BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23

OMXS30: Börjar bli dags för rekyl

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sen skrev jag: ”Efter den turtle soup och harami jag skrev om för en vecka sedan kom köparna tillbaks vid 1500-nivån och OMXS30 håller nu på att testa av cloud span b (den röda molnlinjen). Om aprilhögsta vid 1607 passeras ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde kring 1652 till att börja med. Även om det är stor risk för skvalpiga rörelser de närmaste veckorna är det mitt huvudspår att 1652 kommer att tas ut och leda till högre höjder snarare än att viktiga stödnivåer ger vika och triggar en nedgång mot marslägsta vid 1260. En första varningssignal får vi om 1460 punkteras utan att snabbt återtas.”

Den gångna veckan togs både cloud span b ut och OMXS30 nådde upp till nästa mål som vi hittade vid 200-dagars medelvärde. Totalt steg indexet med 4,8 procent den gångna veckan vilket reducerat årets nedgång till 8,0 procent. I månadsgrafen fattades det bara 1,2 procent för att maj skulle stänga över årsmedelvärdet utan avslutningen på veckan blev en negativ formation från 200-dagars medelvärde där även fib 62 procent mötte upp.

Efter en normal årsuppgång på två veckor är risken för en rekyl stor. Om den kommande rekylen, oavsett om den inleds nu eller om några dagar eller veckor är det viktigt att inte senaste signifikanta lågpunkten vid 1460 punkteras och hotar den postiva bilden.

I torsdags när 200-dagars medelvärde och fib 62 nåddes stängde indexet 7 procent över det övre bollingerbandet vilket var den högsta nivån sedan den 11 februari. När bredden mellan banden är det mycket som talar för att rekylen snart inleds.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning/riktning. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,0 vilket innebär att risken är stor för tvära kast och slagig handel, vilket även ichimokuanalysen påtalar men att undertonen blir alltmer positiv.

Volymen den gångna veckan var 28 procent högre än årssnittet. Volymbalansen är positiv.

Isen är fortsatt tunn och inför veckostarten är det 41 procent av largecapaktierna som noteras över 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1648 följt av 1654-1659 men framförallt zonen kring 1700.

På nedsidan hittar vi närmast 1623 följt av 1607 och 1600 men viktigast i närtid är området kring cloud span b vid 1585.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 33 senaste åren (46%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Indexet har bara stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent lägre.

Sammanfattning: När ett index rusar med en normal årsuppgång på en vecka och kommer upp till en viktig motståndsnivå som både fib 62% och ett platt 200-dagars medelvärde är ska man inte underskatta rekylrisken. Om det är inledningen på en rekyl som startades i fredags eller om det bara blir en kortare andhämtningspaus återstår att se. Det är inte osannolikt att den positiva undertonen får indexet att göra ytterligare ett utbrottsförsök, som kanske även det blir falskt. Det jag nu fäster betydligt mer vikt vid är var nästa rekyl kommer sugas upp. Om det skulle visa sig att den blir så djup så att 1460 ger vika ökar risken för att vi så småningom kommer hela vägen ner mot marslägsta, men det återkommer jag i så fall till. En rekyl som sugs upp kring 1600, cloud span b eller standard line kommer vara ett bra läge att kliva på för uppgång. Än så länge är det lite tidigt att tala om en långsiktig uppgångsfas men för varje ny högre platå som indexet tar fart ifrån stärks oddsen för att så kommer att bli fallet.

Motstånd: 1648 / 1654-1659 / 1700
Stöd: 1623 / 1607 / 1600 / 1585

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86.

SP500: Maj stängde över årsmedelvärdet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Utbrottet upp över den rådande konsolideringen har ännu inte bekräftats och även om vi bjuds på en uppgång förbi 200-dagars medelvärde är risken stor att indexet faller tillbaka ner i de senaste veckornas tradingrange. Enligt ichimokuanalysen är risken stor för skvalpiga rörelser med tvära kast ännu några veckor. På kort och medellång sikt är jag positiv och tror på nya högre högsta. Det är först om en rekyl/nedgång punkterar tidigare signifikanta bottnar som det positiva utseendet kan vara hotat. När/om indexet tar ut 3000-nivån och håller denna ställs siktet in mot 3100 men eventuellt ATH-nivån kring 3400.”

Den förkortade handelsveckan inleddes med ett gap upp mot primärtrenden och fortsatte därefter upp till 3069 som blev veckohögsta under torsdagen vilket innebär att de senaste tre dagarna stängt ovanför MA-200. Fredagen öppnade ner och det var en viss oro för vad Trump skulle säga under sitt tal på fredagen. En något nedtonad Trump fick åter placerarkollektivet på gott humör så att 200-dagars medelvärde kunde suga upp säljtrycket. Totalt steg den gångna veckan med 3,0 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 5,8 procent. Maj månad blev en hyfsat stark månad och återigen noteras indexet över 12 månaders glidande medelvärde, vilket innebär att sannolikheten talar mer för upp- än nedgång även på lång sikt.

Sedan lågpunkten den 14 maj har SP500 stigit med 10 procent vilket fått flera av momentumindikatorerna att nå upp till höga nivåer. Stochastic noteras över 90 och de senaste dagarna har stängningarna dessutom skett kring det övre bollingerbandet.

Det råder för tillfället en förhöjd risk för en rekyl men om det inte blir mer än någon dags återhämtning och därefter nya högre högsta är det ett tecken på att det underliggande sentimentet är starkt. Jag har fått flera frågor om det verkligen är en sund uppgång och helt ärligt är det inte något vi behöver spekulera i. Om indexet fortsätter att prestera högre lågpunkter i samband med rekyler och dessa sedan följs av nya högre toppar är sannolikheten större för fortsatta uppgångar än att vi sett en topp. Punkteras däremot 2767 utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för ett tilltagande säljtryck, men där är vi inte än.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,9 vilket innebär att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast men att undertonen blir alltmer positiv.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i torsdags noterats högre än snittet. Volymbalansen är stigande och positiv men har ännu inte tagit ut toppen från mitten av februari.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) har den senaste veckan stigit till 44 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 11,9 procentenheter till 27 men nedgången ser ut att plana ut något.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig och noteras nu kring 9 vilket är en utveckling som talar för att rekylen än så länge är hälsosam och att expansionen ser ut att ske norrut.

På ovansidan möter närmast 3067-3069 följt av 3086 och zonen kring 3100.

På nedsidan möter närmast 3023-3021 följt av 3000-2996 och 2967.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Noterar högre toppar som följs av högre lågpunkter
– Positivt så länge köparna kommer tillbaks innan cloud span b punkteras med tydlighet
– BBW stiger från en nivå som är hälsosam

I den negativa vågskålen:
– VIX fortsatt kvar på en relativt hög nivå
– Svag säsong
– Tecken på överköpt hos de korta momentumindikatorerna
– Viss avmattning kring en stigande motståndslinje

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Maj månad stängde åter över årsmedelvärdet och SP500 noteras nu över 200-dagars medelvärde innanför begränsningarna för en stigande medellång trendkanal. Vi har inte sett ett lika positivt utseende sedan februari. Det råder en viss negativ divergens mot flera momentumindikatorer men än så länge präglas indexet av nya högre signifikanta lågpunkter och fram till detta utseende hotas navigerar jag vidare norrut. På nedsidan vill jag helst inte se den senaste signifikanta lågpunkten kring 2800 punkteras utan att snabbt tas tillbaks, men fram till dess bör man vara positiv till det vi ser.

Motstånd: 3067-3069 / 3086 / 3100
Stöd: 3023-3021 / 3000-2996 / 2967

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84.

DAX: Bearish evening star strax under 12000

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”SMACD lämnade den gångna veckan en köpsignal, vilket är den första sedan början av februari. I fredags bjöd indexet på en bullish meeting line och om nästa lågpunkt blir högre än 10160 ser jag en positiv fortsättningsformation därifrån som ett bra läge att kliva på för uppgång. Ett utbrott förbi förra veckas högsta vid 11247 ställer in siktet mot en en gaptäppning av gapet den 9 mars vid 11450.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap och redan under tisdagen täpptes gapet från den 9 mars vid 11450. Indexet fortsatte upp och effektuerade en bearish doji star i torsdags. Totalt steg indexet med 4,6 procent veckan som gick vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 12,6 procent. I månadsgrafen blev maj en positiv fortsättningsformation som närmar sig 12000 och årsmedelvärdet.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar saknar riktning och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +0,6 vilket innebär att risken för skvalpiga rörelser med tvära kast är stor, undertonen är dock alltmer positiv.

Sammanfattning: DAX-indexet är kortsiktigt överköpt och vi ser tecken på att de korta momentumindikatorerna vänder ner från höga nivåer. Även om vi möter en stundande rekyl kommer jag vara positiv till fortsättningen så länge de kommande lågpunkterna noteras på högre nivåer. Närmaste signifikanta lågpunkt, som jag helst inte vill se punkteras är just nu 10865 där även golvet i den stigande kanalen möter upp. Om däremot köparna kommer tillbaks och effektuerar positiva fortsättningsformationer högre än så anser jag de värda att haka på. Passeras 11815 ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde som möter upp kring 12105.

Motstånd: 11730 / 12000 / 12275 / 13000
Stöd: 11542 / 11390 / 11000 / 11705

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 85.

ABB: Stigande triangel med bra potential

Teknisk analys ABB: Även om det blev ett försök till en uppstuds täpptes inte gapet upp mot 215 kronor till efter föregående analys. Som högsta noterades 212,60 innan nedgången åter tog vid. De senaste månaderna har ABB jobbat med att ta ut motståndet vid 193 kronor men än så länge inte lyckats. De senaste signifikanta lågpunkten som sticker ut var kring 167 kronor och det får aktien att noteras i en stigande triangel.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera pekar svagt upp. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera på positiva fortsättningsformationer.

Motståndszonen mellan 193- och 200-kronor är ett område som ingen missar och risken är stor för att aktien inte orkar ta ut detta. Eftersom det är ett tydligt område kommer det innebära att när/om det tas ut är det många stoppar som ryker vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för en uppgång mot 240 kronor på sikt.

Även om volymbalansen smugit sig upp något sedan lågpunkten i mitten av mars är det en bit kvar innan tremånaderssnittet och den senaste bekräftelsenivån från den 11 maj passerats.

De korta momentunindikatorerna är hårt spända på ovansidan och det är mycket som talar för att det behövs något eller några omtag till innan ett utbrott som är värt att följa effektueras.

SMACD noteras stigande över nollzonen och det skapar goda förutsättningar för ytterligare uppgång.

Sammanfattning: Det ben som startar en rörelsen mot ett utbrott brukar starta kring mitten i den senaste rangen som för tillfället är kring standard line vid 179 kronor. När aktien sedan närmar sig den övre eller nedre begränsningen för kontraktionen bör volymbalansen stärkas/försvagas beroende på om det är den övre eller nedre begränsningen som utmanas. Just nu ser vi inte något av dessa beteende men en positiv fortsättningsformation kring 180 kronor kan vara värd att smyga sig in med en lottsedel och sedan öka på när/om 200-kronorsnivån passeras. På lite sikt är förutsättningarna goda för en uppgång mot 240 kronor men om 228 kronor nås kan det vara lämpligt att ta hem vinst. Om det istället visar sig att 166 kronorsnivån punkteras elimineras den positiva bilden.

Motstånd: 188,65 / 192,20 / 196,10 / 200,00
Stöd: 185,05 / 184,30 / 181,10 / 175,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 75.

Volvo B: Intressant rekyl och ev återtest av utbrottsnivå

Teknisk analys Volvo B: Det blev inget tilltagande säljtryck efter föregående analys och nivån som den platta standard line markerade vid 113 kronor har stått pall sedan dess. För knappt en vecka sedan bröt Volvo upp genom 130-kronorsnivån och fortsatte därefter upp till 200-dagars medelvärde men har sedan rekylerat ner. Nu bevakar jag området kring 131,70-130,00 som är en zon där man kan ta position för uppgång mot 140 kronor.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel men att undertonen så smått blivit positiv.

SMACD har brutit upp genom nollzonen och förutsättningarna är goda för att ett återtest av utbrottsnivån kan vara ett bra läge att haka på för uppgång.

Sammanfattning: Volvoaktien steg med över 20 procent på två veckor efter lågpunkten den 14 maj men vände ner kring 100-dagars medelvärde i torsdags. Snabba uppgångar, i detta fall med 20 procent leder ofta till rekyler men om utbrottsnivåer suger upp dessa är det bra lägen att kliva på för uppgång. Vi vet självklart inte hur djup rekylen blir men en positiv fortsättningsformation ner mot standard line vid 126 kronor eller högre kan vara intressant att haka på. En första nivå att ta hem vinst vid blir i så fall 140 kronor. Om 200-dagars medelvärde tas ut ställs siktet in mot 152 kronor. Skulle det visa sig att 120 kronor och den nedre begränsningen i den stigande triangeln punkteras ökar risken för en expansion söderut.

Motstånd: 135,95 / 138,70-139,60 / 142,90
Stöd: 130,00 / 128,30 / 126,70 / 125,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80.