BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 23

OMXS30: Flera motstånd och säsongsmässigt svag period framöver

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är gummisnodden hårt spänd på ovansidan samtidigt som det sekundära motståndet vid 1655 möter upp. Om 1655 tas ut och bekräftas talar mycket för att index på sikt ska upp mot 1700-1720.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men i onsdags togs den sekundära motståndsnivån vid 1655 ut. OMX-indexet testade de närmaste dagarna av den medellånga sentimentsnivån kring MA-50 som i fredags ledde till ett nedställ som fick veckan att stänga 0,2 procent ner vilket innebär att årets uppgång reducerats till 12,3 procent.

Veckostapeln stängde under mitten och även under utbrottsnivån kring 1655 vilket jag placerar i den negativa vågskålen. I månadsgrafen tolkar jag dock stängningen i den övre delen av kursstapeln som positiv. Om däremot den kommande veckan stänger över 1669 kommer jag att tolka även den kommande veckan positivt.

Bortsett från i fredags har den dagliga volymen noterats under det dagliga snittet. I fredags noterades dock volymen 5 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer under den gångna veckan blev kraftbolag och teknologi. Sämst gick hälsovård och oljebolag. Bäst av aktierna som ingår i OMXS30 gick Ericsson B, Nokia och ABB medan Volvo B, MTG B och TeliaSonera gick sämst. I fredags utmärkte sig Swedbank och Skanska positivt medan Volvo och Sandvik var de aktier som tyngde mest. Totalt steg 201 aktier på Stockholmsbörsen i fredags medan 367 stängde på rött. Vi har sett en viss negativ sektorrotation och tecken på att färre aktier deltar i uppgångarna men än så länge är det dock lite tidigt för att några slutsatser.

Den långa trenden pekar upp kursen noteras än så länge ovanför både 20-, 100- och 200-dagars medelvärden. Det är värt att notera att både MA-20 och MA-50 nu pekar nedåt.

Historiskt har kursen stigit och fallit i ungefär hälfen av fallen den kommande veckan. I de flesta fall har en högsta noteringen i juni noterats någon av de allra första dagarna men studerar man de senaste sex månaderna och jämför dessa mot historien ser vi ett mönster där topparna kommer tidigare. För innevarande månadsskifte ser det i Predictive Average ut som om toppen passerades i torsdags. Enligt den så kallade ”15-dagarscykeln” är det 70 procents chans för en lågpunkt från nu och fram till den 9:e juni. Det kommer bli mycket intressant att se om torsdagens högsta blir en topp och var någonstans nästa lågpunkt hamnar. Om nästa lågpunkt hamnar lägre än 1558 har vi fått ett medellångt negativt trendskifte.

MACD vände upp i köp den 20:e maj och sedan dess har jag skrivit att det kommer bli spännande att se vad som händer när nollinjen ska testas. Nu är det just det vi ser och vi vet att ”nollan” utgör ett motstånd med allt vad det innebär. Tas nollan ut är det positivt men leder den till en säljsignal i den negativa delen är risken för att det negativa momentumet tilltar och därmed nedgångstakten.

Dagsmomentum var i början av maj nere och testade av 30-nivån och bröt för snart två veckor sedan upp över månadsmedelvärdet vilket jag placerar i den positiva vågskålen men om det återigen punkteras är det negativt.

På ovansidan möter närmast motståndet vid 1669 och därefter 1680, 1691 men framförallt 1700/1720-nivån.

Närmast på nedsidan möter 1636 följt av 1625 och 1610 men viktigast på kort- och medellång sikt är naturligtvis nivån kring 1558.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet som noteras kring 1508.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral så länge MA-50 inte har någon direkt lutning och kursen noteras under medelvärdet men ovanför 1558.

På kort sikt är jag neutral så länge kursen noteras mellan 1669 och 1625. Det är 70 procents chans för en lågpunkt innan den 9:e juni och vi vet att juni är en av de tre sämsta månaderna historiskt. Historiskt brukar vi se en liten topp kring månadsskiftet och det kan vara den vi såg redan i torsdags och sen brukar vi få en uppstuds kring midsommar innan det åter bär av ner mot månadsskiftet juni-juli.

Säsongmässigt talar mer för ned- än uppgång de närmaste veckorna men om 1669 tas ut och inte redan efter någon dag fallerar igen är förutsättningarna goda för en uppgång för att testa av 1700-1720. Vi ska dock räkna med fortsatt skvalpiga rörelser med tvära kast och varannandagsmönster så länge kursen befinner sig mellan 1669 och 1558.

Motstånd: 1655 / 1669 / 1680 / 1691 / 1700-1720
Stöd: 1636 / 1625 / 1610 / 1580 / 1558

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP29 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 1064.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP130 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 2084.

S&P 500: Gott om varningssignaler men ännu ingen säljsignal

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge 2120 är intakt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. I veckografen fick vi föregående vecka en varningssignal i ett ”uppladdningsläge med en lagerstapel” men rörelsen kan bli både upp och ner.”

Den gångna veckan inleddes nedåt men 2100 sög vid bägge tillfällena det testades upp säljtrycket. På kort sikt ser inte köparna ut att ha tillräckligt självförtroende för att ta ut 2135-nivån som skulle ge fri luft och förutsättningar för nästa ben i den längre trenden. Den gångna veckan innebar en nedgång med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 2,4 procent.

Den gångna veckan var andra veckan i rad med en stängning i den nedre delen av kursstapeln. Även om månaden stängde på plus 1,0 procent, i den övre delen av stapeln var det dock med minsta möjliga marginal. Sentimentsnivån för månadsstapeln hittar vi vid 2102 och fredagens relativt svaga stängning vid 2107 innebar att svansen på ovansidan inte går att bortse ifrån. Årsmedelvärdet klarade sig från att bli punkterat med 3,6 procents marginal.

Volymen har den gångna veckan, förutom i fredags, noterats under snittet men i fredags tilltog volymen ordentligt och noterades hela 41 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

De senaste dagarna har jag skrivit om att vi sett en viss sektorrotation mot mer defensiva sektorer. I fredags var det ingen sektor som stängde på plus. Sämst gick finans och verkstad. Endast 85 aktier stängde på plus medan 402 backade. Jag tolkar sektorutvecklingen, den svaga bredden och låga volymen något defensivt.

Ingen av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte ner med ytterligare 1,1 procent och stängde vid $130,3. Google backade med 1,4 procent och stängde vid $532,1. Twitter vände ner med 0,4 procent för att till slut stänga vid $36,7 medan den sociala kollegan Facebook stängde 1,2 procent lägre än i torsdags kring $79,2.

Den långa trenden är fortsatt stigande och övriga medelvärden är sorterade för uppgång.

MACD vände upp i köp den 14 maj men den senaste veckan har präglats av ett påtagligt avtagande momentum som i fredags ledde till en säljsignal, den första på en månad.

Dagsmomentum punkterade i tisdags månadsmedelvärdet och även om det togs ut igen i onsdags är det ännu inte övertygande.

Om vi studerar hur den kommande femdagarsperioden har kursen utvecklats positivt i mer än 60 procent av åren historiskt. Det kan dock vara värt att notera att 4 av de senaste 6 åren gått emot och stängt negativt.

På ovansidan möter nu 2135 som behöver tas ut för att det åter ska bli ”fri luft” och därefter hittar vi ett beräknat motstånd vid 2156.

På nedsidan möter närmast 50-dagars medelvärde upp vid 2100 men de viktigaste områdena är 2060 och framförallt 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 50-, 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2031

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– VIX visar tecken på att ladda för uppgång

Under de senaste månaderna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå. Den gångna veckan steg VIX med 14 procent och stängde i fredags på 13,8. Nivån är bedrägligt låg och det tekniska utseendet indikerar att uppgång nu inletts. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2190 och 2025 den närmaste månaden.

 

Det är gott om varningssignaler samtidigt som den period av året som nu närmar sig inte står för en speciellt positiv utveckling, bortsett från en lokal topp kring midsommar. Trendmässigt pekar mer på fortsatt upp- än nedgång, så länge inte 2040 punkteras och bekräftas.

Motstånd: 2120 / 2135 / 2142 / 2148 / 2156
Stöd: 2101 / 2086 / 2068 / 2060 / 2040

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP6 med en häv kring 1,9 och en stop loss på 1046.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 2965.

DAX: Fortsatt bra edge för uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppladdningsfaser som den vi sett de senaste dagarna leder i de flesta fall till en fortsättningen i den pågående långsiktiga trenden.”

De senaste åtta veckorna har varannan vecka stängt positivt för att nästa vecka lämna en negativ kursstapel. Den gångna veckan stängde på absolut vecko- och dagslägsta. De två senaste månaderna har dessutom stängt i den nedre delen av kursstaplarna. Den gångna veckan innebar att indexet backade med 3,4 procent medan maj månad stängde marginell ner med 0,4 procent vilket reducerar uppgången sedan årsskiftet till 16,4 procent.

Den långa trenden är enligt mitt synsätt stigande medan däremot de korta och medellånga trenderna vänt ner. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 10350 ska vi leta efter signaler för fortsatt uppgång i samband med rekyler.

Även om den gångna veckan och månaderna varit mer tveksamma än början på året befinner sig indexet fortsatt ovanför den psykologiska 11200-nivån och även om nivån skulle punkteras är det gott om stöd ner mot 10000-nivån. Indexet har fallit med mer än 3,8 procent de senaste fem dagarna och noterade i fredags en rikoschett-stapel. Detta har inträffat 25 gånger de senaste 18 åren i positiva marknadsfaser och kursen har stått högre i 14 av dessa. Bortser vi från marknadsfasen har vi haft liknande utseenden 77 gånger på 18 år men även då har kursen stått högre i fler fall än den stått lägre en vecka senare.

MACD är på väg att vända ner i sälj, strax under nollinjen i en positiv marknadsfas, vilket bara inträffat 7 gånger de senaste 16 åren och vid 3 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Det går inte att utifrån bara detta dra några slutsaster. . vände upp i köp för precis en vecka sedan och håller nu på att kämpa med att ta ut nollinjen som om den passeras även det placeras i den positiva vågskålen.

Dagsmomentum skar i fredags ner under månadsmedelvärdet och senast det inträffade var i början av mars vilket blev startskottet på den medellånga nedgångsfas som indexet befinner sig i.

Den kommande femdagarsperioden har indexet stigit i något mer än hälften av fallen men i positiva marknadsfaser har den kommande veckan stigit i de allra flesta fall.

På ovansidan möter MA-50 upp och därefter 12000-nivån upp som om den passeras ger en signal om uppgång mot ATH-nivån kring 12400. Om MA-100 punkteras talar det mesta för att även 11000 behöver testas av för att köparna ska våga sig tillbaks.

Historiskt har indexet stigit fram till midsommar men därefter talar mer för ned- än för uppgång fram till några dagar före månadsskiftet juni-juli. En ny lägre botten än 11175 innebär att vi får en bekräftad medellång fallande trend. Än så länge väntar vi på en positiv candlesticksformation för att åter kliva på för uppgång, vilket är den enda riktning som för tillfället är aktuell.

Motstånd: 11610 / 11800 / 12000 / 12110 / 12400
Stöd: 11300 / 11200-11000 / 10600 / 10430

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP33 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 8149.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,2 och en stop loss på 16340.

Sandvik: Bearish engulfing för nedgång

Teknisk analys Sandvik: Köparna i samband med den senaste analysen även om det till att börja med inte var övertygande. Uppgången fortsatte till 108 kronor men därefter har köparna tvekat när nivån har närmat sig.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp och de kortare medelvärdena har sorterat upp sig för en långsiktig uppgång. Än så länge är det dock en svag lutning på MA-200 och det ökar risken för nedställ när avståndet blir stort.

MACD noteras utan riktning men har divergerat negativt mot prisgrafen under uppgången mot 108-kronorsnivån.

I fredags effektuerades en bearish engulfingliknande formation och det senaste året har vi bjudits på detta åtta gånger och vid sju av dessa har kursen stått lägre en vecka senare.

På nedsidan möter dock en stigande stödlinje upp som har varit intakt under hela 2015 där vi har sett köparna ”stå och vänta” tidigare.

Om 101,80 punkteras får vi en första indikation på att fredagens säljindikation ska tas på allvar men framför allt om 97 kronor inte håller talar mycket för att nedgången kan bli påtaglig, eventuellt ner mot 85 kronorsnivån.

För tillfället är det inte aktuellt att ta nya positioner för uppgång förrän 108 kronor tagits ut eller i samband med en positiv omslagsformation kring 100 kronor. Om 101,80 punkteras får vi en första indikation på att uppgången kan vara över för denna gång och skulle 97 kronor punkteras talar mycket för en nedgång mot 90 eller 85 kronor.

Motstånd: 105,60 / 107,90 / 109,10 / 114,30
Stöd: 94,35 / 95,80 / 97,20 / 100,00

Du kan handla Sandvik med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SAND BNP14 med en hävstång på 3,4 och en stop loss vid 3,40
Nedgång: MINISHRT SAND BNP22 med en hävstång på 4,5 och en stop loss vid 119,40

SHB A: Bearish engulfing efter seg överlappande uppgång

Teknisk analys SHB A: Det tog bara 6 dagar för kursen att falla från 134,30 till
122,30 vilket motsvarade ungefär 9 procent där MA-50 slog tillbaks köparna. Det
tog däremot 15 dagar för kursen att nå tillbaks till MA-50 även om uppgången bara
var 6 procent och den nivån nåddes i fredags.

Den långa trenden som representeras av kursen i förhållande till 200-dagars
medelvärde och dess lutning pekar uppåt men de korta och medellånga medelvärdena
har vänt ner. MA-50 har de senaste månaderna utgjort en tydlig sentimentsnivå.

Efter de senaste tre veckornas sega och överlappande uppgång bjöds vi i fredags
på en bearish engulfing samtidigt som stochastic var upp över 90.

Att navigera för uppgång är inte aktuellt förrän 134,30 tas ut eller efter en
kraftfull och positiv CS-formation, med bra edge, för uppgång effektuerats kring
primärtrenden.

En stängning under fredagens lägsta vid 128,40 och vi har en
effektuerad säljsignal. Om 126,70 och ännu hellre 125,20 talar det mesta för en
nedgån mot 122 kronorsnivån.

Motstånd: 129,60 / 130,20 / 133,20 / 134,30 / 137,30
Stöd: 127,80 / 126,70 / 125,20 / 123,30 / 122,00

Du kan handla SHB A med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SHB BNP12 med en häv kring 4,7 och en stop loss kring 106,70.
Nedgång: MINISHRT SHB BNP15 med en häv kring 5,0 och en stop loss kring 146,55.