BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23

OMXS30: Enklaste motståndets väg är upp

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”MA-20 utgör en kortsiktig vattendelare och stängningar ovanför skapar goda förutsättningar för ett test av taket i den rådande tradingrangen kring 1657. På nedsidan är det angeläget att golvet i rangen vid 1604. Den närmaste riktningen bestäms med stor sannolikhet av utbrottet som för tillfället fångar indexet. Så länge inte någon av begränsningarna tas ut eller punkteras kan vi se fram emot en skvalpig tillställning med tvära kast.”

Redan under tisdagen bjöds vi på en stängning ovanför MA-20 och kursen fortsatte sedan upp till 1657 som nåddes i fredags. Totalt steg föregående vecka med 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 8,5 procent. Sedan lågpunkten för snart ett år sedan har det svenska storbolagsindexet stigit med mer än 30 procent. Senast vi såg en liknade uppgång var från sommaren 2012 till i maj 2013 och den gången noterades en nedgång med lite mer än 6 procent den kommande månaden. Kursen har dock vid de 19 tillfällen det inträffat de senaste 20 åren fortsatt upp den närmaste månaden vid 11 av dessa.

Volymen har under hela veckan noterats strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortfarande positiv och stigande.

Bredden har under två månader varit något jag varnat för. Den gångna veckan steg 55 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar.

Bästa sektorer den gångna veckan blev teknologi, verkstad och hälsovård. Sämsta sektorer blev oljebolag och konsumenttjänster.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 138.000 personer i maj, mot väntade +182.000 enligt Bloomberg News konsensus.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

MACD lämnade den 17 maj en säljsignal som var den första sedan den 24 februari men nu närmar sig åter en köpsignal som i så fall blir den första sedan den 21 april.

Efter fredagens långa svans på ovansidan är det naturligtvis mycket som talar för att en passering av 1658 innebär att en del stoppar måste tas för nedgång och det kan driva upp kursen ytterligare.

På ovansidan möter först nivån kring 1657 och därefter nivån kring 1670.

På nedsidan möter först 1642-1639 följt av 1636 men framförallt förra torsdagens lågpunkt vid 1604.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1524 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som med stor sannolikhet tar över taktpinnen på längre sikt. 1390 är än så länge den senaste mest signifikanta lågpunkten under årsmedelvärdet men fortsätter uppgången så att maj stänger på plus kommer jag flytta upp nivån till 1543.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag under flera veckor varnat för att indexet varit överköpt. De senaste dagarna har vi sett allt mindre rörelser och chansen har därmed ökat för en expansion, som troligtvis sker uppåt.

Sammanfattning: I fredags nåddes åter taket i den rådande tradingrangen som jag pratade om för en vecka sedan. Nu blir det spännande att se om MACD lämnar en ny köpsignal som kan bli en ny positiv trigger eller om vi istället får en trampolin för nedgång. Undertonen är positiv och att för tillfället navigera för något annat än uppgång är att göra tradingen svårare än den behöver vara.

Motstånd: 1657 / 1661 / 1672 / 1684
Stöd: 1642 / 1637 / 1625 / 1613

SP500: Rekylrisk men att gå kort finns inte

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter sju dagars uppgång talar det mesta för en stundande rekyl. Historiskt har dock liknande impulser lett till fortsatta uppgångar på några veckors sikt. Jag är positivt inställd till indexet både på kort och lång sikt så länge inte tidigare pivotbottnar punkteras ska de ses som bättre köplägen vilket innebär att rekyler ner mot 2353 är värda att haka på.”

Den gångna veckan inleddes något skvalpigt men redan i slutet av onsdagen såg vi tecken på att köparna åter sökte sig tillbaks och avslutningen på veckan var starkt och en ny högstanågonsin stängning vid 2439. Totalt steg S&P500 med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till imponerande 8,9 procent.

I månadsgrafen har de senaste fem månaderna stängt med positiva förtecken och i veckografen de senaste två veckorna likaså. S&P500 har stigit mer än 20 procent det senaste året och bäst har aktier med någon relation till Internet noterar i snitt uppgångar med mer än 40 procent. Sedan lågpunkten vid 2350 för två veckor sedan har indexet stigit med 3,7 procent vilket innebär att fredagen stängde ovanför det övre bollingerbandet för första gången sedan den 26 april.

Även om utvecklingen är positiv ska vi inte ignorera varningssignalerna i form av negativa divergenser och en volym som avtagit under uppgångsdagarna de senaste två veckorna. På något längre sikt är dock momentumet brett och bra men både stochastic och RSI indikerar att det borde vara dags för en rekyl.

Volymen den gångna veckan var den lägsta på fyra veckor. Volymbalansen visar tecken på en ny topp.

VIX föll med 0,6 procent den gångna veckan och noteras inför veckostarten kring 9,7 vilket är extremt lågt, även med historiska mått. MACD divergerar för att nedgången är på väg mot en lågpunkt och att mer talar för en stundande uppgång än att nivån ska förbli så här låg.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2276 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen kring 2268. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner som i huvudsak ska ske för uppgång och vi än så länge ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Stochastic noteras kring 96 och dagsmomentum är stigande runt 70.

På ovansidan möter först 2442 och därefter 2460.

På nedsidan möter först stöd vid 2423 följt av sentimentsnivån kring MA-20 som inför veckostarten noteras vid 2400.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 2/6 vid 2440,2
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Negativa divergenser, dålig bredd och avtagande volym i uppgångarna
– Spänd gummisnodd

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge indexet inte punkterar och stänger under MA-20. Det börjar dock bli en hel del varningssignaler och lite för mycket ”det är skillnad denna gång”.

Sammanfattning: Även om undertonen är positiv ligger det en fara i att bli för positivt inställd och att ignorera varningssignalerna. Än så länge är det dock bara varningssignaler och mycket som talar för att det inte är någon bra tajming att jaga nya positioner för uppgång. I samband med rekyler och positiva fortsättningsformationer är det dock fortfarande intressant att kliva på. Att gå kort är för tillfället att gå emot driften och det kan kosta mer än det smakar.

Motstånd: 2442 / 2448 / 2461 / 2473
Stöd: 2431 / 2423 / 2417 / 2411 / 2400

DAX: Nytt utbrott och ATH

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De två senaste veckorna har varit skvalpiga med en negativ underton men samtidigt har kursen nu nått ner till ackumulationsområdet kring 12565-12480 där vi ser att köparna står och väntar.”

Efter en skvalpig inledning lyfte DAX-indexet i fredags vilket resulterade i en ny ATH-notering vid 12879 och den högsta stängningen någonsin vid 12822. Totalt steg indexet 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till hela 11,7 procent.

I månadsgrafen stängde maj månad med en lång svans på ovansidan och om kursen håller sig ovanför denna nivå innebär det att det råder en shooting stop i månadsgrafen. I veckografen bjöds vi som jag påtalade för några veckor sedan på en treticksformation i slutet av april och nu ser vi åter tecken på förnyat engagemang hos köparna.

Volymen i fredags där indexet inledde med ett gap var betydligt högre än snittet vilket jag tolkar i den positiva vågskålen.

MACD är nu på väg att lämna en ny köpsignal vilket kommer att bli den första sedan slutet av april, såvida inte kursen och MACD vänder ner från nuvarande nivå. Så länge inte motsatsen visar något annat är jag positiv till den närmaste tidens utveckling.

Sammanfattning: Det råder en extremt negativ divergens och mycket talar för att vi antingen kommer att få se en lugnare uppgångstakt eller en rekyl. För tillfället är det inte intressant att agera för något annat än uppgång men det är bättre att göra det i samband med fortsättningsformationer, helst vid rekyler ner mot en stöd/ackumulationsnivå.

Motstånd: 12889 / 12956 / 13100 / 13245
Stöd: 12745 / 12668 / 12524 / 12380

Skanska B: Bryter sig loss från husse

Teknisk analys Skanska B: Även om det tog någon vecka innan Skanska visade på styrka var föregående analys en bra heads up och är fortfarande i spel. Nu närmar sig det första delmålet och nu är det åter intressant att ta en titt på Skanska.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut är stigande och trendfasindikatorn skrivs just nu till +0,9 vilket innebär att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier och köpa både rekyler och utbrott.

Jag skrev redan i föregående analys att primärtrenden var en intressant uppladdningsnivå så länge inte lågpunkten från i början av april gav vika.

6 av de senaste 9 kursstaplarna har stängt på plus och edgen för uppgång på någon veckas sikt är nu god.

Lågpunkten för lite mer än en vecka sedan och uppladdningen kring MA-200 är intressant på flera sätt. Dels för att vi bjöds på ytterligare en ny högre botten och ett utbrott upp över primärtrenden som eventuellt följs av en köpsignal i MACD.

Nu testas alltså gapmotståndet upp mot 209,40 av och mycket talar för att även detta kommer att tas ut, även om det kan krävas ett par omtag innan det sker.

Sammanfattning: Första delen av uppgången jag skrev om för ett par veckor sedan är nu avklarad och det första delmålet nått. Mycket talar dock för en fortsatt uppgång mot i första hand 212,90 där vi flyttar upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och fortsätter så tills vi blir utstoppade. Den initiala stoppen kan nu placeras strax under 203 kronor.

Motstånd: 209,40 / 210,95 / 213,45 / 216,50
Stöd: 207,45 / 205,95 / 203,45 / 200,00 / 198,50

SEB A: Står och väger kring 104,50

Teknisk analys SEB A: Det blev bra tajming på föregående analys och vi bjöds på en uppgång till 107-kronorsnivån innan köptrycket avtog.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn har fallit tillbaks till 1,8. Vi ska alltså fortsatt tillämpa trendföljande strategier och leta positiva formationer i samband med rekyler.

MACD lämnade en säljsignal den 19 maj och momentumet visar nu snarare tecken på att tillta för nedgång.

De senaste 3 dagarna har testat av stödnivån kring 104,40 och stängt i den nedre delen. Vid den typen av candlesticksformation har kursen stått lägre på en veckas sikt i 61 procent av fallen historiskt.

I grafen ser vi att det råder en tendens till en fallande triangel som om den punkteras signalerar för en nedgång mot i första hand 103,00-102,50. Om inte köparna står där och väntar på att suga upp säljtrycket hittar vi nästa ackumulationsområde kring 100,00 kronor.

Bryter kursen istället upp och tar ut 106,00 kronor utan att snabbt fallera kan det vara tredje gången gillt för att ta ut högsta nivån sedan juli 2015.

Sammanfattning: Det är ett mycket intressant utseende i SEB som har utseendet av en fallande triangel. Om det visar sig att 104,50 punkteras talar det mesta för en nedgång mot i första hand 102,70 och eventuellt ner mot 100-kronorsnivån. Redan om 106 kronor tas ut kommer många som chansat på att gå kort att tvingas bli köpare mot sin egen vilja och det banar väg för ett nytt test av 107-kronorsnivån.

Motstånd: 105,45 / 106,50 / 107,95 / 110,00
Stöd: 104,20 / 102,70 / 100,80 / 100,00