BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 24 – 2022

OMXS30: Punkterar flera bekräftelsenivåer efter negativa divergenser

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu utmanas den övre begränsningen för den rådande tradingrangen och om nivån passeras och inte omgående punkteras är det en positiv pusselbit. Som jag skrivit om den senaste veckan kommer jag att tolka det kortsiktiga sentimentet som positivt så länge begränsningarna för den kortsiktigt stigande kanalen är intakt. Som vanligt vill jag se att indexet håller sig över standard line och mestadels även MA-50 i stigande trender som är värda att följa. Mitt huvudspår är att det kommer vara skvalpigt och slagigt ett tag och den av nivåerna 2080 eller 1895 som passeras och hålls kommer bli en vägvisare för den närmaste tiden. Skulle istället 2000- och framförallt 1967 ge vika ställs siktet i första hand in mot årlägstaområdet kring 1900-1875.”

Efter några dagars test av ichimokumolnet punkterades både golvet i den stigande kanalen och standard line i veckan. Totalt backade indexet med 3,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,7 procent. I både månads- och veckografen noteras juni som en bearish engulfing och senaste veckans candle likaså.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen noterades hela veckan under snittet även om den tilltog under senare delen av veckan.

SMACD passerade i början av veckan upp över nollzonen vilket var positivt men som jag skrev då kommer det vara en negativ pusselbit om nivån snabbt punkteras vilket nu ser ut att bli fallet.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick bara till 12 procent vilket var den lägsta noteringen en av de 8 tunnaste dagarna i år. Just nu är det bara 16 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är isen svag.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckan till 6,7 vilket är lägre än snittet som noteras kring 7,7.

På ovansidan möter närmast zonen kring 2000 följt av 2045 och området kring 2092-2104.

På nedsidan möter närmast 1982 följd 1967 och 1942.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Efter flera försök att bryta upp över molnet avtog riskaptiten och säljtrycket stärktes alltmer. Golvet i den kortsiktigt stigande kanalen punkterades och veckan avslutades med att stänga under standard line. Som jag påtalade för en vecka sedan noterades negativa divergenser mot flera av de korta momentumindikatorerna och i torsdags punkterades bland annat bekräftelsenivån hos %b, vilket jag tolkar som en kortsiktig säljsignal. Nu väntar jag på en bekräftad positiv omslagsformation innan 1900-nivån punkteras. Fram till dess att köparna visar sig är det troligen bäst att sitta på händerna.

Motstånd: 2000 / 2045 / 2092-2104
Stöd: 1982 / 1967 / 1942 / 1910-1890

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 61%.

SP500: Siktet åter inställt mot årslägsta

Teknisk analys SP500: För en vecka sen skrev jag: ”S&P 500 befinner sig i en långsiktigt fallande trend och trendfasindikatorn är negativ. Detta innebär att risken för fortsatt nedgång är större än sannolikheten för ett positivt trendskifte. Den senaste nedgångsfasen efter det falska utbrottet upp över februarihögsta noterar fib 62% vid 4320 och för att jag ska bli positiv till indexet vill jag se denna nivå passeras. En normal motrekyl (i detta fall den senaste uppstuden) brukar ta indexet upp i nivån mellan fib 50% och fib 62%. Den senaste veckan har indexet utmanat den nedersta delen av detta motståndsområde. Trots de senaste veckornas uppgång talar sannolikheten för att nya lägre lägsta kommer noteras. Förmodligen krävs det att Fed övergår och blir något mindre hökaktig för att stabilisera en uppgångsfas som är värda att följa mer än på kort sikt.”

Den gångna veckan inleddes med skvalpiga rörelser i den senaste tidens range och i torsdags punkterades lägstanivån för rangen och standard line. I fredags föll indexet ner till den psykologiska nivån kring 3900 och stängde vid absolut veckolägsta. Indexet föll med 5,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 18,2 procent. I månadsgrafen noteras juni som en bearish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock ser vi att nedgångstakten planat ut de senaste veckorna.

Volymen igår var högre än i onsdags men noterades 20 procent procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD lämnade efter en uppladdning kring -15 ett positivt kors den 24 maj och tog sedan fart uppåt. Som jag påtalat flera gånger den senaste veckan ser vi tecken på ett svagare momentum samtidigt som nollzonen utmanats men inte återtagits. I fredags bjöds vi på en säljsignal i SMACD.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll den gångna veckan ner till 25 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) drog sig ner mot 24-nivån i veckan för att sedan avsluta med en uppgång till knappt 28.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 9,0 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 7,6.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 12/5
– Noteras över nacklinjen för huvud skuldraformationen

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– Punkterade i veckan senaste rangen och standardline

På ovansidan möter närmast 3930 följt av zonen kring 4000 och 4040.

På nedsidan möter närmast zonen 3900 följt av 3860 och zonen kring 3800.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: S&P 500 orkade inte upp över fib 50% för årets nedgång och punkterade i veckan tradingrangen, standard line och 20-dagars medelvärde. Punkteringen av standard line innebär att siktet är inställt söderut och kommer vara det så länge inte nedgången antingen elimineras av en positiv fortsättningsformation som måste effektueras över 3950 eller en bekräftad omslagsformation som behöver visa sig innan 3810 ger vika. Inför torsdagen varnade jag för att en punktering av standard line riskerade att få säljtrycket att tillta, nu vet vi att så blev fallet och att 4200 var just den viktiga vattendelare som den såg ut att vara. Siktet är nu inställt ner mot 3800-nivån. Nu måste vi ha tålamod och se var köparna vågar suga upp säljtrycket, men framförallt hur det kommer att ske.

Motstånd: 4037 / 4059 / 4074 / 4096-4104
Stöd: 4006-3994 / 3950 / 3874 / 3850

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 60%.

DAX: Risk off eller tretick?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder negativa kortsiktiga divergenser men på kort sikt är jag positiv och håller på att svänga över till att bli det även på medellång sikt men väntar in ytterligare pusselbitar för att tolka björnmarknaden som över. Det som åter får mig att bli negativ på kort sikt vore en punktering av den senaste lågpunkten vid 13390 eller ett extremt säljtryck när de närmaste stödnivåerna punkteras.”

Den gångna veckan inledde uppåt men redan under tisdagen bjöds vi på en bearish harami som bekräftades under onsdagen. Rekylen är då ett faktum och den fick indexet att falla brant i fredags. Totalt backade DAX med 4,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 13,4 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är svagt negativ och SMACD lämnade i veckan ett negativt kors.

I slutet av veckan punkterades MA-20, standard line och MA-50 samt den stigande stödlinjen som förband lågpunkternas sedan årslägstanoteringen den 7 mars.

SAMCD noteras i den positiva delen men för en vecka sedan varnade jag för att det avtagande histogrammet indikerade att kraften i uppgången avtagit. I fredags effektuerades ett tydligt negativt kors och med punkteringen av molnet kommer jag tolka indexet negativt, även på kort sikt tills köparna visar sig igen.

Med fortsatt hökaktiga centralbanker och en inflation som stiger alltmer okontrollerat är det risk off som gäller igen.

Om det visar sig att 13380 punkteras ställs siktet in mot årslägsta kring 12400.

Sammanfattning: För en vecka sedan skrev jag att rekyler som följdes av positiva fortsättningsformationer var köpvärda ner till cloud span b. Efter måndagens positiva inledning, även om det blev en liten candle, lämnade RSI-4 en säljsignal i onsdags vilket triggade igång säljtrycket igen. Fredagens stängde precis under molnet och om inte köparna visar sig innan 13380 punkteras ställs siktet in mot årslägsta kring 12400. Ett återtagande av molnet krävs nu för att köparna åter ska våga sig in i matchen. Ska en fortsättningsformation vara köpvärd nu ska den effektueras redan under måndagen och bekräftas senare i veckan. Det råder nu risk off och fram till att en bekräftad fortsättningsformation eliminerat säljtrycket och indexet börjar etablera nya högre lägsta som följs av nya högre toppar kommer jag vara negativ till indexet på både kort- och längre sikt.

Motstånd: 13870 / 14045 / 14315 / 14600 / 14710
Stöd: 13685 / 13565 / 13380 / 13200 / 12440

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 8-.
– Next day forecast indikerar att det är 50 procents chans till en uppgång under måndagen.

Husqvarna B: Utmanar årslägsta med tilltagande negativ volymbalans

Teknisk analys Husqvarna B: Det blev en uppstuds med strax över 5 procent efter föregående analys men priset orkade inte stänga över marubozulinjen för torsdagens box. Det blev en ny negativ fortsättningsformation under standard line som ledde till en nedgång mot en ny årslägsta kring 83-kronorsnivån. Sedan början av maj har årslägstanoteringen testats ett par gånger och stått pall, än så länge.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på 200-dagars glidande medelvärde för att markera har planat ut och lutar nu svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi företrädesvis ska agera för nedgång.

Volymbalansen är tydligt negativ och visar ännu inga tecken på att vända upp. I slutet av förra veckan när årslägstanoteringen kring 83 kronor närmade sig föll volymbalansen ytterligare, vilket är ett tecken på att nivån kommer ge vika.

I torsdags effektuerades både en turtle soup och en positiv minidivergens som dock inte bekräftades i fredags.

I torsdags lämnade SMACD en säljsignal efter att indikatorn med tydlighet vänt ner när nollzonen började närma sig. Sedan nollan punkterades i mitten av januari har inte nivån tagits tillbaka någon gång.

Sammanfattning: Så länge aktien inte orkar bryta upp över kanaltaket och lägre toppar följs av lägre bottnar kommer jag vara negativ till Husqvarna. Om årslägsta vid 83,40 ger vika ställs siktet in mot i första hand 78 kronor. Passeras taket i den fallande kanalen utan att punkteras direkt (inom någon dag) kan en botten vara på väg att mejslas ut.

Motstånd: 88,00 / 91,65 / 99,75
Stöd: 83,40 / 80,00 / 78,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14-.

Ericsson B: Negativt reversalgap och punktering av stödlinje

Teknisk analys Ericsson B: Aktien bröt aldrig upp över 82-kronorsnivån men efter flera dagars extremt tajt kontraktion kring motståndet kom utbrottet i fredags – söderut. EMA-8, MA-20 och standard line gav vika och stängningen noterades i den nedersta delen av dagscandlen med den högsta volymen sedan den 31 maj.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn vände i slutet av april upp från en nivå under -7 vilket innebär att det, som jag skrev då, är goda förutsättningar att mejsla ut en långsiktig botten. När indikatorn närmade sig -2 i slutet av maj planade uppgång ut och de senaste dagarna har vi sett tecken på ny försvagning.

Volymbalansen är negativ och det innebär att uppstudsar riskerar att följas av nya lägre högsta och därefter punktering av nya lägre stöd.

SMACD nådde för en vecka sedan upp i nollzonen men motståndet ser nu ut att ha blivit för stort och en säljsignal närmar sig.

Sammanfattning: Efter flera dagar med extremt små candlar kring den horisontella motståndsnivån kom utbrottet till slut och det blev söderut. Förutsättningarna för expansion norrut från stigande trianglar är normalt goda men ibland sker de söderut och då blir ofta reaktionen kraftfull eftersom många stoppar slås ut. Siktet är nu inställt ner mot 73,00-72,50. Eftersom fredagens nedgång var så pass kraftfull noteras gummisnodden redan kring 2,6 vilket innebär att en kortare uppstuds ligger bland korten. Eftersom volymbalansen är tydligt negativ och SMACD är på väg att lämna en säljsignal talar dock mer för en period av nya nedgångar än motsatsen. För att sannolikheten för uppgång ska stärkas bör priset etablera sig över standard line och de kortare medelvärdena EMA-8 och MA-20 samt senaste topp.

Motstånd: 78,30 / 80,00 / 81,10
Stöd: 76,25 / 74,30 / 72,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48-.