BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 24 – 2023

OMXS30: Testar måndagens lagerstapel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Återigen utmanas årshögsta kring 2300 och det blir nu spännande att se om det blir tredje gången gillt och om priset bryter upp över nivån för att ställa in siktet mot ATH-noteringen vid 2467. Den vimpel jag pratat om ett par veckor är nu passerad och det var en av pusselbitarna som stärker oddsen för att ett nytt positivt trendben är på väg att byggas upp. I det något längre tidsperspektivet noteras OMXS30 i en stigande triangel med en en potentiell uppgång mot 2550 om den bekräftas. Så länge inte motståndet vid 2300 inte tas ut och bekräftas är det önskvärt att omtag och rekyler sugs upp på allt högre nivåer, som vi sett den senaste tiden. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är alltså att indexet laddar upp för att ta sig upp över 2300 och etablera nästa uppgångsfas men fram till dess är risken för tvära kast och slagig handel stor.”

Den gångna veckan har präglats av små rörelser strax ovanför den psykologiska 2300-nivån. Veckorangen var den minsta sedan mitten av juni 2021 och den skedde utbrottet från en tajt range norrut. Totalt steg OMXS30 med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,6 procent. I veckografen utvecklades en spinning top. Det råder en negativ divergens mot det övre bollingerbandet och %b-indikatorn ser ut att närma sig en säljsignal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har den gångna veckan legat under snittet. Volymbalansen är nu neutral.

SMACD lämnade i fredags en ny köpsignal och den är fortfarande i spel.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 55 procent. Just nu är det 60 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,6 procent vilket är klart under snittet som noteras vid 7,4. Vi ser små tecken på att vollan är på väg att tillta och frågan är nu åt vilket håll prisexpansionen kommer ske.

På ovansidan möter närmast 2310-2312 följt av 2325 och 2340.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2300-2295 följt av 2284 och 2265.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Än så länge håller utbrottsnivån kring 2300 vilket är positivt men även om vi bjuds på en rekyl från nuvarande nivå är indexet köpvärt i samband med en positiv fortsättningsformation åtminstone ner till 2250 och troligen ännu lägre beronde på hur tydligt köparna kommer tillbaka. Både den korta-, medellånga- och långa trenden pekar upp samtidigt som indexet fortsätter notera högre signifikanta bottnar och toppar. Efter förra fredagens impuls som inleddes med ett tydligt gap råder det en viss spänning/obalans från detta vilket återspeglas hos den lagerstapel som effektuerades i måndags och som därefter begränsat de dagliga rörelserna. Ju längre tid som priset försöker ta sig upp genom motståndsnivån kring 2312-2314 desto intressantare blir det när/om nivån passeras då det kan leda till att många stoppar skjuts sönder vilket kommer trigga köptryck. Även om det just nu är en del varningssignaler har vi ännu inte sett en enda ny signifikant lägre lägsta sedan septemberlägsta förra året. Så länge nya högre högsta följs av nya högre lägsta är trenden stigande och det är fakirtrading med usla odds att simma motströms. Det är dock inte samma sak som att det inte kommer att bli en del utmanande rekyler på vägen norrut. Det jag däremot inte vill se är att 2050 ger vika utan att snabbt återtas, då det troligen triggar ett säljtryck som i värsta fall kan riskera upptrenden. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är alltså att indexet laddar upp för att etablera sig upp över 2300 och dra vidare upp i nästa uppgångsfas men fram till dess är risken för tvära kast och slagig handel stor.

Motstånd: 2310-2312 / 2325 / 2340
Stöd: 2300-2295 / 2284 / 2265

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 54%.

SP500: Bearish doji kring augustihögsta

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”När vi nu lagt en stark vecka där indexet stängde på tiomånadershögsta bakom oss och 4200-nivån passerats kommer troligen fler sektorer att följa med upp och bredden tillta. Nu börjar vi dessutom se att småbolagen vaknar till liv, precis det jag skrivit om en tid att det krävs för att bekräfta risk-on hos de större aktörerna. Kvoten mellan discretionary och staples stiger även den vilket indikerar att konsumenterna vågar köpa kapitalvaror som inte är nödvändiga igen. Tills vi ser utbrottsnivån kring 4200 punkteras anser jag att nästa positiva trendben är inledd. Målkursen för detta trendben hittar vi kring 4550 men det är flera tuffa motstånd som behöver rensas av innan nivån nås och det första möter upp redan vid 4300-4325. Om den hårt spända gummisnodden får priset att rekylera från nuvarande nivå kan positiva fortsättningsformationer vara köpvärda hela vägen ner mot 4100 men om även den nivån punkteras får vi en ny lägre lägsta och då behöver vi ställa ytterligare krav för att kliva in. Om en eventuell nedgång/rekyl får indexet att etablera sig under 4050 ökar risken för en nedgång mot 3800. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet nu inlett nästa ben norrut.”

Den gångna veckan inleddes med varannandagsrörelser kring motståndsnivån strax under 4300. Veckan avslutades med en bearish doji star som var uppe och testade augustihögsta från förra året. Av de 11 sektorerna steg 9 och bäst gick offensiva icke nödvändiga konsumentprodukter. Totalt steg indexet den gångna veckan med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,0 procent. Det var fjärde veckan i rad som stängde på plus men vi har nu ett spinning top-utseende i veckogrfen och i dagsgrafen utvecklades i fredags en negativ reversal från årshögstanivån samtidigt som en negativ minidivergens hos cykelindikatorn.

Igår skrev jag: ”I onsdags effektuerades en bearish engulfing. Enligt mig är alltså en rekyl inledd och den kommer minst pågå tills den elimineras av en positiv fortsättningsformation, kring ett stöd.”

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags noterats under snittet. Volymbalansen är sedan den 30 maj åter positiv.

SMACD noterade en en köpsignal den 18 maj och den är fortfarande i spel men nu är indikatorn uppe i zonen där det senaste halvåret sett flera vändnigar nedåt i prisgrafen visar dessutom tecken på att närma sig ett negativt kors.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 57 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 5,3 procentenheter till 13,8 vilket är den lägst förväntade vollan sedan strax innan coronanedstället.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 5,9 procent vilket är klart lägre än snittet vid 7,5. Det blir nu intressant att se om expansionen från lågvollaläget fortsätter uppåt eller om rekylen som inletts blir starten på en utmanande nedgång, vilket inte är mitt huvudspår än så länge.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Utbrott upp över 4200

I den negativa vågskålen:
– Överköpt och tecken på kortsiktig osäkerhet hos köparna
– Tuffa motstånd på ovansidan och bearish doji star kring årshögsta
– Bräcklig is
– SMACD vänder ner från hög nivå

På ovansidan möter närmast zonen mellan 4300-4305 följt av 4323-4325 och 4340.

På nedsidan möter närmast 4286 följt av 4267-4261 och 4242.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Indexet nådde i fredags upp till fib 62% för 2022 års bearmarket där även augustihögsta hittas från förra året. En tydlig stängning över augustihögsta ställer in siktet mot ATH-nivån vid 4820 som sattes i början av januari förra året och det är just nu 10,8 procent dit. Indexet har nu stigit med strax över 20 procent sedan lågpunkten i oktober vilket för många, med konservativa synsätt på bull- och bearmarknader, tolkar det som att vi åter är inne i en bullmarknad. Än så länge är dock isen bräcklig och uppgången har burits upp av få aktier viktmässigt tunga aktier. Den senaste veckan har vi dock sett tecken på att fler sektorer stärkts tillsammans med småbolag vilket stärker oddsen för att köparna även fortsättningsvis kommer suga upp rekyler på allt högre nivåer. Den höga nivån hos SMACD där indikatorn visar tecken på en topp är en signal om att en rekyl torde vara nära förestående och gapet från den 2 juni kan vara en intressant nivå för nästa botten/lågpunkt. Måste detta betyda att indexet behöver ner och att täppa gapet innan nästa positiva trendben? Nej, ett utbrott över 4325 som inte omgående punkteras kommer troligtvis att trigga ett tydligt köptryck då det innebär att många stoppar behöver tas för korta positioner. Närmast på nedsidan möter nu stödet vid 4250 följt av gapet mellan 4241-4221. Skulle rekylen bli så utmanande att även 4100 ger vika kan vi ändå agera på fortsättnings- och omslagsformationer men då behöver vi ställa ytterligare krav för en entré. Om en eventuell nedgång/rekyl får indexet att etablera sig under 4050 ökar risken för en nedgång mot 3800. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet kommer fortsätta prestera högre toppar följt av högre bottnar.

Motstånd: 4300-4305 / 4312 / 4325 / 4340
Stöd: 4286 / 4267-4261 / 4250 / 4242 / 4232 / 4205-4195

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Extremt små rörelser indikerar osäkerhet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Eftersom indexet befinner sig i en kortare tradingrange mellan ATH-noteringen vid 16330 och stödområdet vid 15630 ska vi vara beredda på fortsatt slagig handel. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer in siktet för den närmaste tiden.”

Osäkerheten innanför tradingrangens begränsningar har fortsatt denna vecka och veckorangen var den minsta sedan sista veckan i december. Totalt backade indexet med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,6 procent. Så länge den senaste lågpunkten vid 15630 är intakt talar mer för att expansionen kommer ske norrut än att det vi ser är en förberedelse för ett djupare omtag.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen.

SMACD har efter det negativa korset för snart två veckor sedan närmat sig nollzonen och de senaste två veckorna har indikatorn saknat lutning (osäkerhet).

Sammanfattning: DAX fortsätter skvalpa omkring i den månadsgamla tradingrangen och de små rörelserna den gångna veckan kommer troligen leda till ett test av antingen 16300-nivån eller senaste lågpunkten vid 15600. Nu vill jag gärna se volymen ta fart när motståndsnivåer närmar sig. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer in siktet för den närmaste tiden. Mitt huvudspår är att indexet håller på att ladda upp inför ett utbrott upp över ATH-noteringen från mitten av maj. En första allvarlig varningssignal får vi om stödet kring 15500 punkteras utan att snabbt återtas, men det återkommer jag till när och om det sker.

Motstånd: 16000-16020 / 16115 / 16155 / 16330 / 16500
Stöd: 15920 / 15500 / 15250 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 39-.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans för uppgång under måndagen.

Sinch: MA-50 icebreak och squeeze

Teknisk analys Sinch: Aktien har fortsatt konsolideringen efter den senaste analysen och tog i fredags ut 50-dagars medelvärde med ett icebreak för första gången sedan den 14 oktober.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) som jag använder för att peka ut den långsiktiga trenden saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken är större för ned- än uppgång, även om indikatorn stärkts och närmar sig zonen för jämviktspendling. Går vi emot denna drift nedåt bör man vara mer defensiv och kortsiktig än normalt.

Volymbalansen är neutral men nu börjar det bli angeläget att indikatorn stiger tydligt när motstånd närmar sig.

SMACD lämnade ett positivt kors den 22 maj och en trampolin den 5 juni. Nu utmanas nollzonen, som om den passeras, kan bli den trigger som behövs för att inleda nästa positiva trendben. Senast SMACD bröt upp över nollan var i mitten av oktober.

Vollan har varit låg i Sinch sedan början av april och det har nu lett till en Squeeze.

Det är flera motstånd i närtid där det första möter upp kring 26,25 följt av 27,75 och 28,60.

Sammanfattning: Allt fler pusselbitar indikerar att Sinch är inne i en uppladdningsfas och en expansion som tar aktien upp över de närmaste motstånden har goda förutsättningar att bli startskottet på ett nytt positivt trendben och ett långsiktigt trendskifte. Hur ska man då ta position? Ett sätt är att agera på falska utbrott söderut via turtle soup-liknande formationer och ett annat att köpa passeringar av motståndsnivåer, som sker med candlar som stänger i den övre tredjedelen och successivt flytta upp stopparna till strax under senate lågpunkt. Denna analys är en headsup inför en trolig prisexpansion som har goda förutsättningar att bli kraftfull

Motstånd: 38,65 / 40,10 / 41,00 / 43,45
Stöd: 35,60 / 32,30 / 30,00 / 26,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87+.

Novo Nordisk: Testar golvet i stigande kanalen

Teknisk analys Novo Nordisk: Det blev som väntat en konsolidering efter föregående analys och aktien har nu kommit ner för att testa av kanalgolvet.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva fortsättningsformation i samband med rekyler.

Volymbalansen är neutral.

SMACD lämnade ett negativt kors den 25 april och har nu punkterat nollzonen, vilket är en negativ pusselbit.

I den positiva vågskålen har inte volymbalansen blivit negativ, trots konsolideringen/rekylen och flera korta momentumindikatorer visar nu tecken på att vända upp från låga nivåer.

Sammanfattning: En positiv fortsättningformation från nuvarande nivå är köpvärd. När/om 1139 DKK nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen vid en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 1139 DKK nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Ett alternativt sätt att rida vinsten efter att 139 DKK passerats är att stänga direkt utan att vänta på en stängning när EMA-8 punkteras. Om inte mer än 50 procent av den kommande swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 1065 DKK.

Motstånd: 1100-1130 / 1142 / 1186
Stöd: 1066 / 1050 / 1012-990

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 44-.