BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23 – 2023

OMXS30: Tredje gången gillt?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet är fångat i en range mellan ungefär 2300 och 2200 vilket innebär att risken för tvära kast och slagig handel är stor. Den öformation som jag varnade för i veckan som gick har eliminerats och än så länge ser det ut som att de närmaste signifikanta stödnivåerna på nedsidan respekteras. Även rekylen efter öformationen anser jag i och med fredagens bullish separating line vara eliminerad. Den av nivåerna 2300 och 2200 som tas ut eller punkteras kommer troligen att ställa in siktet mot antingen ATH-noteringering från 4/1-2022 vid 2467 eller ner mot först och främst 2160. Inför fredagen skrev jag ”en första positiv pusselbit kommer jag tolka en fortsättningsformation kring ett stöd och en stängning över standard line kring 2243”. Så länge inte motståndet vid 2300 tas ut och bekräftats är det önskvärt att omtag och rekyler sugs upp på allt högre nivåer. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är att indexet laddar upp för att ta sig upp över 2300 och etablera nästa uppgångsfas.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap men stängde negativt och triggade en ny nedgång men även denna gång sögs den upp på en högre nivå än veckan före. Precis som de två senaste fredagarna slutade även den gångna veckan starkt med en uppgång till årshögstaområdet vid 2300. Totalt steg den gångna veckan med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,2 procent. I månadsgrafen stängde maj som en dark cloud cover som dock elimineras om juni stänger högre än 2295. I veckografen blev det den fjärde veckan i rad som stängde i den övre delen och i dagsgrafen blev fredagen den högsta stängningen sedan den 3 februari.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har bortsett från i onsdags och fredags legat under snittet. Volymbalansen är nu neutral.

SMACD lämnade i fredags en ny köpsignal och nu blir det spännande att se om divergensen mot signallinjen ökar så att den korta trenden som troligen inletts håller.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 57 procent. Just nu är det 64 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,9 procent vilket är klart under snittet som noteras vid 7,5. Vi ser små tecken på att vollan är på väg att tillta och frågan är nu åt vilket håll prisexpansionen kommer ske och när?

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2295-2305 följt av 2325 och 2340.

På nedsidan möter närmast 2284 följt av 2265 och 2256 samt 2233.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Återigen utmanas årshögsta kring 2300 och det blir nu spännande att se om det blir tredje gången gillt om priset bryter upp över nivån och ställer in siktet mot ATH-noteringen vid 2467. Den vimpel jag pratat om ett par veckor är nu passerad och det var en av pusselbitarna som stärker oddsen för att ett nytt positivt trendben är på väg att byggas upp. I det något längre tidsperspektivet noteras OMXS30 i en stigande triangel med en en potentiell uppgång mot 2550 om den bekräftas. Så länge inte motståndet vid 2300 inte tas ut och bekräftas är det önskvärt att omtag och rekyler sugs upp på allt högre nivåer, som vi sett den senaste tiden. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är alltså att indexet laddar upp för att ta sig upp över 2300 och etablera nästa uppgångsfas men fram till dess är risken för tvära kast och slagig handel stor.

Motstånd: 2295-2305 / 2325 / 2340
Stöd: 2284 / 2265 / 2256 / 2233

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Utbrott till ny 10-månadershögsta

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Vägskälet kring 4200 har nu testats två gånger på en vecka och det faktum att lågpunkten mellan testen var högre än majlägsta är en positiv pusselbit. Jag har många gånger den senaste tiden påtalat att det är gott om varningssignaler vilket är precis som det brukar vara inför stundande utbrott, men än så länge har vi inte bjudits på varken någon ny signifikant lågpunkt eller topp, vilket krävs för att ett nytt mer negativt utseendet ska ta vid. När det är många varningssignaler och frågetecken är det en god idé att rensa graferna från allt utom priset och när vi gör det talar mer för upp- än nedgång framöver. När det positiva utseendet inte längre gäller är det bara att vända på kappan men än så länge är det alltså mer positivt än negativt. Än så länge håller den gröna stödzonen vilket är positivt. Det jag vill se nu är att fler aktieslag stärks och att framförallt mindre bolag tar fart uppåt. Om utbrottet upp genom 4200 håller är det positivt men även ett omtag som inte punkterar 4100 är värt att agera på. Om däremot 4050 ger vika ökar risken för en nedgång mot 3800. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att etablera sig över 4200.”

Som väntat kom till slut utbrottet upp över 4200 och den gångna veckan avslutades, som flera tidigare fredagar, positivt. Efter att den gångna veckan inletts med ett test av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör bröt indexet upp med ett utbrottsgap. Totalt steg SP500 med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,5 procent. Maj månad blev den fjärde månaden i rad som stängde i den övre halvan och i veckografen bjöds vi på ett tvåtick för fyra veckor sedan och det är fortfarande den senaste signalen. Gummisnodden är nu uppe på den högsta nivån sedan den 3 april och det kan snart behövas en liten avkylning.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har legat klart över snittet, till viss del beroende på månadsskiftet, men inte desto mindre tolkar jag fredagens volym som positiv i samband med utbrottet. Volymbalansen är åter positiv.

SMACD noterad en en köpsignal den 18 maj och den är fortfarande i spel men nu är indikatorn uppe i zonen där det senaste halvåret sett flera vändnigar nedåt i prisgrafen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 53 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 18,7 procentenheter den gångna veckan och stängde på 14,6 vilket är den lägsta stängning sedan den 19 februari 2020. Efter låga stängningar som denna är det inte ovanligt att priset tar fart uppåt.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,1 procent vilket är klart lägre än snittet vid 7,6. Det blir nu intressant att se om expansionen från lågvollaläget fortsätter upp som det ser ut just nu.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Hägsta stängningen sedan 18 augusti
– Utbrott upp över 4200

I den negativa vågskålen:
– Noteras under senaste februaritoppen och kontraktionens begränsningar
– Hårt spänd gummisnodd på ovansidan

På ovansidan möter närmast 4291 följt av 4295-4305 och 4325.

På nedsidan möter närmast 4267 följt av 4245 och 4232 samt zonen mellan 4205-4195.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det senaste halvåret har starka jobbrapporter tolkats negativt av marknaden då det ökat risken för en hökaktigare räntebana från Fed men nu är det alltfler som tror att den sista höjningen kan vara gjord eller att det bara kommer en mindre slutgiltig höjning av styrräntan. När vi nu lagt en stark vecka där indexet stängde på tiomånadershögsta bakom oss och 4200-nivån passerats kommer troligen fler sektorer att följa med upp och bredden tillta. Nu börjar vi dessutom se att småbolagen vaknar till liv, precis det jag skrivit om en tid att det krävs för att bekräfta risk-on hos de större aktörerna. Kvoten mellan discretionary och staples stiger även den vilket indikerar att konsumenterna vågar köpa kapitalvaror som inte är nödvändiga igen. Tills vi ser utbrottsnivån kring 4200 punkteras anser jag att nästa positiva trendben är inledd. Målkursen för detta trendben hittar vi kring 4550 men det är flera tuffa motstånd som behöver rensas av innan nivån nås och det första möter upp redan vid 4300-4325. Om den hårt spända gummisnodden får priset att rekylera från nuvarande nivå kan positiva fortsättningsformationer vara köpvärda hela vägen ner mot 4100 men om även den nivån punkteras får vi en ny lägre lägsta och då behöver vi ställa ytterligare krav för att kliva in. Om en eventuell nedgång/rekyl får indexet att etablera sig under 4050 ökar risken för en nedgång mot 3800. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet nu inlett nästa ben norrut.

Motstånd: 4291 / 4295-4305 / 4325
Stöd: 4267 / 4245 / 4232 / 4205-4195

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Studs på stödet vid februari- och marshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag:  ”Eftersom indexet befinner sig i en kortare tradingrange mellan ATH-noteringen vid 16330 och stödområdet kring 15700 ska vi vara beredda på fortsatt slagig handel. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer in siktet för den närmaste tiden. En första allvarlig varningssignal får vi om golvet i den stigande kanalen, som nu noteras kring 15500 punkteras.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den stigande stödlinjen som utgjorde den övre begränsningen hos den tidigare stigande kilen. Efter en rekyl ner till motpolsområdet kring 15700-15600 i onsdags kom köparna tillbaka i slutet av veckan och lyckades återta både den korta sentimentsnivån EMA-8, MA-20 och den viktiga standardline kring 16000-nivån. Totalt steg indexet med måttliga 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,3 procent. I månadsgrafen stängde maj som en dark cloud cover men om juni stänger över 16332 kommer den att vara eliminerad. I veckografen utvecklades en bullish turtle soup men i dagsgrafen ska vi fortsatt vara beredda på tvära kast så länge indexet fångas i en tradingrange.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen.

SMACD har efter det negativa korset för snart två veckor sedan närmat sig nollzonen och nu ser momentumet för eventuell nedgång ut att mattas av.

Sammanfattning: Precis som i början av maj tog DAX i veckan fart upp från motpolen och stödnivån vid 15700 med en bullish separating line. Nu vill jag gärna se volymen ta fart när motståndsnivåer närmar sig. Veckostängningen skedde precis över 16000-nivån där vi även hittade standard line. Eftersom indexet befinner sig i en kortare tradingrange mellan ATH-noteringen vid 16330 och stödområdet vid 15630 ska vi vara beredda på fortsatt slagig handel. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer in siktet för den närmaste tiden. Mitt huvudspår är att indexet håller på att ladda upp för ett utbrott upp över ATH-noteringen. En första allvarlig varningssignal får vi om stödet kring 15500 punkteras utan att snabbt återtas, men det återkommer jag till när och om det sker.

Motstånd: 16080 / 16155 / 16330 / 16500
Stöd: 15920 / 15500 / 15250 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 51+.
– Next day forecast indikerar att det är 45 procents chans för uppgång under måndagen.

Hexagon: Tredje gången gillt

Teknisk analys Hexagon B: Det blev tredje gången gillt för Hexagon som i fredags bröt upp från den stigande triangeln med en opening marubozu.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde är i det närmaste horistontell. Trendfasindikatorn noteras nu i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv men har kanske stigit lite väl mycket de senaste dagarna vilket talar för att det kan behövas en liten paus innan köparna åter orkar komma tillbaka.

SMACD lämnade den 17 maj en köpsignal som fortfarande är i spel, även om indikatorn nu är uppe på den högsta nivån sedan mitten av augusti 2021.

Sammanfattning: Senaste analysen var vältajmad och aktien har sedan dess stigit med 9 procent. I fredags kom utbrottet från den stigande triangeln på tredje försöket och nu är dessuom ”123-an” fullbordad. Edgen är god för fortsatt uppgång och målet för triangeln ligger kring 150 kronor men dessförinnan måste 140-kronorsnivån hanteras. Risken är naturligtvis stor för en rekyl när gummisnodden är hårt spänd på ovansidan, som nu. Rekyler är köpvärda vid positiva fortsättningsformation ner mot standard line som inför dagen noteras kring 121 kronor. Problemet med att ta position vid utbrott
är att aktien ofta blir kortsiktigt överköpt, som nu. Så hur gör man då? Ett sätt är att man köper en lottsedel, vilket är en hävstångsprodukt för ett extremt litet belopp och manuellt bevaka stoppnivån. Så fort vi bjuds på en rekyl, antingen redan nu eller efter ytterligare uppgång, som elimineras av en fortsättningsformation (stängning i den övre tredjedelen och över föregående dags högsta) förutsatt att inte standard line vid 120 kronor, ökar vi på positionen. När/om 136 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 136 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 118,40.

Motstånd: 129,00 / 131,55 / 133,40
Stöd: 127,20 / 123,50 / 121,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 77+.

Electrolux B: Pattern gap från rapportgap

Teknisk analys Electrolux B: Det skulle ta ett par dagar innan aktien fortsatt upp och tog sig an MA-200. Efter 9 dagars kelande med 200-dagars medelvärde small det till i samband med Q1-rapporten och aktien rusade upp till till 175 kronor där en negativ divergens mot det övre bollingerbandet fick köparna att ta en paus. Nu har aktien under några dagar testat det senaste rapportgapet, som än så länge är intakt och tog i fredags fart uppåt från MA-50 vilket innebär att haramin från i torsdags bekräftades.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva fortsättningsformationer.

Volymbalansen är neutral men utmanar nu tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 16 maj ett negativt kors vilket förstärkte rekylen som nu fått indikatorn att ta sig ner till nollzonen.

I fredags tog Electrolux fart från 50-dagars medelvärde med ett bullish pattern gap. Electrolux har varit hårt blankad sedan början av maj och nu ser vi små tecken på att blankningarna håller på att stängas.

Sammanfattning: Den senaste rapporten mottogs positivt men därefter blankades Electrolux hårt och har fallit ner till rapportgapet som testats några dagars. Vid det översålda läge som råder i aktien är det goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 160 kronor. När/om 153,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 153,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Ett alternativt sätt att rida vinsten efter att 153,50 passerats är att stänga direkt utan att vänta på en stängning när EMA-8 (den tunna punktstreckade lila linjen) punkteras. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras kring 140,50.

Motstånd: 148,70 / 153,00-153,70 / 162,40
Stöd: 147,00 / 143,95 / 142,00 / 136,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 18+.