-3000 / 3035
Stöd: 2935-2933 / 2922 / 2903-2900 / 2800

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80.

DAX: Dubbeltopp eller uppladdning för nästa trendben uppåt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En köpsignal (över nollan i SMACD) kommer med stor sannolikhet att trigga en uppgång som kan utmana och kanske ta ut aprilhögsta vid 11235.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och i tisdags bjöds vi på en stängning över cloud span b och onsdagen utmanade aprilhögsta. Totalt avancerade den gångna veckan med 5,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 16,4 procent. Det var den kraftigaste veckouppgången sedan början av april och både tisdagen och onsdagen var upp kring motståndet vid 11235.

Måndagens uppgång fick SMACD att lämna en köpsignal, vilket är den första sedan början av februari. I fredags bjöd indexet på en bullish meeting line och om nästa lågpunkt blir högre än 10160 ser jag en positiv fortsättningsformation därifrån som ett bra läge att kliva på för uppgång. Ett utbrott förbi förra veckas högsta vid 11247 ställer in siktet för att täppa till gapet från den 9 mars vid 11450.

Den HS-formation jag skrev om för en vecka sedan är nu eliminerad eftersom 11000-nivån passerades i veckan.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för fem veckor sedan till 59 procent men har nu dragits ihop och noteras kring 10 inför veckostarten. Än så länge tolkar jag den allt lägre vollan som positivt där förutsättningarna därmed ökar för att ett utbrott uppåt kommer vara värda att haka på.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -0,2 vilket innebär att risken för skvalpiga rörelser med tvära kast är stor.

Sammanfattning: Efter en kraftfull veckouppgång, som i mitten av veckan tog ut aprilhögsta noteras DAX kring 11000-nivån där även cloud span b och fib 50% för coronanedgången möter upp. De senaste veckorna har indexet tagit en paus och konsoliderar mellan 10160 och 11250. Enligt ichimokuanalysen är det fortsatt stor risk för ytterligare skvalpiga rörelser med tvära kast. Om volymbalansen (OBV) bryter upp över aprilhögsta stärks oddsen för ett test av 12000-nivån där även 200-dagars medelvärde möter upp. Punkteras istället 10160 utan att snabbt tas tillbaks ställs siktet in mot 9860-9635. Jag är svagt positiv på kort sikt och mer talar för att expansionen kommer att ske norrut. Om inte gapet från den 6 april suger upp en eventuell rekyl är risken stor för att det vi bevittnat sedan marslägsta är ett kortsiktigt rally innan nedgången åter tar fart.

Motstånd: 11247 / 11450 / 11855 / 12000
Stöd: 11025 / 10865 / 10705 / 10540

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 82.

Assa Abloy: Laddar för ett utbrott

Teknisk analys Assa Abloy B: Assa Abloy befinner sig fortsatt mellan aprilhögsta och majlägsta. De senaste veckorna har vollan dragit ihop sig och nu möter 50- och 20-dagars glidande medelvärde, standard line, turning line och cloud span a ihop i nästan samma punkt.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras till -1,6 men har vänt upp något den senaste veckan.

RS-indikatorn som indikerar den relativa styrkan mot OMXS30 noteras både för de senaste tre men även för den senaste månaden på ett värde mindre än 1. Det som dock är värt att notera är att både RS-indikatorn och volymbalansen visat tecken på att vända upp den senaste veckan. Passerar OBV majhögsta och ännu hellre toppen i februari ökar förutsättningarna för en uppgång mot primärtrenden.

Just nu fångas Assa i en allt tajtare kontraktion och när aktien bryter sig loss från denna är förutsättningarna goda för en kraftfull expansion. Om den sker uppåt eller nedåt vet jag inte men utbrottet kommer troligen vara värt att följa.

Sammanfattning: G-krafterna är sorterade för nedgång vilket även trendfasindikatorn än så länge indikerar. Den senaste veckan har vi däremot sett tecken på att köparna eventuellt håller på att smyga sig tillbaks. Flera medelvärden har dragit ihop sig i en punkt och när utbrott sker från dessa lägen blir de ofta kraftfulla. Ett utbrott upp över 189 kronor ställer in siktet mot i första hand 200 kronor medan en punktering av 174 kronor troligen får säljtrycket att öka och en eventuell nedgång mot marslägsta.

Motstånd: 188,90 / 192,00 / 197,30 / 200,00
Stöd: 182,25 / 178,85 / 174,05 / 168,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 75.

Alfa Laval: Bearish separating line vid kanalgolvet

Teknisk analys Alfa Laval: Uppgången efter coronanedstället har inte varit lika stark hos Alfa Laval som hos börsen som helhet. Än så länge noteras aktien i en stigande trendkanal men efter en ny lägre högta i tisdags utmanas golvet i kanalen där även standard line möter upp.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera har nu planat ut och saknar för tillfället riktning. Trendfasindikatorn bekräftar det trendlösa utseendet med en notering kring 0. Risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Volymbalansen noteras under det fallande tremånaderssnittet och visar inga direkta tecken på att vända upp.

SMACD har noterats kring nollzonen sedan slutet av april men förra veckan noterades, precis som hos aktien, en ny lägre högsta. Nu närmar sig ett negativt medelvärdeskors.

Vollan har dragit ihop sig och bollingerbanden är på väg in innanför keltnerbanden vilket kommer resultera i en squeeze. När priset bryter ut från en squeeze leder det ofta till en kraftfull rörelse.

Sammanfattning: Sedan några veckor tillbaks befinner sig Alfa Laval i en squeeze och när aktier bryter sig loss från dessa leder det ofta till kraftiga prisrörelser. För tillfället är det en viss övervikt för att den kommande expansionen kommer att ske söderut och i så fall hittar vi stöd kring 162 kronor där det kan vara intressant att agera på en positiv formation. Om även 162 kronor ger vika ställs siktet in mot marslägsta. Även om utbrottet sker uppåt kommer riskkvoten med tanke på motståndet på ovansidan att vara mindre än 1.

Motstånd: 180,70 / 183,10 / 185,25 / 189,00
Stöd: 177,70 / 171,30 / 166,05 / 162,10

Cykelindikatorn noteras inför veckan kring 58.