BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23

OMXS30: Risk för fortsatt slagig handel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken för ytterligare nedställ är fortfarande stor så länge inte tidigare toppar tas ut och månadsstängningarna börjar ske ovanför årsmedelvärdet. En topp i början av veckan ökar chansen för att 1300-nivån kommer att punkteras och att vi under ytterligare en tid kan bereda oss på skvalpiga rörelser och tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig.”

Den gångna veckan inleddes med att 1380-nivån testades men inte togs ut och vi bjöds på en vänsterställd topp som jag beskrev för en vecka sedan. Totalt föll OMXS30 med 2,3 procent vilket innebär att nedgången sedan början av året nu skrivs till 7,0 procent.

Veckostapeln formade en bearish dark cloud cover och i dagsgrafen bjöds vi på tre impulsartade negativa candlesticks.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i tisdags, noterats lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna (måndagen undantagen). Totalt var det bara 34 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg den gångna veckan och sedan årsskiftet är det 42 procent som noteras högre. Bästa sektor och den enda som stängde veckan på plus var oljebolag. Sämst gick kraftbolag, finans och teknik.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden är nedåtriktade. Trendfasindikatorn noteras kring -1,4 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att vi ska se uppstudsar som lägen att ta position för nya nedgångar.

Cykelindikatorn noteras nu under 20 vilket innebär att det är ok att ta nya positioner för uppgång om vi bjuds på en positiv fortsättningsformation.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar mer än hälften av åren. De senaste fem åren har den kommande veckan varje år inneburit nedgångar på mellan 1-2 procent.

På ovansidan möter nu först 1352 och 1370 men framförallt klustret av tunga motstånd kring 1400-1420.

På nedsidan bevakar jag först 1339 och den stigande stödlinjen som inför veckostarten noteras kring 1320 och 1300-nivån.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta men utseendet är för tillfället svårbedömt. Viktigaste motståndsnivån som behöver tas ut och hållas för att jag ska bli mer positiv är 1550. Om däremot 1247 skulle punkteras får vi en ny förstärkt signal för nedgång.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut innan jag ens funderar på någon mer varaktig uppgång. Perioden från maj-oktober är normalt den sämre delen av året och så länge vi inte ser något annat än lägre toppar och bottnar är det enklast att följa driften, som för tillfället är nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) har nu EMA-8 punkterats efter den bearish engulfing som vi bjöds på i tisdags. Mycket talar för att de senaste dagarna var startskottet för nästa ben i nedtrenden och så länge de stora elefanterna företrädesvis distribuerar än ackumulerar ska vi vara försiktiga med att navigera för uppgång.

Sammanfattning: Den nya lägre toppen i början av förra veckan var vänsterställd vilket i min värld tyder på defensiva aktörer vilket även flykten från offensiva sektorer indikerar. Det blir nu spännande att se om köparna suger upp säljtrycket innan den stigande stödlinjen och framförallt 1300-nivån punkterats. Lågpunkten från i februari och toppen från mitten av mars är fortfarande intakta och så länge inte någon av dessa tas ut kan vi räkna med fortsatt slagig handel.

Motstånd: 1352 / 1364 / 1370 / 1383 / 1412 / 1423
Stöd: 1339 / 1320 / 1300 / 1290 / 1259 / 1247

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 1066.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP155 med en häv kring 5,1 och en stop loss på 1577.

S&P 500: Vi är än så länge åskådare

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu blir det verkligen upp till bevis. Kommer denna uppgång att ta ut zonen av motstånd upp mot 2135 eller kommer vi på nytt få en vändning i detta område som varit fallit varenda gång den testats det senaste året.”

Den gångna veckan har skvalpat omkring i en smal tradingrange mellan 2105 och 2085. Både denna och föregående vecka stängde kring 2098. Årets uppgång skrivs alltså även denna vecka till 2,7 procent.

Kursen har de senaste dagarna vänt upp kring EMA-8 vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Vi ser dock tydligt att köparna är svaga när de tidigare vändningsnivåerna i den rådande motståndszonen upp mot 2135 närmar sig.

Bästa sektorer den gångna veckan blev råvaror och defensiva hälsovård. Sämst gick oljebolag och finans.

Volymen har bortsett från i tisdags noteras kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. VIX steg med 2,7 procent till 13,5 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2180 och 2020 den kommande månaden. Den låga nivån på VIX i relation till hur nära viktiga motstånd kursen noteras är det mycket som talar för att VIX är på väg att bottna och kanske vända upp vid den stigande stödlinjen som åter testas av.

Både i dags- och månadsgrafen noteras ett extremt lågvollaläge som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion men än så länge vet vi inte när eller åt vilket håll. På ovansidan möter en betongmur hela vägen upp mot 2135 som om den tas ut, helst med tydlighet, kan ge en långsiktig köpsignal.

Årsmedelvärdet noteras kring 2030 och primärtrenden kring 2011 vilket innebär att månadsstängningen åter stängde ovanför dessa nivåer. Trendfasindikatorn noteras kring +0,1 vilket bekräftar utseendet i prisgrafen som säger oss att vara kortsiktiga, vara beredda på tvära kast och företrädesvis jobba med jämviktspendlande strategier.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i mer än 60 procent av åren.

MACD vände den 25 maj upp i köp kring nollan men för tillfället ser vi tecken på ett avtagande momentum och en negativ divergens. Cykelindikatorn noteras på en nivå över 80, pekar ner och säger oss att för tillfället undvika att ta nya positioner för uppgång.

På ovansidan möter först motstånd kring 2100 och 2111 och sedan hela vägen upp mot 2135.

På nedsidan möter först 2085 följt av 2081-2076 och 2067 men framförallt zonen kring 2040.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de långa och korta medelvärdena
– Både mars, april och maj stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd upp till 2135
– För få aktier som bär uppgångarna
– Negativ volymbalans

Sammanfattning: Även om edgen för uppgång inte är så bra i samband med noteringar strax under viktiga motstånd är det positivt så länge 2025 är intakt. Det råder dock en tydlig negativ divergens vilket innebär att vi ska vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång så länge kursen noteras strax under viktiga motstånd.

Motstånd: 2105 / 2111 / 2125 / 2135 / 2142
Stöd: 2085 / 2076 / 2067 / 2052 / 2040

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP18 med en häv kring 6,3 och en stop loss på 1796.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP11 med en häv kring 11,0 och en stop loss på 2235.

DAX: Uppladdningsfas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På ovansidan närmar sig nu apriltoppen vid 10500 samtidigt som det råder en negativ divergens. Punkteras primärtrenden utan att omgående återtas är det mycket som talar för ett besök nedåt 9770.”

Veckan inleddes med en bearish engulfing som ledde till att primärtrenden testades i fredags. Den gångna veckan innebar en nedgång med 1,8 procent vilket skickar ner indexet så att nedgången sedan årsskiftet nu uppgår till 6,0 procent.

I veckografen är fortfarande apriltoppen vid 10500 intakt och lågpunkten kring 9730 i början av maj nivån vi ska hålla koll på söderut. April månads högsta och lägsta är alltså fortfarande de nivåer som behöver tas ut för att vi ska få en indikation på åt vilket håll expansionen troligtvis kommer att ske.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och trendfasindikatorn noteras nu vid -0,4 och vi ska än så länge vara relativt kortsiktiga både med positioner för upp och nedgång.

MACD lämnade den 24 maj en köpsignal men närmar sig nu en säljsignal vilket skulle vara den första sedan slutet av april.

Sammanfattning: DAX befinner sig just nu i en tradingrange mellan 10500 och 9700. Den långa trenden pekar nedåt och så länge inte begränsningarna i den rådande tradingrangen tas ut ska vi vara beredda på tvära kast och varannandagsmönster.

Motstånd: 10240 / 10380 / 10500 / 10625 / 10865
Stöd: 10000 / 9920 / 9898 / 9740 / 9656 / 9400

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 7088.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP156 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 12462.