BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23 – 2024

OMXS30: En passering av MA-20 kommer vara en positiv pusselbit

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om standard line vid 2565 punkteras, utan att snabbt återtas, är risken stor för en djupare nedgång. SMACD ser nu ut att lämna ett högt negativt kors, vilket i så fall blir det högsta sedan slutet på december. Risken är då att vi bjuds på en utmanande rekyl. Även om det är en avsevärd risk för en rekyl som kan bli utmanande har OMXS30 vid de 338 liknande tillfällen som jag hittar sedan 1997 stått högre vid 64 procent av dessa, en månad senare. Mitt huvudspår är att vi kommer att bjudas på ytterligare nedgång innan köparna suger upp rekylen och inleder nästa positiva trendben.”

Den gångna veckan inleddes med att täppa till gapet från den 24 maj men i tisdags bjöds vi på en ny lägre högsta vilket triggade en nedgång till standard line som testades av i torsdags. Veckan avslutades med en positiv fortsättningsformation som lyckades återta 2600. Trots återhämtningen i slutet av veckan backade indexet med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 8,7 procent. Maj månad steg med 1,9 procent och månadscandlen blev den 7:e i rad som stängde i den övre delen och den fjärde i rad som stängde på plus. De senaste gångerna vi sett liknande utseenden var mars 2006, februari 2015 och maj 2017. Vid alla dessa tillfällen har det resulterat i toppar följt av rekyler. I veckografen utvecklades en negativ reversal som jag tolkar som en osäkerhetscandle.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan låg fram till i fredags klart under snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december även om den just nu testar av snittet.

SMACD lämnade den 27 maj ett högt negativt kors vilket var det första sedan den 28 mars. Frågan är nu om fredagens positiva candlesticksformation räcker för att inleda nästa positiva trendben.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 52 procent vilket var den bredaste uppgången sedan den 26 april. Just nu är det 90 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,0 procent vilket är lägre än snittet vid 5,6 procent.

På ovansidan möter närmast 2610 följt av 2617 och 2637 samt 2648.

På nedsidan möter närmast området mellan 2600-2595 följt av 2564 och motpolen från 27 mars vid 2557-2552.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Det blir nu intressant att se om de positiva candlar som avslutade den gångna veckan räcker för att inleda ett nytt positivt trendben. För att sannolikheten ska tala mer för en uppgång mot ATH-noteringen vid 2648 än en fortsatt nedgång krävs att 2612 passeras utan att snabbt punkteras. Om indexet vänder ner och punkterar förra veckans lägsta vid 2575 ställs siktet in mot 2525 som är ett mindre stöd innan aprillägsta vid 2477. Som jag skrivit många gånger och även de senaste dagarna ska man ha stor respekt för höga negativa kors hos SMACD, speciellt om de följs av en tydlig divergens mellan SMACD-linjen och signallinjen, som nu. Samtidigt som vi de senaste dagarna bjudits på flera negativa pusselbitar är indexet inne i en period på året som brukar vara svag. Det är ungefär 60 procent av åren som indexet fallit från nu till direkt efter midsommar. Jag tolkar det däremot fortfarande som att det är goda förutsättningar för att nästa lågpunkt kommer att noteras högre än aprillägsta vid 2477. Om denna nivå ger vika utan att snabbt återtas är det däremot stor risk för en utmanande nedgång. Mitt huvudspår tills fib 50% vid 2612 passerats, är att vi kommer att bjudas på ytterligare nedgång innan köparna suger upp rekylen och inleder nästa positiva trendben men att det troligen kommer vara köpvärt.

Motstånd: 2610 / 2617 / 2637 / 2648
Stöd: 2600-2590 / 2577-2572 / 2564 / 2557-2552

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Bullish engulfing i månadsgrafen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Senast vi såg en liknande bearish engulfing-candle för nedgång var den 4 april, vilket jag ringat in i diagrammet. Det som till att börja med kan eliminera denna är antingen om högstanivån vid 5352 för candlen passeras eller om vi bjuds på en tydlig stängning över föregående dags candle vid en stödnivå. Mitt huvudspår är tillsvidare att den pågående rekylen kommer vara köpvärd vid en fortsättningsformation och att den effektueras innan standard line vid 5150 punkteras. Om ATH-nivån passeras hittar vi nästa delmål kring 5400 följt av 5450 och 5500. Om däremot standard line punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet till att börja med in mot 5065.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversal innan priset vände ner och föll ner mot 50-dagars medelvärde där veckan avslutades med en extremt positiv turtle soup. Totalt steg indexet med med marginella 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,7 procent. I månadsgrafen stängde maj som en bullish engulfing och historiskt har månaden varit den sämsta månaden under positiva marknadsfaser men i år noterades en uppgång med hela 4,8 procent. En bidragande orsak till den kraftfulla återhämtningen i fredags tror jag inflationsmåttet kärn-PCE som kom in i linje med förväntningarna var.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn doppade för ett par veckor sedan tårna i jämviktspendlingsområdet men är nu åter uppe i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har under veckan legat under snittet men noterades i fredags hela 65 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv men testar just nu av tremånaderssnittet.

SMACD lämnade ett negativt kors i onsdags, det första sedan den 2 april. I fredags skrev jag att det till stor del liknade det vi såg i början av april men veckans starka stängning har fått det negativa momentumet att vika av, åtminstone tillfälligt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 73 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 45 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) var både i torsdags och fredags uppe över MA-200 men vände under fredagskvällen ner så att notergingen inför veckostarten skrivs till 13,0.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 4,1 vilket är klart lägre än snittet vid 5,7 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5
– Extremt positiv turtle soup i fredags och maj blev en bullish engulfing i månadsgrafen

I den negativa vågskålen:
– Maj månad är den historiskt sämsta månaden på året vid bullmarknader
– Negativ engulfing direkt efter ny ATH-notering

På ovansidan möter närmast zonen mellan 5290-5310 följt av 5316 och den senaste ATH-noteringen vid 5340.

På nedsidan möter närmast 5250 följt av 5222 och området vid 5210-5190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Som jag skrivit och sagt den senaste veckan kommer en passering av fib 50% för rekylen och en positiv fortsättningsformation indikera att rekylen är slut. Inför fredagen skrev jag att mitt huvudspår var att den pågående rekylen skulle bli köpvärd vid en fortsättningsformation och att den effektueras innan standard line vid 5150 punkteras, vilket det blev. I fredags bjöds vi på en extremt kraftfull turtle soup som stängde över föregående dags högsta och dessutom passerade upp genom fib 50% för den senaste rekylen. Maj månad utvecklades till en mycket positiv bullish engulfing och jag har inte sett en lika kraftfull sådan formation i månadsgrafen sedan oktober 2011. I fredags skrev jag att det vore positivt, och ett styrkebesked om MA-20 återtogs snabbt om nivån punkterades. Inte i min vildaste fantasi var jag beredd på en så pass kraftfull positiv candle med hög volym som vi bjöds på i fredags. Nu blir det intressant att se om det var ett dödsryck eller om ”katten vaknat till liv”. Passeras den senaste ATH-noteringen vid 5342 ställs siktet in mot i första hand 5500. Mitt huvudspår är nu, tills jag motbevisas, att nästa positiva trendben inletts.

Motstånd: 5290-5310 / 5316 / 5340-5345
Stöd: 5250 / 5222 / 5210-5190 / 5180-5165

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Kortsiktigt översålt när standard line närmar sig

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den positiva volymbalansen innebär att oddsen är goda för att rekyler sugs upp innan de blir ohälsosamma. En första vattendelare hittar vi kring 18260 där bla standard line möter upp. Rekyler ner till detta område som elimineras med positiva fortsättningsformationer är köpvärda.”

Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök att ta ut den senaste ATH-nivån och istället effektuerades en ny lägre högsta vid 18855. Totalt backade indexet 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,4 procent. Uppgången under maj blev goda +3,2 procent vilket kan jämföras med snittet för maj som ligger på +0,7 procent. I månadsgrafen utvecklades maj till en bullish piercing line och i veckografen blev den en negativ reversal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari men jag vill gärna se den stiga tydligare under uppgångsdagarna.

SMACD lämnade den 24 maj ett högt negativt kors. Än så länge är momentumet för nedgång tydligt och i prisgrafen ser jag inte någon bekräftad positiv omslagsformation.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 3,4 procent vilket är lägre än snittet vid 5,2 procent.

Sammanfattning: Efter den senaste ATH-nivån har indexet noterat en ny lägre högsta och fram till en positiv fortsättningsformation effektueras pågår rekylen. Veckan avslutades med två små candlar kring motpolen från den 2 april. Om det är en paus i rekylen eller en indikation på att säljarna håller på att köra slut på bränsle, återstår att se. De korta momentumindikatorerna har kommit ner till nivåer som i positiva börsklimat har goda förutsättningar att följas av en vändning uppåt. Säsongsmässigt brukar perioden från nu till sista veckan i juni vara svag. Snittavkastningen för juni i positiva börsklimat har sedan 1997 varit +1,5 procent och månaden har utvecklats positivt i 77 procent av åren. Nu vill jag till att börja med se en stark stängning över föregående dags högsta och därefter en passering av fib 50% för nedgången sedan ATH-noteringen, just nu vid 18645, passeras utan att omgående punkteras. När jag tar en snapshot på det tekniska utseendet är det ungefär 59 procents chans för upp/nedgång den kommande veckan och på en månads sikt har det utseende vi ser inneburit uppgångar i 63 procent av fallen.
Motstånd: 18567 / 18650 / 18845 / 18890-18910
Stöd: 18394 / 18345 / 18225 / 18085 / 17875

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 17-.
– Next day forecast indikerar att det är 53 procents chans för uppgång under måndagen.

Millicom: Kraftfull positiv reversal med hög volym

Teknisk analys Millicom: Det skulle behövas ett falskt utbrott innan aktien på allvar tog fart upp genom kontraktionens övre begränsning. Priset nådde den 23 maj 288 kronor och har därefter testat av standard line som än så länge respekteras.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad och G-krafterna för uppgång är på plats. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier men är nu uppe på en extremt hög nivå.

Vollan varnade i samband med toppen den 23 maj för att en rekyl eller kontraktion kunde behövas innan nästa ben norrut tog vid.

Volymbalansen är positiv sedan den 14 mars och har tilltagit rejält den senaste tiden.

SMACD noteras i den positiva delen men lämnade i veckan som gick ett negativt kors.

Sammanfattning: Eftersom det var hög volym när svansen i samband med extrastämman effektuerades den 23 maj bör man vid en ny position traila stoppen strax under föregående dags lägsta redan från start. Fredagens positiva reversal effektuerades med en volym som var hela 148 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, vilket innebär att det troligen är goda förutsättningar för ytterligare uppgång. Bjuds vi på en candle med 3 procents range kan det vara läge att omgående ta hem en eventuell vinst. Om det visar sig att standard line punkteras ställs siktet in mot 230-kronorsnivån, till att börja med.

Motstånd: 267 / 276 / 287 / 295-305
Stöd: 256 / 252 / 242 / 230

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66+.

SCA B: Tar fart från motpolen den 14 mars och nollzonen

Teknisk analys SCA B: Den som agerade på föregående analys fick med sig 2,8% x hävstången. Efter toppen i mitten på maj vid 172 kronor har aktien fallit ner till stödet vid 156 kronor där en bullish piercing line effektuerades i torsdags och bekräftades med en fortsättningsformation i fredags med en volym som var hela 204 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan den 22 mars i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 28 februari.

SMACD lämnade den 22 maj ett negativt kors och indikatorn har därefter fallit ner till nollzonen som just nu testas av.

Sammanfattning: Även om det är en del brus och hinder på ovansidan talar volymen i fredags för att köparna vill in i aktien. Ett positivt gap idag kan därför vara intressant att agera på. När/om 166 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 166 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 155,40

Motstånd: 161,55 / 162,90 / 167,00 / 172,40
Stöd: 156,15 / 153,45 / 151,50 / 148,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 44+.