BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23 – 2022

OMXS30: Avvaktande kring fib 62%

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 befinner sig i en långsiktig nedtrendsfas men fångas sedan en månad tillbaka i en tradingrange. I fredags passerades både standard line och den fallande motståndslinjen vilket dessutom noterades med en volym som var 5 procent över snittet. Så länge indexet noteras under MA-200 och ichimokumolnet med en trendfasnotering under -2 talar mer för att det vi ser är en paus i nedgången än starten på nästa uppgångsfas. Det jag vill se för att bli positiv på både kort- och medellång sikt är att 2080 passeras och inte omgående punkteras. För att mer ska tala för upp- än nedgång på sikt behöver toppen vid 2194 tas ut och hållas, då ställs siktet in mot 2500 där vi hittar den symmetriska målkursen för den Adam och Eva-formation som i så fall är på plats.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap och ett test av det övre gapmotståndet från den 25 apil och efter ett test av 2038 i onsdags avslutades veckan med ett nytt test av nivån men även denna gång avtog köptrycket innan nivån hade tagits ut. Totalt steg OMXS30 med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 14,5 procent. I veckografen utvecklades veckan till en doji strax under 100- och 20-veckors medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen har bortsett från i tisdags (sista dagen i månaden) noterats klart under snittet. Volymbalansen är än så länge negativ.

SMACD är på väg att för första gången i år bryta upp genom nollzonen vilket är positivt.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 43 procent. Just nu är det bara 17 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är isen svag.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 8,5 vilket är marginellt under snittet som ligger runt 7,6. Tradingrangen har fått vollan att dra ihop sig och ju längre tid detta utseende varar och ju lägre vollan är, desto kraftfullare brukar utbrottet bli, men vi vet aldrig i förväg åt vilket håll det sker.

På ovansidan möter närmast 2080 följt av zonen vid 2096-2104 och 2143.

På nedsidan möter närmast 2064 följt av 2048-2038 och zonen kring 2005-1995.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Nu utmanas den övre begränsningen för den rådande tradingrangen och om nivån passeras och inte omgående punkteras är det en positiv pusselbit. Om nivån tas ut ställs siktet in mot 2145 till att börja med men vi ska vara medvetna om att det är gott om motstånd på ovansidan, åtminstone upp till 2194, men att varje nivå som tas ut och inte följs av en ny lägre lägsta är en delseger för köparna. Som jag skrivit om den senaste veckan kommer jag att tolka det kortsiktiga sentimentet som positivt så länge begränsningarna för den kortsiktigt stigande kanalen är intakt. Som vanligt vill jag se att indexet håller sig över standard line och mestadels även MA-50 i stigande trender som är värda att följa. Mitt huvudspår är att det kommer vara skvalpigt och slagigt ett tag och den av nivåerna 2080 eller 1895 som passeras och hålls kommer bli en vägvisare för den närmaste tiden. Skulle istället 2000- och framförallt 1967 ge vika ställs siktet i första hand in mot årlägstaområdet kring 1900-1875.

Motstånd: 2080 / 2096-2104 / 2143
Stöd: 2064 / 2048-2038 / 2005-1995

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Testar av motpolen från mars

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har vi sett flera positiva pusselbitar där passering av MA-20 och framförallt standard line är två av dem. En etablering över fib 50% för mars-maj nedgången innebär att köparna är på väg att ta över taktpinnen på kort sikt. Om även fib 62% vid 4320 passeras och inte omgående ger vika ser vi troligen något annat än ett bear market rally. För att stärka det positiva utseendet (när/om det blir fallet) vill jag dessutom se att dagsmomentum etablerar sig över 60 och att SMACD tar sig upp över nollzonen. Om dessa pusselbitar kommer på plats och isen blir tjockare än 50 procent (andel aktier i indexet som är över MA-200) kan vi troligen räkna bort säljarna.”

Den gångna veckan har noterats avvaktande strax ovanför standard line. Inför fredagens jobbsiffror ställdes förhoppningar om sämre siffror än väntat för att eventuellt få Fed att gå mot att bli mer duvaktiga. Så blev det inte och det fick veckan att avsluta svagt. Totalt backade den gångna veckan med 1,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 13,8 procent. I veckografen utvecklades veckocandlen till en bearish harami men med en relativt liten candle högt upp.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock ser vi att nedgångstakten planat ut de senaste veckorna.

Volymen igår var lägre än i onsdags och noterades 21 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD lämnade efter en uppladdning kring -15 ett positivt kors den 24 maj och tog sedan fart uppåt. En passering av nollzonen bekräftar det positiva utseendet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu till 34 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 3,6 procent för att stänga vid 24,8 strax ovanför MA-200 men under övriga medelvärden som ingår i G-krafterna.

Bredden mellan bollingerbanden har de två senaste veckorna fallit ner från 15,3 till 8,7 vilket inte är så långt från snittet kring 7,4.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 12/5
– Noteras över 20-dagars medelvärde, standard line och nacklinjen

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100 och MA-50

På ovansidan möter närmast 4143 följt av 4162 och 4177 samt zonen kring 4300.

På nedsidan möter närmast zonen kring 4104-4096 följt av 4060 och området vid 4000.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: S&P 500 befinner sig i en långsiktigt fallande trend och trendfasindikatorn är negativ. Detta innebär att risken för fortsatt nedgång är större än sannolikheten för ett positivt trendskifte. Den senaste nedgångsfasen efter det falska utbrottet upp över februarihögsta noterar fib 62% vid 4320 och för att jag ska bli positiv till indexet vill jag se denna nivå passeras. En normal motrekyl (i detta fall den senaste uppstuden) brukar ta indexet upp i nivån mellan fib 50% och fib 62%.
passeras och inte följs av någon ny lägre lägsta. Den senaste veckan har indexet utmanat den nedersta delen av detta motståndsområde. Även om den senaste veckans tradingrange är svagt positiv och en etablering över fib 50% för senaste nedgången vid 4223 förstärker ett positivt kortsiktigt utseendet talar sannolikheten för att nya lägre lägsta kommer noteras. Förmodligen krävs det att Fed övergår och blir något mindre hökaktig för att stabilisera en uppgångsfas som är värda att följa mer än på kort sikt.

Motstånd: 4143 / 4162 / 4177 / 4196-4205 / 4300
Stöd: 4104-4096 / 4060 / 4000 / 3985

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Än så länge kvar över utbrottsnivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är jag positiv och håller på att svänga över till att bli det även på medellång sikt men väntar in ytterligare pusselbitar för att tolka björnmarknaden som över. Det som åter får mig att bli negativ på kort sikt vore en punktering av den senaste lågpunkten vid 13390 eller ett extremt säljtryck när de närmaste stödnivåerna punkteras.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap men högstanivån sattes redan under måndagen. Ett återtest av utbrottsnivån från konsolideringen i onsdags och ett misslyckat försök att bryta upp över måndagens högsta avslutade veckan. Veckostängningen skedde på samma nivå som veckan före vilet innebär att årets nedgång skrivs till 9 procent även inför denna vecka. Veckan utvecklades till en spinning top kring standard line i veckografen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är svagt negativ men håller nu på att testa av tremånaderssnittet.

SAMCD noteras i den positiva delen men histogrammet varnar för att vi kan se fram emot en tid som präglas av tvära kast och slagig handel.

Sammanfattning: Efter utbrottet av tradingrangen förra fredagen har indexet noterats över både de kort- och medellångsiktiga sentimentsnivåerna och noterat en ny högre top. Nu är siktet inställt upp mot 14925 där marshögsta möter upp men samtidigt varnar de korta momentumindikatorerna för att en topp kan vara nära förestående. Rekyler i den kortsiktigt stigande trenden, ner mot cloud span b eller den stigande blå stödlinjen kan vara intressanta att agera på i samband med fortsättningsformationer. På kort sikt är jag positiv och håller på att svänga över till att bli det även på medellång sikt men väntar in ytterligare pusselbitar för att tolka björnmarknaden som över. Det som åter får mig att bli negativ på kort sikt vore en punktering av den senaste lågpunkten vid 13390 eller ett extremt säljtryck när de närmaste stödnivåerna punkteras.

Motstånd: 14590-14600 / 14925 / 15000
Stöd: 14390 / 14315 / 14030 / 13680 / 13565

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 58-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

Investor: Håller på att mjuka upp fib 38%

Teknisk analys Investor: Det blev först en uppgång till 221,95 och efter en hälsosam rekyl tog Investor fart för att notera en ny ATH-nivå vid 233,90 som sattes den 4 januari. Trots ett par försök att bryta tillbaka i en positiv trend har aktien fallit ner mot nivåerna som rådde förra våren. Sedan lågpunkten vid 168 kronor i början av maj ser vi i alla fall lite tecken på att köparna kan vara på väg tillbaka.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt nedåt och G-krafterna signalerar att mer nedgång troligen är att vänta. Trendfasindikatorn noteras i zonen som indikerar att vi ska vara beredda på nedgång och att uppgångar bara är pausformationer i nedgången.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors i mitten av maj och än så länge är momentumet hyfsat starkt för en fortsatt uppgång.

Sammanfattning: En passering av 187,45 med en stängning i den övre delen av dagscandlen ställer in sikte mot i första hand 190 kronor men delmålet för den senaste formationen hittar vi kring 195 kronor. När/om 190 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 190 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under lägstanivån för utbrottscandlen som tar ut 187,45.

Motstånd: 186,20 / 187,45 / 190,00
Stöd: 182,80 / 180,50 / 178,45

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52-.