BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 24

OMXS30: Testar MA-200 och MA-20 under molnet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Maj månad backade 9,9 procent och när jag går tillbaks historiskt hittar jag bara 15 månader sedan 1986 som fallit lika mycket eller mer. Vid 9 av dessa har OMXS30 fortsatt ner även nästa månad. Senast vi såg en liknande nedgång var i augusti 2011 och den gången fortsatte september ner med 4,7 procent. Edgen för en uppstuds är däremot mycket god just nu och den som har tänkt gå kort nu har därför ingen bra tajming. Efter en uppstuds, som därefter effektuerar en negativ candlestickformation, kommer edgen och riskkvoten att vara bättre. Om nästa uppstuds tar ut 1574 är det en positiv pusselbit, men jag vill helst se att även 1615 tas ut för att därefter följas av en ny högre lågpunkt för att jag ska bli något mindre negativ.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 1500-nivån som tillfälligt punkterades men redan samma dag togs tillbaks med en hammer, som i sin tur blev startskottet på den väntade uppstudsen. Fram till i fredags hade OMXS30 stigit fyra dagar i rad vilket i veckografen utvecklades till en bullish piercing line. Totalt steg den gångna veckan med 3,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,2 procent.

I fredags eftermiddag presenterades amerikanska jobbsiffror som var svagare än vad analytikerna väntat, vilket placerarkollektivet tar positivt. Nu förväntas ett mer duvaktikt Fed.

Den gångna veckans uppgång har fått gummisnodden att bli hårt spänd på ovansidan men inte lika extremt som hos DAX och SP500. Fredagens stängning över MA-200 ska bli intressant att följa men historiskt har inte enbart en passering av primärtrenden gett så bra edge. Om man tagit position för uppgång varje gång kursen skär upp över medelvärdet och behållit den tills motsvarande negativt kors uppträdde hade bara 27 av dessa 115 tillfällen sedan 1986 lett till vinst. På en månads sikt har dock resulterat i uppgångar i 67 procent av fallen.

Zoomar vi ut i diagrammet ser vi sedan början av 2017 ett allt röjigare utseende där all rörelse noteras innanför toppen 2015 och 2016 års lägsta. Efter nya toppar de senaste två åren har nedgångarna till nya lägre bottnar varit -8,6%, -11,7% och -18,1%. Vad säger detta? Jo, eventuellt är vi på väg att få en diamantformation och efter utbrott från dessa blir det inte sällan åka av. Kommer det att bli upp- eller ner kanske du undrar. Det normala är vid enkeldiagonalsdiamanter att de fungerar som reversalformationer men vi vet ju ännu inte om årets uppgång blir diagonalen eller om det blir en ny från den senaste toppen. Vad vill jag då komma fram till med detta? Jo, att det är för tidigt att ropa hej och navigera för både upp- och nedgång på lång sikt.

Så länge varken 1380 på nedsidan punkteras och 1720 inte tas ut på ovansidan kommer vi få vänja oss vid kraftiga rörelser upp- och ner.

I detta korta tidsperspektivet noteras indexet under ichimokumolnet samtidigt som 20-dagars medelvärde håller på att testas av.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,3 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast med troliga nya lägre lägsta.

Volymen har den gångna veckan noterats kring snittet och volymbalansen testar just nu av styrkan hos tremånaderssnittet, som är stigande.

På ovansidan möter närmast 1582 följt av 1593-1600 och 1615.

På nedsidan hittar vi närmast 1550-1545 följt av 1531 och 1525 men framförallt 1500-1494.

På lång sikt är jag nu neutral och kommer att avvakta utvecklingen kring årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ och vill till att börja med se om/hur 50-dagars medelvärde och molnet tas tillbaks.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ och vill om EMA-8 och MA-20 tas tillbaks utan att omgående punkteras.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 16 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,3 procent.

Sammanfattning: Den senaste veckans uppstuds har lett till att indexet kommit upp till primärtrenden och 20-dagars medelvärde som just nu testas av. OMXS30 noteras under ichimokumolnet och lagging line under priset. Det är alltså en viss övervikt för att denna uppstuds inte kommer att eliminera det negativa utseendet för det svenska storbolagsindexet. Fram till dess att en negativ candlesticksformation effektueras och en dagsstängning under föregående dags lägsta noteras anser jag uppstudsen i spel. Nu blir det intressant att se om sentimentsnivån för maj månads nedgång vid 1600 tas tillbaks och om nästa lågpunkt blir högre än 1495 för det kommer i min värld vara positivt för fortsättningen.
Risken är som jag påtalat en tid stor för att vi kommer att bjudas på tvära kast och slagig handel de närmaste veckorna.

Motstånd: 1576 / 1587 / 1597-1600 / 1615 / 1642
Stöd: 1550 / 1531 / 1505-1500 / 1494 / 1478

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 73.

SP500: Negativ minidivergens med hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Maj månad blev den sämsta månaden sedan november och innebar en stängning under årsmedelvärdet. Edgen för en kortare uppstuds är redan nu god och blir allt bättre ju extremare nedgång vi bjuds på. Fredagens stängning under det nedre bollingerbandet innebär en edge men den hade varit ännu bättre om vollan varit något högre. Nu talar mycket för att vi närmar oss någon till några dagars uppstuds innan det åter bär av söderut. Vi ska dock vara medvetna om att placerarkollektivet är betydligt mer känsliga för nyheter när det råder osäkerhet och dessutom under en period när det brukar vara stökigt (maj-juni), vilket med en extrem inledning på året innebär att risken är stor för ytterligare kraftfulla nedställ. Tills motsatsen bevisas tror jag på lägre noteringar och inte förrän en den senaste pivottoppen tas ut kommer jag att ta på något mer positiva glasögon. Nästa stödområdet hittar vi kring 2700.”

Den gångna veckan inleddes nedåt men precis som vi såg i mars och februari är området strax ovanför 2700 ett viktigt ackumulationsområde. Måndagen utvecklades till en dojiliknande candle kring ett stöd vilket innebär att vi hade två intressanta nivåer att agera från. En passering av högsta och lägsta indikerar en trolig expansion i den riktningen. Det blev högstanivån som togs ut och det fick placerarkollektivet att ta på de positiva glasögonen då varje dag från tisdag innebar allt högre stängningar. Totalt steg den gångna veckan med hela 4,4 procent vilket är den kraftigaste veckouppgången sedan slutet av november. Det vi däremot ska hålla koll på är att volymen under uppgångsdagarna har varit allt lägre och förhållandevis tunn. Uppgången hittills i år skrivs nu till 14,6 procent.

Jobbrapporten i fredags kom in svagt vilket ökar sannolikheten för räntesänkningar och ett generellt mer duvaktigt Fed. Spekulationerna om en räntesänkning den 19 juni har nu tagit fart på allvar. Donald Trumps hot om Mexikotullar från och med måndag verkar inte lika akut efter besked om positva resultat från landets bägge presidenter (i alla fall när detta skrivs på lördag morgon). Bidragande till det positiva börssentimentet var också nyheten att vissa kinesiska varor som exporteras till USA inte kommer beläggas med tullhöjningar från 10 till 25 procent förrän 15 juni.

I månadsgrafen noteras juni än så länge som en bullish piercing line och föregående vecka utvecklades till en bullish engulfing.

Det är nu sju handelsdagar till vi får veta om Fed låter räntan ligga kvar eller sänker men frågan är om vi kommer få en ny lägre signifikant topp innan dess eller ett nytt ATH?

Dagsmomentum pekar upp och tog i slutet av förra veckan ut bekräftelsenivån kring 50 medan de korta momentumindikatorerna är uppe på extremt spända nivåer med tendenser till negativa minidivergenser.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nu helt platt och trendfasindikatorn noteras kring +0,1 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen den gångna veckan har avtagit dag för dag och det är precis det motsatta mot vad vi vill se i ett begynnande trendskifte. I fredags noterades volymen 11 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen balanserar sedan ett par veckor kring tremånaderssnittet och lite svårt att bestämma sig för vilket håll som ska väljas.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde är nu uppe på 64 procent. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden så detta blir alltså en positiv pusselbit.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) noteras nu kring 16-nivån. Ett något lugnare VIX kommer att supporta den pågående uppstudsen. Det vi inte vill se är en snabb uppgång som tar ut 23-toppen.

På ovansidan möter närmast 2885 följt av 2900 och ATH-nivån vid 2954.

På nedsidan möter närmast 2852 följt av 2842 och området kring 2800.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– VIX under senaste extremnivån vid vid 23 från början av maj

I den negativa vågskålen:
– Lagging line noteras under priset
– Negativt TS-kors den 13 maj som är intakt

På lång sikt är jag nu neutral tills jag ser om passeringen av MA-200 håller och hur/var nästa pivottopp markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag på väg att bli neutral men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral och vill inte se att MA-20 tas punkteras inom de närmaste dagarna.

Sammanfattning: Vid liknande impuldagar som vi sett den senaste veckan som lett till en extremt hårt spänd cykelindikator och en negativ minidivergens har indexet historiskt bara rekylerat någon enstaka dag och i 63 procent av fallen fortsatt upp efter några dagar. Det som är lite besvärande med den senaste veckans uppgång är den avtagande volymen. Risken med den nuvarande trendfasnoteringen är stor för att vi kommer att bjudas på tvära kast och slagig handel. Även om vi får en ny lägre topp än ATH-noteringen för någon månad sedan kommer en ny högre botten än 2700 att vara positivt. Visst är det härligt med utmaningar och vad är tjusningen med att något är enkelt. Som privat handlare har vi lyxen att kunna välja när och hur vi ska agera vilket innebär att vi kan agera åskådare tills molnen som skymmer sikten skingrats.

Motstånd: 2888 / 2900 / 2935 / 2954
Stöd: 2856 / 2838 / 2805 / 2776

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95.

DAX: Negativ minidivergens kring standard line

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens stängningen var den lägsta på 8 veckor och vid de 38 tillfällen vi sett det sedan början av 2002 har indexet stått högre en vecka senare vid 21 av dessa och snittutvecklingen har varit +0,6 procent. I de fall detta har inträffat med kursen över MA-200 har snittutvecklingen på en månads sikt varit +2,8 procent.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish engulfing precis vid golvet i den kortsiktigt fallande kanalen samtidigt som cloud span b testades av. Efter en impulsartad bekräftelse avtog styrkan i uppgången när clous span a och taket i den kortsiktigt fallande kanalen närmade sig. Totalt steg DAX med 2,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,1 procent.

I månadsgrafen håller juni på att utvecklas bullish piercing line, men det är några punkter kvar men i veckografen togs betydligt mer än halva föregående veckas box ut.

Den kraftiga uppgången under föregående vecka har fått cykelindikatorn och övriga korta momentumindikatorer att bli kraftigt spända på ovansidan. Cykelindikatorn markerade en negativ minidivergens för veckoavslutningen och med nuvarande notering har indexet stått högre respektive lägre i ungefär lika många fall en vecka senare. Nedgångarna har dock varit något störr i snitt än uppgångarna.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,1 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är fortsatt positiv men sedan i onsdags har volymen avtagit påtagligt samtidigt som vattendelaren kring 12000 testas av.

Sammanfattning: Ichimokumolnet har sedan lite mer än en månad varnat för att det kan bli skvalpigt slagit och tvära kast. Detta är fortfarande huvudscenariot och det ser vi även med den relativt platta primärtrenden. Risken för en ny lokal lägre topp har ökat men om det följs av en ny högre lågpunkt än den gångna veckans lägsta kan det vara en positiv vändning på gång. Fram till att vi ser tecken på det är risken alltså stor för tvära kast i en tradingrange mellan 12435 och 11620.

Motstånd: 12090 / 12150 / 12260 / 12370
Stöd: 12000 / 11930 / 11820 / 11710

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 81.

Tele2 B: Bygger kraft för en expansion norrut

Teknisk analys Tele2 B: Det blev en ny topp kring aprilhögsta vid 132 kronor ett par dagar efter den senaste analysen. Den följande rekylen nådde i onsdags ner till ichimokumolnet och vände därpå upp med en bullish engulfing följt av en doji i motståndsområdet som avslutade veckan.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar uppåt. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket säger oss att vi kan börja applicera trendföljande strategier.

Volymbalansen är stigande över tremånaderssnittet vilket jag placerar i den positiva vågskålen samtidigt som kursen befinner sig ovanför både molnet och standard line.

När en aktie når upp och testar ett motstånd ökar chansen för ett lyckat utbrott när nivån testas tredje gången.

%PO noteras över nollan, i den positiva delen, men har de senaste dagarna planat ut och kan vara på väg att antingen lämna ett negativt medelvärdeskors, eller ta avstamp via en positiv trampolin.

Sammanfattning: Om OMXS30 vänder ner när veckan inleds är naturligtvis risken stor att även Tele2 kommer att pressas men alltmer indikerar att det bara är en tidsfråga tills ett utbrott, som troligen är värt att följa effektueras. Skulle molnet istället punkteras ökar risken för en nedgång mot 200-dagars medelvärde men för tillfället talar istället mer för en expansion norrut än motsatsen.

Motstånd: 132,50 / 133,65 / 136,40 / 139,10
Stöd: 129,60 / 128,10 / 125,35 / 122,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 58.

SCA B: Översåld men pressas av tilltagande negativ volym

Teknisk analys SCA B: Det tog stopp redan vid turning line samma dag som föregående analys och bullish engulfingen eliminerades och nedgången tilltog, enligt skolboken. För en vecka sedan testades åter stödet kring 71 kronor som nåddes igen i fredags med en doji.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut lutar nu nedåt. Trendfasindikatorn skrivs till -3,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska navigera för nedgång i samband med uppstudsar och nya utbrott nedåt.

Noteringen under molnet, tyngd av ett negativt TS-kors och volymbalans talar för att SCA-aktien har ställt in siktet mot lågpunkten kring 67 kronor vid årsskiftet. De korta momentumindikatorerna börjar bli spända på nedsidan och %PO noteras under -2 med en förhöjd risk för en uppstuds.

Sammanfattning: Även om sannolikheten just nu talar för en kortare uppstuds indikerar ichimokuanalysen svaghet vilket talar för ytterligare nedgång, mot i första hand lågpunkten kring årsskiftet vid 67 kronor. Fredagens doji kan bli till god hjälp för om man väljer att ta position för nedgång utan att vänta på en uppstuds, vilket troligen är en bra signal om det blir 71 kronor som punkteras innan 73,50 tas ut. Om uppstudsen tar ut de markerade motstånden de röda linjerna vid 75,50 och 79,00 ökar förutsättningarna för att vi sett en mer varaktig lågpunkt. För att det ska bli intressant att agera på positioner för uppgång, annat än på mycket kort sikt vill jag se SCA-aktien ta ut och etablera sig över molnet.

Motstånd: 73,40 / 75,40 / 77,85 / 78,95
Stöd: 71,14 / 70,90 / 69,80 / 67,65 / 65,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50.