BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 24

OMXS30: Bra edge för uppstuds men gott om varningssignaler

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu börjar det bli upp till bevis. Edgen för en uppstuds är nu god och det är främst två nivåer jag nu fäster stor vikt vid. Hur och om fibonacci 50%-nivån hanteras visar vilket engagemang det är hos köparna. Om 1635 tas ut innan 1545 punkteras anser jag att förutsättningarna åter ökat för att en lågpunkt etablerats. Bjuds vi på en ny lägre topp än 1635 talar mer ett besök ner mot 1500-nivån under de närmaste månaderna.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men bara för en kort stund för veckohögsta vid 1578,5 markerades redan efter någr minuter, när fib 38%-nivån vid 1578 testades av. Veckolägsta vid 1542 (Cloud Span B) bjöds vi på vid 10:30 i fredags. OMXS30 backade med 0,9 procent den gångna veckan och det innebär att årets nedgång utökades till 1,3 procent. Veckan avslutades med en long legged doji, vilket är ett resultat av den rådande osäkerheten som rådde kring G7-mötet blev förmodligen bekräftade och flera analytiker anser att det blev en flopp. Nu återstår det att se om spänningarna leder till en avtagande global handel och skyddstullar. Under denna vecka är det planerat att Trump ska möta Kim Jong Un men osäkerheten kring bägge händelserna är stora.

I månadsgrafen stängde maj som en negativ reversal och än så länge har juni månad samma negativa utseende. Om 1579 tas ut och hålls kan vi i veckografen få ett tretick, vilket skulle vara positivt. I dagsgrafen tycker jag dock att det är fler varningssignaler än positiva signaler, vilket i och för sig ofta är fallet när bottnar närmar sig.

Den sektor som gick bäst den gångna veckan var kraftbolag följt av detaljhandel medan oljebolag ohc verkstad gick sämst.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva är åter i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn som noterades under -1 i början av april skrivs nu till +0,1 som påtalar för oss att vi ska vara beredda på tvära kast.

OMXS30-indexet fångas på kort sikt i en miniatyrtradingrange mellan 1579-1542 men det är fortsatt bra edge för en kortare uppstuds.

Dagsmomentum punkterade den 24 maj bekräftelsenivån som jag bevakat sedan slutet av april. Så länge inte nivån återtas är sannolikheten för fortsatt nedgång stor.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i torsdags legat under det dagliga snittet och fredagen avslutades 19 procent under treveckorssnittet.

På ovansidan möter närmast 1572 följt av 1579 och området kring 1590.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1551 följt av 1549 och 1545.

På lång sikt är jag åter svagt negativ och vill se att tidigare signifikanta lågpunkter och toppar håller för att så småningom åter bli neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället neutral och avvaktar utvecklingen kring 50-dagars medelvärde.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter svagt negativ och vill se tendenser till att köparna kommer tillbaks och att 1590 tas ut och hålls för att åter bli neutral.

Sammanfattning: Vid tre tillfällen sedan slutet av april har vi sett området kring 1556-1542 suga upp säljtrycket vilket även avslutade föregående vecka. Det är gott om varningssignaler i form av sämre volymbalans, tecken på allt lägre toppar och säljsignaler i både MACD och RSI. I den positiva vågskålen vet vi däremot att det är just när det är som mörkast som ljuset närmar sig och det är även då vi har de bästa förutsättningarna för en vändning. Stochastic noteras relativt lågt och uppvisar en tendens till en positiv divergens och fredagen positiva reversal kan vara starten på nästa uppstuds. Punkteras däremot 1542 och sedan följs av en ny lägre topp än 1578 ökar sannolikheten för ett test av vändningsnivåerna från i våras. Om det istället visar sig att 1579 tas ut och nästa följande lågpunkt markeras högre än 1542 kommer jag åter påbörja en stigande kortsiktig trendkanal.

Motstånd: 1559 / 1572 / 1579 / 1590 / 1600
Stöd: 1551-1549 / 1545-1542 / 1524 / 1482

SP500: Negativa divergenser kring tufft motstånd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Föregående veckas initiala nedgång sögs effektivt upp av zonen kring 50-dagars medelvärde som sammanföll med den fallande stödlinjen som förbinder de fallande topparna från januari och mars. I veckografen utvecklades detta till en mycket positiv reversal. Som jag nämnde under veckan som gick kommer det vara en negativ signal om det visar sig att majtoppen kring 2742 blir en ny lägre topp än marstoppen 2802. På motsvarande sätt kommer det naturligtvis att skapa förutsättningar för ytterligare uppgångar om indexet bryter sig loss från den rådande tradingrangen.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och fortsatte sedan upp för att stänga kring veckohögsta. I fredags inledde de amerikanska börserna nedåt inför G7-mötet men hämtade under kvällen mod och stängde till slut på plus. Resultatet för den gångna veckan blev för S&P500:s del en uppgång med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,9 procent. I månadsgrafen noteras juni än så länge som en kraftfull grön opening marubozu.

De senaste månadernas uppgång kan antingen anses ha pågått i en kortare stigande trendkanal, eller en stigande kil. Normalt sker utbrott från stigande kilar söderut men i detta fall, om det är som en sådan uppgången ska tolkas, bjöds vi i onsdags på en utbrott uppåt. Om det är så vi ska tolka det vi ser så har dock inte detta utbrott följts av en follow throug – än, även om indexet även i fredags stängde ovanför den övre begränsningsningen i kilen.

Tolkar man istället de senaste två månaderna som en kortsiktigt stigande kanal har kursen nu nått upp till taket i kanalen samtidigt som det råder en negativ divergens mot både volymbalansen och %b.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 som påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum (RSI-14) tog under onsdagen ut bekräftelsenivån kring 60 vilket är ytterligare en positiv pusselbit.

Volymen har under veckan legat kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men trots den positiva avslutningen noterades volymen 15 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

VIX föll den gångna veckan med 7,9 procent och noteras inför veckostarten kring 12,2 mellan det nedre bollingerbandet och 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast 2780-2782 följt av 2802.

På nedsidan möter närmast 2760 följt av 2753-2750 och 2742 men viktigast innan primärtrenden punkteras är lågpunkten kring 2676.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9
– Dollarn har tappat mot flera ledande valutor de senaste veckorna

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– Kortsiktigt överköpt kring taket i den stigande kanalen

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) kommer jag vara svagt positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras.

Sammanfattning: För tillfället ser jag en hel del varningssignaler hos de korta momentumindikatorerna och den negativa divergensen hos volymbalansen. I den positiva vågskålen ser jag inte några direkta tecken på att MACD är på väg att mattas av. På ovansidan möter nu ett tufft motståndsområde mellan fredagens stängning och 2800-nivån. Även om placerarkollektivet för tillfället oroar sig en del för vad resultatet av G7-mötet blir är det underliggande sentimentet positivt och det brukar ta över och snabbt suga upp säljtryck från allt högre nivåer. På nesidan är det gott om stöd och jag skulle bli förvånad om inte något av stöden ner mot vårens lågpunkter skulle suga upp en eventuell nedgång. Siktet är absolut inställt på en långsiktig uppgång mot tidigare ATH eller högre men ingen har sagt att uppgången dit kommer att ske utan andhämtningspauser.

Motstånd: 2780-2782 / 2802 / 2814
Stöd: 2760 / 2753-2750 / 2742 / 2700

DAX: Svårbedömt med många motstridiga signaler

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”50-dagars medelvärde har sedan slutet av april sugit upp rekyler och så länge inte DAX etablerar sig under medelvärdet är jag positiv på medellång sikt. Vi ska dock vara beredda på tvära kast och skvalpiga rörelser så länge både den korta och något längre tradingrangen fångar indexet.”

Den gångna veckan har varit skvalpig för det tyska storbolagsindexet och pendlat mellan 12925 och 12610. Totalt lyckades dock DAX stänga 0,3 procent högre än veckan innan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 1,2 procent.

Maj månad utvecklades till en negativ reversal och juni har inte, än så länge, imponerat. I veckografen har vi nu tre röda candlesticks som om denna vecka stänger över 12925 innebär att vi bjuds på ett tretick. Om det istället visar sig att 12548 punkteras innebär det att vi får en ny lägre lägsta efter en ny lägre topp.

Det råder alltså fortsatt osäkerhet, vilket leder till tradingranger och konsolideringar. Att nu ECB återigen börjar tala om ekonomiska lättnader tyder inte direkt på att högkonjunkturen stärks i Europa. Å andra sidan kan ju detta leda till fortsatt lågräntepolitik (mitt i en högkonjunktur) vilket placerarkollektivet lärt sig att älska.

Den långa trenden pekar svagt upp och årsmedelvärdet hittar vi inför veckan kring 12656 och primärtrenden vid 12750.

De viktigaste motstånden på ovansidan är 12925 och 13204 medan jag inte vill se 12547 punkteras på nedsidan.

Sammanfattning: Trendfasindikatorn indikerar att risken för fortsatt skvalpiga rörelser är stor, ett utseende som bekräftas av Ichimokumolnet. Dagsmomentum stärker denna bild av osäkerhet har större delen av det gångna året noterats i ”ingemansland”. För tillfället tycker jag DAX-indexet är svårbedömt med många motstridiga signaler.

Motstånd: 12780 / 12804 / 12860 / 13041
Stöd: 12640 / 12609 / 12548 / 12441

ABB: NR7 och bra edge för kortare uppstuds

Teknisk analys ABB: Det blev en rekyl ner mot en högre lågpunkt och en effektuerat tretick som tog upp ABB till 216-kronorsnivån. Sedan dess har kursen rekylerat ner till 200 kronor där även fib 50% möter upp. Fredagens candle var den minsta rangen de senaste sju dagarna en så kallad NR7-formation.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket varnar för tvära kast och korta swingar.

Stochastic noteras relativt lågt och om redan om fredagens högsta vid 202 kronor tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång men detsamma gäller för nedgång om 199 kronor punkteras.

Sammanfattning: Förutsättningarna är goda för en uppgång mot i första hand 205,50 om 202 kronor tas ut när veckan inleds. När nivån nås stängs med fördel halva positionen och resten rids till 210 kronor där resten av vinst tas hem. Om det visar sig att 199 kronor punkteras stängs hela positionen.

Motstånd: 201,90 / 203,20 / 205,80 / 208,40
Stöd: 199,30 / 198,00 / 195,40 / 192,80

SAAB B: Bullish engulfing från den korta sentimentsnivån

Teknisk analys SAAB B: Setupen i samband med föregående analys effektuerades och SAAB fortsatte upp till 380 kronor som testades av ett par gånger förra veckan.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera är nu helt platt och trendfasindikatorn har fallit till 0,3 vilket innebär att vi bör vara beredda på tvära kast och korta swingar.

Nu när gapet upp mot 380 kronor är täppt indikerar det kortsiktigt överköpta läget att risken för en rekyl är ganska stor.

Volymbalansen har sedan lågpunkten i mitten av maj tilltagit positivt vilket ökar sannolikheten för fortsatt uppgång.

Sammanfattning: Fredagens positiva fortsättningsformation i form av en bullish engulfing skapar goda förutsättningar för en fortsatt uppgång. Risken för en stundande rekyl från nuvarande nivå är dock stor vilket innebär att man bör placera en eventuell initial stop loss strax under 361 kronor. När området kring primärtrenden nås kan det vara läge att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 381,00 / 384,00 / 392,50 / 401,00
Stöd: 372,50 / 367,00 / 358,50 / 350,00