BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 22

OMXS30: Edge både för upp- och nedgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På ovansidan möter närmast det sekundära motståndet kring 1640-1644, som även utgör sentimentsnivån för de senaste månadernas konsolidering, upp. Om nivån tas ut hittar vi nästa motstånd kring 50-dagars medelvärde.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men har sedan jobbat sig upp genom motståndsnivån kring 1640-1644 men körde in i det tidigare golvet vid 1655 som gällt för de senaste månadernas tradingrange. Utbrottet är dock än så länge ganska beskedligt och de senaste dagarna har präglats av små kursstaplar och en viss osäkerhet. De små dagliga uppgångarna resulterade i att veckan stängde på 2,0 procents uppgång vilket innebär att årets uppgång nu kan skrivas till 12,6 procent.

De tre senaste veckornas kursstaplar ser, även om de än så länge inte övertygar, positiva ut då ingen av dem stängt i den nedre halvan.

Volymen den gångna veckan har avtagit och fredagens volym var den lägsta på en vecka och hela 38 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det har varit en svag uppgång med en hårt spänd gummisnodd och en negativt volymbalans de senaste dagarna.

Bästa sektorer en gångna veckan blev verkstad och konsumentprodukter. Sämst gick oljebolag och teknologi. Starkast av OMXS30-aktierna gick Nokia och Volvo B. Sämst utveckling hade SSAB A, Lundin Petroleum och Ericsson B. Totalt steg 315 aktier på Stockholmsbörsen i fredags medan 230 stängde på rött.

Den långa trenden pekar upp kursen noteras nu ovanför både 20-, 100- och 200-dagars medelvärden. Däremot noteras kursen under 50-dagars medelvärden som är svagt nedåtriktad.

Historiskt har kursen stigit i mer än hälfen av fallen den kommande veckan. Cykliskt är det 70 procents chans för en lågpunkt från nu och fram till den 9:e juni.

MACD vände i tisdags upp i köp, dock i den negativa delen. Nu blir det spännande att se om momentumet för uppgång tilltar och hur nollinjen kommer att stå emot.

Dagsmomentum var i början av maj nere och testade av 30-nivån och bröt i tisdags upp över månadsmedelvärdet vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

På ovansidan möter närmast motstånden vid 1644 och 1655 upp och om dessa tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot 1720.

Om 1624 punkteras får vi en signal för nedgång mot i första hand 1557 och därefter 1540 men framförallt är det angeläget att 1500-nivån suger upp säljtrycket.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet som noteras kring 1508.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral så länge MA-50 inte har någon lutning och kursen noteras under medelvärdet men ovanför 1558.

På kort sikt är är gummisnodden hårt spänd på ovansidan och det råder en svagt negativ volymbalans. Om 1624 punkteras är risken stor för att vi sett toppen i den aktuella ”15-dagarscykeln”.

På kort sikt är gummisnodden hårt spänd på ovansidan samtidigt som det sekundära motståndet vid 1655 möter upp. Beroende på hur man väljer att räkna på edgen är den positiv utifrån utbrottet av 1644-nivån (ger 60% chans till högre notering om en vecka) men å andra sidan med gummisnodden lika hårt spänd i en positiv marknadsfas har kursen stått lägre i fler fall än högre på en veckas sikt. Bekräftas veckans svaga utbrott genom att 1655 tas ut talar mycket för att index på sikt ska upp mot 1700-1720 men om däremot 1624 punkteras behövs troligtvis ett nytt omtag kring 1558.

Motstånd: 1655 / 1661 / 1676 / 1690 / 1700-1720
Stöd: 1640 / 1632 / 1624 / 1619 / 1604 / 1558

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP44 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 1130.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 2175.

S&P 500: Så länge 2120 håller talar mer för fortsatt uppgång

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”De fyra senaste veckorna har kursen stängt högt upp i kursstaplarna och köparna har i de senaste två månadernas konsolidering kommit tillbaks på allt högre nivåer och formerat en stigande triangel. Tekniskt talar mer för att vi ser en uppladdning inför för nästa ben i den stigande trenden än en långsiktig toppformation.”

Den gångna innebar flera nya rekordnoteringar även om de inte åtföljdes av några direkt rallyn. Uppgången blev marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,3 procent.

I veckografen noteras för första gången på fem veckor en stängning i den nedre delen av kursstapeln vilket är svagt negativt. De små rörelserna de senaste dagarna har dock inte haft någon märkbart negativ påverkan på månadsstapeln där kursen fortfarande noteras i den övre tredjedelen.

I fredags markerades redan i öppningen nivån kring 2126 som även blev stänningskursen efter en skvalpig dag med endast sex punkters rörelse under dagen.

Volymen under veckan har legati klart under snittet och i fredags noterades den lästa volymen sedan den 28:e november. Fredagens volym noterades 22 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektor och den enda som stängde på plus i fredags var defensiva telekom men uppgången var marginell och de två sämsta sektorerna blev ickecykliska produkter och basråvaror. Vi har de senaste dagarna sett en viss defensiv rotering men det är för tidigt att dra några slutsater, framförallt efter de små rörelserna som präglat den senaste veckan.

Två av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte upp med 0,9 procent för att stänga vid $131,4. Google vände ner och backade 0,4 procent vilket fick aktien att stänga vid $540,5. Twitter fortsatte ner med måttliga 0,2 procent för att till slut stänga vid $36,6 medan den sociala kollegan Facebook noterades nästan oförändrat kring $80,5.

Den långa trenden är fortsatt stigande och övriga medelvärden är sorterade för uppgång med G-krafterna på plats.

MACD har sedan mitten av mars utmanat nollinjen och vände för en vecka sedan upp och effektuerade en ny köpsignal strax ovanför nollan vilket, som jag skrev inför veckostarten, har förutsättningar att bli en positiv sentimentsförstärkare.

Dagsmomentum tog för lite mer än en vecka sedan ut månadsmedelvärdet som är positivt men de senaste dagarna har det i samband med de små kursstaplarna varit lite tveksamhet som präglat momentumet men än så länge ser jag utseendet som positivt.

Om vi studerar hur den kommande femdagarsperioden har kursen utvecklats positivt historiskt i mer än hälften av fallen den kommande femdagarsperioden historiskt. Dock har 4 av de senast 6 åren inneburit en svag kommande vecka.

Om 2135 tas ut är det åter ”fri luft” och därefter hittar vi ett beräknat motstånd vid 2156.

På nedsidan håller jag först koll på utbrottsnivån vid 2120 som om den punkteras de närmaste dagarna innebär att vi får en turtle soup för nedgång. Därefter marubozulinjen från torsdagens kursstapel vid 2110.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2032

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– VIX visar tecken på att ladda för uppgång

Under de senaste månaderna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå. VIX föll den gångna veckan med 2,0 procent för att nu noteras vid 12,1. Nivån är helt klart bedrägligt låg och det tekniska utseendet indikerar en förestående uppgång. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2200 och 2050 den närmaste månaden.

 

Även om utbrottet från den stigande triangeln ännu inte lett till någon nämvärd styrka, samtidigt är det positivt att utbrottsnivån inte punkterats. Så länge 2120 är intakt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. I veckografen fick vi föregående vecka en varningssignal i ett ”uppladdningsläge med en lagerstapel” men rörelsen kan bli både upp och ner. Om 2135 tas ut är det ”fri luft” ovanför lagerstapeln och bra förutsättningar för att nästa ben i trenden inletts.

Motstånd: 2030 / 2135 / 2142 / 2156
Stöd: 2124 / 2120 / 2110 / 2096 / 2085

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 1376.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP21 med en häv kring 1,9 och en stop loss på 3165.

DAX: Uppladdningsfas med bra edge

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En första indikation på att nästa ben i den positiva trenden är påbörjad får vi när den fallande motståndslinjen tas ut.”

Den gångna veckan inleddes med att just den fallande motståndslinjen som jag nämnde för en vecka sedan togs ut vilket innebar att 11800-nivån som jag ”pratade om” för en vecka sedan passerades. Veckan som helhet innebar en uppgång med 0,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 20,5 procent.

De tre senaste veckornas kursstaplar har stängt i de övre delarna vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Sedan utbrottet över den korta fallande motståndslinjen i början av föregående vecka har dagsstaplarna varit små och studerar vi vad som hänt historiskt vid liknande lågvolatila lägen de senaste 12 åren har kursen stått högre i 100 av de 157 tillfällen då vi sett liknande lägen.

Den långa och medellånga trenden är enligt mitt synsätt positiva medan däremot den korta trenderna vänt ner. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 10387 ska vi leta efter signaler för fortsatt uppgång i samband med rekyler.

MACD vände upp i köp för precis en vecka sedan och håller nu på att kämpa med att ta ut nollinjen som om den passeras även det placeras i den positiva vågskålen.

Dagsmomentum noteras ovanför månadsmedelvärdet i den positiva delen av diagrammet.

Den kommande femdagarsperioden har indexet stigit i mer än hälften av fallen men tre av de fyra senaste åren har den kommande veckan stängt lägre, vilket vi inte ska dra några större slutsatser av.

På ovansidan möter framförallt den tuffa 12000-nivån upp som om den passeras ger en signal om uppgång mot AYH-nivån kring 12400. Det vi inte vill se är en punktering av 11000-nivån som kan få en HS-liknande formation att skicka ner indexet ytterligare.

På nedsidan får vi ett första tecken på svaghet om 11600-nivån punkteras och därefter den stigande stödlinjen som inför veckostarten noteras kring 11320.

Uppladdningsfaser som den vi sett de senaste dagarna leder i de flesta fall till en fortsättningen i den pågående långsiktiga trenden. Så länge köparna kommer tillbaks innan 11000-nivån punkteras med tydlighet är rekyler och utbrott köpvärda.

Motstånd: 11865 / 11920 / 12000 / 12096
Stöd: 11778 / 11740 / 11650 / 11600 / 11320

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP35 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 8347.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 16349.

Tele2 B: Tas 97,40 ut talar mycket för fortsatt uppgång

Teknisk analys Tele2 B: Även om kursen fortsatte upp efter föregående analys, anser jag att bedömningen var korrekt och att det var rätt att ta hem vinsten. Jag skrev då: ”Det är lätt att förledas att det skulle vara en bra edge att gå kort efter en liknande uppgångsfas men så är det inte men det är heller inte någon bra läge att ta nya positioner för uppgång.” Efter några dagars rekyl fortsatte uppgången och aktien reagerade positivt på rapporten för en månad sedan. Utdelningen på 14,85 fick i förra veckan kursen att falla ner till primärtrenden och fram till i fredags hade aktien fallit ytterligare ett par procent.

Den långa trenden pekar fortfarande uppåt men de korta och medellånga medelvärdena har sedan utdelningen vänt ner.

Gummisnodden har blivit hårt spänd och många menar att det inte är relevant eftersom det beror på utdelningen. Jag anser dock att det precis som vanligt är goda förutsättningar för att gapet så småningom ska täppas till.

Efter en avvaktande inside day i torsdags bjöds vi på en positiv hammer precis vid primärtrenden i fredags. Allt annat lika kan vi konstatera att de gånger det effektuerats en hammer i Tele2, oavsett marknadsfas, har kursen historiskt stått högre i knappt 60 procent av fallen. Under de senaste 20 åren har detta inträffat 142 gånger i positivt marknadsfaser och i 84 av dessa har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 1,0 procent.

Innan vi tar position för uppgång vill jag se att aktien reagerar genom att visa styrka efter fredagens hammer. Om 97,40 tas ut är förutsättningarna stora för en uppgång upp mot 100 kronor vilket med fördel kan handlas med minifuturen Tele2 BNP14 som har en hävstång kring 5,7. Se till att ta hem vinsten kring 99,50. Om det istället visar sig att primärtrenden punkteras talar mycket för att nedgången inte är klar.

Motstånd: 98,70 / 99,10 / 100,80 / 102,00
Stöd: 95,25 / 94,20 / 93,42 / 92,28 / 91,70

Du kan handla Tele2 med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG TELE2 BNP14 med en hävstång på 5,7 och en stop loss vid 83,54
Nedgång: MINISHRT TELE2 BNP14 med en hävstång på 3,8 och en stop loss vid 116,10

Lundin Mining: Hockeklubba för uppgång

Teknisk analys Lundin Mining: 36,50 togs ut i samband med föregående analys och de som köpte LUMI BNP29 fick med (3,2*6,5) ungefär 20 procent på två dagar, eftersom vi inte kunde komma in exakt på den önskade nivån då utbrottsgapet blev större än så. Tajmingen var annars perfekt, även om vi kunde stannat kvar i position och fått med ytterligare en uppgång efter utbrottet av 39-kronorsnivån men det vet vi aldrig i förväg. Vi kan bara handla på den edge vi har, resten är mer gambling än trading.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt men de korta och medellånga har nu så smått börjat peka upp.

Efter den senaste tidens nedgång är nu kursen tillbaks kring utbrottsnivån vid 39 kronor och strax under har vi flera gap som fungerar som magneter och på ovansidan likaså. Vilken sida kommer då att vinna? Det har vi inte en aning om men vi vet vilka nivåer som gäller och vi ska titta på vilka edgar vi har.

Gummisnodden är extremt hårt spänd och har de senaste dagarna bildat en hockeyklubba, vilket är något jag verkligen gillar. De senaste åren har det bara inträffat 9 gånger när kursen befunnit sig ovanför primärtrenden och vid 8 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Bortser vi från var kursen befunnit sig i förhållande till primärtrenden har gummisnodden varit lika spänd eller hårdare vid 25 tillfällen och vid 17 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Uppgången har i snitt varit 3,7 procent.

Om kursen stänger lägre idag än i fredags kommer vi att få en ny treveckorslägsta stängning och det har vi de senaste 10 åren fått vid 106 tillfällen och i ungefär hälften av dessa har kursen stått högre eller lägre. På en månads sikt har kursen dock stigit i fler fall.

I de fall kursen har fallit med mer än 9 procent på 12 dagar har kursen stått högre i 60 procent av fallen en vecka senare.

Edgen talar för en uppgång och att Lumi fallit för mycket på för kort tid. En första signal för uppgång får vi om 40 kronor tas ut och nästa när 40,50 tas ut. Förutsättningarna är goda för en uppgång mot 41,45 och även 43 kronor om inte säljarna visar sig på vägen upp. Om däremot 39-kronorsnivån punkteras har vi två gap ner mot primärtrenden som förmodligen ska täppas till.

Motstånd: 40,00 / 40,50 / 41,25 / 42,70 / 43,45 / 44,20
Stöd: 39,15 / 38,55 / 38,25 / 37,05 / 36,15 / 35,75

Du kan handla Lundin Mining med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG LUMI BNP30 med en häv kring 4,8 och en stop loss på 32,95.