BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23

OMXS30: Såg vi just startskottet på nästa trend?

Teknisk analys OMXS30: Förra veckan skrev jag: ”Efter den senaste veckans nedgång är oddsen nu goda för en uppstuds. Eftersom risken naturligtvis finns för att nedgången fortsätter kan det vara klokt att avvakta en dagsstängning ovanför förra handelsdagens högsta. Om en eventuell uppstuds misslyckas med att ta ut och hålla sig kvar ovanför fibonacci 50% ökar risken för att indexet behöver ner mot Ichimokumolnet.”

Efter en fortsatt börsnedgång vände OMXS30 upp fredagen. Riskklimatet globalt var allmänt positivt när det italienska nyvalshotet blåstes bort. Inte minst italienska banker återhämtade mark när Europas börser gladdes av att italienska Femstjärne-rörelsen och Lega kommit överens om att bilda en koalitionsregering med Giuseppe Conte som premiärminister, ett budskap som följdes av raskt fallande italienska statspappersräntor.

Maj månad blev den sjätte månaden i rad som stängde under årsmedelvärdet vilket talar alltmer för att passeringen av marstoppen kan utvecklas till en tjurfälla. Om inte sentimentsnivån för det pågående nedstället vid 1590 tas ut under den pågående uppstudsen ökar risken för en långsiktig nedgång.

Efter åtta dagars konstant nedgång, vilket inträffar i snitt mindre än en gång var tredje år, vände OMXS30 upp i fredags. Totalt föll den gångna veckan med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu är raderad och indexet står nu 0,5 procent lägre än vid årsskiftet.

Torsdagen stängde under det nedre bollingerbandet kring Ichimokumolnet, en nivå där köparna kände sig beredda att försöka suga upp säljtrycket.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva är åter i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn som noterades under -1 i början av april skrivs nu till +0,1 som påtalar för oss att vi ska vara beredda på tvära kast.

OMXS30-indexet noteras nu mellan 200- och 50-dagars medelvärde vilket innebär att det är stor skillnad för skvalpiga rörelser den kommande tiden.

Dagsmomentum punkterade för lite mer än en vecka sedan bekräftelsenivån sedan slutet av april. Så länge inte nivån återtas ökar sannolikheten för fortsatt nedgång.

Volymen de senaste veckorna noterats under det dagliga snittet för de tre senaste månaderna. Volymbalansen punkterade i onsdags bekräftelsenivån och igår tremånaderssnittet.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och basråvaror medan kraftbolag och detaljhandelbolag gick sämst.

På ovansidan möter närmast 1576-1579 följt av primärtrenden kring 1590.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1544 följt av 1535 och 1525.

På lång sikt är jag åter svagt negativ och vill se att tidigare signifikanta lågpunkter och toppar håller för att så småning åter bli neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället neutral och avvaktar utvecklingen kring 50-dagars medelvärde.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter svagt negativ och vill se tendenser till att köparna kommer tillbaks och att 1590 tas ut och hålls för att åter bli neutral.

Sammanfattning: Nu börjar det bli upp till bevis. Edgen för en uppstuds är nu mycket god och det är främst två nivåer jag nu fäster stor vikt vid. Hur fibonacci 50%-nivån hanteras visar vilket engagemang det är hos köparna. Om 1635 tas ut innan 1545 punkteras anser jag att förutsättningarna för åter ökat för att en lågpunkt etablerats. Bjuds vi istället på en ny lägre topp än 1635 talar mer ett besök ner mot 1500-nivån under de närmaste månaderna.

Motstånd: 1576-1579 / 1590 / 1600
Stöd: 1562 / 1556 / 1540 / 1517

SP500: Vänder upp med kraft från intressant nivå

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den kraftiga uppgång som vi bjöds på i början av maj har alltså indexet tagit en paus. Det troligaste är att vi framöver kommer att se utbrott upp från den nuvarande tradingrangen som på ovansidan innebär att 2742 tas ut. Vi har en massiv stödnivå kring vårens bottennoteringar mellan 2600-2530 och jag tror att denna nivå kommer att visa att det finns gott om köpare kvar ifall indexet faller tillbaks till denna nivå igen.”

Veckan inleddes med en nedgång som delvis kunde tillskrivas oroligheterna i Italien men veckan avslutades med en jobbrapport som var betydligt bättre än väntat vilket fick både de europeiska och amerikanska börserna att stiga. Efter tisdagens nedställ fångas alltså indexet åter innanför de senaste veckornas tradingrange. Trots den initiala nedgången stängde den gångna veckan upp med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,3 procent.

Maj månad blev den 27:e månaden i rad som stängde över årsmedelvärdet som inför veckostarten skrivs till 2635. Primärtrenden som noteras kring 2639 och även detta medelvärde pekar precis som årsmedelvärdet uppåt. Så länge denna bild råder talar mer för att vi ska få se ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 som påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum (RSI-14) har sedan i mars misslyckats med att ta ut bekräftelsenivån vid 60 och noteras fortfarande strax under nivån.

Volymen den gångna veckan legat kring det dagsliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har mattats av och håller just nu på att utmana tremånaderssnittet.

VIX inledde veckan med en uppgång och nådde redan i tisdags det övre bollingerbandet men har sedan fallit tillbaks och noteras åter kring den platta primärtrenden kring 12,8.

På ovansidan möter närmast 2742 följt av 2760 och 2802.

På nedsidan möter närmast 2717 följt av 2700 och 2676.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9
– Tecken på att dollarn kan vara på väg att mattas av

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– Tendens till en alltmer negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället svagt positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv om inte 20-dagars medelvärde punkteras innan måndagens stängning.

Sammanfattning: Föregående veckas initiala nedgång sögs effektivt upp av zonen kring 50-dagars medelvärde som sammanföll med den fallande stödlinjen som förbinder de fallande topparna från januari och mars. I veckografen utvecklades detta till en mycket positiv reversal. Som jag nämnde under veckan som gick kommer det vara en negativ signal om det visar sig att majtoppen kring 2742 blir en ny lägre topp än marstoppen 2802. På motsvarande sätt kommer det naturligtvis att skapa förutsättningar för ytterligare uppgångar om indexet bryter sig loss från den rådande tradingrangen.

Motstånd: 2742 / 2756 / 2785 / 2802
Stöd: 2723 / 2717 / 2700 / 2693 / 2676

DAX: Köparna visar sig från kortsiktigt översåld nivå

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX är fångat i en tradingrange mellan 13200 och 12800. Något längre ner hittar vi primärtrenden och taket från den tidigare konsolieringen vid 12600.”

Efter att ha inlett den gångna veckan uppåt tog säljarna tag i taktpinnen och pressade ner kursen till 12548 där köparna stod och väntade vid 50-dagars medelvärde.

Totalt föll DAX med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång istället bytts till en nedgång med 1,5 procent.

Den långa trenden pekar svagt upp och årsmedelvärdet hittar vi inför veckan kring 12651 och primärtrenden vid 12734.

De viktigaste motstånden på ovansidan är 12804 följt av 12863 och förra veckans högsta vid 13041. På nedsidan hittar vi en zon mellan 12609-12548 där köparna vid flera tillfällen tidigare visat sig.

Maj månad stängde med minsta möjliga marginal under årsmedelvärdet vilket var den fjärde månaden i rad.

Sammanfattning: Det faktum att indexet vände upp precis vid 50-dagars medelvärde tolkar jag positivt. Det är en hel del frågetecken i Europa både när det gäller Italien och Grekland men positiva nyheter kommer med stor sannolikhet att innebära att DAX stärks. Som jag sagt många gånger tidigare är nivån mellan 11725 och 12000 en stabil stödnivå. På sikt talar än så länge mer för uppgång än motsatsen. Ett första positivt tecken får vi om fredagens högsta tas ut framöver är förutsättningarna goda för att vi kommer att se nya ATH-försök.

Motstånd: 12780 / 12804 / 12860 / 13041
Stöd: 12640 / 12609 / 12548 / 12441

SSAB A: Bullish engulfing vid nedre bollingerbandet

Teknisk analys SSAB A: Det blev en något tydligare nedgång än jag hade räknat med men två dagar senare såg vi tendenser till svansar på nedsidan kring 47,50 och tecken på att köparna inte svalde lägre priser. Den senaste veckan har vi åter sett tecken på att 47,50-nivån är en viktig stödnivå och även denna gång sammanföll den med det nedre bollingerbandet.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring +1,4 vilket innebär att vi ska avvakta rekyler till en nivå där vi helst bjuds på en positiv minidivergens, som följs av en positiv fortsättningsformation (enligt W5-strategin).

Sammanfattning: Förra tisdagens bjöds vi på en positiv minidivergens och därefter har lågpunkten inte punkterats. Enligt skolboken väntar vi då på en positiv fortsättningsformation kring denna nivå och i fredags kom den, i form av en bullish engulfing. Redan om 48,65 tas ut idag talar edgen för en uppgång mot i första hand 51-kronorsnivån. Om det däremot visar sig att 47 kronor punkteras ökar istället sannolikheten för en nedgång mot i första hand primärtrenden.

Motstånd: 48,85 / 49,35 / 50,60 / 51,75
Stöd: 47,65 / 46,95 / 45,75 / 44,55

Skanska B: Bullish harami och PDIV

Teknisk analys Skanska B: Den som agerade på föregående analys borde fått med sig ungefär 3 procent på den första halvan och kring 6 procent för den sista delen av positionen. Kursen tog sig upp till primärtrenden där kursen sedan vände ner. I torsdags stängde kursen under det nedre bollingerbandet samtidigt som det rådde en positiv minidivergens.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut är fallande och den negativa trendfasindikatorn har nu reducerats till -1,0.

I fredags bjöds vi på en bullish harami kring det nedre bollingerbandet.

Sammanfattning: Det tekniska utseende vi ser i Skanska B har inträffat 35 gånger sedan början av 2002 och vid 21 av dessa (60%) har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga uppgången (hänsyn tagen till både upp- och nedgångar) varit 2,1 procent. Om jämför med att istället välja att kliva av positionen när Stochastic når upp över 50 har 70 procent av ovan nämnda tillfällen stängt högre och den genomsnittliga utvecklingen har då varit 3,4 procent (snittid för positionen har varit 4 veckor).

Motstånd: 164,55 / 165,65 / 168,30 / 170,95
Stöd: 161,90 / 160,35 / 157,70 / 155,00