BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 24 – 2024

OMXS30: Allt tajtare range indikerar kommande stor rörelse

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrivit och sagt den senaste veckan kommer en passering av fib 50% för den senaste rekylen och en positiv fortsättningsformation indikera att nästa positiva trendben är inlett. Inför fredagen skrev jag att mitt huvudspår var att den pågående rekylen skulle bli köpvärd vid en fortsättningsformation förutsatt att den effektueras innan standard line vid 5150 punkteras, vilket blev fallet. I fredags bjöds vi på en extremt kraftfull turtle soup som stängde över föregående dags högsta och dessutom passerade upp genom fib 50% för den senaste rekylen. Maj månad utvecklades till en mycket positiv bullish engulfing och jag har inte sett en lika kraftfull sådan formation i månadsgrafen sedan oktober 2011. I fredags skrev jag att det vore positivt, och ett styrkebesked om MA-20 återtogs snabbt och nivån inte punkterades snabbt därefter. Inte i min vildaste fantasi var jag beredd på en så pass kraftfull positiv candle med hög volym som vi bjöds på i fredags. Nu blir det intressant att se om det var ett dödsryck eller om ”katten vaknat till liv”. Passeras den senaste ATH-noteringen vid 5342 ställs siktet in mot i första hand 5500. Mitt huvudspår är nu, tills jag motbevisas, att nästa positiva trendben inletts.”

Den förkortad gångna handelsveckan inleddes av en passering av 20-dagars medelvärde men redan samma dag punkterades nivån. Efter ytterligare ett test av standard line lyckades indexet i fredags återta 20-dagars medelvärde, dock inte med en tydlig stark stängning. Totalt steg OMXS30 med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,5 procent. Även denna vecka stängde veckocandlen i den övre delen men fortfarande innanför tradingrangens begränsningar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har legat strax under snittet men fredagens doji utvecklades med en volym som var 6 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 27 maj ett högt negativt kors vilket var det första sedan den 28 mars. Även om vi ännu inte bjudits på en köpsignal ser vi tecken på att momentumet för nedgång är på väg att mattas av.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 47 procent. Just nu är det 88 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 2,5 procent vilket är lägre än snittet vid 5,5 procent.

På ovansidan möter närmast 2636 följt av 2620 följt av 2636 och ATH-noteringen vid 2648.

På nedsidan möter närmast zonen vid 2610-2590 följt av 2575 följt av 2564-2557 och 2522.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: OMXS30 fångas dels i en stigande kil och de senaste veckorna även i en range mellan ATH-nivån vid 2648 och 2575. Det vanligaste är att expansion från stigande kilar sker söderut men än så länge har köparna vid varje test sedan början av februari kommit tillbaka vid stödlinjen i kilen och därefter inlett ett nytt positivt trendben. De negativa divergenserna, framförallt i de lägre tidsupplösningarna, varnar för att en rekyl rycker allt närmare. Så länge indexet fångas innanför de senaste veckornas begränsningar mellan 2648 och 2575 ska vi vara beredda på tvära kast och slagiga rörelser.

Motstånd: 2620 / 2636 / 2648
Stöd: 2610-2590 / 2577-2572 / 2564 / 2557-2552

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Viss tveksamhet när indexet noterar nya ATH-nivåer

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Inför fredagen skrev jag att mitt huvudspår var att den pågående rekylen skulle bli köpvärd vid en fortsättningsformation och att den effektueras innan standard line vid 5150 punkteras, vilket blev fallet. I fredags bjöds vi på en extremt kraftfull turtle soup som stängde över föregående dags högsta och dessutom passerade upp genom fib 50% för den senaste rekylen. Maj månad utvecklades till en mycket positiv bullish engulfing och jag har inte sett en lika kraftfull sådan formation i månadsgrafen sedan oktober 2011. I fredags skrev jag att det vore positivt, och ett styrkebesked om MA-20 återtogs snabbt om nivån punkterades. Inte i min vildaste fantasi var jag beredd på en så pass kraftfull positiv candle med hög volym som vi bjöds på i fredags. Nu blir det intressant att se om det var ett dödsryck eller om ”katten vaknat till liv”. Passeras den senaste ATH-noteringen vid 5342 ställs siktet in mot i första hand 5500. Mitt huvudspår är nu, tills jag motbevisas, att nästa positiva trendben inletts.”

Tre nya ATH-noteringar har noterats den gångna veckan men trycket i uppgången ser ut att åtminstone tillfälligt ha mattats av efter att jobbsifforna kommit in högre än väntat vilket fick både dollarn och räntorna att vända upp. Totalt steg indexet med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,1 procent. Det blev sjunde veckan i rad som indexet stängde i den övre delen men i dagsgrafen avslutades veckan med två osäkerhetscandlar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn doppade för ett par veckor sedan tårna i jämviktspendlingsområdet men är nu åter uppe i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har hela veckan noterats under snittet men i fredags noterades den lägsta volymen under hela veckan, vilket är svagt positivt då svansen på ovansidan kanske inte har den kraft som den visuellt ser ut att ha. Volymbalansen är positiv.

SMACD lämnade ett negativt kors den 30 maj, det första sedan den 2 april. Om inte priset faller tillbaka närmar nu istället en köpsignal.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 69 procent och antal aktier över MA-50 noteras kring 50 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 45 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan med 2,8 procentenheter till 12,2 vilket jag tycker är positivt med tanke på fredagens utveckling.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 2,9 vilket är klart lägre än snittet vid 5,6 procent och klassas som extremt låg volla i min bok.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Utbrottet i onsdags skedde med avtagande volym
– Två osäkerhetscandlar avslutar veckan

På ovansidan möter närmast 5375 följt av zonen mellan 5390-5410 och 5435.

På nedsidan möter närmast 5342 följt av zonen mellan 5310-5290 och 5278.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om den gångna veckan utvecklades positivt efter förra fredagens positiva Turtle soup ser vi en del varningssignaler och även två osäkerhetscandlar som avslutade veckan. Det är som vanligt viktigt att zooma ut och studera den övergripande trenden och den är fortfarande positiv och stigande. Trots att den senaste uppgångsfasen divergerar negativt mot alltfler indikatorer har vi än så länge inte bjudits på någon säljsignal. Om inte nästa vecka drar upp genom fredagens högsta är det en varningssignal för att momentumet håller på att mattas av. Även om tekniksektorn fortsätter dominera indexet är det allt färre aktier som bär uppgången. De två senaste dagarna har dagscandlarna vid nya ATH-noteringar uppvisat viss svaghet och osäkerhet. Tillsammans med de negativa divergenserna är risken ganska stor för att det senaste utbrottet blir falskt men så länge inte nya lägre högsta följs av nya lägre lägsta är siktet inställt norrut. Så länge vi inte bjuds på en negativ bekräftad omslagsformation är siktet inställt norrut. Det jag inte vill se nu är att förra fredagens lägsta vid 5190 punkteras utan att snabbt återtas då det troligen kommer trigga ett tilltagande säljtryck. Den positiva trenden pågår och kommer göra det fram till att vi ser nya lägre högsta som följs av nya lägre signifikanta lägsta. Gannprojektionen indikerar området kring 5500 som nästa tuffa motståndsnivå och om rekyler inte punkterar fib 50% för förra veckans uppgång talar mer för att den nivån nås än att nya signifikanta lågpunkter kommer grusa uppgången.

Motstånd: 5375 / 5390-5410 / 5435
Stöd: 5342 / 5310-5290 / 5278

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Det börjar bli dags för bevis

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu vill jag till att börja med se en stark stängning över föregående dags högsta och därefter en passering av fib 50% för nedgången sedan ATH-noteringen, just nu vid 18645, passeras utan att omgående punkteras.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 20-dagars medelvärde som inte passerades med en dagsstängning varken i måndags eller i torsdags då nivån testades. Totalt steg DAX med marginella 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,8 procent. Veckan som gick utvecklade en long legged doji i prisgrafen vilket indikerar att det råder en viss osäkerhet.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom att lutningen hos MA-200, pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade den 24 maj ett högt negativt kors. Än så länge är momentumet för nedgång tydligt och i prisgrafen ser jag inte någon bekräftad positiv omslagsformation.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 2,5 procent vilket är lägre än snittet vid 5,1 procent.

Sammanfattning: Efter den senaste ATH-nivån har indexet inlett en rekyl som fortfarande pågår. Som jag skrev för en vecka sedan vill jag se att priset tar ut och håller den senaste kortsiktiga toppen, just nu vid 18785 och därmed bryter upp över 20-dagars medelvärde. Bredden mellan bollingerbanden (vollan) är nere på den lägsta nivån sedan slutet av februari och det blir intressant att se om expansionen från lågvollaläget kommer ske uppåt eller nedåt. Med tanke på säsongen och den flackare toppen i samband med den senaste ATH-noteringen kan det behövas ett tydligt omtag för att återigen locka tillbaka köparna. Det jag helst inte vill se är att standard line och MA-50 punkteras utan att snabbt återtas då det riskerar att trigga en tilltagande säljtryck ner mot aprillägsta vid 17620. Nu vill jag till att börja med se en stark stängning över föregående dags högsta och därefter en passering av den senaste ATH-noteringen vid 18900, helst med tilltagande volym, för att siktet ska ställas in mot 20000-nivån.

Motstånd: 18785 / 18855 18890-18910
Stöd: 18420-18390 / 18360 / 18225 / 18085 / 17875

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 59+.
– Next day forecast indikerar att det är 46 procents chans för uppgång under måndagen.

Swedbank: Positiv reversal i värdezonen

Teknisk analys Swedbank A: Aktien fortsätter i en allt tajtare konsolidering där bredden mellan bollingerbanden är den minsta vi sett de senaste 6 månaderna. I fredags effektuerades en positiv reversal i värdezonen som dessutom noterades som en bullish separating line.

Den långa trenden som jag bla definierar som priset och lutningen på MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn doppar just nu tårna i jämviktspendlingszonen men har hållit sig över nollan och närmar sig nu ett utbrott upp i trendzonen.

Volymbalansen är positiv sedan den 3 december. Volymen i fredags var den högsta sedan den 31 maj vilket även den dagen var en ackumulationsdag.

SMACD noteras med en köpsignal kring nollan men än så länge ser vi inte någon divergens mot signallinjen.

Sammanfattning: Det ser ut som att lågvollaläget laddar upp för att bryta ut norrut men självklart kan det behövas ytterligare omtag innan utbrottet är på plats. Precis som vanligt är det stor risk för att utbrott blir falska. Man bör antingen vänta på en starkt stängning, helst med tilltagande volym, upp över 221,7 eller ett positivt gap upp över den fallande motståndslinjen innan position tas. När/om 226 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 226 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under utbrottscandlen.

Motstånd: 218,90 / 223,30 / 226,50 / 232,90
Stöd: 214,90 / 211,60 / 208,30 / 206,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 35+.

Tesla Inc: Extremt lågvollaläge är som "lugnet före stormen"

Teknisk analys Tesla Inc: Aktien följde skolboken för fallande trianglar efter den senaste analysen och föll ner till $140 där köparna tyckte det var värt risken att agera. Priset nådde upp till 200-nivån som nåddes den 29 april. Sedan dess har aktien pendlat i en allt tajtare range och närmar sig nu spetsen i en symmetrisk triangel.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av januari i zonen där vi varnas för att risken är större för fortsatt nedgång än att aktien ska vända upp.

Volymbalansen är negativ sedan mitten av januari även om den vid några av uppstudsarna, under korta stunder varit neutral.

SMACD lämnade den 29 maj ett negativt kors men än så länge har inte momentumet för nedgång fått indikatorn att divergera med tydlighet mot signallinjen.

Vollan är låg och aktien befinner sig i en squeeze. Det innebär att utbrottet från den pågående triangeln kan blir kraftfullt. Än så länge med en viss övervikt för söderut. Man ska dock komma ihåg att efter extrema lågvollalägen blir det ofta ett falskt utbrott på ”fel håll” för att ”bli av med de som inte är bjudna på festen”.

Sammanfattning: Efter extrema lågvollalägen, som nu, ska man vara beredd på att det kan bli extrema rörelser när utbrottet sker. Inte sällan sker dessa ”oväntat” och ofta åt ”fel håll” initialt. Det kan därför vara en god idé, oavsett om man tror på upp eller nedgång att agera med extremt små belopp och i ett hävstångsinstrument, typ en minifuture. Fördelen är att man är säker på att inte förlora mer än avståndet till den inbyggda stoppen. I detta fall innebär det att om 182,65 passeras är det en indikation på att priset ska upp men om istället 172 punkteras ställs siktet in mot det övre gapstödet vid 158 eller en gaptäppning ner mot 147. Passeras istället 183 är den matematiska målkursen för triangeln en uppgång mot $215.

Motstånd: 182,65 / 186,90 / 198,00-202,00
Stöd: 172,10 / 167,75 / 157,50 / 141,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 44+.