BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22

OMXS30: Fortsätter mjuka upp 2250-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en tveksam inledning föll indexet brant ner mot majlägsta strax över 4050 men hittade åter köpare vid zonen kring 2200. De tre senaste veckostaplarna har stängt i den övre delen vilket är positivt men i den negativa vågskålen ser vi en tendens till lägre pivottoppar mot en horisontell stödnivå vilket indikerar att köparna söker sig bort från risk. Nu vill jag se att både maj- och aprilhögsta passeras och att vi därefter bjuds på en ny högre lågpunkt än förra veckans lägsta strax under 2200. Mitt huvudspår är att vi kommer att bjudas på nya rekordnivåer inom kort (någon månad) men att den närmaste riskerar att bli skvalpig eller om 2188 punkteras bjudas på en omtag ner mot 2100-2090.”

Den gångna veckan inleddes med två extremt små kursstaplar kring 2250, en nivå som testats varje dag sedan dess. I onsdags och torsdags testades den platta turning line som höll och fick köparna på gott humör i slutet av veckan. Även om den fallande motståndslinjen passerades var det med minsta möjliga marginal. Totalt steg det svenska storbolagsindexet med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 20,3 procent. För fjärde veckan i rad stängde indexet i den övre delen av veckostaplarna.

Efter rekordnoteringen den 19 april har indexet fångats i en konsolidering med en svagt negativ underton då topparna blivit allt lägre sedan dess.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen igår var den högsta sedan den 12 mars 2020 och noterades hela 77 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD bröt i fredags upp i köpsignal men än så länge är inte lutningen imponerande även om det naturligtvis är en positiv pusselbit.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 uppgår till 92 procent vilket är en tjock is i min värld.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2269 följt av rekordnoteringen vid 2285 och zonen kring 2300.

På nedsidan hittar vi först standard line kring 2244 följt av 2237 och zonen vid 2200-2190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 34 senaste åren (53%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,1 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,0 procent lägre.

Sammanfattning: Trenden pekar upp, volymbalansen är positivt och isen tjock. Även om det visar sig att expansionen från den nuvarande tradingrangen sker söderut är det gott om stöd på nedsidan och skulle rekylen ta ner indexet till området vid 2100 skulle jag bli förvånad om inte köparna får indexet att vända upp kring nivån ifall de inte lyckats med det tidigare. Vi ska inte bli förvånade om det blir en tid med fortsatt tvära kast och slagig handel där dragningen är svagt söderut men allt ner ser ut som att OMXS30 laddar upp för nästa uppgångsfas. En första signal om att ett omtag kan bli djuparen än väntat får vi om 2188 punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 2269 / 2285 / 2300
Stöd: 2244 / 2237 / 2222-2218 / 2200-2188

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Försöker mjuka upp 4200-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en tveksam inledning föll indexet brant ner mot majlägsta strax över 4050 men hittade stöd kring den stigande stödlinjen. Även om fredagens candle hade en tydlig svans på ovansidan har de tre senaste veckorna stängt i den övre delen av veckostaplarna, vilket jag tolkar som positivt. Det är inte speciellt långt upp till ATH-nivån och det är positivt att vi inte bjöds på en ny lägre pivottopp än toppen från den 14/5. Det troligaste scenariot är att indexet laddar för att bryta upp genom 4238 med siktet inställt mot 4400-nivån. Om 4050 punkteras ställs siktet in mot 4000-nivån eller cloud span b strax ovanför 3950. Mitt huvudspår är att indexet kommer att fortsätta hitta köpare i samband med rekyler och kravla sig vidare upp mot 4400-nivån.”

Den gångna veckan inleddes starkt och passerade 4200-nivån vid ett par tillfällen under veckan men har inte brutit upp över nivån med tydlighet. Totalt steg indexet med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,9 procent. I veckografen har de fyra senaste veckorna stängt i de övre delarna av veckocandlarna vilket är en indikation på att indexet laddar upp inför ett utbrott upp i friskt outforskat område.

Rekyler ner mot den undre nivån i regressionskanalen där för övrigt MA-50 möter upp är köpvärda i samband med fortsättningsformationer. Även om det visar sig att golvet i kanalen punkteras är det gott om stödnivåer som möter upp kring 4000 och jag blir förvånad om nivån inte suger upp eventuellt säljtryck.

Om indexet mot förmodan bryter ner under 4000-nivån ställs siktet in mot 3800 där flera intressanta stöd möter upp i vecko- och månadsgrafen.

På sikt är siktet troligen inställt upp mot 4400-nivån.

Den amerikanska tioårsräntan föll 3 punkter den gångna veckan och stängde vid 1,58 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har bortsett från i torsdags legat strax under snittet. Volymbalansen har åter vänt upp och är svagt positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras kring 92. Jag tolkar isen som tjock.

VIX (den förväntade vollan) föll med 17 procentenheter den gångna veckan och noteras strax under 17 inför den kommande veckan.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen strax under 4 vilket är lågt men högre än majlägsta.

På ovansidan möter närmast 4213 följt av rekordnoteringen från början av månaden vid 4238 följt av området kring 4250.

På nedsidan möter närmast 4200 följt av gapstödet från den 11 maj som inleds vid 4188 och MA-20 vid 4167 och standard line vid 4148.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4238 den 7/5
– Återtagit 4100-nivån två gånger senaste veckorna

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Säsongsmässigt svag period

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Efter en stark öppning av den gångna veckan har indexet fortsatt att mjuka upp området kring 4200. Med den positiva volymbalansen, bredden och köpare som kommer tillbaks och suger upp säljtryck så fort det blir rea, kommer jag fortsätta se positivt på indexet. Så länge detta utseende inte förändras är det goda förutsättningar att fortsättningsformationer i samband med rekyler är värda att haka på. På lite sikt tolkar jag det som att siktet är inställt upp mot 4400-nivån men det saknas inte utmaningar på vägen, nu närmast ATH-noteringen kring 4238. Om däremot 4050 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 4000-nivån till att börja med och därefter 3800. Mitt huvudspår är att indexet kommer att fortsätta hitta köpare i samband med rekyler och kravla sig vidare upp mot 4400-nivån.

Motstånd: 4213 / 4238 / 4250 / 4290
Stöd: 4200 / 4188 / 4167 / 4148 / 4130

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 77-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 40%.

DAX: Högsta dagsstängningen någonsin

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den positiva volymbalansen talar för att vi kommer att bjudas på ett utbrott upp och förbi den senaste ATH-noteringen. Rekyler är som jag ser ser det köpvärda i samband med positiva fortsättningsformationer. Mitt huvudspår är att DAX kommer att bryta sig logg från den nuvarande tradingrangen och därefter dra vidare norrut mot i första hand 16000-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en ny ATH-notering i tisdags men därefter har det varit något mer trevande. Totalt steg DAX med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13 procent. I veckografen var det den fjärde veckan i rad som stängde nära veckohögsta.

Lagging line körde in i priset för tre veckor sedan men ser åter ut att bryta upp i fri luft. Än så länge tolkar jag den konsolidering indexet varit fångat i sedan mitten av april positiv. Fredagens stängning var dessutom den högsta stängningen någonsin och det är troligen inte långt kvar tills vi bjuds på ett nytt, troligtvis, positivt trendben.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD lämnade i veckan en positiv trampolin och nu vill vi bara se att lutningen tilltar.

Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

Sammanfattning: Än så länge fortsätter köparna suga upp säljtryck och rekyl på allt högre nivå. Efter att standard line punkterats tog det inte mer än en dag för köparna att återta nivån och nu är det mycket som talar för att vi kommer bjudas på ett nytt positivt trendben. Om det ändå visar sig att förra veckans lägsta ger vika utan att snabbt återtas hittar vi en viktig stödnivå kring cloud span b vid 14585. Rekyler är som jag ser ser det köpvärda, i samband med positiva fortsättningsformationer. Mitt huvudspår är att DAX kommer att bryta sig loss från den nuvarande rangen och därefter dra vidare norrut mot i första hand 16000-nivån.

Motstånd: 15570 / 15650 / 16000
Stöd: 15350 / 15250 / 15000 / 14845-14825

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 74+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans till en uppgång under måndagen.

Nokia: Kontraktion med positiv underton

Teknisk analys Nokia: Det skulle ta ytterligare två veckor innan utbrottet från lågvollaläget effektuerades och det blev norrut. Sedan utbrottet har aktien fångats i en ny range med stigande lågpunkter upp mot en horisontell motståndsnivå kring 43,40. I fredags passerades nivån men vinsthemtagningar strax innan stängning fick aktien att falla tillbaks och stänga vid just 43,40.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras däremot mellan +2 och +7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa positiva fortsättningsformationer, som i fredags.

Volymbalansen är positiv och steg när motståndet vid 43,40 närmade sig i fredags, vilket talar för att vi kommer att få se ett effektuerat utbrott.

Sammanfattning: Även om utbrottet av den senaste motståndsnivån vid 43,40 misslyckades ser jag de senaste dagarnas positiva volymbalans som en indikation på att större aktörer söker sig in i aktien. På kort sikt är gummisnodden hårt spänd på ovansidan och risken är stor för en motreaktion efter en uppgångsdag på mer än 4 procent. På lite sikt är dock förutsättningarna goda för en uppgång mot 47,50. Om det visar sig att 41 kronor punkteras kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 43,90 / 44,75-45,00 / 47,50
Stöd: 41,90 / 41,20 / 40,40 / 39,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40+.

Stora Enso R: Turtlesoup och PDIV vid stöd

Teknisk analys Stora Enso R: Efter en uppgång mot 172 kronor efter föregående analys punkterades både 165- och 160 kronor vilket triggade säljtryck. Förra veckan nåddes 200-dagars medelvärde och nu testas 145-kronorsnivån. I fredags bjöds vi på den första dagsstängningen över föregående dags högsta sedan den 6 maj, som den gången inte bekräftades.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn har fallit ner under den senaste tidens nedgång och noteras mellan -2 och +2 vilket innebär att risken är stor för tvära kast. Om det visar sig att även -2 punkteras utan att snabbt återtas är troligen mer säljtryck att vänta.

I torsdags effektuerades en turtle soup och i fredags gapade aktien upp och veckan avslutades med en bullish above the stomach efter en positiv minidivergens.

Sammanfattning: Det är högre risk än normalt i aktier som Stora Enso när priset på pappersmassa pressas. För den som inte har något emot risk kan man dock smyga sig in med en lottsedel (ex.vis en minifuture med så stor hävstång som möjligt) redan nu. I så fall bör stoppen för lottsedeln ligga under 140 kronor men inte alltför långt. När/om aktien når upp till 153 kronor stängs positionen eller rids vidare med stoppen strax under föregående dags lägsta och exit bör göras så fort nivån träffas utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 152,20 / 153,75 / 155,65 / 158,00
Stöd: 150,40 / 149,40 / 146,40 / 144,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22+.