BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23

OMXS30: Översålt kring kanalgolvet med negativt långsiktigt sentiment

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”För första gången sedan den 11 oktober punkterades molnet veckan som gick. Alltfler varningssignaler för att den långa trenden kan vara hotad effektueras, även om den allra viktigaste sentimentsnivån från årets uppgång noteras kring 1540. Så länge inte molnet tas tillbaks med minst tre dagsstängningar i rad är risken stor för att vi kommer att bjudas på fler lägre toppar än 1615. I den något mer positiva vågskålen kommer en dagsstängning över 1574 i början av veckan kunna bli startskottet för nästa uppgångsfas.”

Den gångna veckan inleddes med en test av styrkan hos 200-dagars medelvärde, som gav vika i torsdags följt av ytterligare nedgång i fredags. Maj månad blev den den sämsta månaden sedan augusti 2011 med en nedgång på 9,9 procent där den senaste veckan stod för 4,0 procent. Årets uppgång har därmed reducerats till 7,2 procent. Åter igen bjöds vi på en stängning under årsmedelvärdet och därmed är den positiva långsiktiga trenden bruten. Försöket att etablera en ny ATH över 1720 misslyckades alltså denna gång och den fleråriga konsolideringen mellan 1720 och 1380 är fortfarande intakt.

Fredagens stängning var den lägsta sedan den 30 januari. Hur har OMXS30 utvecklats historiskt vid nya tremånaders lägsta, kanske du undrar. Vid de 68 nya tremånaderslägsta (de överlappande faller innanför) jag hittar sedan början av 2002 har kursen, bortsett från marknadsfasen, stått högre vid 43 av dessa (63%) en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har varit +0,8 procent. I 62 procent av fallen har kursen stått högre en månad senare och den genomsnittliga utvecklingen har då varit +1,4 procent.

Den senaste tidens kraftiga nedgång har lett till att gummisnodden blivit extremt hårt spänd på nedsidan och vid de 57 liknande tillfällen jag hittar sedan 2002 har kursen stått högre vid 35 av dessa, en vecka senare med i snitt 1,2 procent.

Edgen för en kortsiktigt uppstuds är god men så länge varken de korta medelvärdena eller standard line tas tillbaks talar mer för att uppstudsarna kommer att bli kortvariga och därefter följas av nya lägre lågpunkter.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,7 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast med troliga nya lägre lägsta.

Volymen den gångna sönderhackade veckan har av naturliga skäl noterats under det dagliga snittet men under fredgens nedställ var volymen 41 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalanen har nu avtagit och håller i detta nu på att testa av den viktiga nivån kring tremånaderssnittet som inte har punkterats sedan mitten av oktober.

På ovansidan möter närmast 1525 följt av 1545 och 1556 samt området kring primärtrenden vid 1565.

På nedsidan hittar vi närmast 1502-1499 följt av 1475.

På lång sikt är jag nu svagt negativ och kommer att vara så tills årsmedelvärdet och primärtrenden återtagits.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill till att börja med se om 50-dagars medelvärde och molnet tas tillbaks.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ och vill se tecken på att köparna visar sig genom att dagsstängningarna börjar ske över EMA-8 och MA-20 igen.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,7 procent.

Sammanfattning: Maj månad sjönk med 9,9 procent och när jag går tillbaks historiskt hittar jag bara 15 månader sedan 1986 som fallit lika mycket eller mer. Vid 9 av dessa har OMXS30 fortsatt ner även nästa månad. Senast vi såg en liknande nedgång var i augusti 2011 och den gången fortsatte september ner med 4,7 procent. Edgen för en kortare uppstuds är däremot god just nu och den som har tänkt gå kort har därför inte så bra tajming nu, även om kursen naturligtvis kan fortsätta ner ett bra tag till. Efter en uppstuds, som därefter effektuerar en negativ candlestickformation, kommer edgen och riskkvoten att vara bättre. Nu närmar sig fib 62%-nivån för årets uppgång och om även denna nivå ger vika tilltar sannolikheten för att vi kommer att få ett test av 1380-nivån. Om nästa uppstuds däremot tar ut 1574 är det bra, men jag vill helst se även 1615 tas ut och därefter följas av en ny högre lågpunkt för att jag ska bli något mindre negativ.

Motstånd: 1525 / 1545 / 1556 / 1565 / 1573
Stöd: 1502-1499 / 1475 / 1456 / 1422

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9.

SP500: Positiv minidivergens kring marslägsta

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”En positiv pusselbit hos SP500 just nu är att 2800-nivån än så länge är intakt och att en positiv candlestick vid nuvarande nivå har potential att bli en mindre dubbelbotten. Punkteras däremot 2800-nivån vill jag gärna se att den tas tillbaks relativt snabbt vilket signalerar en uppgång mot 2980-3000. Molnet börjar dock visa lite tecken på att sentimentet även framöver kommer att försvagas och en punktering av molnet tillika 2800-nivån ställer in siktet mot 2720-nivån och sentimentet försvagas nu även av ett negativt TS-kors och lagging line som befinner sig under priset.”

Det blev ingen mindre dubbelbotten kring 2800 utan nivån punkterades i onsdags och veckan avslutades på den lägsta nivån sedan början av mars. Totalt föll maj månad med 6,6 procent vilket var den största månadsnedgången sedan november och den gångna veckan backade med 2,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,8 procent.

Maj månad stängde under årsmedelvärdet vilket var första gången sedan november och även under 200-dagars medelvärde. Just nu testas lågpunkten från mars månad vid 2722 och både finans- och verkstadssektorerna har fallit ner under primärtrenden.

Den gångna veckan stängde på ett nytt 50 dagars lägsta samtidigt som cykelindikatorn effektuerade en positiv minidivergens. Detta utseende hittar jag vid 26 tillfällen sedan början av 2002 och vid 14 av dessa har indexet fortsatt ner den kommande femdagarsperioden med en negativ snittavkastning men däremot på 1-3 dagars sikt har mer än hälften at tillfällena lett till en uppgång. För att få en positiv edge på mer än några dagars sikt krävs det en ny tremånaderslägsta stängning och det får vi ifall 2742 punkteras när veckan inleds.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nu helt platt och trendfasindikatorn noteras kring -0,3 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags och torsdags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har avtagit den senaste tiden och punkterade i fredags tremånaderssnittet och det var den första punkteringen sedan början av oktober.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över MA-200 uppgår nu till 50 procent. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden, det tolkar jag som att isen börjar bli tunnare.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) steg igår till 19-nivån men håller sig trots oroligheterna på börsen under majhögsta kring 23 vilket än så länge är en svagt positiv pusselbit.

På ovansidan möter närmast 2770-2775 följt av 2800 och 2841.

På nedsidan möter närmast 2748 följt av 2722 och området kring 2700.

I den positiva vågskålen:
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– VIX under senaste extremnivån vid vid 23 från början av maj

I den negativa vågskålen:
– Säljsignaler hos flera momentumindikatorer
– Punkterat både MA-20, MA-50, MA-100, MA-200 och ichimokumolnet
– Lagging line noteras under priset
– Negativt TS-kors

På lång sikt är jag nu svagt negativ och vill se tecken på att köparna kommer tillbaks och tar tillbaks både årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara negativ tills jag ser tecken på att MA-50 tas ut och hålls mer än någon dag.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ och vill se att MA-20 tas tillbaks och hålls mer än någon dag för att åter bli mer positivt inställd.

Sammanfattning: Maj månad blev den sämsta månaden sedan november och innebar en stängning under årsmedelvärdet. Edgen för en kortare uppstuds blir allt bättre och hade vollan varit något högre hade fredagens stängning under det nedre bollingerbandet inneburit en bättre edge för uppstuds. Nu talar mycket för att vi närmar oss någon till några dagars uppstuds innan det åter bär av söderut. Vi ska dock vara medvetna om att placerarkollektivet är betydligt mer känsliga för nyheter när det råder osäkerhet och dessutom under en period när det brukar vara stökigt (maj-juni), vilket med en extrem inledning på året innebär att risken är stor för ytterligare kraftfulla nedställ. Tills motsatsen bevisas tror jag på lägre noteringar och inte förrän en den senaste pivottoppen tas ut kommer jag att ta på något mer positiva glasögon. Nästa stödområdet hittar vi kring 2700.

Motstånd: 2770-2775 / 2800 / 2820 / 2848
Stöd: 2748 / 2722 / 2700 / 2682

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16.

DAX: Spända momementumindikatorer kring MA-200

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge är molnet ganska stabilt men indikerar att det kan bli en tid med slagig handel innanför 12450 och 11840. Om lagging line etablerar sig under priset kommer det negativa TS-korset som vi bjöds på för lite mer än vecka sedan att signalera om något mer negativa tongångar.”

Efter att veckan inletts med en doji kring motståndsnivån strax under standard line punkterade lagging line priset i tisdags och veckan avslutades med ett test av 200-dagars medelvärde där även cloud span b möter upp. Totalt resulterade maj månad i en nedgång med 5,0 procent och en stängning precis under årsmedelvärdet. Årets uppgång har nu reducerats till 11,1 procent.

I månadsgrafen blev maj en dark cloud cover medan föregående vecka blev en bearish below the stomach som stängde under ichimokumolnet. De senaste veckornas nedgång har fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på nedsidan samtidigt som indexet testar bärigheten hos 200-dagars medelvärde.

Fredagens stängningen var den lägsta på 8 veckor och vid de 38 tillfällen vi sett det sedan början av 2002 har indexet stått högre en vecka senare vid 21 av dessa och snittutvecklingen har varit +0,6 procent. I de fall detta har inträffat med kursen över MA-200 har snittutvecklingen på en månads sikt varit +2,8 procent.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,4 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Maj månad blev den första månaden i år som stängde på minus och nu går vi in i juni som historiskt varit den tredje sämsta månaden på året efter augusit och september.

Sedan mitten av maj har uppgången i volymbalansen avtagit men trots det ser jag den fortfarande som positivt eftersom varken bekräftelsenivån från början av april är intakt och så även tremånaderssnittet.

Sammanfattning: Sedan den senaste toppen vid 12435 i början av maj har vi bjudits på nya lägre högsta och nya lägre lägsta vilket resulterat i en fallande kortsiktig trendkanal. Nu testas golvet i denna kanal av samtidigt som de korta momentumindikatorerna är hårt spända på nedsidan vilket innebär att edgen för en uppstuds är god. Om uppstudsen trots det uteblir alternativt blir extremt kortvarig ser jag det som en sentimentsförsvagning. Ichimokuanalysen indikerar att vi har en en tid med skvalpiga rörelser framför oss och det är mycket som talar för det. En första positiv pusselbit skulle en passering av 12.000-nivån, som inte direkt följs av en ny lägre lägsta vara.

Motstånd: 11770 / 11810 / 11905 / 12000
Stöd: 11675 / 11620 / 11530 / 11435

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 14.

HM B: BAYN med extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys H&M B: Det blev en uppgång med ungefär 2 procent på två dagar efter bägge de senaste analyserna men de nya lägre topparna och lågpunkterna gör att vi nu ska vara försiktiga med att gå emot driften, som är nedåt.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar endast svagt uppåt och kursen noteras under både 200-dagars medelvärde och ichimokumolnet. Trendfasindikatorn har fallit till +0,4 från över +1 för två veckor sedan. Vi ska nu vara beredda på tvära kast och slagig handel och med fördel agera med jämviktspendlande strategier.

Toppen vid 170 kronor som testades för en månad sedan och dessförinnan i början av december nåddes med ett tydligt avtagande momentum. När 20-dagars medelvärde punkterades med dagsstängningen den 8 maj i samband med utdelningen blev det startskottet på den nuvarande nedgången. När jag studerar vad som hänt efter utdelningar som fått aktien att stänga mer än 2 procent lägre har kursen stått högre i 56 procent av fallen en månad senare och snittutvecklingen har varit goda 1,4 procent eftersom snittuppgångarna varit betydligt större än nedgångarna. I serien ”kanske onödigt vetande” för det är bara fyra tillfällen har kursen fortsatt nedåt om mer än två stängningar den kommande månaden efter utdelningen skett under MA-200.

Hur har det då sett ut på en veckas sikt när HM fallit med mer än 15 procent på fyra veckor? Detta har hänt 16 gånger sedan 2002 och vid 12 av dessa har kursen stått högre en vecka senare och snittutvecklingen har varit goda 3,0 procent. Studerar vi de senate tre gångerna (alla sedan 2009) har dock aktien stått lägre vid alla dessa en månad senare

Sammanfattning: På kort sikt är edgen för en kortare uppstuds god (även om det inte är så många tillfällen att jämföra med historiskt). Däremot har impulsartade nedgångar typ den vi bevittnat under maj vid fler tillfällen än motsatsen lett till nedgångar på någon till några månaders sikt. I fredags nåddes den stigande stödlinjen som förbinder de högre lågpunkterna sedan början av året samtidigt som gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan. Att gå kort nu innebär en stor risk för en kortare uppstuds men vid en negativ minidivergens kring någon av de närmaste motståndsnivåerna är det goda förutsättningar för en nedgång mot 135-134 kronor alternativt startpunkten vid årets början.

Motstånd: 146,60 / 151,15 / 158,30 / 162,00
Stöd: 142,00 / 139,50 / 136,90 / 130,50 / 123,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33.

Investor B: Rikoschett vid översålt läge

Teknisk analys Investor B: Det blev ingen dagsstängning över EMA-8 efter föregående analys för en vecka sedan. Investor har istället fortsatt söderut och nådde i fredags ner till 410 kronor där en rikoschettstängning effektuerades under molnet.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut pekar upp men har planat ut och trendfasindikatorn bekräftar detta genom en notering kring +0,2. Vi ska med andra ord agera relativt kortsiktigt och vara beredda på tvära kast och slagiga rörelser.

Fredagens svaga stängning skedde 10 procent under det nedre bollingerbandet och innan jag testade detta var jag övertygad om att mer än hälften av fallen inneburit högre kurser på en veckas sikt men så är det inte. Inte heller om man tar hänsyn till stängningen över 200-dagars medelvärde blir edgen positiv. Hur ser det ut om man får en positiv candlesticksformation som tar åtminstone tar ut mer än hälften av rikoschettstapeln? Ja då får vi en positivt edge på åtminstone tre dagars sikt.

Sammanfattning: Förutsatt att inte fredagens lägsta punkteras den första halvtimmen när veckan inleds är förutsättningarna för en uppgång mot 419 kronor, ifall 414,70 tas ut. Vid denna typ av setuper och driften på börsen är nedåtriktad kan det vara bra att hålla koll på risken genom att köpa en lottsedel, för ett förhållandevis litet belopp, och sedan stänga direkt när det kan göras med vinst i samband med en dagsstängning. Punkteras fredagens lägsta hittar vi nästa stöd kring 405 kronor.

Motstånd: 419,30 / 425,50 / 435,20
Stöd: 409,00 / 406,30 / 404,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 6.